Adtraction

fredag 18 november 2016

När förtrycket spårat ur

Jag minns det som om det var igår. Året var 1986, den 29 Februari, jag väcktes yrvaket när min mor kom in i rummet.

"Palme är mördad!"

Vad sa du? Nästan som om jag trodde jag drömde... Då kom första känslan..., ett lyckorus.
Äntligen var denna despot borta. Äntligen kunde det kanske bli ordning i detta land. För en utomstående låter det här märkligt, jag vet. Men, jag tror faktiskt inte att vänsterkanten ännu begripit
vilket hat Palme åstadkom, i hela landet.

I åratals drev Palme en allt hårdare kampanj emot företagare och "kapitalet". Folk var ständigt rädda över vad nästa politiska övergrepp kunde tänkas bli. Väldigt många svenska jobb gick förlorade, i en tid då företag (t.ex. TetraPak, Ikea, med flera) flydde landet. Till exempel försökte Hans Rausing stanna i Sverige genom att nå en överenskommelse med Palme. Rausing erbjöd sig att betala än mer skatt och avgifter, men han blev till slut tvingad att flytta företaget utomlands för att undvika tvångsförsäljning av familjeföretaget. Efter flytten fortsatte TeraPak att växa till ett världsledande företag inom förpackningsindustrin.      


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar