Adtraction

tisdag 30 juli 2019

Risk arbitrage

Retail och konsumentrelaterat har verkligen inte rosat marknaden sista tiden och jag är således glad att min investeringsstrategi hållit mig utanför. Däremot så har jag hållit en del kassa sista tiden, vilket vid ett flertal tillfällen kommit väl till pass. Jag tenderar att se på kassa som värdet av en option, att man har möjlighet att agera vid olika situationer som löpande dyker upp.

En sådan möjlighet öppnade sig igår när Mellby Gård passade på att lägga ett bud på problemhärden Kappahl. Existerande ägare lär vara tämligen möra vid det här laget och bör nog vara tacksamma över möjligheten att komma ur sina innehav en god bit över kursnivån innan budet. Jag instämmer i att Mellby Gård förmodligen är Kappahls enda hopp, jag tror det behövs en enskild och stark ägare för att rädda bolaget från konkursens rand.       


" Mellby Gård äger 29,6 procent av aktierna i Kappahl. Budet kommer inte att höjas, skriver Mellby Gård som därmed är regulatoriskt förhindrad att göra just det. Budet motsvarar en "skälig" värdering av Kappahl med tanke på de utmaningar klädbolaget står inför, menar Mellby. "

Vad tror du om Mellby Gårds bud Kappahl? Själv passade jag på att köpa 10,000 aktier i syfte att acceptera budet i September och därmed sannolikt göra en arbitragevinst.

Länk till Kappahl hos Avanza

söndag 28 juli 2019

Hyra eller köpa?

Många man pratar med menar ofta att deras bostad utgör en av de bästa affärer de gjort i sitt liv. Men, är det verkligen en självklarhet att det skulle vara så? Är du en av de som faktiskt gjort en underbyggd kalkyl på beslutet att hyra eller att köpa en bostad? Eller lät du känslan styra?...
Nedan video ger en uppfattning kring hur du kan resonera i frågan, eller vilka komponenter som bör beaktas.


torsdag 25 juli 2019

Din pensionsjämförelse

Handen på hjärtat nu, har du tillräckligt god koll på ditt pensionssparande? Ordet pension är ju något lite grått och småtrist, något som kan kännas väldigt avlägset för många. Just därför är det lätt att försumma det, tills det är försent att ta itu med. Men kom ihåg, desto tidigare du agerar, desto mindre pengar kommer du högst sannolikt att behöva lägga undan beroende på den stora effekten av ränta på ränta under lång tid.

Jag noterade just att det nu finns en lite kul funktion på Minpension där man kan jämföra sin pensionsprognos mot övriga. Det kan ju vara roligt att få en förståelse hur man ligger till, och om inte annat kan det stimulera till att förbättra förutsättningarna för sin framtida pension.


Min egen pensionsprognos ser kanske hyfsad ut, och det beror delvis på att jag konsekvent vågat hålla en hög aktieandel i mitt sparande över tid och jag har tenderat att öka aktieandelen i bistrare tider, till skillnad från hur de flesta agerar. Jag har dessutom en relativt passiv hantering av dessa pengar, med långsiktiga innehav. Som jag ser det så är det i dessa tider verkligen av betydelse att reflektera över tillgångsallokering och strategi.

Men, då är väl allt frid och fröjd då, eller? Nej, knappast! Jag anser nämligen att politiker och myndigheter far med direkt osanning eller försköning av verkligheten i dessa prognoser. Politikerna pratar ofta om vikten av att vi arbetar högre upp i åldrarna. Delvis beror det på att det blir fler äldre som ska försörjas mellan generationerna. Men, ingen ska inbilla mig att det i en framtid inte tillkommer en betydligt högre belastning på Sveriges pensionssystem, oavsett om det hanteras över skatterna, med tanke på den mycket höga bidragsinvandringen. Lägg därtill ett mycket lågt ränteläge som har en avsevärd effekt på avkastningen för stora delar av pensionen. Och kom ihåg att pensionssystemet är utformat som så att pensioner kommer att sänkas om det går dåligt för Sveriges ekonomi. För egen del ser jag tämligen mörkt på hur vårt land styrs i nuläget. Politikerna tycks helt sakna fokus på viktiga framtidsfrågor, och de spenderar andras pengar som aldrig förr. Detta kan komma att få svåra konsekvenser för landet och medborgarna.

Vad har du för åsikter om pension?

tisdag 23 juli 2019

Funcom - Bearded Ladies

Innehåller reklam och annonslänkar.

Som ni kanske vet så befinner sig Funcom i en intensiv investeringsperiod, där ett flertal titlar utvecklas parallellt, varför tiden framöver lär bli intressant. Jag tror den här sviten av framtida lanseringar kan bli det som lyfter företaget till nästa nivå. Lägg därtill att vd nyligen ökade sitt innehav. Har ni inget bättre för er denna sommar eller semester så kanske det inte är helt fel att fördriva lite tid med deras kommande spel?... Scuttlebut är som sagt var aldrig fel när det kommer till investeringar." In today's press release publisher Funcom and developer The Bearded Ladies release a new video for Seed of Evil, the expansion to the award-winning tactical adventure game Mutant Year Zero: Road to Eden.
As previously announced the expansion and the retail release on Xbox One, PlayStation 4 and Nintendo Switch is the 30 July 2019. The expansion and the full game will also be available digitally on all platforms, including PC. "

söndag 21 juli 2019

Nilörngruppen

Innehåller reklam och annonslänkar.

Nöden har ingen lag, även i semestertider så måste man pyssla om portföljen och hålla sig lite granna uppdaterad. I slutet av den här veckan kom Nilörngruppen in med sin kvartalsrapport och eftersom det bolaget har en given plats i utdelningsportföljen så förpliktigade det att snabbt läsa igenom den. 

Egentligen kanske man skulle lata sig lite i solen istället?

Marknaden reagerade inte direkt positivt på följande:

Order bookings increased by 5 percent to MSEK 171 (163). 
• Revenue decreased by 3 percent to MSEK 196 (203). 
• Marginal currency effect in the quarter. 
• Operating profit amounted to MSEK 20.2 (27.3). 
• Profit for the period amounted to MSEK 15.1 (21.3). 
• Earnings per share amounted to SEK 1.32 (1.87).

För mig som har innehaft aktien sedan noteringen så känns kursreaktionen igen från förr. Bolagets utveckling tenderar nämligen att vara något slagig mellan kvartalen, och det är inte direkt första gången Mr market reagerar galet volatilt på det. Förmodligen var det omnämnandet av "hårt klimat i retail" som fick aktiemarknaden i spinn, utöver siffrorna som sådana. Jag noterar att bolaget självt refererar till kalendereffekten beträffande något lägre försäljning samt att marginalen förväntas återhämtas framöver, och sanningshalten i den saken lär visa sig framöver. Här förlitar jag mig även på vetskapen att ledningen historiskt sett tenderat att kommunicera konservativa finansiella mål, som man sedan överträffat.

Nilörn har tidigare uppfyllt sina mål väl och de har växt snabbare än underliggande marknad över tid. Även den konsekvent höga avkastningen (roic) talar för att de besitter konkurrensfördelar i den tråkiga men konkurrensutsatta bransch de verkar. Bolagets högre investeringstakt senaste åren har gett god utdelning i form av ökat fritt kassaflöde, en utveckling jag tror kommer fortsätta.  Jag tror även det här kursfallet ger ett bra ingångsläge i ett undervärderat och underskattat bolag, sett på några års sikt och utdelningen lär förbli attraktiv. Jag anser att Nilörn är värt runt 90 kr, baserat på en kassaflödesvärdering, och det lär visa sig med tiden.

Vad anser du om Nilörn?   

Länk till Nilörn hos Avanza

torsdag 18 juli 2019

Fade the analyst downgrade

Om du handlar diskretionärt så kan det vara bra att reflektera över kursreaktioner när analytiker förändrar rekommendationer. Tämligen ofta förekommer situationer som kan utnyttjas till din fördel. I följande video ges ett bra exempel.


tisdag 16 juli 2019

Förbud är lösningen?...

Nyligen bekräftades att ett förslag om att förbjuda stora tech-bolag att utfärda digitala valutor eller agera som finansiella institutioner har diskuterats av den demokratiska majoriteten i representanthusets finansutskott.

Min undersökning visar på att folk fått nog.

Tydligen börjar stater oroa sig över att digitala valutor kommer att ta över. För vad kan resultatet annars bli av kraftigt negativa räntor och ett politiskt drivet fokus på att kontinuerligt devalvera valutors värde? Det räcker att titta på utvecklingen i Japan för att förstå att oändlig qe inte löser något, utan förvärrar problem. Det kommer en tid då även pungen gapar tom för medel Svensson, som ett resultat av förd politik med idiotiska målsättningar för Centralbankerna. Vad händer då,... vad tror du?

Tänk efter före... Teckna en inkomstförsäkring innan det är för sent...

lördag 13 juli 2019

The Outsiders

Det är verkligen skillnad på entreprenörer och entreprenörer. Det är skillnad på företag och företag, och det är något som fascinerar mig något. Just därför så föredrar jag att lägga viss tid på att försöka förstå mig på ett företag, förstå mig på hur det leds och vad som kännetecknar det. Ofta tar det här viss tid och det är något jag förstår successivt. Har ni inte läst The Outsiders så föreslår jag att ni gör det.


Länk till boken hos Bokus:
The Outsiders

onsdag 10 juli 2019

Omvänd tillväxtvarning

Innehåller reklam och annonslänkar.

Nu har det gått ca ett år sedan Danska Risk Intelligence noterades. Det är alltid trevligt med micro bolag som snabbt visar sig leva upp till högt ställda förväntningar och kommer med såhär positiva förhandsbesked, och i det här fallet så återspeglas det långt ifrån i kursutvecklingen ännu. 

STOCKHOLM (Direkt) Det danska underrättelseföretaget Risk Intelligence, vars aktie handlas på Spotlight i Köpenhamn, meddelar att intäkterna ökade med 43 procent under andra kvartalet 2019, jämfört med motsvarande period i fjol, till 2,7 miljoner danska kronor (1,9). Därmed var tillväxten 60 procent för första halvåret.
Det framgår av ett pressmeddelande.
För andra kvartalet i rad i år visar vi vår förmåga att möta målen som lades i tillväxtplanen och som kommunicerades 2018: fördubbla befintliga sjöfartsmarknadsintäkter från 2017 till 2020", kommenterar vd Hans Tino Hansen.
På grund av planerade tillväxtinvesteringar och initiativ räknar Risk Intelligence dock fortfarande med ett negativt ebitda-resultat 2019.
Risk Intelligence fullständiga rapport för det andra kvartalet ska publiceras den 21 augusti. "

Jag tenderar att fästa allt mer vikt vid det bolaget kommunicerade inför noteringen, i det ganska väl genomarbetade prospektet. Baserat på det så anser jag att vi här har att göra med ett långsiktigt riktigt bra tillväxtcase, till en attraktiv prisnivå idag. Fortsätter Risk Intelligence att leverera på sin vision, då ska värdet upp ett flertal gånger kommande åren. Högre risk i och med entreprenörsbolagets ringa storlek idag, men stora möjligheter och fin historik på ledningen. Fortsätter förnyelsegraden i abonnemangen att ligga på osedvanligt goda 98 procent även framöver, då har vi att göra med en fin kassaflödesmaskin under god tillväxt. Det sistnämnda är ett av skälen till att jag tror på deras affärsmodell. Dagens besked om möjligt utökat delägarskap via warrants för personalen , inte enbart ledningen, ser jag även positivt på. Jag tror det kommer stimulera till en fortsatt god utveckling för företaget.

" Vid utgången av 2020, efter en 18-månaders investeringsperiod med förväntade mindre förluster, förväntas bolaget ha mer än trefaldigat sin omsättning (jämfört med 2017) och förväntar sig att uppnå en vinst på 5 MDKK (EBITDA). Under åren därefter förväntas EBITDA-marginalen stiga till cirka 30 procent tack vare den nästan kostnadsfria skalbarheten av produkterna. 

Vision: Bolaget räknar med att inom tio år nå en andel på 10 – 20 procent av den globala marknaden för riskunderrättelser, vilken beräknas uppgå till mellan 1 till 2 miljarder DKK. "

Länk till Risk Intelligence

måndag 8 juli 2019

När känslorna styr

Innehåller reklam och annonslänkar.

Idag läste jag ett bra inlägg från Bli Ekonomiskt Oberoende. Det var en recension av en intressant bok om människors personligheter. Och det området är något som intresserar mig, eftersom jag lärt mig den stora betydelsen av det när jag har agerat på börsen genom åren. Bland annat konstateras följande:

" Det har gjorts studier på personer kopplat till deras ekonomiska framgångar kopplat till introversion/extroversion. Det visar sig att inom trading lyckas introverter oftast bättre. Förklaring ligger i att extroverta gärna fokuserar på belöningen (potentialen att tjäna mer pengar) medan introverter tittar på varningssignaler och riskerna. Introverter är bättre på att styra sina känslor (vi vet att det är bra att inte låta känslorna styra på börsen!) och de är också bättre på att skydda sig mot förluster. Introverter är duktigare på att skapa en plan och att följa planen istället för att låta känslorna ta över. Dessa argument är också några av förklaringarna till varför Warren Buffett blivit så framgångsrik och en av världens rikaste. Han är en introvert. Vid en studie av 64 traders hos en bank så drogs slutsatsen att de som presterade bäst var känslomässigt stabila introverter. ..."

Nödläge - när känslorna styr.

Det här med att nyttja känslor är också något som kommit att prägla svensk media och politik allt mer. Media och politiker som uppenbarligen förkovrat sig djupt i förebilder som Karl Marx, Hitler och Mussolini nyttjar nu deras metoder till känslobaserad manipulation. Ett exempel på det är att termer som "klimatnödläge" nämns i debatten, och tonläget går högt till och med från statsministern när det kommer till att demonisera sina motparter. Demonisera de som ifrågasätter, istället för att ta debatten sakligt. Ingen i sekten reflekterar över att de, likt en rattfull, styrt landet rakt i diket med dessa metoder.

" Anxiety can lead to panic attacks that occur when the amygdala sends signals that a person is in danger, even when there is no real threat. "

Vad är då syftet med den typen av hätsk och direkt farlig retorik? Jo, det är att styra genom att framkalla en känsla av hot och rädsla, att aktivera amygdala. När rädslan finns så ifrågasätts inte makten, för då gäller det att handla snabbt istället för eftertänksamt. Då blir det betydligt enklare att styra. Det är därför Sveriges politiker och media i samspel dagligen maler ut sitt envetna budskap.   

fredag 5 juli 2019

Faktor-fonder

Innehåller reklam och annonslänkar.

Det här med s.k. faktorbaserad fondförvaltning har säkert kommit för att stanna en tid, och kommer nog bli hetare än det redan är idag. Såhär kan det t.ex. låta när marknadsförarna ska sälja in det till dig:

" Factor investing, from a theoretical standpoint, is designed to enhance diversification, generate above-market returns and manage risk. "

Till ovan skulle jag vilja tillägga att när något låter allt för bra för att vara helt sant, då är det vanligtvis inte det. Åtminstone så är det läge att bli initialt något skeptiskt inställd.

En faktorfond som underpresterar index rejält. Som av ett sammanträffande har den marknadsförts hårt.

Även om det finns ett antal olika metoder att utgå ifrån, så har de alla problemet att dessa algoritmer kommer att ha likheter. Detta problem kommer att förstärkas kraftigt när ett allt större kapital jagar likartade möjligheter. Min första invändning mot faktorbaserade tekniker är alltså att edgen bör eroderas över tid. Informationsflödet och tillgängligheten till samma data har aldrig varit större än idag. Jag har därmed svårt att se att det därmed kommer finnas en uthållig edge i detta. Detta oavsett om dessa fonder rimligen kommer att ha kostnadsfördelar jämfört med traditionell förvaltning.

En god sak med de här fonderna kan eventuellt vara att pressen rimligen ökar på traditionella förvaltare att verkligen prestera. Det kommer framöver kanske finnas allt mindre utrymme för halvmediokra fonder som egentligen mest följer index, fast de marknadsförs som aktiva. För att inte tala om obskyrt dyra hedgefonder, där vissa av de mer oseriösa t.o.m marknadsför sig som "lyx produkter". 

Jag tror snarare att det mänskliga beteendet är en desto större och uthållig edge i sig. Skulle jag t.ex. köpa en bil utan att först fundera, granska den och provköra? Nej, givetvis inte. Sak samma vid bedömningen av ett företag. Därmed inte alls sagt att kvantitativa metoder inte tillför något, men just den här typen av storskalig fondförvaltning tror jag inte alls på. Har du någon åsikt?

Länk till Fronteer Harvest

onsdag 3 juli 2019

Dyskalkyli i Riksdagen?

Tydligen har politikernas årliga skattefinansierade påverkans- och dricka-fri-sprit-kampanj inletts i Almedalen. Vad passar då bättre än ett inlägg med adress till dem?

I veckan skrev allas vår Sparo ett inlägg om ekonomiskt betingade relationsproblem. Det gav mig viss inspiration till detta inlägg.


Vad är det egentligen som styr Riksdagens verklighetsfrånvända attityd och agerande? Jag genomförde således en undersökning på twitter enligt ovan. Föga förvånande så visar det sig att många tror som jag, det kan inte uteslutas att de lider av någon form av åkomma, t.ex. Dyskalkyli. Den konsekventa frånvaron av konsekvensanalys i alla större och viktigare beslut tyder på det, liksom avsaknaden av åtgärder innan skiten träffat fläkten, liksom konsekvent galen prioritering med begränsade resurser.

De tycks faktiskt ha stora problem med siffror. För hur ska man annars tolka det pinsamma utspelet om besparingar på ynka tio Miljarder från Moderaterna? Alltså en knappt mätbar besparing i sammanhanget. Hur kommer det sig att Moderaterna inte istället visade upp sin långa lista på onödiga myndigheter att avveckla? Jo, för den finns inte, de har inte den ekonomiska krisinsikten ännu. Men, ni får säkert kopiera även detta från Medborgerlig Samling , som  ni brukar göra, men om ni frågar först.

Finns det kanske någon läsare med kunskaper i psykologi som kan bekräfta, eller ge insikter i hur sekten i Riksdagen fungerar? Vad tror du?