Adtraction

torsdag 23 maj 2019

Funcom - Nya rekord

Innehåller reklam och annonslänkar.

Det är verkligen roligt att se hur framgångsrikt den nuvarande ledningen har drivit Funcom sista åren. En nördig vd och cfo som vet exakt hur ett bra spelbolag ska drivas och utvecklas. Pålitligt folk som levererar, sådant inger förtroende. Bolaget påminner allt mer om Paradox, på den tiden det begav sig och babyn tog ordentlig fart i tillväxten.

https://www.twitch.tv/videos/428800648##

Jag hade själv inte så stora förväntningar inför det här kvartalet. Men nu visar Funcom att de kan leverera riktigt bra även de kvartal när inga stora nyheter lanseras, vilket jag tycker är en viktig milstolpe att notera i bolagets utveckling. Det goda kassaflödet och den starka balansräkningen medger en hög investeringstakt, så det ser bra ut inför kommande åren. Även kul att deras spel fått så pass positiva omdömen på Steam, det bådar väl. Jag vidhåller att ett köp på dagens nivåer ter sig tämligen attraktivt.

Intressant att de även nämnde kortfattat att det är lite ändringar på gång i bolagets legala struktur. Kan det vara så pass bra att ledningen nu har insett att det inte gynnar dem att vara noterad på en illikvid lek och skojarbörs som Oslos? 

Länk till Funcom hos Avanza

tisdag 21 maj 2019

Awardit - kryddad tillväxt

Innehåller reklam och annonslänkar.

Var ni lika taggade som jag inför den här rapporten?


Roligt nog så lämnade de inget utrymme för besvikelser, även den här gången:

- Omsättningen uppgick till 55,6 mkr (13,3 mkr jan – mars 2018)
- Rörelseresultatet EBIT uppgick till -0,6 (2,8) mkr
- Rörelsemarginalen EBIT uppgick till -1,1 (21,1) procent
- Rörelseresultatet EBITA uppgick till 5,4 (3,5) mkr
- Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 9,8 (26,2) procent
- Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,32 (0,31) kr

Att koncernens resultat är negativt förklaras av avskrivningar för förvärven i enlighet med K3, till skillnad från om IFRS hade nyttjats. Således inget att oroas över. Såvitt jag kan se så har man även integrerat förvärven framgångsrikt i enlighet med vad som tidigare kommunicerades och besparingarna bör bli tydligt synbara i det vanligen starka q4, när man nu är betydligt färre anställda (-23 procent). Den organiska tillväxten uppges vara god på 21 procent för moderbolaget och 17 procent för Crossroads. En utveckling som även uppges fortsätta in i April då moderbolagets fakturering ökar med rekordstarka 40 procent. Det guidas även om ytterligare förvärv framöver. I korthet så blev jag positivt överraskad över styrkan även i detta kvartal, och jag stärks i min övertygelse om Awardit's goda framtidsutsikter. Enligt mina helårsprognoser handlas aktien i nuläget till en god säkerhetsmarginal och jag avser öka min position i detta entreprenörsledda tillväxtbolag framöver.     

Länk till Awardit hos Avanza

söndag 19 maj 2019

Dödsfällor

Innehåller reklam och annonslänkar.

Nationalekonomer är inga muntergökar att lyssna på, eller hur? Och oftast har deras teorier ingen som helst koppling till en applicerbar verklighet. Men, just därför är det intressant att lyssna på ett undantag nedan :


Makrosnack om dödsfällor

Sverige befinner sig i en allvarlig situation, som ett av få länder där vinster som andel av bnp faller. Dvs. investeringar faller och landet stagnerar långsiktigt. Inledningen av ett möjligt Japan-scenario, där valutaraset anger marknadens bedömning (även om det beträffande aktiemarknadens värdering inte råder likheter). BNP per capita och dess beståndsdelar ska vi inte ens prata om, för det vore ju rasism, bäst att sopa under mattan direkt?

Det trauma Sverige nu upplever är delvis även en naturlig följd av att Riksbanken för några år sedan förlorade maktkampen om finansiell stabilitet. Riksbanken har uppenbarligen gett upp alla som helst ambitioner, och nu är det enbart plattan i mattan som gäller för att sänka valutakursen. Detta samtidigt som Sverige kan komma att gå in i nästa lågkonjunktur helt utan en finanspolitik värd namnet, när det kommer till strukturella ambitioner och åtgärder. Det finns inga vinnare på detta förutom möjligtvis Ingves proppfyllda lönekonto, eller vi som är riskfritt korta kronan. 

Varför har vårt land politiker som är sysselsatta med att förvränga hur bra precis allt går, istället för att se problemen, diskutera dem och lösa dem? Nej, bättre att förneka, tysta debatt och motståndare på ett direkt obehagligt vis?

Hur kommer det sig då att inget av Riksdagens partier, eller eu-kandidater, ens berör den viktiga frågan om hur vi kan få igång ekonomin igen? Vad tror du? Tror du att våra politiker kommer upp på banan först efter kraschen, som vanligt, eller finns det någon proaktiv kraft?

fredag 17 maj 2019

Audiocast

Innehåller reklam och annonslänkar.

Spiltans vd Per H Börjesson deltog igår i en audiocast där han kommenterar verksamheten och dess utveckling. Missa inte det.


https://tv.streamfabriken.com/spiltan-substansvarde-maj

onsdag 15 maj 2019

Gör en bra affär - du med

Innehåller reklam och annonslänkar.

Handeln i Spiltan på Pepins börjar idag och pågår till 20 Maj. Om du skyndar dig på så kan du även delta på årsstämman 18 Maj.


Spiltans månadsbrev är ofta läsvärda och uppskattade:

" Nytt substansvärde för Spiltanaktien inför majhandeln på Pepins Market är nu beräknat till
15 606 kr/aktie. Vid senaste substansberäkningen den 1 april fastställdes substansvärdet till
15 403 kr/aktie och kursen sattes då till 10 550  kr.


...Paradox långsiktiga tillväxtresa fortsätter. Så sätter man tonen i den rapport för Q1 2019 som bolaget idag publicerat. Rapporten återspeglar ett kvartal med rekordhöga investeringar i spelutveckling och marknadsföring samtidigt som perioden inte till närmelsevis innehöll lika många lanseringar som motsvarande period föregående år. Det gör att jämförelser av enskilda kvartal mellan år inte är särskilt relevanta.

...Styrelsen har därför beslutat att i större utsträckning behålla bokförda och tidigare värden i den onoterade portföljen och istället lägga upp en värderegleringspost för hela vår portfölj av onoterade bolag,  som i dagsläget bedöms uppgå till 150 miljoner kronor. I den onoterade portföljen på totalt ca 835 miljoner kronor anser vi alltså att det idag finns uppskattade värden på ytterligare 150 miljoner kronor när vi gör justeringar beskrivna ovan.

...När externa transaktioner förekommer i våra onoterade bolag kommer vi också ändra värdena
i vårt uppskattade substansvärde och ta bort eventuella tidigare justeringar i dessa bolag i
värderegleringsposten. Teqnion som vi investerade i för ett år sedan har noterats på First
North och efter noteringen har kursen stigit med över 50 %. Totalt sett har värdet på innehavet
i Teqnion ökat med ca 250 % sedan investeringen gjordes 2018.

...Efter årsstämman i XMReality den 25 april har Spiltan ökat innehavet som nu uppgår till 14,4% av kapital och röster. Spiltan är sedan tidigare största enskilda ägare i bolaget. XMReality är noterat på First North. "


söndag 12 maj 2019

Mer eller mindre?

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag har handlat aktier sedan jag var 12 år. Så nämn ett valfritt misstag, och jag har förmodligen gjort just det. Men, jag lärde mig tillslut någorlunda. En sak jag lärde mig för ganska länge sedan var t.ex. att man ska göra mindre av det som inte fungerar och mer av det som fungerar.

Och med det sistnämnda så kommer vi osökt in på att jag var och förtidsröstade igår i eu-valet. Det var helt folktomt i lokalen. Så pass intresserade är folket av den låga nivån på eu-kampajen av etablerade partier och federalister. Eller ska vi kalla dem populister? De gillar ju hot och stämplar.

Visste ni att EU-kommissionens nya budgetförslag innebär att Sveriges eu-avgift kan öka med 35 procent, eller ytterligare 15 Miljarder? Från en redan mycket hög nivå. Och det lär behövas om majoriteten av federalisterna ska få igenom sina aggressiva planer att snabbt centralisera än mer makt, långt bort från Sverige. Men, hur ska Sverige ha råd med det, när samma federalister till partier redan skapat en kommande ekonomisk storm i Sverige, med kommuner som går på knäna, vid sidan av andra behov?

Jag vill själv se ett betydligt mer effektivt och billigare eu som fokuserar på ett fåtal internationella kärnfrågor, som t.ex. miljö, säkerhet och inre marknad. Jag vill stärka yttrandefriheten, inte minska den. Därför röstade jag på Medborgerlig Samling. Det behövs ett nytt alternativ, med nya idéer.         
Lyssna gärna på sändningen nedan, för en snabb och bra summering :

https://www.facebook.com/MedborgerligSamling/videos/305749903656947/fredag 10 maj 2019

Oväntat besök?

Innehåller reklam och annonslänkar.

Sverige har faktiskt än idag ett fåtal riktigt bra journalister. Journalister som gör det de borde göra, ett viktigt och objektivt granskande arbete utifrån hur verklighetens Sverige ser ut idag.

https://www.svtplay.se/video/22127610/josefsson/josefsson-sasong-1-tunneln

Lägg gärna en stund på att se detta utmärkta inslag från Janne Josefsson. Besök en verklighet mycket långt bortom din egen förmodat bekväma vardag. Försök sätta dig in i hur allt större delar av Sverige faktiskt ser ut idag, i område efter område som breder ut sig allt mer.

Det kan inte sluta väl om detta får fortgå. Jag har själv börjat fundera på ifall Sverige faktiskt är möjligt att bo kvar i, säkert och tryggt, inom en inte alltför avlägsen framtid (5-10y+). I tillägg till ovan  situation, så har Sveriges pensionssystem redan kommit gungning finansieringsmässigt och allt fler kommuner visar redan obehagligt stora underskott. Underskott som inte kan ordnas genom högre beskattning av en krympande kaka. Den svenska kronans kollaps är även en indikation på att omvärlden har synat den svåra situation vårt land befinner sig i.

Gå för guds skull och rösta i eu-valet och lägg inte din röst på de som brunmålar oss alla för att vi är skarpt kritiska till utvecklingen. När man blandar grönt och rött, så blir det brunt. Är det våra barn, eller vi, som borde ta fajten mot det våra politiker har skapat?...

Länk till Josefsson-säsong 1 - tunneln

onsdag 8 maj 2019

Bravida

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag har varit delägare i Bravida sedan noteringen, vilket blivit en ganska bra affär på några år. Dagens rapport innehöll som jag ser det inga större överraskningar, inte så mycket att skriva hem om.


Verksamheten fortsätter utvecklas ungefär i linje med finansiella målsättningar, med en sund balans mellan organisk tillväxt och förvärv. Än så länge verkar inte alltför mycket synas av omvärldsfaktorer som t.ex. nyproduktionen av bostäder i Sverige. Man har ju även en hel del service och underhåll som en god bas att stå på, vid sidan av diversifieringen mellan länder och kunder. Värderingen idag är kanske inget direkt kap, men det ska det inte heller vara i vad som får bedömas som en hyggligt god verksamhet, avkastningen framöver blir nog i linje med börsens snitt. 

Länk till Bravida hos Avanza

måndag 6 maj 2019

FundedByMe

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag fick nyligen epost från Kalle-Anka-föreningen Laika Consulting. Det är folk du kan lita på, varje gång något skumt är på gång så tycks de ha en fot med i klaveret.


Givetvis pratas det om en gigantisk marknadspotential och alla investeringar är tydligen redan tagna. Det kanske är därför FundedByMe just nu söker mer pengar, igen?... VD ser kursnedgången som en möjlighet, förlåt men jag vred mig så pass av skratt att jag nästan ramlade av stolen. En vd som gått ut i media och satt en absurd riktkurs på den egna aktien och hävdat att inget är skumt med bolaget, precis innan nästa nyemission, tätt inpå den förra. Pump and dump i sin storhet. Finns det ens folk som går på sånt här? Ja, tyvärr finns det nog rätt många som är beredda att kasta sina slantar efter dylik dynga. 

Länk till FundedByMe hos Avanza


lördag 4 maj 2019

Mips

Innehåller reklam och annonslänkar.

Då var rapporten från Mips överstökad. Även om marknaden fick dårvimpen under kvartalet, pga överspelad fakenews från den potentiella konkurrenten Bontrager, så tycker jag själv att det inte finns anledning att oroa sig för Mips. Jag skrev om det köpläget tidigare kring kursbotten. Verksamheten tuffar på riktigt bra just nu. Det är uppenbart att ledningen snabbt och skickligt etablerat ett svår- intagligt globalt ledarskap i sin nisch, baserat på gedigen svensk forskning, där man tillför ett stort värde för kunder. I årsredovisningen anges t.ex. följande:

MIPS har en stark patentportfölj och under året registrerades ytterligare 67 godkända patent och MIPS patentportfölj består nu av 139 godkända patent, samt ytterligare 76 är under ansökan. "

Som när Fortnox tog fart en gång. Vackert.

Net sales increased by 91% to SEK 44.9m (23.6). Adjusted for currency exchange rate effects, the increase was 71% 
Operating profit increased to SEK 11.8m (1.8) 
Operating margin increased to 26.3% (7.6) 

Jag betvivlar inte deras målsättningar och att de når dem, frågan är väl snarast hur mycket man överträffar dem? De har en vision att växa 50 procent på helåret. Antalet anställda ökade något, men samtidigt uppger ledningen nu att de inte ser något behov att bli så väsentligt många fler för att nå tillväxtmålet 2020 (i.e. skalbarhet). Även om de hedgar hälften av valutaexponeringen så ger dollarns styrka tämligen synbar effekt. Detta innehav spelar alltså även den viktiga rollen att hedga min balansräkning mot Ingves galenskaper med vår arma krona.

Kul att det historiskt svagare första kvartalet nu gick så pass bra. Nya initiativ och breddning ger fint avtryck i verksamheten. Denna gång leddes den positiva utvecklingen av kategori snö men tillväxt kom även från kategorin cykel och motorcykel, och det har nu även skett ett fåtal lanseringar inom ridsport. Potentialen på emerging markets återstår i mycket, men på längre sikt vore det märkligt om inte även de marknaderna skulle följa i denna säkerhetstrends spår.

Sammanfattningsvis, en trygg placering med bra potential för de närmsta 3-5 åren.

Länk till Mips hos Avanza