Adtraction

lördag 30 mars 2019

Första kvartalet 2019

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag är, som bekant, egentligen inte så mycket för alltför kortsiktig resultatuppföljning av min förvaltning. Men, eftersom de flesta andra bloggare bjuder på kvartalsresultat så kanske jag inte bör vara sämre?

Avslutningen av förra börsåret var inte helt problemfritt som ni kanske vet. Men, eftersom jag var disciplinerad nog att fullfölja min på förhand upprättade förvaltningsplan, så redde situationen ut sig rätt hyfsat till slut. Mitt tålamod är en av mina styrkor i min förvaltning.


Jag har ett flertal olika depåer hos flera olika motparter, men ovan utdrag speglar mitt totalresultat rätt väl. Med detta så lämnar jag de flesta professionella förvaltare i bakvattnet, och det bör jag göra med tanke på att kapitalet är mitt eget och det är permanent. Den dag jag inte gör det så är det dags att upphöra med egen verksamhet. Det arbete jag lägger ned måste trots allt betala sig, utöver själva nöjet. Den bästa Sverigefonden är upp 16,7 procent i år enligt Morningstar, och min utveckling förklaras inte av ett avsevärt högre risktagande. Snarare tvärtom, jag är idag mån om att bevara mitt kapital. Det finns en tid då taktiken bör vara defensiv, likväl som den tid då positionstagningen bör vara mer aggressiv. Aktiv förvaltning på riktigt, med långsiktighet i fokus.   

Det har inte hänt speciellt mycket i min portfölj under det gångna kvartalet. Om det inte finns något att göra så gör man som förvaltare bäst i att inget göra. Det kan låta som en klyscha, men det är en för mig viktig princip. När jag väl funnit företag som levererar, då är det mitt jobb att låta företagsledningen sköta sitt och sedan öka positionerna i takt med att jag blir mer bekväm. Att ta stora positioner, när det väl är läge för den saken, är något jag har fått arbete med under åren. För min del har det varit mentalt sett krävande, men jag har successivt blivit bättre på det via målmedveten träning. Istället för att pilla i portföljen, så bör tiden läggas på uppföljning och analys av nya kandidater till portföljen. Den största enskilda händelsen var nyheterna i Mips, där marknadens våldsamma överreaktion gav ett alldeles utmärkt köptillfälle. En annan fars som nu resulterat i köpläge är Swedbanks kommunikationshaveri. Jag har även successivt ökat risktagningen i en av mina helautomatiska systematiska strategier som utvecklats tämligen väl.

Hur gick ditt börskvartal?     

torsdag 28 mars 2019

Cimco Marine

Innehåller reklam och annonslänkar.

Visst är det tråkigt när det blir såhär pass illa med bolag som kommer till börsen?

Det räcker så.

Många förhoppningsbolag slutar sina dagar likt Cimco Marine tyvärr. Nedan lockar bolaget ånyo:

" Under 2018 har vi haft fokus på problemlösning och att stärka upp både vår produkt och verksamheten. Det vill säga ett år med många små förändringar som nu ger våra kunder en bättre helhetsupplevelse samtidigt som Bolaget har en bra grund för att möta affärsplanen. Med en stabilare grund ser jag därför med tillförsikt fram emot 2019 och bjuder in dig som investerare att ta ytterligare några viktiga kliv med oss, mot ännu en eftertraktad produkt och ökad försäljning. "

Show me the money, säger jag. Det finns som jag ser det ingenting annat att se här än dåliga odds.

tisdag 26 mars 2019

Jag tecknar Teqnion

Innehåller reklam och annonslänkar.

Teqnion är en koncern som grundades 2006 och har därefter uppvisat en rätt hygglig utveckling, framförallt sedan 2011 och framåt. Finanskrisen slog hårt mot bolaget och ett av deras första förvärv gick under vid sviktande efterfrågan. Förhoppningsvis en viktig läxa för den då mindre erfarna ledningen. Idag omfattar koncernen tre affärsområden där man erbjuder nischade produkter i form av komponenter, maskiner, system och tjänster. Lite som ett baby Indutrade helt enkelt. Deras verksamheter idag bedöms gynnas av flera långsiktiga trender i samhällsutvecklingen, samtidigt som det verkar finnas ett visst mått av konjunkturkänslighet, speciellt i den industriella delen. I den decentraliserade affärsmodellen ingår även att, som en central del, växa                     genom förvärv. Verksamheten är framförallt nordisk idag, men siktet är inställt på att bredda verksamheten geografiskt framöver.

Man ger en tämligen offensiv prognos för 2019:


Dessutom uppges att målsättningen är att växa organiskt över fem procent och inklusive tillväxt med femton procent årligen för de kommande tre åren. Något man även har klarat historiskt. Man vill hålla en EBITDA marginal på 8 procent över en konjunkturcykel. Avkastningen på eget kapital skall överstiga 20 procent. Utdelningen skall vara 10-40 procent av nettoresultatet från och med 2020. Man strävar efter att köpa bolag med pe multiplar under fem, och klarar de det så kommer stora värden skapas för aktieägarna över tid. Även om målsättningarna bör tas med en nypa salt, så uppskattar jag tydligheten i kommunikationen vad detta beträffar.

I ägarlistan återfinns bland annat välrenommerade investmentbolaget Spiltan. Styrelse och ledning äger meningsfulla innehav, vilket stärker caset. 

Jag vill huvudsakligen äga bolag som klarar att finansiera sig med de medel de genererar, och inte är alltför skuldsatta. Teqnion har enligt min bedömning en stark balansräkning (soliditet 33 procent innan notering) och finansiell flexibilitet som kommer att tillåta fortsatta förvärv efter noteringen. Man har en intern målsättning att skuldsättningsgraden inte ska överstiga 2 gånger justerad 12 månaders EBITDA. Bolagets befintliga upplåningsvillkor ser bra ut. Ett bolag måste i regel uppvisa en attraktiv ROIC över tid för att jag ska vara intresserad, och även här ser det bra ut. 

Baserat på mina beräkningar så sker noteringen till en attraktiv fast kurs, förutsatt att bolaget förmår realisera sina tillväxtambitioner. Annars hade jag avstått, då det är viktigt att vara selektiv.

Läs mer om noteringen hos Avanza

söndag 24 mars 2019

Är det sant?

Innehåller reklam och annonslänkar.

Tydligen var veckans stora snackis att KD bestämt sig för att prata med samtliga partier i Riksdagen.
Kan det beskrivas tydligare, hur djupt skadat Sveriges demokratiska system är idag? Nationen leds av farliga människor som helt saknar gränser för sitt agerande, när det kommer till att säkra makt.
Jag förstår att vänstern blir fullkomligt hysterisk av detta, för all deras makt utgår ifrån att borgerligheten inte vill realisera sin egen politik. Därav de stora orden om fascism, nazism och rasism.

Du sparar väl pengar genom att inte ta del av Sveriges propaganda (media)?

Inte så konstigt att Socialdemokraternas kongress inte lanserar nya viktiga ideer för Sveriges bästa. För de har nämligen satsat allt sitt krut på den enda ide de har. Den om att utmåla samtliga motståndare som bruna.


Aktivistattityder som på sin höjd representerar några få procent av svenskarna har blivit mittenpolitik i Sverige. Tänk om JÖK-gänget istället kunde bli lika upprörda över t.ex. den pågående krisen i äldrevården? Det är dags att sluta med politiska låtsaslekar och istället fokusera på riktiga samhällsproblem. Är man trygg i sina värderingar så kan man samtala med alla.

" We usually try to defend or sell our ideas. What if we treat them as rough as possible? Challenge yourself: What would be the opposing view? If they stand up to that test, then they are worth pursuing. "

Vad säger du, håller du med om min nyanserade kritik?

fredag 22 mars 2019

Lugn - den dubblas

Innehåller reklam och annonslänkar.

Senast jag skrev om Mips så avslutade jag med: " jag köper mer på dippen framöver ".


Jag fick inte rätt direkt, men nog kan vi anse att följande citat passar in rätt väl:

" Successful investing consists of long periods of boredom and short periods of horror. "

För 30 procent ned på en dag kan ju göra de flesta något ängsliga. Men, det positiva med den typen av händelser är att det är detta som skapar möjligheterna för oss andra. Det är just det här som gör det så svårt att åka med på en riktigt bra aktieresa under lång tid. För kraftfulla motgångar inträffar nästan alltid i även riktigt bra bolag.

Den konkurrerande teknik som lanserats är licensierad till ett enda märke, ingen annan tillverkare kan köpa den. Bontrager står dessutom för en mycket låg andel av Mips intäkter enligt uppgift. Ledningen uppger dessutom att de inte, med anledning av detta, ser anledning att revidera sina tidigare kommunicerade långsiktiga planer. Och det sistnämnda har jag anledning att tro på, då jag upplever bolagets ledning som högpresterande och trovärdiga. Man har framgångsrikt etablerat ett globalt och välkänt varumärke på kort tid i sin nisch. Jag ser ett köpläge, och bedömer alltjämt att Mips är en aktie med förmåga att på egna meriter dubblas i värde närmaste åren. 

Länk till Mips hos Avanza

onsdag 20 mars 2019

Manipulation

Innehåller reklam och annonslänkar.

Idag fick jag nedan generella utskick från en av mina banker. När man läser detta så uppstår en och annan fundering, eller hur?

Den första tanken är det här med hur myndigheterna prioriterar. I Sverige har redan ett flertal småsparare dömts till oerhört höga böter. Det hela påminner om en manisk jakt i syfte att samla enkla poäng. Samtidigt kommer de riktigt stora bovarna undan helt. För vi vet ju att HFT har haft som affärside att nyttja just nedan saker väldigt länge, oerhört lönsamt. Samtidigt har ingen av dem dömts. Hur kommer det sig? Vad har Finansinspektionen för kommentar till den saken?

I dagarna gick en av Carnegies förvaltare ut i Dagens Industri och förkunnade hur extremt billig Skanska är. Detta efter att han själv först köpt en rejäl position. Pump and dump kanske? Nej, för Carnegie är alltför stora för att komma ifråga för böter. I Sverige jagas enbart privatpersoner.

Och hur kommer det sig att ekonomiska brott döms stenhårt i Sverige? Detta samtidigt som massmord via IS garanterat leder till bostad, jobb och bidrag?

" Vid handel med värdepapper (aktier, derivat mm.) finns det handelsbeteenden som inte är tillåtna enligt lag, Marknadsmissbruksförordningen (MAR), och marknadsplatsernas regelverk. ...

Marknadsmanipulation 
Marknadsmanipulation omfattar enligt marknadsmissbruksförordningen (MAR) transaktioner, handelsorder och beteenden som ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på ett finansiellt instrument (t.ex. aktier). 

Marknadsmanipulation innebär alltså att alla handelsbeteenden som har som syfte att försöka manipulera handeln är förbjudna. Alla order som läggs ska ha ett kommersiellt syfte, det vill säga att de ska vara drivna av ett köp- eller säljintresse. 

Exemplen nedan är endast ett urval av de viktigaste beteendena som kan utgöra marknadsmanipulation.

Handel med mindre poster med avsikt att ändra senast betalt (”enpetare”) 
Ett förfarande som har fått extra uppmärksamhet från Finansinspektionen med flera utdelade sanktioner till följd under det senaste året är så kallade ”enpetare”, samlingsbegrepp för handel med småposter där avsikten är att höja eller sänka priset på senast betalt på ett specifikt värdepapper. Detta beteende innebär att man vid upprepade tillfällen köper eller säljer mindre poster med avsikt att ”peta upp” eller ”peta ner” kursen från senast betalt och därmed ger vilseledande signaler till marknaden om prisbilden. 

Vilseledande order (Layering/Spoofing) 
Det är inte tillåtet att lägga order som inte är avsedda att gå till avslut, det vill säga vilseledande order. Ett förfarande som förekommer kallas Layering och/eller Spoofing där en person som har ett säljintresse först lägger köporder på olika nivåer på köpsidan för att ge intryck av att det finns ett köpintresse i aktien. Sedan om kursen på aktien går upp säljer samma person istället aktier och återkallar de köporder som lagts tidigare. Motsvarande förfarande kan göras på säljsidan för att försöka att köpa aktier till ett lägre pris. Båda förfaranden är otillåtna.

”Pump and Dump” och ”Trash and Cash” 
Ett annat otillåtet beteende är ”Pump and Dump”, vilket innebär att en person som redan har eller nyligen har köpt ett relativt stort innehav i värdepappret, därefter handlar upp priset med mindre poster för att sedan kunna sälja till ett mer fördelaktigt pris. Det omvända gäller för ”Trash and Cash”.  "

söndag 17 mars 2019

Surdeg

Innehåller reklam och annonslänkar.

Innehav som över tid inte genererar en vettig avkastning har ingen plats i mina portföljer. Jag har därför sålt mitt innehav i fonden Kvanthedge.


Jag köpte detta innehav för några år sedan, med förhoppningen att de skulle komplettera min egen förvaltning på ett bra sätt. De uppfyllde förväntningen om någorlunda lågt korrelerad avkastning mot aktiemarknaden. Med det spelar ingen som helst roll, när man beaktar den allt för låga avkastningen. Detta i kombination med orimligt höga avgifter gör det omöjligt att ha kvar innehavet.  Kapitalet som frigörs skall omallokeras till egenutvecklade systematiska strategier.

Ingen kan äta enbart låg korrelation till frukost. Det är dock en väl odlad myt från hedgefonds- industrin. Inte låg volatilitet heller. Faktum är att jag inte tillhör dem som ser förhöjd marknadsvolatilitet som risk, en viktig lärdom med åren. Speciellt när massorna börjat definiera risk på samma felaktiga vis, vilket driver fram ett förutsägbart kollektivt agerande. Sedan får teoretikerna säga vad de vill. Det är snarare något man kan och bör vända till sin fördel. För det är då irrationellt agerande uppstår i högre utsträckning, vilket är något man med fördel kan modellera.

Dessutom är jag idag skeptisk till kategorin makrofonder. Givet den omfattande manipulationen av Centralbanker så finns det fog för att påstå att vi idag inte har en fri marknad. Fungerar då ekonomiska teorier väl för att skapa avkastning, eller är det även andra faktorer som styr i allt för hög utsträckning? Jag misstänker att perioden med låga räntor är långt ifrån över och det är en annan anledning till att det blir fortsatt svårt att skapa meningsfull avkastning för dessa fonder. 

Länk till Kvanthedge hos Avanza

torsdag 14 mars 2019

Yacht ?

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag skrev tidigare i veckan ett inlägg om hedgefonders avgifter. Men låt oss titta på avgifterna ur ännu ett perspektiv.


Anta att kapitalet växer med 8 procent per år före avgift, att avgiften är "2 and 20" samt att förvaltaren återinvesterar avgiften i fonden efter avdrag för dennes kostnader. Då inses att förvaltarens kapital efter ca 20 år kommer att överstiga kundens kapital.
  
Det här låter naturligtvis fullkomligt absurt för de flesta, men saken är den att liknande situation har inträffat i Sverige fler än en gång och betydligt fler gånger i t.ex. usa. Trots detta så fortsätter framförallt institutioner att placera stora pengar i hedgefonder. Varför ifrågasätter inte media intensivt att t.ex. pensionskapital placeras i sådan värdeförstörande verksamhet? Vilka svenska institutioner är beredda att förklara sig?

Avgifter är en av få saker du själv kan kontrollera i en osäker omvärld. Ta tag i det så du inte blir lurad. Därmed inte sagt att man bara ska fokusera på priset, men se till att rensa bort orimligheter i din portfölj.

tisdag 12 mars 2019

Var inte rädd?

Innehåller reklam och annonslänkar.

Det är som någon slags märklig ond dröm, som inte vill ta slut, att leva i dagens Sverige. Vår regering har nu motvilligt skärpt terrorlagen och gjort det kriminellt att delta i en terrorgrupp. Detta alltså först 18 år efter 9/11. Eller skärpning? Det ger högst 6 års fängelse och lagen kan inte användas retroaktivt så IS-terrorister kan inte dömas. Dessutom krävs det t.ex. filmbevis. Låt det sjunka in... Sverige är idag för IS vad Argentina var för nazisterna. Varför? Den svenska rättsstaten har upphört, nu är det även konsekvensfritt med massmord.

Som om ovan inte vore nog, nu överöser Sveriges media oss dagligen med snyfthistorier om hur synd det är om alla dessa IS-honor, och hur fredliga och ofarliga de egentligen är. Och tänk på barnen!

Sverige behöver inse allvaret. Hur många Jihadister tål landet?

Vi vet redan att det är anmärkningsvärt många av de som återvänt från Syrien som har begått vidriga brott i Sverige. Vad händer när även vapentränade barn, som lärt sig döda och skära halsen av andra som tycker olika, placeras i svensk skola? Vad händer när de växer upp som tonåringar i ett svenskt samhälle som redan är djupt skadat av kriminella gäng? Är svensk barnomsorg och grundskola redo för detta? Vad säger du Annie Lööf, du som bär det ansvaret på dina axlar? Stefan Löfven?

Vilken framtid vill du ha för dig och dina barn? Vill du kanske återställa lag, ordning, trygghet och samhällskontrakt? Gör då slag i saken och rösta in Medborgerlig Samling i eu och nästa gång till valet i Sveriges Riksdag. 

söndag 10 mars 2019

2 and 20

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag lyssnade i veckan på en podd med Avanza där de intervjuade 2 av förvaltarna från Nordic Cross Asset Management. Tittar man på den rätt nya småbolagsfonden så framgår det att de har viss talang givet förra årets förvaltning, och det borde de ju efter alla år i branschen bakom sig.

Men, nu till det negativa. De för kunderna fullkomligt förödande avgifterna. Det här med 2% fast avgift samt 20% av avkastningen över tröskel är fullkomligt absurt. Det är inte sunt någonstans. 


Låt oss säga att du investerar 100,000 kronor som växer 8 % per år. Efter tio år har då mer än 50 % av avkastningen försvunnit i avgifter. Med detta sagt så anser jag att de som gör ett bra jobb bör ha bra betalt. Men, att de blir Miljardärer på t.ex. pensionsmedels bekostnad, det är fel.

Till hedgefonders försvar så sägs att de har förmågan att minska risken, i termer av volatilitet. Ja, så kanske det är givet verktygslådan. Men, låt oss komma ihåg att merparten av dem kommer att misslyckas med just detta och det är tämligen svårt att skilja ut vinnarna på förhand. Se bara på t.ex.
Catellas haveri, och det finns många fler exempel i Sverige. Är det rimligt att de då delar uppsidan, men inte nedsidan? Sådan skevhet i incitament är inget för mig.

Fråga dig själv varför du investerar i en hedgefond. Om det är för att minska volatiliteten, då ligger kanske problemet i att du har investerat mer än du borde för att ha en god nattsömn? Om så är fallet, minska då beloppet något på börsen istället. Så har du pengar vid sidolinjen, redo att köpa billigt vid eventuella nedgångar. Det bör dämpa din nervositet och samtidigt öka din avkastning över tid. Att "ha rätt pengar på börsen" är viktigt för framgångsrik förvaltning. Rädda pengar gör betydligt sämre affärer.

Länk till NC Small Cap Edge

fredag 8 mars 2019

Avstå Toadman

Innehåller reklam och annonslänkar.

Beslutet att inte köpa aktier i ett bolag är minst lika viktigt som beslutet om vad man köper till portföljen. I veckan kom ett undermåligt erbjudande från Avanza, som fick mig att fundera på om de inte har några som helst kriterier för de uppdrag de tar sig an?

Jag pratar förstås om att Toadman är ute med håven, igen.

Ni fattar?...

Först följer ca 20 sidor av allmänt mumbo jumo, eller jag menar skitprat. Därefter kommer ett sammandrag på en sida om finanser. Jag tror jag dör av skratt. Bolaget är på dekis. Eftersom de inte genererar egna medel nog så är de ute med håven i hopp om fångst av lättlurade småsparare. Förmodligen lyckas de i sitt uppsåt, eftersom sektorn är stekhet.

Får man verkligen skriva vad som helst i ett prospekt, enligt Avanza? Jag blir nästan förolämpad när de skickar ut sådan här skit till kunder. Toadman behöver inte alls pengar till tillväxt och förvärv, de behöver överleva i en ganska tuff bransch, där enbart övre skiktet har rätt förutsättningar idag. Satsa på vinnarna i sektorn istället.

onsdag 6 mars 2019

Investment AB Spiltan

Innehåller reklam och annonslänkar.

Då var det dags för Mars månads handel i Spiltan via Pepins. Det har bara gått några veckor sedan sist, men det har trots allt hänt en del i bolaget sedan dess.

Hällristning hög, Investment AB Spiltan.

Bland annat så visade Paradox nyligen sitt bästa år hitintills. Utöver det så har Spiltan just tillkännagivit sin största affär någonsin. Med köpet av 20% av P&E Persson så ökar exponeringen mot fastigheter till 9 procent av portföljen. 

" Det skall bli otroligt spännande att, tillsammans med familjen Persson och de kompetenta medarbetarna, fortsätta utveckla en framgångsrik fastighetskoncern genom att öka antalet investeringar och sprida möjligheten att investera i fastigheter med långsiktiga hyreskontrakt till en bredare målgrupp, säger Spiltans VD Per H Börjesson.
Vi valde Spiltan som partner för att de inte har någon exitstrategi så att vi tillsammans kan utveckla P&E Persson på lång sikt. Med kapitalet från Spiltan, som tillförs P&E Persson i en nyemission, kan vi både ta större positioner i existerande typ av stora projekt där vi tar mindre ägarandelar och öka andelen fastigheter där vi är majoritetsägare. Under de närmaste åren gör vi också bedömningen att det kommer att finnas stora möjligheter för en aktör med större kapitalresurser att förvärva byggrätter och fastighetsutvecklingsprojekt som fått problem med finansieringen”, säger Per-Olof Persson VD för P&E Persson. " 
Passa på att göra en riktigt bra affär du med, köp Spiltan.

måndag 4 mars 2019

Köpkraft ?

Innehåller reklam och annonslänkar.

De flesta läsare av denna blogg har förmodligen många års skolgång bakom sig. Men, hur mycket av den tiden spenderades på grundläggande förståelse för ekonomi? På min tid var det väldigt lite, för att inte säga noll. Hur kommer det sig?

www.measuringworth.com/calculators/ppowerus/

Fiat-valutor är upplagda efter ett system som gör dem mindre värda för varje år som går. Det kan ni fråga Stefan Ingves om, att försämra köpkraften är hans enda målsättning och för det får han väldigt bra betalt. Därför måste man hedga den risken genom att ta risk och äga t.ex. aktier, metaller, fastigheter eller andra värdebeständiga tillgångar. Annars röks man av systemet, förlorar köpkraft. Hur kommer det sig då att ingenting av detta lärs ut i skolan? Hur kommer det sig att dessa kunskaper enbart skall tillfalla dem som föds av rätt föräldrar? 

lördag 2 mars 2019

Awardit

Innehåller reklam och annonslänkar.

Inför börsnoteringen av Awardit, för inte så länge sedan, skrev jag bland annat följande:

" Faktum är att Awardit är ett av Sveriges bättre presterande bolag, sett till nyckeltal. Utdelningshistoriken är god, eftersom verksamheten i sig inte är särdeles kapitalkrävande och skalbarheten är god.

Sedan dess har mycket hänt och utvecklingen har varit bättre än jag förmodade, och jag har därför successivt ökat min position. Nu är man störst i norra Europa inom sin nisch. Alltid roligt med bolag som överraskar positivt på det här viset.


- Jämfört med Q4 2017 ökade omsättningen 500 procent till 93 miljoner kronor. Mycket tack vare förvärvet av Crossroads Loyalty Solutions. Värt att påpeka är att det 4e kvartalet tenderar vara det absolut starkaste, vilket är hänförligt till en julhandelseffekt.
- Resultatet hängde med, om man justerar för de avskrivningar av goodwill som krävs enligt K3 regelverket, eller hellre beaktar kassaflödet.
- Det blir intressant att i nästa rapport följa upp hur nyligen initierade effektiviseringsprojektet i koncernen fullbordas. Det bör lyfta resultatet minst i storleksordningen 5-10 miljoner ytterligare, även om det också bör ta viss kraft från personal och ledning. Integreringen av förvärven är en
risk väl värd att beakta.
- Hur synligt blir lägre kundanskaffningskostnader, i marginal och tillväxt, för Sponsorhuset inom kommande kvartal?
- Att de höjer utdelningen med tio procent sänder bra signaler till oss ägare inför framtiden. Tionde året på raken med höjd utdelning, inte illa det.

Digitaliseringstrenden i samhället är bra för lojalitetsprogramslösningar, vilket avspeglas i historisk organisk tillväxt i bolaget. Trots aktiekursens goda utveckling hitintills så bedömer jag att ett köp på dagens nivå ger en god säkerhetsmarginal. Den låga floaten är även det något som gör bolaget intressant att vara med i för min del.

Länk till Awardit hos Avanza