Adtraction

tisdag 21 maj 2019

Awardit - kryddad tillväxt

Innehåller reklam och annonslänkar.

Var ni lika taggade som jag inför den här rapporten?


Roligt nog så lämnade de inget utrymme för besvikelser, även den här gången:

- Omsättningen uppgick till 55,6 mkr (13,3 mkr jan – mars 2018)
- Rörelseresultatet EBIT uppgick till -0,6 (2,8) mkr
- Rörelsemarginalen EBIT uppgick till -1,1 (21,1) procent
- Rörelseresultatet EBITA uppgick till 5,4 (3,5) mkr
- Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 9,8 (26,2) procent
- Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,32 (0,31) kr

Att koncernens resultat är negativt förklaras av avskrivningar för förvärven i enlighet med K3, till skillnad från om IFRS hade nyttjats. Således inget att oroas över. Såvitt jag kan se så har man även integrerat förvärven framgångsrikt i enlighet med vad som tidigare kommunicerades och besparingarna bör bli tydligt synbara i det vanligen starka q4, när man nu är betydligt färre anställda (-23 procent). Den organiska tillväxten uppges vara god på 21 procent för moderbolaget och 17 procent för Crossroads. En utveckling som även uppges fortsätta in i April då moderbolagets fakturering ökar med rekordstarka 40 procent. Det guidas även om ytterligare förvärv framöver. I korthet så blev jag positivt överraskad över styrkan även i detta kvartal, och jag stärks i min övertygelse om Awardit's goda framtidsutsikter. Enligt mina helårsprognoser handlas aktien i nuläget till en god säkerhetsmarginal och jag avser öka min position i detta entreprenörsledda tillväxtbolag framöver.     

Länk till Awardit hos Avanza

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar