Adtraction

tisdag 31 januari 2017

Lindra pensionsoron ?

Jag läste nyligen en undersökning från Länsförsäkringar, där det visade sig att hälften av Sveriges befolkning är befogat oroad över att inte klara sig på sin framtida pension. Fler kvinnor än män oroar sig.

Ni kanske mins första upplagan av bra program som Lyxfällan, eller Tonårsbossen? De visade att det är fullt möjligt att vända en osund ekonomi till en sund ekonomi. Istället för att oroa sig, så är det avsevärt bättre att ta tag i situationen. Första steget emot en betydligt bättre framtid kan kanske vara att besöka en bra och inspirerande föreläsning i ämnet?

Besök föreläsningen gratis här!

måndag 30 januari 2017

Xvivo Perfusion

Xvivo Perfusion är ett fint medicintekniskt tillväxtbolag, med framtiden för sig. Idagsläget finner jag dock det svårt att motivera marknadens förväntningar. En trotjänare får alltså lämna portföljen.

fredag 27 januari 2017

Hexatronic - nytt bull case

Jag noterade att Redeye nyss släppte en uppdaterad analys av Hexatronic :

Both the European Commission and the Swedish Government have recently updated and increased their goals for internet connectivity. In total, EU estimates an investment need of EUR 500bn in broadband infrastructure to reach their goals. In our view, the market outlook for Hexatronic is thus further strengthened.

We raise our long-term growth assumptions, which generates a new estimated Fair Value of 53 (40) SEK per share. Our Bear- and Bull-case are also heightened. Hexatronic still trades at almost half the valuation multiples of its international peers.

http://www.redeye.se/analys/update/hexatronic-group-enhanced-market-outlook


onsdag 25 januari 2017

Process-fokus

Om det var något som min mentor verkligen lärde mig en gång i tiden, så var det vikten av att fokusera på processen, istället för utfallet av tradingen. D.v.s. följ det apriori uppsatta regelverket, fokusera på att exekvera minutiöst, och följ upp utfallet. Bra trading innebär fokus på processen.

Del av daglig uppföljning, för i år
Detta kan låta pretto, jag vet. Men, med tiden insåg jag vad detta innebar och varför det är viktigt.
Och, som det har fungerat! Handen på hjärtat, har du processfokus och följer du upp det du gör i marknaden?

måndag 23 januari 2017

Sweden becomes Detroit

Ni kanske minns vad som hände med Detroit under finanskrisen? En fullkomlig ödeläggelse, bankrutt. Nyligen lät Malmös kommunpolitiker dig och mig finansiera ett kostnadsfullt besök just där. Det var kanske ingen slump, för Malmö kan gå exakt samma öde till mötes, om nuvarande utveckling inte bryts snabbt. Notera att ca 25% av Malmös budget utgörs av underskott (bidrag från ett fåtal andra kommuner, ohållbart).

Nedan återges lite statistik, om Malmö. Det är hemsk läsning, precis allt pekar i farlig riktning. Det värsta är att det numera går att finna allt fler kommuner med liknande problem i dagens Sverige.


Problemet utgörs av katastrofalt misslyckad integration. I Malmö är över 40% av befolkningen antingen födda utomlands, eller med utländska föräldrar. Fattigdomen göder kriminalitet, en laglöshet som givetvis kommer sprida sig till hela Sverige framöver. Det finns inga vinnare på utvecklingen, man kan verkligen fråga sig varför Riksdagen, och delar av media, än idag förnekar problemen. Är det konstigt att svenska folket tar ställning emot denna utveckling (SD var de enda som faktiskt varnande, i god tid)?

lördag 21 januari 2017

Hexatronic

Hexatronic är verksamt i en växande framtidsbransch, fiberoptisk kommunikation. I dagens samhälle finns sådant som inte fanns förr, och som kräver stora datamängder (mobiler, surfplattor, netflix och liknande tjänster, ip-tv, datorspel över nätet, big-data analytics, clouds-lösningar,  mm). Det krävs därmed stora löpande investeringar inom infrastrukturen, globalt. Förutsättningarna är därmed goda för Hexatronics fortsatta tillväxt, under god lönsamhet. De har en bra marknadsposition i norden, och fortsatt internationell tillväxt står på agendan, enligt ledningen:


Kort summering (Direkt, 18/1):

Hexatronic redovisar ett betydligt bättre resultat efter skatt i det första kvartalet än under samma period i fjol.
Hexatronic, systemleverantör inom fiberoptisk kabel och infrastrukturlösningar för telekomföretag, redovisar ett resultat efter skatt på 18,1 miljoner kronor för det första kvartalet (13,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:50 kronor (0:40).

Omsättningen har ökat med 50 procent för koncernen jämfört med motsvarande kvartal föregående år av vilket 29 procent är organisk tillväxt.

Nettoomsättningen uppgick till 336 miljoner kronor (224).

EBITDA uppgick till 39,0 miljoner kronor (21,6) vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 11,6 procent (9,6 %).


Jag ser det som positivt att det finns ett fåtal tydliga ägare, alltså ej bara anonyma och kortsiktiga fonder, i Hexatronic. Även bolagets vd har ett tydligt privatekonomiskt intresse (ägande) av att bolaget fortsätter sin hitintills framgångsrika tillväxtresa. Ska man säga något negativt, så är det möjligen att ledningens ersättning ligger något i överkant, sett i relation till bolagets nuvarande storlek och lönsamhet. Samtidigt har ledningen dock levererat bra på det de tidigare sagt sig vilja åstadkomma.

Hitta kursvinnare, Aktiespararna.
Bolaget är idag underanalyserat, men det kan komma att ändras framöver i takt med fortsatta framgångar. Dessutom väntar en notering på finare börslista (b.värde) i Stockholm framöver. Det verkar uppenbarligen som så att många ännu inte uppmärksammat den positiva förändring som skett i Hexatronic sista 3 åren.

Det är glädjande att bolaget lanserade en utdelning på 0,3 kronor per aktie under 2016. Det motsvarade då 24% av vinsten. Det finns därmed fortsatt utrymme för stabilitet i utdelningarna, och potentiellt även för högre utdelningar i en framtid, även om fortsatta investeringar krävs för bolagets fortsatta tillväxt. 

Jag vill huvudsakligen äga bolag som klarar att finansiera sig med de medel de genererar, och inte är alltför skuldsatta. Hexatronic har enligt min bedömning en stark balansräkning (soliditet nära 50%) och finansiell flexibilitet, som tillåter fortsatta förvärv. Även räntetäckningsgraden (vinst/räntekostnader) ser bra ut (ca 8 fg år). Detta kan du läsa mer om här: 
http://hexatronicgroup.com/investor-relations/finansiella-maal/

Ett bolag måste uppvisa en acceptabel ROIC (Return on Invested Capital), för jag ens skall överväga en investering. Även om bolaget har en kort, och snabbt föränderlig, relevant historik så ser det bra ut även här (ett snitt nära 14% sista tiden). 

De långsiktiga (5y) antaganden jag tidigare gjorde gäller fortfarande, enligt nedan. Det finns naturligtvis olika framtidsscenarion, men just nu utvecklas Hexatronic bättre än mina förväntningar (omsättning, vinstmarginal).

Disclaimer : Hexatronic tillhör sedan länge ett av mina större innehav. 

torsdag 19 januari 2017

Det går bra nu - Spiltan

Jag tittade nyligen på en video som Avanza publicerade. Det visade sig att det går mycket bra för
Spiltan fonder nu. Flera av deras fonder går in på topplistan hos Avanza, beträffande fonder som ökat mest i ägande hos deras kunder. Som sagt var, en bra kombination av prestation och pris ger ett lyckat utfall, kul. Deras senaste Spiltan Globalfond Investmentbolag är en succe, och ett nytt bra tillskott på den svenska marknaden.

http://blogg.avanza.se/avanza/borsaret-i-grafer-med-bomans-horna/Spiltan är bland mina största innehav sedan länge. Jag känner mig sannerligen lugn och nöjd med detta långsiktiga innehav. Spiltans aktie handlas på http://alternativa.se/  om du hellre vill bli delägare i bolaget än dess fonder.

onsdag 18 januari 2017

Fortnox

Bra sagt om Fortnox, detta underbara företag. In och följ Niklas.

Vidare, så är det ingen slump att framgångsrika Spiltan återfinns bland största ägarna:

Disclaimer : Fortnox återfinns sedan länge bland mina största innehav privat.

måndag 16 januari 2017

Kvantitativ trading

Merparten av mina pengar placeras idag via långsiktiga, fundamentalt baserade strategier. D.v.s. där jag utför analysen och besluten på egen hand. Det har genom åren bevisat sig fungera mycket väl, även om jag som alla andra gått på minor emellanåt, och på det sättet lärt mig saker. Innehavstiden
för dessa placeringar kan variera från månader till decennier, beroende på hur företagen ifråga utvecklas. Jag tror alltså inte alls på helt passiv förvaltning.

Jag bedriver även mer kortsiktig handel, där samtliga beslut tas utifrån kvantitativa modeller. En anledning till detta är att det skapar god diversifiering att utnyttja olika tidsperspektiv. Men, trots det så hade jag antagligen inte sysslat med detta, om det inte vore för min bakgrund som både civilingenjör och ekonom. Dessa modeller byggs inte upp utifrån ren anpassning till historisk data. Utan jag börjar med en hypotes kring en observation i marknaden. Det kan också vara som så att jag fått en ide från någon annan. Därefter vidtar programmering och tester (i.e. backtest) för att utvärdera om det finns någon edge. Därefter vidtar montecarlo simulering, för att skapa sig en bild av förväntningar på strategin (definitivt bra att ha den dag ofrånkomliga draw downs kommer, då du sätts på hårt prov). Sista skedet utgörs för min del av skarp testhandel, för att ytterligare verifiera edgen.

I mitten av December drog jag igång testhandel med en ny strategi, som jag ska utvärdera mer under året som kommer. Utfallet hitintills ses nedan.

Avkastning för YE-strategin, utan hävstång.
I denna strategi kan innehavstiden variera från någon dag upp till en månad. Det nya, för min del, med denna strategi är att jag nu kombinerar kvantitativa metoder med bedömningar. En lista med kandidater till affärer produceras automatiskt enligt datorns regelverk. Men, jag har en tes om att jag via en diskretionär bedömning kan förbättra utfallet för strategin. Vissa saker är svåra att programmera, men lättare att se för ögat, när erfarenheten talar.  


De inledande affärerna har utvecklats bättre än a priori förväntat. Dock har marknaden under denna period i princip uppvisat idealiska förhållanden för trading. Det ska tilläggas att jag anser mig behöva runt 100 skarpa affärer innan någon slutsats kan dras kring strategins edge.

Frågor på det?

söndag 15 januari 2017

Billigt, men låg avkastning?

Avanza Zero, och deras likar, ståtar med låga avgifter, och det låter ju bra. Men, tyvärr ger det fokus på en alltför låg andel av börsens bolag, få sektorer och få fina tillväxtbolag. Den svarta kurvan nedan visar utveckling för omxs30 (motsvarande Avanza Zero) och den röda SIX RX*.

Indexfonder gräver inte alltid guld.
Nu kan man alltid argumentera för att olika index konstrueras på olika vis, hur utdelningar återinvesteras mm. Men, det är inte det som är poängen här. Utan, att billigast inte alltid är bäst. Fundera igenom dina val, och vad du får för pengarna.

*SIX RX har gjorts med utgångspunkt att spegla marknadsutveckling av bolag på Stockholmsbörsen. SIX RX tar hänsyn till den avkastning aktieägarna erhåller i form av utdelning.

Paradox Interactive

"2017-01-13 17:45....Space strategy game to launch in Chinese-language markets in Q1, 2017.
As previously communicated, Paradox Interactive has entered into a partnership with Tencent, a leading provider of Internet value-added services in China, to bring its games to Chinese language markets via Tencent’s platform. Stellaris will be launched before the end of Q1 2017. We are working together with Tencent to ensure the game content and experience live up to the high quality standards expected by our users and we look forward to bringing Stellaris to a larger audience of Chinese fans. ..."

Paradox creates Chinese empire?
* Disclaimer: Paradox och Spiltan är bland mina absolut största innehav sedan länge.

fredag 13 januari 2017

Nuveen Floating Rate Income Closed Fund (JFR)

Hemberg brukar på sin blogg propagera aktivt för att kunderna i princip skall in med allt på aktiemarknaden. Jag tycker det är en felaktig syn, av flera anledningar. För det första har vi nu många års kraftig börsuppgång bakom oss nu. Sedan kan man även fråga sig om alla har det psyke som krävs för att ha allt på börsen?


I tider när allt stiger, så är det lätt att konstatera, hade jag bara investerat mer så hade vinsterna vart än större. Men, den som varit med förr vet vad som lätt händer i en större nedgång. Den som då har torrt krut har avsevärt större chans att då bevara sitt lugn och därför fatta de rätta besluten. Att se de stora möjligheterna som öppnas upp, mitt i alltihop.

Sedan anser jag grunden i argumentationen felaktig, d.v.s. jag ifrågasätter hela grejen med att ränteinnehav inte kan generera pengar, även nu. Visst, att sitta med statspapper i nuläget är fullkomligt orimligt och kostsamt. Men, det finns andra segment. Under hösten nämnde jag t.ex. THL Credit Senior Loan, och  det har utvecklats utmärkt sedan dess (och även betalt en utmärkt kupong).
En annan fond jag köpte under hösten var JFR, vilken också gått bra.

Denna fond placerar i papper med rörlig ränta, och är alltså ett sätt att exponera sig emot scenariot med stigande korträntor i usa. Den ger i nuläget ungefär 7% i kuponger över ett år, med månatliga utbetalningar. Notera att JFR är en sk. "Closed End Fund" och att priset därmed kan handlas såväl med premie som med rabatt emot de underliggande tillgångarna.

Det finns olika typer av dylika fonder (olika hävstång, kreditrisker mm), och nedan illustreras portföljens exponering :
Vidare så är innehaven relativt väl spridda mellan olika sektorer, och storleksmässigt. Man ska förvänta sig en samvariation emot aktiemarknaden med denna typ av fond. Skulle ett allvarligt scenario som 2008 inträffa igen. så kan denna typ av fonder tappa 20-30% i värde. Men, i det läget skulle jag stå som köpare, inte säljare.

Här kan den vetgirige läsa mer:
http://www.nuveen.com/CEF/Product/Overview.aspx?FundCode=JFR&refsrc=vu_nuveen.com/jfr

torsdag 12 januari 2017

Pensionen som försvann?

Hedervärt att Privata Affärer publicerar en artikel där AMF's ekonom talar klarspråk om de tydliga bristerna i Sveriges pensionssystem.

Fundera lite på nedanstående, känns det bra? Jag hoppas sannerligen du nu tar saken i egna händer, om du inte redan gjort det.

"Om man ska vara krass - lönar det sig för låginkomsttagare att pensionsspara och att jobba många år?... "

"De som har haft ett långt arbetsliv med låg inkomst får en pension som inte är särskilt mycket större än den som har arbetat lite eller inte alls, och som får garantipension, bostadstillägg och i vissa fall äldreförsörjningsstöd."... 

"Egentligen borde man sätta mål om att fler ska kunna leva på sin pension i framtiden. Då hamnar vi åter vid problemet att låg- och medelinkomsttagare får en inbetalning till pensionen som kanske är för låg", argumenterar han."

Vi kan verkligen fråga oss var rättvisan ligger i att våra politiker dragit in massor av människor till Sverige, med helt fri tillgång till de pengar dina och mina förfäder, du och jag arbetat ihop inför ålderns höst. Hur ska våra politiker lösa det faktum att det blir massor av fattigpensionärer i Sverige framöver, och redan nu?


Hur kommer det sig att politikerna inte gör slagen i saken? D.v.s. att de retroaktivt inför kravet att du måste bidra till samhället, innan du får någon som helst rätt att ta del av förmåner? Någon annan lösning fungerar givetvis inte, utan det blir Ebberöds Bank av alltihop.

onsdag 11 januari 2017

Riksdag och regering hotar svenska jobb

Vi har en regering och riksdag som satsar allt på att sabotera för svenska samhället. Nu är svenska småföretagare under attack från regeringen, så gör din röst hörd. Sverige behöver fler jobb, nuvarande politik ger betydligt färre jobb. Sverige behöver en företagsvänlig politik, för allas bästa.


https://t.co/3Z5tpTrcKZ

tisdag 10 januari 2017

Alltid kort stocky*

TCW-index mäter kronans värde emot en korg av andra valutor. När TCW-index stiger innebär det att kronan försvagas, d.v.s. det kostar fler svenska kronor att köpa korgen av utländska valutor, vilket som synes varit tendensen över tid.

Källa : Riksbanken, IMF.
Sverige hade ftom 1992 i princip en fast växelkurs, men kronan försvagades även innan dess. Detta ser man bland annat utifrån terms of trade, d.v.s. bytesförhållandet för utrikeshandeln, vilket har försvagats sedan 50-talet. Sveriges pris och kostnadsutveckling var så kraftig, i förhållande till utlandet, att nedskrivningar av kronans värde (devalveringar) tvingades fram ett flertal gånger (1949, 1976, 1977, 1981, 1982).

Kontentan av ovanstående är att vi i Sverige har politiker som söker kortsiktiga, enkla lösningar. Gärna "lösningar" som inte syns i folks plånböcker omedelbart och tydligt, d.v.s. som de mindre begåvade väljarna inte inser. Det är alltså en risk för oss i Sverige att vi blir allt fattigare (tack Ingves). Jag skulle personligen aldrig kunna tänka mig att ha alla mina tillgångar i sek, det blir för stor risk, vid sidan av den politiska risken. Jag äger även en del guldrelaterad exponering. Den ekonomiska vårdslöheten, och naiviteten, hos politikerna är farlig för Sverige. Detta är populism på riktigt, om vi nu ska prata om den saken (istället för att stämpla de som påpekar orimligheterna).      

*Stocky är valutahandlares slang för krona, en förkortning för huvudstadens namn.

måndag 9 januari 2017

Bra för privatekonomin

Titta gärna in på min nya flik Rekommenderat, om du vill göra bra affärer. Kanske spara 5-10,000 kronor via bättre bolån?


söndag 8 januari 2017

Alfahannarna och alfakvinnorna

Jo, jag vet att det är ytterst sällsynt numera, men för en gångs skull publicerades nyligen en bra artikel i svensk media, av Andreas Cervenka. Jag gillar speciellt följande citat :

" Detta bekräftades återigen häromveckan i en rapport av forskarna Weijia Li och Steven Young vid Lancaster University. De har studerat kopplingen mellan direktörslöner och avkastning i Storbritanniens 350 största börsnoterade företag. Slutsats: det finns ingen. Den totala ersättningen till vd:arna har ökat med 82 procent på elva år. Men det faktiska värde som denna miljonrullning skapat är desto magrare: medianföretagets avkastning på investerat kapital var 1 procent. "

Dessa slutsatser är dock inga nyheter för oss som gillar aktier. Faktum är att när jag investerar så brukar jag lägga en viss vikt vid bedömningen av ledningen, speciellt i mindre bolag är detta viktigt.
Oftast har mindre entreprenörsdrivna bolag en avsevärt bättre ledning, då de drivs av passion för det de gör, snarare än ren girighet. Det är den typ av ledning jag vill investera i. En ledning som uppfyllt det de tidigare sagt (t.ex. vd-ord, mål, historisk prestation) är ett gott tecken. Tydliga tecken på girighet är en röd lampa, som inte bör ignoreras. Därför har jag t.ex. sett till att undvika innehav i Ericsson sista 10 åren, vilket jag är glad för idag. Ericsson är ett typexempel där det mesta handlat om att maximera det kortsiktigt positiva bonusutfallet, för ett fåtal personer. Det var också uppenbar girighet som fick mig att avstå att teckna aktier i Edgeware.

Gordon Gekko in Wall Street, and Wall Street : Money never Sleeps.
" Buffett doesn't like what he calls "lottery ticket" arrangements, such as stock options, in which the ultimate value could range from "zero to huge" and is "totally out of the control of the person whose behavior we would like to affect."

" In Buffett's mind, perhaps the most important piece of advice for businesses, and for everyone else, is to maintain a sterling reputation for honesty by never doing something you wouldn't want to see reported on the front page of your local newspaper. "

lördag 7 januari 2017

Autobahn till lönsam trading - av Tobbe Rosen

De svenskar som har ett intresse för kortsiktig aktiehandel känner säkert till Tobbe Rosen. Han har skrivit ett flertal böcker, håller seminarier (utbildningar) och lever på sin trading. Jag har själv haft en mentor under lång tid och har därmed lärt mig grunderna i aktiehandel, samt handlat mycket under årens lopp, och jag kan därmed påstå att denna bok är gediget skriven. I denna bok tar Tobbe upp alla de olika delmoment (strategi, verktyg / analys, money management, självkontroll / psykologi) som krävs för långsiktig framgång. Boken börjar på en grundläggande nivå, och bygger sedan successivt upp din kunskap. Tobbe har gjort bra research till boken, och skriver på ett pedagogiskt sätt. Jag rekommenderar den verkligen, för den som vill lägga ned tid och energi på det vis som krävs för lönsam trading. Jag säger inte att du blir framgångsrik bara för att du har läst denna bok och reflekterat över innehållet, men du får en bra grund.   


Länk till boken hos Bokus :
Autobahn till lönsam trading

fredag 6 januari 2017

Säkerhetsläget i Sverige

Vi får hoppas att regering och Riksdag rycker upp sig inför 2017. Att de inser att 2018 snart är här, och att de då kommer ställas till svars för grav misskötsel av Sverige, om inget görs. Att utvärdera Alliansens insatser under denna valperiod blir enkelt, de har lagt sig helt platt, i samtliga frågor. Nuvarande utveckling måste brytas, vi kan inte ha en polis som upphört med verksamheten. Vi kan inte ha en situation där svenska samhällets grundläggande behov helt bortprioriteras av regeringen.

För att förekomma tokvänstern, så är det även på sin plats att här poängtera att ekonomi och politik handlar om att prioritera med begränsade resurser. Svaret är alltså inte ständiga skattehöjningar.


torsdag 5 januari 2017

Stark återhämtning?

Ser ni den otroligt breda och starka återhämtningen i USA, enligt nedan?
Inte jag heller. Centralbankernas gigantiska balansräkningar säger detsamma. Detta är inte tecknen
på en kärnfrisk ekonomi, helt oavsett vad statens mer manipulerade mått (inflation, bnp) säger. Det blir troligen inga alltför aggressiva höjningar av räntan i usa. Nu ska det kanske tilläggas att Trump har en fördel i att det ter sig svårt att missköta ekonomin på samma vis som Obama gjort.

Orsaken bakom Trump?

onsdag 4 januari 2017

Svenska förmögenheter

Den som har ett intresse av såväl historia som ekonomi kan med fördel läsa den här boken. Var dock beredd på att texten är något högtravande, och väldigt fyllig räknat i antalet ord. Göran Hägg går i denna bok igenom 16 av Sveriges genom tidernas rikaste familjers bakgrund, med start i 1800-talet. Han beskriver familjer som t.ex. Carnegie, Dickson, Broström, Wallenberg och Bonnier. Men även senare tiders Miljardärer tas upp, som t.ex. Kamprad, Hult, Lundin eller Persson. För övrigt så omnämns även den före detta Mao-kommunisten Robert Aschberg.

Underligt nog så brukar gamla (ärvda) pengar ofta anses som lite finare, desto äldre desto bättre, i vissa kretsar. I denna bok ges dock ingen vacker bild av Sveriges gamla förmögenheter och de sätt dessa förvärvades på. Läsaren får även en inblick i storfinansens nära relationer med politiken. Historien går igen, räddning av banker är t.ex. inget nytt, den som nu trodde det. Inte heller fenomenet att sko sig på aktieägare och övriga anställda är något nytt. Wallenberg grundlade i
princip sin förmögenhet på gigantiska bonusar. Påfallande ofta tycks stora förmögenheter upplösas
av senare generationer. Många av de stiftelser som finns idag tycks ha haft som syfte att skydda förmögenheterna och deras bestående.    


Länk till boken hos Adlibris  :
Svenska förmögenheter

måndag 2 januari 2017

Målsättningar 2017

Vill du lyckas med något, börja planera och sätt igång. Under 2017 siktar jag bland annat på:

http://investera-pengar.blogspot.se/p/mina-mal.html

Bullseye.

Liberal-radikaliserad?

Som en smart tjej sa på twitter : staten måste ta tillbaks våldsmonopolet i Sverige, annars är vi snart förlorade.


söndag 1 januari 2017

Bolånedirektivet 2017

Det kan tyckas tråkigt att bankernas ledning låtit sin personliga girighet resultera i hårdare reglering. Bankerna har själva inte begripit att de måste skapa värden för kunderna, och att utpressning inte ingår i detta per definition. De flesta som har bolån har säkert suttit i en diskussion med banken, där man blivit allt mer förbannad i samband med att banken kräver att få sälja andra produkter i utbyte mot rimligare ränta på huslånet, istället för att beakta t.ex. risken i utlåningen ifråga. För dagens banker tycks inte klara av att sälja sina produkter baserat på kompetens, prestation och pris. Då återstår försök till utpressning. Räck upp en hand, den storbank som inte drivit verksamheten på det viset.

Därför är det av godo att bolånedirektivet börjar gälla from 2017, viktiga punkter för konsumenten är t.ex. följande:

- Konsumenten ska få bättre insyn i hur bolåneräntan bestäms.
- Banken ska inte kunna kräva att kunden köper även andra finansiella tjänster eller produkter för att få ett bolån.
- Banken skall diskutera amortering med kunden, och visa en amorteringsplan.

Jag hade egentligen önskat att myndigheterna gick längre än såhär. T.ex. säljs bolån idag som en ren volymprodukt, desto högre volym desto bättre pris. D.v.s. logiken för samhällets del är fullkomligt galen. Det är skillnad på 40% belåningsgrad och 80%, och det bör beaktas i prissättningen avsevärt mer än idag.

Slutligen, något helt annat, men ack så viktigt för framtida Sverige...:
Religion är ett skadligt maktmedel. När vaknar kvinnorna och ifrågasätter Islamiseringen i Sverige?