Adtraction

onsdag 30 januari 2019

Handla trenden?

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag lyssnade nyligen på en podd från Avanza där man diskuterade kring så kallade CTA:s, dvs trendföljande hedgefonder. Jag tror det var IPM man intervjuade? Jag tycker hela programmet till stora delar var en beklämmande form av marknadsföring. Det är en sak att denna kategori fonder har presterat otroligt usel avkastning under många år, sedan efter finanskrisen. Hur lång är egentligen en "tillfällig" period av underavkastning, innan man måste dra vissa slutsatser?... Men, det är faktiskt ännu uslare att de inte ens vågar stå upp för den saken, samtidigt som de bibehåller enormt höga avgifter. Som Spiltans vd nyligen uttryckte saken:

" När en förvaltare gissar fel får de en fast förvaltningsavgift och när de gissar rätt får de dessutom 20 procent av uppsidan med de avkastningsbaserade avgifterna. "

Låter det som en attraktiv affär för dig, eller för förvaltaren? Och om det nu är så att institutioner inte inser att de är lurade, då blir man ju betänklig kring deras förmåga.


Ovan visar jag det faktiska resultatet av en trendföljande strategi som handlas automatiskt i mitt konto. Avkastningen har de senaste tre åren överstigit 8 procent per år utan hävstång, d.v.s. det har varit en svårhandlad marknad. Trendföljande strategier avkastar inte alls lika mycket nu som på sin storhetstid, men de fungerar. Man måste bara göra det lite annorlunda än förr.

Ovan avkastning kan jämföras med t.ex. Lynx Hedge för motsvarande tid: -4,1%; -5,3%; -2,7%. Nedan illustreras att inget av de tillgångsslag de placerar i presterade bra föregående år och aktier var katastrof.
Klick för större bild.

Att investera i megastora fonder kostar alltså mycket pengar. Det är inte bara enskilda fonders storlek som orsakar problem. Saken är är den att de som skapar dessa algoritmer tenderar att ha liknande bakgrund från ett fåtal ställen, och de flesta dylika fonder tenderar att i grunden arbeta tämligen likartat. Och elefanter lämnar alltid spår i porslinsbutiken... Jag köper inte företrädarnas ganska desperata retorik, att man ska bortse från avkastning och enbart se dem som en dyr försäkring mot fallande marknad. Det är istället CTA:s existensberättigande man bör ifrågasätta, om argumenten är så pass desperata. Gemene man skulle uppnå avsevärt bättre resultat enbart genom att istället nyttja en enkel och billig form av rebalanseringsstrategi. Alltså en regelstyrd årlig rebalansering mellan aktier och en räntefond med kort duration, låga avgifter och möjligen kreditexponering.

måndag 28 januari 2019

Skuldfri

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag tog just en titt på årsbeskedet från csn och noterade att jag blir skuldfri i år. En skön känsla ändå, att den där amorteringen äntligen upphör. Jag har redan allokerat de pengarna till ett annat projekt.


Även om det är jobbigt när den ganska dryga återbetalningen sker till csn, så är nog studielån ändå en av de bättre investeringarna man kan göra. Avkastningen på kunskap är livslång och tillfredsställande.

När jag tog dessa lån av csn så var min ekonomi ganska knaper. Jag minns att jag trots det ändå lyckades spara femhundra till tusen kronor per månad. Läropengar som sedan investerades i aktiemarknaden, med blandad framgång. En av anledningarna till att jag lyckades spara pengar tror jag var att min far gav mig möjligheten att, av egen vilja, arbeta på fabriksgolvet redan som tolvåring på somrarna. Det var lärorikt i så mån att jag då kom i kontakt med människor som hade en annan bakgrund och livsåskådning än jag själv. Det var där och då jag bestämde mig för att satsa på akademisk utbildning. Jag ville ha ett arbete som var stimulerande och inte något jag i princip hatade. När jag kom hem på kvällarna var jag fysiskt sett trött, efter en lång arbetsdag. Det var här jag lärde mig att bakom pengar ligger ansträngning. En annan sak jag tidigt därmed också lärde mig, vid köksbordet, var hur entreprenörsskap och dess villkor kan se ut. Uppför- och nedförsbackarna, vilket jag definitivt haft nytta av på aktiemarknaden.

Respekt för pengar är nog en förutsättning för att någonsin kunna spara. Eller vad tror du? Varför agerar personer som t.ex. Annie Lööf i vuxen ålder så fullkomligt respektlöst med andras pengar? Är den gemensamma faktorn personer som aldrig har gjort ett ärligt handtag?
       

fredag 25 januari 2019

Är du blåst på pension?...

Innehåller reklam och annonslänkar.

Knappt har politikernas blåsning av väljarna avslutats efter valet, innan det publiceras diverse medial propaganda om att pensionsåldern måste höjas inom kort och sedan höjas löpande även framöver. Ofta framhåller politikerna att vi måste arbeta högre upp i åldrarna för att det inte bär sig annars. Här vill jag passa på att citera det Bitter Micke nyligen sa:

" Nej för tusan. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att arbeta åt staten. Jag skulle inte klara av att ljuga så mycket, varje dag. "

Det ligger mycket visdom i de orden faktiskt. Eller kommer ni ihåg hur alla politiker talade sig varma i valkampanjen om hur de planerade av avveckla samhällskontraktet? Jag minns inte det.

I fallet med pension så handlar det till väldigt stor del om ännu en politisk blåsning. Sverige hade redan sedan tidigare en stor demografisk utmaning, d.v.s. att allt färre skulle försörja allt fler äldre. Men, våra politiker har dessutom valt att utöka problemen genom att ta hit en väldigt stor mängd bidragsberoende människor. Människor som kanske kommer hit mitt i livet och inte har förutsättningar att komma in i arbetslivet, men ändå ges fullt tillträde till välfärden. 

Beakta att kostnader tenderar att underskattas i dessa gissningar. 

Den normalbegåvade individen inser att det här pyramidspelet inte är hållbart. Beakta att Sverige redan idag har en rekordstor andel fattigpensionärer, det är alltså inte en avlägsen framtid vi pratar om utan här och nu. Om utvecklingen inte vänds så kommer det dock inte att stanna här utan även övriga delar av samhällskontraktet kommer drabbas med nedmontering. Det kan bli riktigt allvarligt. Det våra politiker nu genomför kan inte liknas vid något annat än en organiserad plundring av det Sverige du, jag och våra mor- och farföräldrar byggt upp.

Socialdemokraterna genomförde den sistnämnda blåsningen fullt medvetet, för att säkra sin makt via alla nya bidragsberoende. Frågan är dock om Centerpartiet och Liberalerna faktiskt begriper konsekvenserna av sin politik? Jag är inte säker på den saken, för de tycks leva i någon slags ideal drömvärld.

För egen del har jag insett vad som gäller, nu sitter vi alla i vår egen optimistjolle på havet, när det blåser upp till storm. Det gäller alltså att ro själv, bäst man kan. Alla har tyvärr inte flytväst, så en del kommer onekligen drunkna. Men, gör vad du kan i tid, ta tag i din egen situation.

tisdag 22 januari 2019

Digital Realty Trust

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag har sedan länge en del REITs (dvs. amerikanska fastighetsbolag) i portföljen, framför allt beroende på det tämligen säkra och över tid fint växande kassaflöde de levererar. Då har det främst handlat om inriktning på sektorerna hälsovård, nöje och till viss del hotell. Därför blev jag genast intresserad när jag hittade DLR som är aktiva inom teknologisektorn och därmed erbjuder mig viss diversifiering.

Ser man till bolagets kunder så är det en väl diversifierad skara av förtroendeingivande bolag, vars behov av datacenter förväntas visa trendmässig tillväxt:

https://s22.q4cdn.com/864880006/files/doc_presentations/2018/Digital-Realty-Investor-Presentation-Nov.-2018-FINAL.pdf

Huvuddelen av exponeringen är relaterad till usa, men de erbjuder även en hyggligt stor och växande internationell del i övrigt (>20 procent). Verksamhetens natur ter sig stabil och långsiktig, även under finanskrisens värsta tid stod bolaget sig starkt. Ett faktum som ger stabilitet är att det kostnar en hel del för en kund att installera sig, det betyder i sin tur att de inte är så benägna att byta leverantör. Det torde vara en fördel för DLR att de är så stora i sin bransch redan idag. Räntetäckningsgraden ser stark ut även idag, och en hög del av finansieringen är till bunden ränta med lång duration.

Sett över de senaste 10 åren så har FFO växt med ca 9 procent per år och utdelningen har höjts med 12,5 procent per år under motsvarande tid. Utdelningsandelen ligger bara strax över 60 procent av FFO, så förutsättningarna för fortsatt ökning framöver ser bra ut. Baserat på nuvarande utdelning och möjligheter till tillväxt, så bör totalavkastningen för detta innehav framöver kunna bli runt 8-10 procent årligen.

Länk till DLR hos Avanza

söndag 20 januari 2019

Värdeförändring

Innehåller reklam och annonslänkar.

Det är så uppenbart att EU har spårat ur fullkomligt, på nästintill samtliga områden. De siktar dock på att inta en ointaglig världsledande position inom ett område. Byråkrati och reglering. Under vinterns  volatila börsnedgång var det säkerligen fler än jag som fick upprepad e-post från bankerna med nedan besked. 

Efter årets inledning är dessa pappersförluster återhämtade

En stat som beordrar bankerna att upprepat skicka ut icke önskad e-post till kunderna. Det är så korkat att man knappt ens tror det är sant, men det är det. Enda sättet att hindra denna icke önskade e-post är att uppge en e-postadress till banken som inte används.

Hur många orutinerade sparare blev inte stressade av detta efter ett tag? Vad leder stress och rädsla till på aktiemarknaden? Jo, rädsla driver fram oövervägda beslut som leder till stora förluster i aktiemarknaden. Den byråkrati som kom på denna ide har bevisligen aldrig tagit en endaste krona i risk. Vilka kunder klarade sig bäst under finanskrisen? De som sålde ut allt i panik och sedan inte vågade sig in i marknaden på åratals igen efter realiserade förluster, eller de som tog det lugnt och kallt? Jo, jag vet flera som av rädsla fått usel avkastning sista tio åren. Det är för övrigt i situationer som denna jag oftast är intresserad av att köpa, inte sälja.

För egen del hade jag stora rörelser i den marknadsneutrala delen av portföljen och i derivat. Nettot av värdeförändring var dock inte så farligt i den delen av portföljen. Men att döma av mängden daglig e-post från staten så var det tydligen kris. En sällan skådad idioti. Håller du med?

 

fredag 18 januari 2019

Seafire - förvärv

Innehåller reklam och annonslänkar.

I Onsdags slutförde Seafire det förvärv jag kort refererade till i tidigare inlägg. Baserat på den information bolaget släppte i samband med det så ser man att bolaget ifråga fortsätter utvecklas mycket smakligt även i inledningen av detta år. Givet det som tidigare har kommunicerats så var det här ett bra förvärv av ett fint familjeägt bolag i en gynnsam utvecklingsfas, till ett bra pris.

Notera att Seafire endast värderas till runt p/s 0,5. En av mina investeringsteser i det här fallet är att dels kommer Seafire växa tämligen kraftigt under kommande 3-5 års period, även om ledningens mål kanske är väl högt satta? Men, sedan kommer vi förmodligen även att få se högre multiplar i takt med att bolaget växer och därmed stabiliseras mer. Även finansieringskostnader kommer förmodligen att komma ned en del framöver, i takt med att bolaget exekverar på sin strategi. Skulle vi framöver gå in i en sämre konjunktur så är naturligtvis småbolag mer utsatta. Men, samtidigt finns det även möjligheter med en sådan situation för ett bolag som Seafire. I deras fall så är skuldsättningen lite hög idag, men jag tror samtidigt de kan säkra ytterligare finansiering via ägare i det fall behov uppstår. Det är i detta fall ett plus med ett fåtal större ägare, samt att ledning och personal äger meningsfulla andelar i bolaget.

" Seafire AB (publ) (Seafire) har per dagens datum slutfört förvärvet av Åkerstedts Verkstads AB (Åkerstedts). ..

Vid tillträdet såldes fastigheten till familjen Åkerstedt för 7,8 MSEK vilket ger en resultateffekt på ca 1 MSEK efter transaktionskostnader och ett skuldfritt bolag med en nettokassa på ca 5 MSEK. Bolagets aktier värderades till 34,3 MSEK vid tecknandet av avtalet. Värderingen för bolaget på kassa- och skuldfri basis (EV), blev 29,3 MSEK i och med försäljningen av fastigheten i jämförelse med tidigare kommunicerat EV 37 MSEK. Förvärvet finansierades av en riktad nyemission på 2 MSEK till säljarna, bolagets egna medel samt upptagande av nya krediter. Tilläggsköpeskillingar 
om uppskattningsvis cirka 8 MSEK kommer att utbetalas under 2019 till 2021 vilka förutsätter en fortsatt god finansiell utveckling.

Åkerstedts orderstock har ökat med över 200% jämfört med 2018 och uppgår till 7,3 MSEK (2,3 MSEK) per den 16 januari 2019 vilket stödjer en fortsatt god utveckling 2019. Under perioden 1 december 2017 till 30 november 2018 växte bolaget med över 30 procent, jämfört med samma period föregående år, till 30,3 MSEK i omsättning med en EBITDA på 7,8 MSEK vilket ger en marginal på över 25 procent. Omsättningen 2017 uppgick till 22,7 MSEK med en EBITDA på 4,2 SEK. Åkerstedts kommer att konsolideras i Seafires räkenskaper från och med 2 januari 2019. "

Länk till Seafire hos Avanza


onsdag 16 januari 2019

Molotov-Ribbentrop-pakten

Innehåller reklam och annonslänkar.

Sverige har i princip upphört som normalt fungerande nation. Hur kan jag påstå något så absurt?... Vad är det för fake news egentligen?


Ja, det jag syftar på är bland annat att säkerhetspolisen i veckan twittrade ut ovan besked. Då kan man ju tro att landets politiker, polis, militär, media och övriga myndigheter omedelbart skulle ha satt sig i högsta beredskap, i syfte att snabbt lösa problemen. Men icke, i vårt land händer istället vadå? Jo, ingenting. Det förs förvisso en debatt om att inte svartmåla vårt land, för det är där det stora problemet tydligen ligger. Krävs det att politiker eller journalisters närmaste måste avrättas i ett attentat, innan de styrande agerar? För de vanliga människor som t.ex. avrättades på Drottninggatan saknade uppenbarligen helt ett människovärde, då ingenting gjordes därefter. Vårt land förmår inte ens stoppa det faktum att den mördade lilla flickans grav skändas upprepat.

Mot ovan bakgrund är det naturligtvis inte heller förvånande att vår cirkus, förlåt jag menar Riksdag, nu genomför den mest bisarra så kallade regeringsbildningen någonsin.


Likt Molotov-Ribbentrop-pakten existerar nu ett för omvärlden hemligt avtal som ska ligga till grund för styrningen av Sverige. Vad är det för bananrepublik, där partier för hemliga samtal med varandra som ska ligga till grund för regeringsbildningen? Vad har de egentligen att dölja? Samtal som det före detta borgerliga regeringsunderlaget säger sig inte behöva ta del av. Vad hände egentligen med demokratin, hur kunde det gå så otroligt fel så snabbt? Jag har tidigare sett människor gå förlorade till sekter. Sveriges Riksdag är idag en liten sekt, avskärmad från omvärlden.

En företagare som gör upp hemliga avtal i syfte att begränsa konkurrensen hamnar i fängelse, pga kartellverksamhet. Men våra politiker bör gladeligen skriva hemliga avtal i syfte att begränsa demokratin?

Som grädde på moset så förutspår jag att Löfven kommer släppa in Ygeman i värmen igen. För Sverige har trots allt inte en fungerande opposition som säkerställer att säkerhetsrisker och kriminella inte tar plats i ledningen. Denna gamla Socialdemokratiska paradgren. Björklund lär väl även vara förtjust i en fortsatt utrikespolitik som motarbetar judar och bekantar sig med diktaturer.

Vi kommer att få ett omfattande inflytande under mandatperioden säger nu kommunisterna. Lycka till med att förklara detta i nästa val säger jag till Centerpartiet och Liberalerna. Fast, ni kanske planerar lika mycket valfusk som vänstern ägnade sig åt i sista valet, i hopp om att det inte sker några åtgärder då heller?

måndag 14 januari 2019

Seafire - Investor day Dec 2018

Innehåller reklam och annonslänkar.

Om ni är intresserade av onoterat och/eller småbolag så bör ni lyssna på nedan presentation av Seafires grundare och vd:


Sedan denna presentation har de gjort ytterligare ett lite större förvärv, och som ni hör så planeras för en gedigen och lönsam tillväxt kommande 3-5 åren. Än så länge så har de exekverat i linje med den plan som beskrivs ovan, så det finns som jag ser det en god möjlighet att de faktiskt lyckas nå 500 miljoner i omsättning inom angiven tid. Med den nivå på multiplarna som de kan förvärva mindre onoterade bolag till så skapas möjligheterna för en avkastningsnivå betydligt högre än börsens på längre sikt.

Länk till Seafire hos Avanza

fredag 11 januari 2019

Extra - Extra

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jaha, då var det klart då. Centerpartiet och Liberalerna har idag tillsatt ännu en vänsterledd regering. DÖ 3.0 helt enkelt.

Det här lär bli dyrt. 

Med så många partier iblandade så förstår man snabbt två saker. Det här blir expansivt och dyrt då alla inblandade ska ha igenom något. Med tanke på ideologiska skillnader så förstår man även att en annan sak som kommer driva kostnader det är alla utredningar som därmed kommer tillsättas, i syfte att begrava frågor. Låt mig även förutspå att många kompisar kommer tillsättas att leda dessa utredningar, med miljonersättning. Fler myndigheter får vi också äran att bekosta, t.ex. kommer den förhatliga "jämställdhets"myndigheten nu tydligen fortleva.

Det är intressant att Kommunisterna, förlåt jag menar Vänsterpartiet, förutsätts godkänna hela upplägget. Detta trots nedan tydliga formuleringar och borgerliga inriktning:

" Denna överenskommelse innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden. ...

Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden. ...

Sänkt skatt på arbete och värnskatten tas bort 1 januari 2020. ...

Uppluckrad arbetsrätt, fri hyressättning, kraftigt ökat rut-avdrag. "

Inledningsvis erkänns i dokumentet att Sverige står inför stora problem tack vare den fullkomligt misslyckade bidragsinvandringen under senaste decenniet. Men, därefter diskuteras dessa problem i princip inte alls i sak, utöver att man avser öka invandringen. Det framträder tydligt därmed att man ännu helt saknar lösningar eller en relevant verklighetsuppfattning. Man drömmer fortfarande om att arbetsmarknadens parter kommer att lösa det politikerna ställt till med. Detsamma gäller den snabbt ökande kriminaliteten, eller snabbt ökande belastning på välfärden.

Den som vill läsa mer om denna fluffiga överenskommelse finner det här. Som ni förstår så är detta en äkta Annie-Björklund-produkt, d.v.s helt ogenomförbar men många fina ord. Det är därför Annie valt att själv sätta sig i baksätet, istället för i förarsätet. Då tror hon sig kunna bortförklara det kommande misslyckandet.

Från sidan av är det fascinerande att se hur dagens Riksdag verkligen föraktar väljarkåren. Tidigare
vallöften är nu inte vatten värt. I syfte att undvika ge SD inflytande så har ett flertal partier nu vänt ut och in på sig själva. Dvs gett SD ett sällan skådat inflytande, i förhållande till vad som sades i valrörelsen. Sannolikheten blir därmed naturligtvis hög för en kraftig rörelse i opinionen år 2022. Grattis SD, i förskott.
 

torsdag 10 januari 2019

Den svenska trälen

Innehåller reklam och annonslänkar.

Vissa människor i dagens Sverige tror att vårt land behöver än mer i skatt...

Vad är en träl, om inte en svensk som behåller < 25% av lönen?

När man därefter beaktar vad vi får tillbaks för alla dessa pengar, då faller moralen.


Vi får t.ex. en Riksdag som inte ens kan enas om något så banalt som att bilda en regering i enlighet med valutfallet. Ett sätt att möjligen återuppbygga förtroendet för det offentliga vore att införa direktdemokrati. Ett system där varje skattebetalande individ själv beslutar om vad inbetald skatt bör gå till. Det vore enkelt löst digitalt och Riksdagen skulle kunna minskas radikalt. För i förlängningen håller det inte att en grupp knapptryckare i princip försnillar så stora pengar som idag.

Idag kan vem som helst, helt utan några som helst kvalifikationer, hamna i en välbetald maktposition i Riksdagen, utan prestationskrav. Det enda som styr är partibok och vänskapskorruption, vilket har resulterat i ett urval ur de lägre percentilerna beträffande begåvning. Så kan vi inte ha det. Det behövs stärkt tjänstemannaansvar och verifikation av relevant bildning.

Kan man inte hushålla med resurser och prioritera rationellt, då har man inte i en förtroendevald position att göra. Ovan modell med direktdemokrati skulle även lösa problemet med politiker som lovar vitt och brett med andras pengar i valrörelsen. Så kallade löften som de därefter inte har några som helst problem med att bortse fullkomligt ifrån, när makten är säkrad.

tisdag 8 januari 2019

Se över ditt bolån

Innehåller reklam och annonslänkar.

I inledningen av 2019 låter det enligt nedan i media. Vad passar då bättre än att se över sin bankrelation, speciellt om bostadslån utgör en stor del av dina kostnader?

" STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken höjer listräntorna på svenska bolån med bindningstid om tre månader respektive ett år, i båda fallen med 0,2 procentenheter. Därutöver höjs listräntan på tvåårslånet med 0,15 baspunkter.
Det rapporterar Bloomberg News.
Enligt bankens hemsida har samtliga dessa tre listräntor legat oförändrade på 2,05 procent sedan åtminstone sommaren 2017.
Efter att Riksbanken inför jul meddelade om att reporäntan ska höjas med 0,25 procentenheter till -0,25 procent har Länsförsäkringar, SBAB och Swedbank genomfört likande höjningar som även SHB nu alltså kommer att genomföra. "

Till att börja med har Sveriges banker rekordhög lönsamhet, sett till övriga eu, och det förklaras till stor del av höga marginaler på bolånen redan i utgångsläget. Sveriges banker har senaste åren sänkt sina kostnader och finansieringskostnaderna har varit låga. Det sistnämnda är alltså inget kunderna fått ta del av i många fall, speciellt inte de passiva kunderna.

Vid låga och negativa räntor kan det hända att bankernas finansieringsränta inte sjunker lika mycket som utlåningsräntan. Det vill säga i det fall bankerna, av olika goda anledningar, väljer att inte låta kunderna möta en negativ inlåningsränta. Även svenska bankers likviditetsöverskott har påverkats av negativ ränta hos centralbankerna. Sammanfattningsvis finns alltså skäl till att rörlig bolåneränta inte bör höjas i motsvarande grad när centralbankerna återställer räntan från ett negativt läge.       

lördag 5 januari 2019

Bedrägeri - Varning

Innehåller reklam och annonslänkar.

Där det finns pengar i sikte, där finns det bedragare eller tvivelaktiga människor. Det finns bedragare som bara väntar på en blåögd som lägger pengarna där känslorna finns. Även inom bloggosfären har det tyvärr på senare år dykt upp de som inte är så nogräknade, alternativt väldigt naiva.


Jag pratar naturligtvis om Better Globe, som surfar på miljö- och godhetstrenden och erbjuder trädplantering i Afrika. Nedan omnämner jag bara några av alla varningstecken:

- Better Globe är av norsk ursprung och grundaren har tidigare varit inblandad i vad jag skulle jämföra med pyramidspel i Norge. Eller så var det bara ren otur med lagen, vilket väl hänt alla?...

- Är någon förvånad att även Better Globe är upplagt som ett s.k. Multi-Level-Marketing (även kallat pyramidspel)?

-  Better Globe anger att de som köper träden kommer att erhålla en världsledande årlig avkastning om 15% från skogen efter enbart 5 år, under lång tid. Bara detta är skäl nog att bli väldigt skeptisk, det är inte rimligt. Möjligtvis skulle detta kunna fungera i enlighet med det Madhoff byggde sin verksamhet på? D.v.s avkastningen som då utbetalas kommer från insättningar från nya kunder.

- Jan Bolmeson har på sin blogg Rikatillsammans marknadsfört Better Globe hårt. Det Jan råkade glömma var att han har privata intressen i det svenska försäljningsbolaget. Det är faktiskt olustigt hur Better Globes säljare alltid råkar missa sina personliga intressen i verksamheten. Presentationen sker istället med rådgivande inslag, där godheten och den höga avkastningen framhålls. Oslagbar kombination, för den naive? Sektvarning.

- Det saknas helt och hållet transparent insyn i verksamheten via bokföringen, även om det uppges att man kan ta del av det på begäran. Så fungerar givetvis inte en trovärdig verksamhet. Vem vet, kanske är det avsaknaden av redovisningskrav som medför att verksamhet i Better Globe lämpligt nog placerats i just Kenya?

- Det har även via spårning av ip-adresser kunnat påvisas kopplingar mellan Jan Bolmesons bolagssfär, Rikatillsammans och Better Globe. När detta offentliggjordes så vidtogs omedelbart åtgärder i syfte att dölja spåren. Vad anser ni det tyder på?

- Så kallade investeringar i goda projekt i Afrika är inget nytt. Många har lockats tidigare med fagra löften. Läs gärna följande artikel i avskräckande syfte om placeringar i skog i Afrika.

Jag påstår inte att Better Globe garanterat är ett bedrägeri, men det finns definitivt likheter med hur sofistikerade bedragare arbetar. Tillräckligt många skäl för att avstå att placera sina pengar i sådant.

torsdag 3 januari 2019

Seafire

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag har sedan länge närt ett intresse för onoterade bolag, då dessa handlas till avsevärt lägre multiplar än noterade bolag. D.v.s. möjlig avkastning i relation till tagen risk ser betydligt aptitligare ut, om man aktar sig för utplacerade minor i omgivningen. Det var en av anledningarna till att jag förhållandevis tidigt gick in i Investment AB Spiltan , men även Seafire.


Sedan noteringen har det hänt en del, med en förvärvstakt i linje med vad som tidigare kommunicerats från bolaget. Inom Followit och Hedens finns nog ytterligare arbete och åtgärder att vidta innan det framstår som riktigt aptitligt? Jag skulle vilja se en del förtydligande kring detta från ledningen i kommande rapport. Men Linqua Communications ligger förmodligen trendmässigt  helt rätt i tiden, givet utvecklingen i t.ex Norden. 

Efter nyår tillkännagavs förvärvet av Åkerstedts Verkstad. Om man beaktar nedan uppgivna förtydligande så känns även detta förvärv tämligen rätt:

" Vi betalar ca 4x LTM justerat för fastigheten för ett bolag med 25% EBITDA marginal och 30% omsättningsökning och en fin kund/försäljningspipeline. Tycker det är rimligt i sammanhanget. 

Bakgrund:
Markus Åkerstedt övertog VD skapet för några år sedan och påbörjade ett effektiviseringsprogram och investeringar i robotar. Resultatet av det arbetet ökade bruttomarginalen till 65% (från runt 50%) 2014 och framåt och till det har personalkostnaderna sänkts från 40% (2014)
 av kostnaderna ner till 20% av totala kostnaderna 2018. Så bolaget har gått från en låg EBITDA marginal på 5-10% till över 25% 2018. "

Än så länge är således min syn att detta investmentbolag exekverar sin strategi enligt mina förväntningar, och bolaget erbjuder en intressant möjlighet att vara med på uppbyggnaden av något som kan bli stort i en framtid.

Länk till Seafire hos Avanza

tisdag 1 januari 2019

Gott nytt år

Innehåller reklam och annonslänkar.

Då är vi alltså inne på det nya året, och jag vill passa på att tacka alla läsare av min blogg för året som gått. Ni är en trogen skara, faktiskt med jämlikhet vad könsfördelningen beträffar enligt Google, sådant är tydligen viktigt att påpeka dessa dagar... det gäller att vara helt politiskt korrekt :)

Årets mest lästa artikel var den här och årets näst mest lästa den här. Helt olika ämnen, men jag hoppas ändå att Nordnets nya ägare till riskkapitalister låter sig väl smaka av all kaviar, champagne och gåslever som bjuds av kundernas pengar. Ni andra ser kanske er om efter andra mindre giriga alternativ, likt mig?


Jag vet som alla andra inte vad det kommande året har i beredskap och jag gissar inte (förlåt börsanalyserar) i onödan. Det behöver jag heller inte oroa mig för, utan det gäller att anpassa sig till det som bjuds. Däremot tycker jag ni bör fundera ett litet ögonblick över ovan bild och dess innebörd, den säger mer än tusen ord.

Må 2019 bli ett bättre år för Sveriges del!