Adtraction

lördag 22 april 2017

Rösta ned förslag på Spiltans stämma

En av anledningarna till att jag för länge sedan valde att köpa aktier i Investment AB Spiltan är att jag uppfattade kulturen i bolaget som seriös och förtroendeingivande. Av riktiga entreprenörer för entreprenörer. Detta syns b.l.a. i en god kostnadskontroll, där man uppträtt respektfullt med aktieägarnas medel.

Därför är det med stigande förvåning jag konstaterar att man till stämman, utan vidare motivering, nu föreslår att styrelsens ersättning skall ökas med ofattbara 18 procent.    

Styrelsen har under 2016 haft enbart sju sammanträden. Förslaget innebär således att en ledamot erhåller mer än 14,000 kronor per möte. Girighet är något jag är på min vakt emot, det kan vara ett gott tecken på fel folk på fel plats. Har styrelsens historiska framgångar nu stigit dem åt huvudet...?

Jag förstår att styrelsen vill ta del av de långsiktiga värden som byggs upp, och som kan härledas till deras prestation. Ersättningen bör därmed istället utformas på ett sådant sätt att man långsiktigt betalas i aktier, för en del av lönen, i det fall aktieägarnas långsiktiga utfall är gynnsamt. Det bör göra styrelseledamöterna mer aktiva.

När mycket ska ha mer...

Spiltan bör återkomma med ett mer genomarbetat och förankrat förslag, gör om och gör rätt.
---------------------------
Mid season sale, upp till 70% rabatt:

Den enskilt största aktören på den svenska klockmarknaden.   

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar