Adtraction

torsdag 17 november 2016

Trumped - Jag föredrar mREITs

REITs är ett investeringsinstrument för fastigheter som är jämförbart med en fastighetsfond. Det finns en mängd olika inriktningar på dessa, alltifrån kommersiella fastigheter, kontor, hotell, sjukhus mm. Dessa har således något olika riskprofil och tenderar att prestera olika beroende på konjunkturcykeln. REITs är skyldiga enligt lag att upprätthålla vinstutdelningsprocent av åtminstone 90%, vilket gjort dem till en favorit för de investerare som prioriterar utdelningar. REITs kan även dra av dessa utdelningar och undvika de flesta eller alla skatteskulder. Det är inte ovanligt att finna REITs som levererar utdelningar runt 10%, beroende på marknadsläge. Över lång tid har de gett en god
totalavkastning, även i jämförelse med börsen, och de bidrar till att diversifiera en portfölj. Jag själv handlar i huvudsak dessa i USA eller Kanada, men de finns självfallet på fler börser.

Det finns två huvudsakliga typer av REITs, dels så kallade Equity REITs som investerar i fysiska fastigheter. Den andra typen kallas för Mortgage REITs och investerar följaktligen i fastighets- relaterade lån. Deras resultat genereras främst av räntenettomarginalen, skillnaden mellan den ränta de tjänar på bolån och kostnaden för att finansiera dessa lån.

Precis som med våra vanliga fastighetsbolag, så är de högt korrelerade med ränteutvecklingen, och har således tagit bra med stryk på senare tid (se t.ex vnq). Nedan ses en av mina favoriter i sektorn, Realty Income, hur dess yield samvarierar med amerikanska 10-åriga statsräntan:


Yieldkurvan har börjat branta (skillnad 10y-2y us):


Det finns förmodligen mer potential för det, så jag föredrar i det här läget mREITs (t.ex. REM) vilka gynnas av just det scenariot.

Den som vill läsa mer om REITs kan läsa bra material här:
https://www.reit.com/nareit

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar