Adtraction

måndag 21 november 2016

Inlägg i debatten om räntefonder

Det här med räntefonder är ganska basalt, egentligen. Det är ett fåtal saker du bör beakta kring detta.

1. Räntorna är i dag på oerhört låga nivåer, till och med negativa i flertalet länder. Det innebär att om du äger fonder som placerar i statsobligationer, så bör du sälja dem direkt. Allt mos är redan taget, det finns bara förluster framöver i detta.

2. Ta reda på vad det är för räntefond du äger. Placerar de i obligationer med kort eller lång löptid (duration)? Tror du att räntorna fortsätter upp, då bör du inte äga fonder med lång duration. Däremot så kan sk. korträntefonder göra bättre ifrån sig i en stigande räntemiljö (om t.ex. Centralbanker skulle få för sig att normalisera räntor uppåt).

3. Har fonden ifråga mandat att placera i företagspapper? Det är här man ska ha sin allokering, t.ex. i fonder som placerar i sk. Floating Rate Notes. De förvaltare som är duktiga på detta kan även i nuläget dra in bra med pengar på detta. Var dock beredd på att avkastningen i det fallet kommer att samvariera med aktiemarknaden, då du tar på dig kreditrisk.

4. Har du en tro på att t.ex. USA, som brukligt, ligger före kurvan så kan du även ta på dig valutarisker. Ett bra alternativ här kan t.ex. vara THL Senior Credit Closed Fund (en sk. börshandlad fond).

5. Sist men inte minst så ska du titta på fondens avgifter. Visste du att orsaken till att fonders avgifter är så höga i Sverige är att förmedlarna (t.ex. Avanza eller Nordnet) kräver uppemot 50% av fondernas avgifter för den basala tjänsten att förmedla fonderna? Se där vad ett oligopol kan skapa, något för konkurrensverket att titta närmare på kanske?  Och så klagar vissa på fondernas(!) avgifter, när det är förmedlarna man ska ge sig på, här är det stora problemet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar