Adtraction

tisdag 27 februari 2018

Aktivt passiv

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag funderade nyligen över hur det var jag när gick på universitetet, och tog mig igenom de finansiella kurserna. Det som i princip förmedlades var vikten av det till höger nedan: 


Ingen sa något alls om det viktiga, det till vänster. Det är är så jag sköter mina långsiktiga investeringar. Fördelen med denna mer långsiktiga syn på aktieurval är som jag ser det flera, för min del. Framför allt tar det mindre tid än alternativen, som t.ex. mer kortsiktig handel. Det ger dessutom mindre stress, när jag vet vad jag äger och varför. Därmed bättre beslut. Jag blir inte överdrivet oroad om en position initialt går emot mig. Hade jag däremot vart t.ex. en momentum baserad trader, så hade en motgång resulterat i permanent kapitalförlust. Det passar inte mig. I många fall kanske jag är på andra sidan när de säljer.

torsdag 22 februari 2018

Transtema

Innehåller reklam och annonslänkar.

Det finns inte många bolag där ute som levererar en linjär och behaglig resa för aktieägarna, oavsett om slutresultatet sedan blir fantastiskt. Det ser ofta istället ut som nedan:


Det är bland annat därför som det stora flertalet människor misslyckas med att ansamla en stor förmögenhet via aktier. Ett exempel på detta kom idag, när Transtema rapporterade. Bolaget har expanderat kraftigt, under lönsamhet, men drabbades under hösten av problem i ett av dotterbolagen. Marknaden fick omgående panik och antog det värsta utfallet för hela företaget, varpå aktien därefter har befunnit sig i utförsbacke.


Lyssna gärna på ledningens kommentarer här, där även problematiken berörs och tydligt avgränsas:
https://www.youtube.com/watch?v=Wb-nUBzjduU&feature=share

Ser vi till de faktiska omständigheterna, så blev helåret ändå rätt skapligt, och jag tror att företagsledningen lärt sig en läxa och kommer att arbeta för att återställa förtroendet. Jag tror det finns goda möjligheter att bolaget levererar en tillväxt omkring >20 procent per år under närmsta framtiden, och isåfall ska aktien upp. 

Länk till Transtema hos Avanza

måndag 19 februari 2018

MIPS AB

Innehåller reklam och annonslänkar.

När jag tänker på MIPS AB, så passar nedan citat väl in:

" Start and invest in businesses that solve a real problem or pain point. A business that solves a problem requires less marketing. You don't have to talk me into something that I need. "

Det ligger många års svensk forskning bakom MIPS teknologi, en inre struktur i en hjälm som kan röra sig relativt det yttre skalet, för att på så viss förhindra så kallade rotationsskador på hjärnan. D.v.s. detta ger ett bra kompletterande skydd mot skador som kan bli betydligt värre än vanliga raka stötar.

Man har på relativt kort tid bevisat sig genom en framgångsrik kommersialisering på en global marknad, med fina nyckeltal:

   
Lönsamheten har tagit fart, samtidigt som affären är skalbar. En fortsatt hög tillväxt kan antas, och jag ser det som möjligt att de når sitt omsättningsmål om 400 miljoner kronor redan år 2020. Lyssna gärna på bolagets konferenssamtal vid senaste rapporten, där ledningen återigen uttalar sig om målsättningen: konferrenssamtal.

Ledningsgruppen sitter med en meningsfullt stor position i aktien, vilket är positivt. Även vissa duktiga fondförvaltare har positionerat sig. Jag noterar de pågående processerna, och förmodar att detta har bidragit till att tynga aktien, vid sidan om tidigare uppgivna produktionsstörningar hos kunder.

Jag vill huvudsakligen äga aktier i bolag som klarar finansiera sig med de medel de genererar, och inte är alltför skuldsatta. MIPS har en stark balansräkning (soliditet 91%) och även räntetäckningsgraden (vinst/räntekostnader) ser därmed bra ut. Ett bolag måste uppvisa acceptabel ROIC för att jag ska överväga en investering, och även här ser det riktigt anständigt ut.

Det är något vanskligt att lägga prognoser för den här typen av unga bolag, men om vi antar att bolagets målsättning är någorlunda pålitlig (vilket jag tror), då kan värdet dubbleras under kommande femårsperiod. Således uppfylls mitt avkastningskrav, och jag bedömer risk/reward som attraktivt nog på dagens nivå.

Länk till MIPS hos Avanza

lördag 17 februari 2018

Självbilden?...

Innehåller reklam och annonslänkar.

Uppslaget till det här inlägget kom när jag öppnade årets kanske sämsta reklam, se nedan:

Och jultomten finns också?

Den som satte ihop den här reklamen lever antagligen i samma filterbubbla som Sveriges media.
Det är troligen inte ironiskt menat, men det kan inte framstå som något annat. Alla som har en egen förmåga att tänka vet att Sveriges media absolut inte gör just det som påstås på bilden. För hade det vart så, då hade de kanske inte varit helt beroende av ständiga statliga subventioner, likt en ständigt drogpåverkad.

Om du handlar aktier och samtidigt vet med dig att du har samma totala avsaknad av självuppfattning som ovan, gör dig då tjänsten att omedelbart upphöra med aktier. För du kommer med säkerhet förlora alla pengar du har, och det snabbt.

måndag 12 februari 2018

Vem paniksålde?

Innehåller reklam och annonslänkar.

Den senaste tidens ökande volatilitet har varit en intressant studie i systemrisker. Att stora fonder


förlorar i storleksordningen 18 procent av kapitalet, på någon vecka, det tillhör inte direkt vardagen. Det intressanta är att flertalet datorstyrda fonder med den typ av inriktning som Lynx har uppvisar en kraftig samvariation. De satt alla således i likartade positioner, med likartad hävstång. Något vi tyvärr har sett förr. Nu ska vi kanske medge att kraftiga trendskiften är Arkilleshälen för dessa strategier, men det ändrar inte det faktum att risktagningen inte varit sund. Den låga historiska volatiliteten har enligt fondernas i mitt tycke alltför kortsiktiga riskmodeller medgett en ökad exponering, något andelsägarna nu bittert fick smaka på, då tvångsmässiga utförsäljningar tog fart. Även traditionellt förvaltade fonder ådrog sig förluster, men inte av denna magnitud. Den utveckling vi nu ser på finansmarknaden med allt mer likriktning och automatisk exekvering, den är inte sund ur ett systemperspektiv.

 

tisdag 6 februari 2018

This is the top

Innehåller reklam och annonslänkar.

Börsen i USA inledde detta år väldigt starkt. I Torsdags till Fredags förra veckan kom sedan lite statistik, som nyttjades för vinsthemtagningar. Under helgen byggdes det sedan upp en nästan manisk hets i amerikansk media. Det pratades om "den stora svarta Måndagen", "toppen är här nu" och liknande. På ett sätt som om det var en självklarhet att den stora vändningen nu är här. På vägen till jobbet på morgonen kunde jag inte undgå att notera pratet. "Ska man sälja nu då?... Vad händer?... "

Klicka för större bild. 

Ja, jag erkänner att förr i tiden så hängde jag med framför nyhetsskärmarna, det gällde ju att vara uppdaterad på allt det viktiga som styr börsen, man måste låta insatt också, alltid ha en uppfattning om börsens riktning, även om det mest var baserat på ett hopkok av fluktuerande lösa rykten. Men, sedan lärde jag mig att desto mindre jag beaktar media och flocken, desto mer lönsamma beslut fattar jag. Desto mindre stressad blir jag, d.v.s. allmänt högre livskvalitet. Idag skulle jag vilja säga att problemet är att selektera i all information, sortera bort bruset ger en edge. Numera har jag istället ett systematiskt angreppssätt till min förvaltning. 

Ser ni toppen ovan? Kanske läge att fundera över huruvida du tar ett beslut att sälja utifrån mest allmän rädsla nästa gång, eller att köpa mest beroende på allmän eufori? Det brukar nästan alltid sluta dåligt. Därmed inte sagt att riskerna inte ska beaktas, men fundera igenom varför du tar det beslut du tar.

lördag 3 februari 2018

Den svenska skatteslavens pension?

Innehåller reklam och annonslänkar.

Ni har väl öppnat ert pensionsbesked någon gång, och sett den berömda pyramiden?


Som ni ser, så ger den skenet av att staten tar hand om oss alla, med en stabil bas av framtida pension. Jag skulle dock vilja hävda att inget kunde vara mer fel och falskt än detta. Redan idag har vi åtskilliga fattigpensionärer i Sverige, men det är bara en västanfläkt jämfört med hur det kommer se ut framöver. Om inte medborgarna reser sig upp och markerar rejält, detta valår. Faktum är att det de borde visa är en upp och nedvänd pyramid, där det egna sparandet ges tyngd. För saken är den att det är det, och inget annat, som kommer ge dig en trygghet i en framtid.  Att förlita sig på staten och våra politiker är enbart naivt.

Ni har väl hört hur våra politiker pratat sig varma om att vi måste arbeta högt upp i åldern, vare sig vi kan eller inte? Något som förstås inte gäller politikeradeln själva, för de har naturligtvis sett om sitt eget hus med specialregler. En av anledningarna till att politikerna börjat prata om detta är att de har bestämt sig för att skänka ut pengar till andra än de svenskar som har arbetat ihop pengarna. DI uppmärksammade nyligen Pensionsmyndighetens rapport till regeringen, där det framgår att den stora bidragsinvandringen från länder med låg utbildningsnivå medför att statens kostnader för grundskyddet i pensionen fördubblas framöver. Till detta ska även läggas andra relaterade kostnader i samhället, som medför att hela välfärdssystemet redan nu går på knäna.

Kommer ni ihåg förra valet, när Riksdagspartierna gapade sig hesa om hur de skulle försämra pensioner, trygghet och välfärd, via en fullkomligt ohållbar bidragsmigration? Inte jag heller. Nu säger i och för sig Centerpartiet att de avser ta strid för just den saken i år. Spännande, undrar om gemene svensk vaknar? Eller om de senare vaknar upp kallsvettiga mitt i mardrömmen?

Hur kommer det sig att våra politiker i detta ansträngda läge dessutom implementerar ökade skatter och försämringar för sparandets förutsättningar? Varför vill de bevisligen med uppsåt skada befolkningen på detta vis, och att därmed förstärka bidragsberoendet och ojämlikhet?

Det finns dock en annan väg än träl-linjen, ingen behöver fortsätta som livstids slav åt politikerna. Se till att i god tid skaffa dig f-you pengar. Ta tag i detta med sparandet idag, hos Avanza.