Adtraction

onsdag 27 februari 2019

Orange kuvertet

Innehåller reklam och annonslänkar.

I veckan damp ett av årets mest meningslösa informationspapper ned, d.v.s. det orange kuvertet. Varför låter jag så pass entusiastisk om detta? Jo, för saken är den att de ansvariga är noga med att presentera siffrorna så som att det ligger någon slags sanning i dem. Samtidigt vet den icke naiva att man aldrig bör lita på ett löfte som ges av en politiker eller en stat.


Jag räknar kallt med att de ansvariga politikerna har kört systemet i diket tills dess att det blir min tur att hämta ut min rättfärdiga del. Eller så har de skjutit upp utbetalningen tills dess att merparten av mottagarna hinner avlida innan dess, eller så blir beloppen så pass låga att det inte går att leva vettigt på. Beakta att det redan idag finns ett stort antal fattigpensionärer i Sverige. Vi har tom uteliggare till pensionärer i dagens Sverige, utan att politikerna eller media reagerar på den saken. Men, det är ju bara svenskar...? Tacka Reinfeldt &co för den saken, de har jobbat väldigt hårt mot det målet samtidigt som de har skott sig själva. Skulle det bli något över till mig, så ser jag på det som en ren bonus.

Min syn på situationen bottnar i flera saker. Dels har våra politiker, som bekant, släppt in ett väldigt stort antal fripassagerare i ett redan hårt belastat system. Utöver det så har det långvarigt artificiellt låga ränteläget världen över försämrat förutsättningarna för att skapa avkastning på pensionsmedel. Vi är redan i ett läge då pensionsavgifterna från löntagarna inte räcker till för att betala det ökande antalet pensionärers uttag. I fjol togs hela 27 Miljarder från buffertfonderna. Vi tär alltså redan på AP-fonderna, och för att det ska gå ihop har dessa tvingats allt längre ut på riskskalan.

Den främsta anledningen till att det offentliga pensionssystemet slutligen kommer haverera är att det är kollektivt. Alla lösningar där välfungerande personliga incitament och ansvar saknas kommer ofrånkomligen haverera, det är så den mänskliga naturen är. Det räcker att titta på nuvarande diskussion om en skattereform för att se ett konkret exempel. Våra politiker köper väljarnas lojalitet för andras pengar, i frånvaro av tjänsteansvar. Därför bortser de helt ifrån konsekvensanalyser.  Därför pratar ingen av dem först om hur befintliga resurser nyttjas. Därför prioriteras inte kärnområden före allt onödigt fluff.

Slutar det väl? Jag vet inte, men jag chansar inte på den saken. Jag kommer inte vara en av alla de som politikerna avser att tvinga slavarbeta för att förse staten med mer pengar att missbruka. Hur tänker du kring pensionen? Starta tidigt, så löser det sig även för dig.

måndag 25 februari 2019

Why it is WRONG to short the market right now

Innehåller reklam och annonslänkar.

För ganska länge sedan läste jag One Good Trade av Mike Bellafiore. Vid första genomläsningen tyckte jag inte den gav så mycket, utan mest var lite förvirrande. Men, i efterhand insåg jag dess värde. Därför brukar jag numera ibland titta på de youtubefilmer som hans team från SMB Capital producerar. Det koncept de talar om nedan är t.ex. användbart för den tekniskt inriktade.lördag 23 februari 2019

De tar hem detta

Innehåller reklam och annonslänkar.

Då fick man alltså anledningar att rösta i årets melodifestival. Rösten faller självfallet på Pagan Fury.


Det säger jag utan att ha hört låten, men jag vet att Crusader Kings håller vad det lovar. Stilfull pr från Paradox får man säga. Ett anständigt spel har givetvis sitt officiella band.

Länk till Paradox hos Avanza

torsdag 21 februari 2019

Funding secured

Innehåller reklam och annonslänkar.

Tidigare i veckan smög Seafire ut följande :

Investmentbolaget Seafire har beslutar att genomföra en riktad nyemission. Bolaget emitterar 1,18 miljoner aktier till teckningskursen 6 kronor per aktie och tillförs 7,1 miljoner kronor före emissionskostnader på 50 000 kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årsstämman att emittera aktier. Nyemissionen tecknades av ett antal privata investerare och likviden ska användas för Seafires framtida tillväxt. Bolaget har efter den riktade nyemissionen 8,70 miljoner aktier utestående. "

En rejäl utspädning av övriga aktieägare. Men, eftersom handeln i micro caps är underlig så steg alltså kursen på detta :

Ställ ut fler aktier och höj därmed värderingen, en penningmaskin.

När jag under hösten köpte aktier i Seafire så var jag beredd på att skjuta in mer pengar, med tanke på företagets ringa ålder och expansiva planer. Men jag var inte inställd på att bli ignorerad av ledningen genom att de emitterar nya aktier med rabatt till en särskild grupp av anonyma personer. Den typen av amatörmässigt agerande passar möjligtvis bra i papperskorgen. Jag försöker att alltid vara uppmärksam på företagsledningens agerande, det sänder ibland tydliga signaler. En annan sak jag inte gillar är att ledningens löneläge inte är anpassat efter företagets förutsättningar och prestation hitintills. Jag är inte med längre, tack för kaffet. Även jag gör misstag emellanåt, och då gäller det att acceptera och hantera det.

Länk till Seafire hos Avanza

tisdag 19 februari 2019

MIPS

Innehåller reklam och annonslänkar.


Jag lyssnade in på nedan presentation från Mips :

http://www.mipscorp.com/finansiella-rapporter-och-presentationer/
- En fantastiskt bra rapport från MIPS, återigen. Bolaget går från klarhet till klarhet och det märks nu verkligen att kunderna uppskattar det bolaget erbjuder. Personlig säkerhet är en hållbar trend.
- Det upprepades ett flertal gånger att man når målet 2020, och man säger sig ha bra momentum i verksamheten. Detta betvivlar jag inte i nuläget heller.
- Man har stärkt sitt varumärke än mer via den fina rankingen i den forskning som görs på deras produktområde. 
- Såvitt jag kan bedöma så har man ännu bara skrapat på ytan av sin totalmarknad. Jag noterar också att man byggt upp en fin portfölj av patent, vilket ser bra ut inför framtiden.
- En av de stora riskerna i bolaget var att patentintrång skulle döda verksamheten i ett tidigt skede. Det hanterade de framgångsrikt, vilket inger förtroende, och de står mycket starkare finansiellt och patentmässigt idag. Relationerna med kunderna är dessutom stärkt och många känner idag till deras produkter.
- Slutligen så var det trevligt att man redan nu annonserar en fin utdelning. En utdelning som kan förväntas växa bra framöver med tanke på bolagets starka finansiella ställning och goda utveckling i övrigt. Jag känner mig trygg med att äga den här aktien länge framöver, jag köper mer på dippen framöver.

Länk till MIPS hos Avanza

söndag 17 februari 2019

Nordkorea eller Sverige?

Innehåller reklam och annonslänkar.

Seriöst, vad är det som händer i dagens Sverige?

Det räcker inte med att Sveriges utrikesminister är portad från Israel?

Sverige har en statsminister som efter valet skickar ut försöksballonger om att göra sig själv svårare att avsätta. Samma parti som nyss inlett eu-kampanjen starkt, genom att prata om att de själva är det enda parti som är en garant mot fascism och nazism. Den här skandalen sker även tätt inpå att den tredje kvinnan i Sverige har avsatts från sin officiella post i samband med att de uttryckt en vilja att komma tillrätta med islams extremistiska sidor och kvinnoförtryck. Försök ta in detta, Sverige är nu ett land där folk blir av med jobbet beroende på åsikt. Lägg till detta ministrar som vänslas med den Iranska regimen i det fördolda, på familjetillställningar. Nordkorea, någon?...

I närtid blir det intressant hur denna regering kommer hantera det stora antalet IS-mördare som nu är på väg åter till Europa. Svenska politiker och media har hitintills inte haft några problem med att kalla folk, vars åsikter de inte gillar, för bruna-råttor. Men tonen mot terrorister är däremot viktig.

Har Socialdemokraterna inte alla hästar hemma, eller är det bara maktfullkomlighet? Nästan svårt att avgöra faktiskt. Klart är dock att det forna arbetarpartiet nu istället inriktat sig helhjärtat på en ny växande väljargrupp inom islam. Oavsett konsekvenser för Sverige, så är det istället här partiet nu tror sig kunna säkra makten.

Klart är även att Sveriges Riksdag utvecklas allt mer i en totalt verklighetsfrämmande, maktfullkomlig och totalitär riktning. Efter att ha förolämpat, hotat och skrämt en oroad befolkning med brunstämplingar under många år, så har man nu övergått till att med samma groteska metodik förstöra landets rykte än mer internationellt.

Det måste bli ett slut på Socialdemokraternas och övriga Riksdagens smutskastning och baktalande av den egna befolkningen. Det räcker nu! Hör ni det Björklund och Annie? Sök hjälp. Ert sektliknande och otäcka beteende är långt ifrån friskt.

torsdag 14 februari 2019

Sveriges bästa bolag?

Innehåller reklam och annonslänkar.

Min relation till Fortnox börjar banne mig likna kärlek, även om det sägs att man aldrig ska gifta sig med ett portföljinnehav. Man blir nästan tårögd av så pass fina rapporter som detta bolag ständigt uppvisar. Makalös kvalitet :

Småländsk guldhöna.

Utöver fint resultat, så är det även trevligt att notera följande i rapporten:

" Under 2018 ökade antalet kunder som ville byta från ett konkurrerande system till Fortnox tydligt. 
... Fortnox har ett högt Nöjd Kund Index (NKI) där 90 procent av kunderna är nöjda med sin lösning och supportmedarbetarnas bemötande. "

Ser ni detta svenska banker? Läs, begrunda och skäms sedan! Det är såhär långsiktigt hållbara affärer bedrivs, till skillnad från våra banker. Det är exakt såhär framgång ser ut för ett kvalitetsbolag.

Beträffande fortsatt tillväxt så ses det dels i orderstockens fina utveckling över tid, men även i följande:

" Fortnox huvudsakliga marknad utgörs av småföretag och redovisningsbyråer i Sverige. Baserat på SCB:s Företagsdatabas uppskattar Fortnox att den marknad som är relevant för företagets produkter och tjänster uppgår till nära 800 000. Totalt har 257 000 företag valt att bli kunder hos
Fortnox per den 31 december 2018. "

Utöver detta så bör det framöver finnas möjligheter att höja priset från dagens nivå, i ett senare skede. Vid sidan av fortsatt vidgat produktutbud och/eller internationalisering. Det är även trevligt att bolaget uppger att allt fler nyttjar det api Fortnox erbjuder, kunder och andra bygger in sig kring deras ekosystem av tjänster. Allt ovan sker dessutom vid sidan av en fortsatt hög innovations- och investeringstakt. Kort sagt, det ser riktigt bra ut inför framtiden.

Ska jag säga något negativt, så blir det nog att jag hade förväntat mig bättre arpu. Visst, det tickar på med en okej tillväxttakt i arpu. Men, jag vet att ni kan bättre. Jag skulle även se att bolaget blir bättre på att kommunicera kring sina långfristiga finansiella målsättningar och möjligheter framöver. För det området var bolaget mycket bättre på förr. Då avser jag alltså inte enskild analytikermassage. Varför håller man exempelvis allt högre soliditet, med tanke på återkommande intäkter, hur ser tankarna ut här?

Länk till Fortnox hos Avanza

tisdag 12 februari 2019

Brookfield Renewable Partners LP

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag har sedan en tid en initial bevakningsposition i Brookfield Renewable Partners, som en mindre del av de positioner som är avsedda att generera bra och återkommande kassaflöden till portföljen. Jag tycker bolaget och dess verksamhet är intressant, men det finns samtidigt en del kvarstående mindre frågetecken kring den legala strukturen och upplägget i bolaget.

Bolaget är en stor och global aktör inom vattenkraft (ca 75 procent av verksamheten), men man investerar även i andra områden inom energi. Verksamheten är därmed rätt i tiden. Jag gillar även den opportunistiska delen av strategin, där man framgångsrikt har skapat stora värden genom att i kraft av sin storlek agera opportunistiskt med förvärv och försäljningar av tillgångar världen över.

Klicka för större bild.

Sedan 1999 har bolaget levererat 15 procents årlig avkastning till sina ägare, vilket är starkt. Men, jag tror konservativt sett det blir något lägre än så framöver, även om bolaget själv nyligen har argumenterat konstruktivt för bibehållen utveckling enligt närmsta 5 årens plan. Jag bedömer att ett köp på dagens nivåer ger en god säkerhetsmarginal.

Länk till BEP hos Avanza

lördag 9 februari 2019

Spiltan

Innehåller reklam och annonslänkar.

Återkommande läsare vet att Spiltan är ett av mina långsiktiga favoritinnehav, sedan väldigt länge. Det var alltså med detta jag blev biten av potentialen i onoterat. Det kanske är ett innehav barnen kommer få ärva en dag, vem vet. Det är ivartfall för dyrt att sälja nu... eller att därmed realisera skatten vill säga.


Nytt substansvärde inför Februarihandeln på Pepins beräknades till 16 221 kronor per aktie. Ökningen av substansen härrör sig främst från kursökningen i Paradox, men även övriga likvida innehav. Spiltan hade ett mindre innehav i United Spaces som nyligen köptes upp av Castellum. En väldigt hög procentuell avkastning under den korta tid placeringen varade. På följande länk kan du se substansvärdets fördelning:
Spiltans portföljs fördelning per bransch

Här kan du studera substansrabatten över tid, notera det ovanliga gapet just nu:
Diagram

Följ handeln nedan:
https://www.pepins.com/trading/spiltan

VD bjöd vänligt nog på ovan köpsignal idag med. Trevligt.

Notera att även om Paradox har utvecklats väldigt bra, så har alltså resten av portföljen avkastat 20 procent årligen, under lång tid. Blir du inte sugen på att köpa Paradox med god rabatt eller resten av portföljen på 1,5 Miljarder gratis?

torsdag 7 februari 2019

Pensionsmedel försnillas

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag såg nedan för en tid sedan. Saken är den att det är knappast vare sig första eller sista gången jag hör detta. Faktum är att jag själv råkat ut för något liknande för länge sedan.


Ärligt talat, vad är det för fel på den här branschen? Vad är det för fel på de personer som låter det här bara rulla på? En slags legaliserad stöld av pensionsmedel som våra pensionsbolag ägnar sig åt. Och inte nog med det, för LF har naturligtvis i det här fallet även levererat en så otroligt kass avkastning, man tror knappt ens det är möjligt att åstadkomma något så fullkomligt kass. Men, det är väl därför de låser in kundernas pengar?

Det vore intressant att höra vilken förklaring LF och branschen har till att det ser ut såhär för tämligen många kunder, än idag? För det är knappast ett komplext problem att lösa på kort tid. Men ibland saknas viljan, ibland fungerar det inte med något annat än ändrad lagstiftning, tydligen.

Har du, eller någon bekant, möjligen råkat ut för något liknande med pensionsmedel?

tisdag 5 februari 2019

TIN Fonder

Innehåller reklam och annonslänkar.

Idag lanserades den nya fonden Core Ny Teknik, med stöd från investmentbolaget Bure. Jag passade faktiskt på att investera en del i fonden själv, av flera olika anledningar.


Det är kul att Sverige får ett nytt fondbolag, trots att politiker och Bryssel gör vad de kan för att motverka entreprenörer och samtidigt gynna gammelbanker. Jag har förtroende för förvaltarna, de gjorde ett bra jobb på sin tidigare arbetsgivare. Enligt uppgift har de investerat en hel del av sina egna pengar i den här fonden, och nya mindre fondbolag brukar ha en tendens att överprestera. Dessutom gillar jag deras förvaltningsfilosofi och inriktningen, den passar väl in i min egen portfölj. Jag tror även det till viss del är bra att diversifiera bort min egen förvaltningsrisk.   

Länk till Core Ny teknik hos Avanza

söndag 3 februari 2019

Ekonomisk mardröm

Innehåller reklam och annonslänkar.

Ibland har även jag mardrömmar. En gång vaknade jag alldeles kallsvettig. Jag hade drömt den ohyggliga tanken att mina barn skulle växa upp och gå ut i vuxenvärlden helt utan ekonomiskt omdöme. Som personer med politik som enda möjliga karriärväg...  Jag kände mig alltså fullkomligt misslyckad i den mardrömmen.

Ekonomisk grundkurs 0.0

Så det vara bara att sätta igång, att göra något åt det hela. Men, hur gör man egentligen detta? Det finns knappast någon instruktion som alltid fungerar. Men, en sak jag försöker göra är att tänka på vilket föredöme jag utgör för mina barn. Jag försöker t.ex. diskutera ekonomi i vardagen, att därmed påvisa att ekonomi innebär prioriteringar med befintliga resurser. En insikt många i vårt samhälle tycks sakna, inte minst våra politiker.

En annan sak är att barnen bör få hantera egna pengar, innan de blir vuxna. Nyligen introducerade jag veckopeng med eget betalkort. I utbyte fick de välja vad de ska hjälpa till med här hemma för att få pengarna. Pengar regnar inte från himlen, de erhålls i detta fall i utbyte mot tidsmässig insats. Här passade jag på att ge dem incitament att spara pengar. Jag sa att det ni sparar varje vecka kommer ni därefter få dubbelt tillbaks av oss. Det nappade de genast gladeligen på, vilket bådar gott inför framtiden. Signalen här är alltså att det lönar sig bra att spara, till skillnad från planlös konsumtion.

Hur gör du för att överföra ekonomiska baskunskaper till dina barn?

fredag 1 februari 2019

Funcom

Innehåller reklam och annonslänkar.

Bra att åtminstone Red Eye börjat täcka Funcom med analys. Förhoppningsvis leder det till att fler får upp ögonen för det framgångsrika förändringsarbete nuvarande vd genomfört. Bolaget står nu mycket väl rustade inför framtiden, obelånade, effektiva och med en lovande spelportfölj i en attraktiv bransch. Men, kanske behövs även ett listbyte till Stockholmsbörsen för att aktien ska handlas till vettiga nivåer, i likhet med sina kollegor i spelbranschen? Norska börsen är lite väl mycket av illikvid lekplats. Funcom förtjänar mycket bättre än så.

Läs gärna vad jag tidigare skrivit om Funcom här på bloggen, min positiva långsiktiga syn kvarstår. Och till sist, lyssna gärna på intervjun