Adtraction

tisdag 29 maj 2018

Plagiat

Innehåller reklam och annonslänkar.

Sociala medier gör nu det arbete som svenska journalister borde göra. Ett bevis på detta faktum följer t.ex. nedan:Tycker ni att våra stora dagstidningar inger förtroende, när de lägger sig i svensk politik genom att medvetet förhindra spridning av utvalda kandiderande partiers budskap? Jag skulle vilja påstå att Sveriges media idag utgör ett stort hot emot demokratin som vi känner den idag. De undergräver grunden för det mycket stora årliga mediastödet via skatten. 

Medborgerlig Samlings rättspolitiska program är utformat av kunnig, yrkesarbetande juridisk expertis. Det omfattar ett hundratal konkreta förslag för att förbättra medborgarnas trygghet. Den intresserade kan läsa mer här.

Det är intressant att notera att Moderaterna inte förnekar sig det minsta, de har redan börjat gå ut med ett plagiat av det program som Medborgerlig Samling lanserade för mer än en vecka sedan. Eller ska vi kanske använda den mer politiskt korrekta termen triangulering? I anständighetens namn borde de ange källan till sina förslag, men det kanske är allt för mycket begärt? Vidare så har Medborgerlig Samling budgeterat för förslagen, vilket Moderaterna inte gjort, så bara snack... Rösta på Medborgerlig Samling, ett parti som bevisligen har inflytande redan innan Riksdagen har intagits.

söndag 27 maj 2018

Generna styr

Innehåller reklam och annonslänkar.

Har ni tänkt på det här med att äpplet inte faller långt från trädet? När jag var barn så var jag väl som alla andra i den bemärkelsen att jag inte tenderade att fundera så mycket över de val jag gjorde. Men, på senare tid har det blivit lite mer uppenbart för mig, att ens gener styr mycket.

När min pappa pensionerade sig så gjorde han det efter ett långt och framgångsrikt yrkesliv som egen företagare. När jag tänker på det,  så är han en person som inte har haft något emot att ta stora ekonomiska risker, med familjens hela ekonomi som insats. Jag är själv glad att min egen familj inte har haft insikt i vilka ekonomiska risker jag själv tidigare tog. Jag vet att de val pappa och hans kompanjon gjorde ofta var lite motvalls, och kanske ofta avvek från konkurrenterna på ett innovativt vis.

Wellington is famous for his adaptive defensive style of warfare, resulting in several victories against numerically superior forces while minimising his own losses.

Pappa drev sina företag med envis långsiktighet, i djup motgång som framgång. Jag är övertygad om att det satt spår i mig, hur jag ser på det stora värdet av långsiktighet och vad som faktiskt är möjligt att uppnå. Min sparsamhet, och prioritering med resurser, är nog även det medfött.

Faktum är att det idag finns mycket forskning kring det här med geners påverkan på ens liv. Rotade vanor och medfödda beteendemönster styr även i stor utsträckning hur man agerar på aktiemarknaden och därmed vilka resultat som är möjliga att uppnå. Följande två artiklar, med svensk anknytning, är högst intressanta: 

" We find that several factors explain an individual investor's style, i.e., the value versus growth orientation of the investor's stock portfolio. First, we find that an investor's style has a biological basis and is partially ingrained in an investor from birth. "

" For a long list of investment “biases,” including lack of diversification, excessive trading, and the disposition effect, we find that genetic differences explain up to 45% of the remaining variation across individual investors, after controlling for observable individual characteristics. The evidence is consistent with a view that investment biases are manifestations of innate and evolutionary ancient features of human behavior. "

https://www.researchgate.net/profile/Henrik_Cronqvist

onsdag 23 maj 2018

Frågestund Spiltans stämma 2018

Spiltans stämma hade i år närmare 600 glada besökare. Nedan kan du se Börspoddens utfrågning av Per H Börjesson och ordförande Ulf Geijer: 


Spiltans kurs fastställdes idag, på Pepins, till 12500 kronor. Samtidigt har substansvärdet nu ökat ytterligare till ca 18,560 kronor per aktie. Handel pågår veckan ut, så passa på och gör en fantastisk affär du med.

måndag 21 maj 2018

Spiltans substansvärde lyfter

Om ni möjligen missat att ta del av den fantastiska utvecklingen i Paradox, så finns ju möjligheten att köpa in sig med god substansrabatt via Spiltan.


Substansvärdet för Spiltanaktien inför majhandeln på Pepins.com uppgår nu till 15 861 kr/aktie. Vid senaste substansberäkningen den 10 april fastställdes substansvärdet till 13 124 kr/aktie och kursen sattes då till 8 800 kr/aktie (efter senaste handelsperioden har Spiltanaktien även handlats till 8 700 kr/aktie).

Ökningen i  substansvärde beror huvudsakligen på en kursuppgång i Paradox med 32.40 kr/aktie sedan substansvärderingen i april då substansvärdet sattes vid kursen 126.60 kr. Kursuppgången idag förklaras av en fantastiskt bra rapport för Q1 2018.  Varje kronas förändring i Paradox-kursen motsvarar en förändring i Spiltanaktien med 81 kr.

Även övriga noterade innehav har haft en god utveckling - notera särskilt SBB som ökat med ca 30% sedan aprilhandeln (påverkar Spiltans substans med ca 45 kr/aktie).

Handeln inleds på Pepins/Alternativa Listan på måndag den 21 maj och pågår till och med fredagen den 25 maj. Priset fastställs tisdagen den 22 maj.

fredag 18 maj 2018

Paradox Interactive

Innehåller reklam och annonslänkar.

Paradox fortsätter att leverera långt bortom högt ställda förväntningar, helt makalöst. Tack för allt, ni förändrar folks liv... Det blir garanterat god stämning på Spiltans stämma i veckan:

Omsättningen uppgick till 267,0 MSEK (121,3 MSEK), en ökning med 120 % jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 140,5 MSEK (38,0 MSEK), en ökning med 270 %.
Resultat före skatt uppgick till 140,5 MSEK (38,0 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 108,8 MSEK (29,2 MSEK).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 144,2 MSEK (85,7 MSEK), och kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -90,3 MSEK (-44,6 MSEK). Vid utgången av perioden uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till 373,6 MSEK (288,0 MSEK).

Resultat per aktie uppgick till 1,03 SEK (0,28 SEK) per aktie.
Intäkterna för första kvartalet 2018 är framförallt hänförliga till Stellaris, Cities: Skylines, Surviving Mars, Hearts of Iron IV och Europa Universalis IV.I flertalet av de stora amerikanska tech-bolagen kan vi se hur mycket stora delar (tiotals procent) av det fria kassaflödet faktiskt försvinner till de anställda, i form av t.ex. mycket vidlyftiga optionsprogram och annan utspädning. Det här agerandet ser vi inte i de bolag jag investerar i, och det är något jag håller ögonen på. Ett fåtal starka ägare är ofta en garant mot detta beteende. Det ska finnas bra, men samtidigt rimliga, incitament.

Skalbarheten i deras digitala affärsmodell är som synes helt fantastisk. Man äger nu en rad IP, med en lojal och växande spelarskara. Samtidigt som branschen i sig växer ger verksamhetens natur ändå en stark vallgrav. Balansräkningen visar att fortet står starkt och investeringarna stiger, inför en hälsosam framtida avkastning. Tydligen har vi en fin utdelning att se fram emot även nästa år, att döma av hur starkt året inletts. Jag fick ett bra intryck av nye CFOn och jag tror det är bra att även få in en ny och hungrig vd. Jag får nog också lov att instämma i delar av vd-kommentaren:

När vi bestämde oss för att notera Paradox Interactive valde vi att göra det direkt efter ett ganska mediokert kvartal – något som var fullständigt medvetet från vår sida. Det gav oss nämligen chansen att på ett strukturerat sätt informera om att vår bransch inte är kvartalsdriven. Detta är viktigt att förstå som investerare, så att man ser på bolaget och dess affärer på lång sikt. Paradox är alltså inte något för den nervösa investeraren.

Länk till Paradox hos Avanza

tisdag 15 maj 2018

Catena Media

Innehåller reklam och annonslänkar.

Även om det var ett rätt bra tag sedan nu, så har jag tidigare skrivit om min tämligen positiva inställning till Catena Media. Intressant nog så upphävde USA:s högsta domstol på Måndagen ett förbud mot sports betting, vilket kan öppna upp en marknad i flera delstater. Detta kommer även i ett läge med tämligen dämpat sentiment i sektorn. Det är inte utan att jag delvis håller med om nedan:


Enligt Pareto är detta framförallt positivt för leverantörer som t.ex. Catena Media, medans operatörer behöver landbaserade USA-partners.

Länk till Catena Media hos Avanza  

lördag 12 maj 2018

När lägger Lynx ned?

Innehåller reklam och annonslänkar.

Ta en titt på nedan avkastning:

Klicka för större bild.

Ingen real avkastning på 8 år. Detta samtidigt som flertalet underliggande marknader utvecklats riktigt starkt. Är ni imponerade? Tittar vi i senaste fondrapporten så är många av deras kunder tydligen oerhört imponerade, då de uppger sig ha hela 44 Miljarder kronor under förvaltning.

Företrädare för trendföljande fonder, eller CTA för att använda finare termer, brukar motivera sin existens med att "vi presterar bra i en starkt fallande marknad", "vi är en okorrelerad tillgångsklass", eller "frånvaro av starka trender". Ja, det ligger eventuellt något i det resonemanget. Men, om de inte klarar leverera någon avkastning alls under större delen av tiden, då spelar dessa argument ingen som helst roll. Lynx har betydande resurser inom bolaget, så givet det framstår prestationen i än sämre läge.

Under 2017 noterar jag att Lynx samtidigt betalade ut en genomsnittlig lön långt över 1 miljon kronor per anställd. Det finns i detta fondbolag således ingen som helst koppling mellan ersättningar och prestation. Ledningen tycks fokusera betydligt mer på förvaltningsvolym än kundvärde. Det finns åtskilliga akademiska studier på att storleken påverkar fonders avkastning negativt, t.ex. denna:
Study: For Hedge Funds, Smaller is better

Jag vill inte gå så långt som att konstatera att trendföljande fonder är döda som strategi. Men, samtidigt är det uppenbart att för mycket pengar jagar för lite möjligheter, på för likartat vis.

torsdag 10 maj 2018

MIPS

Innehåller reklam och annonslänkar.

MIPS kom in med en bra rapport, trots valutors påverkan. Breddningen av produktområdet fortgår, och de har gått stärkta ur avklarade och kostsamma patenttvister.

Som det nu ser ut så kommer detta innovativa bolag stanna en längre tid i min portfölj, helt klart.

Länk till MIPS hos Avanza


tisdag 8 maj 2018

Hexatronic Group

Innehåller reklam och annonslänkar.

Hexatronic är ett av mina favoritbolag, som återkommande läsare vet. Således kul att notera att de levererar en förvärvsdriven tillväxt på goda 16%, med fint stigande lönsamhet, trots säsongsmässig svaghet. Intressant nog så utgör Sverige nu en allt mindre del av totalen, varpå framtida variationer kan utjämnas. De flyttades nyligen upp till mid cap segmentet på börsen, men det här är ett kvalitetsbolag med större potential än så på lång sikt.

Lyssna gärna på nedan intervju kring q1 rapporten. En fortsatt spännande och expansiv framtid väntar således.


lördag 5 maj 2018

Löfte eller lögn?

Innehåller reklam och annonslänkar.

Först lägger regeringen förslaget om att lägga Miljarder på afghanska män som saknar asylrätt. Män som ljugit sig in i landet, uppgivit falsk ålder, och vars bakgrund vi inte vet något om. Vårbudgeten ska vi inte tala om, merparten av anslagen gick åt på migration, igen. Påföljande veckor griper Säpo ett flertal utländska medborgare för långt gångna förberedelser till terrorattacker i Sverige.

Men, en riktig socialdemokrat skäms inte för sig. Vad är väl en riktig lögn, annat än vardagsmat?


Idag kom så en rad förslag som tagna ur SD's partiprogram. Socialdemokraterna går alltså obekymrat i opposition mot sin egen politik. Detta om något borde väl få väljarna att helt och hållet sluta lyssna på politikernas prat? Nu fattas det bara att Ulf Kristersson, som vanligt, fäller ett uttalande om värdegrund, innan han kör sitt partiprogram genom kopieringsapparaten.

Hur kom det sig att Löfven nu blev rasistisk nazist? Kanske någon från Socialdemokraterna eller oberoende Aftonbladet kan belysa frågan, tack?

Att besluta sig för var man ska lägga sin röst i år borde gå mycket snabbt. Titta igenom vilka vallöften partierna avgav tidigare, och vad som därefter hände. Därefter kan du stryka merparten av alla partier på listan. Förutsatt att du inte njuter av att bli grundlurad eller att du njuter av personer som stämplar dig för fel åsikt.

torsdag 3 maj 2018

Det här med raketer

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag tänkte på det häromdagen, att jag faktiskt är gammal nog att minnas en tid då mobiltelefoner inte existerade. Jag minns också den variant av mobiltelefon min far släpade runt på under 80-90 talet:

Stor, tung och otymplig. Måttlig mottagning. 
Jag minns det glada 1980/90-talet, även om jag var liten då. Jag minns att jag redan då fascinerades av hur aktier som t.ex. Astra, Nokia eller Ericsson kunde rusa så ofantligt mycket.


Det är en sak att ha läst om aktier som rusar så galet mycket. Men, det är en annan sak att ha upplevt det i verkligheten. Det var där och då jag insåg att man faktiskt kunde bli riktigt rik, bara man höll i aktierna hårt i de bolag som faktiskt lyckades. Sedermera visade det sig att Ericsson bara hade haft turen att komma in på spåret med mobiltelefoni. Det hela bottnade således inte alls i skickligt och hållbart företagsbyggande, utan alltihop rämnade sedan fullkomligt, och det snabbt. Även det en viktig lärdom för framtiden för min del.

Hade jag inte haft förmånen att uppleva detta, så tror jag nog att min nuvarande aktiestrategi hade sett tämligen annorlunda ut.