Adtraction

söndag 27 oktober 2019

Hur gör du?

Nedan bild samvarierar rätt väl med intåget av datorer, internet och ett ständigt ökande medialt brus.


Min egen huvudsakliga investeringsinriktning sammanfaller alltså med hur aktörerna betedde sig för 60-70 år sedan. Snacka om mot strömmen där. Men, märk väl att det passar mig mycket väl, för jag har tålamod och jag har övertygelse i det jag gör i och med att jag oftast går min egen väg. Jag lyssnar på andra för att om möjligt lära mig något, men jag tar alltid besluten själv baserat på egenhändigt arbete. Det passar mig tämligen väl att låta de andra konkurrera stenhårt om de små rörelserna, medan jag istället försöker se längre in i framtiden och därmed fånga de stora rörelserna som ingen annan tycks intresserad av idag.

Jag känner mig dessutom tämligen säker på att den ökande kortsiktigheten inte alls har bidragit till generellt sett bättre resultat för spararna, utan snarare tvärtom. Det är dock inte alls omöjligt att tjäna pengar på kortsiktig handel, men det är utan tvekan svårare.

 

torsdag 24 oktober 2019

Bli rik - må bra ?

Innehåller reklam och annonslänkar.

Det här med pengar är inte bara viktigt för mat på bordet och överlevnad... det har också samband med testosteronhalten, vilket är viktigt för mäns allmänna hälsa.


Pengar kan innebära känslor av makt, social status och tillfredsställelse. Människan är i grunden rätt så primitiv. Det är definitivt därför många människor jagar det i överflöd. Vare sig de säger det uttalat, eller inte. Det finns t.ex. studier som visar hur unga män ökade sin testosteronhalt signifikant de dagar de tjänade extra mycket. De som tjänade mer pengar sex dagar i sträck fick sedan hela 78 procent mer testosteron i omlopp i kroppen. Högt testosteron är dessutom kopplat till högre risktagande i allmänhet. Så se upp om det blir för mycket av det goda.   

tisdag 22 oktober 2019

Fungerar det?

Alla som handlar systematiskt råkar emellanåt ut för situationer då man funderar på ifall en handelsmetod har upphört att fungera, eller inte.


Just nu har en av mina strategier noterat sin längsta uppmätta tid i draw down på 57 handelsdagar. Det är naturligtvis något frustrerande när det händer. Som synes ovan så har det dock noterats nästan lika långa perioder tidigare år.  Det är dock inte fråga om någon särskilt djup draw down ännu, så ur det perspektivet är den inom förväntningarna. En plott av utfallsgrafen påvisar också att strategin karaktäriseras av stegvisa perioder då den tenderar att gå mer sidledes. Det är i en sådan vi är just nu, då strategin trivs som bäst i ett mer högvolatilt handelsklimat. Därmed kan den förväntas komplettera min övriga portfölj tämligen väl. Därför hanterar jag det, än så länge, genom att se till att vara tillräckligt väl diversifierad när det kommer till antalet olika handelsmetoder som är satta i spel. Utifrån stora talens lag är det med tiden möjligt att fatta ett mer faktaunderbyggt beslut avseende strategins edge, dvs om det skulle komma till ett läge då den bör tas ur bruk.   

lördag 19 oktober 2019

Pensionen havererar

Innehåller reklam och annonslänkar.

Nedmonteringen av Sveriges samhällskontrakt med skattebetalarna fortskred ytterligare ett steg denna vecka. Jag talar förstås om det faktum att alla partier, utom SD, röstade igenom ett förslag som innebär höjd pensionsålder.

Fake News från Pensionsmyndigheten.

Försämringen innebär att pensionsåldern höjs i två steg, helt utan någon som helst hänsyn till individens omständigheter. Den lägsta åldern för att börja ta ut allmän pension höjs från 61 till 62 års ålder. Sedan kommer pensionsåldern att höjas ytterligare med start år 2026, d.v.s då blir lägsta åldern 64 år. Dessutom införs då även en automatisk höjning av pensionsåldern som kopplas till medellivslängden. Med start år 2026 så kommer vi förmodligen alltså att få se än mer frekventa höjningar av pensionsåldern.

Många som arbetar idag kommer kanske inte ens att få 40 procent av sin slutlön i allmän pension. I det fall jag arbetade i offentlig sektor så skulle jag vara mycket oroad. När man betraktar många kommuners konkursfärdiga ekonomi  redan i dagens utgångsläge och sedan adderar pensionsskulderna ovanpå det, då är det god natt. Det blir möjligen ingen pensions alls i det fallet.

Intressant nog så passade Sveriges Riksdag på att ta detta beslut utan att först förändra sina egna oerhört generösa pensionsförmåner. Politikerna ska givetvis, i enlighet med tvingande solidaritetsprinciper, fortsätta ett bättre liv än undersåtarna. Det är enbart de andra som av oklara skäl måste arbeta betydligt längre. Det är verkligen tur att vi inte lever i ett korrupt land? När alla, utom de utvalda, har det lika jäkla dåligt, då är det skönt att veta att det sker i solidaritetens namn?...

Vem vet, kanske är det en ren slump att de även höjer garantipensionen med 1400 kronor samt bostadstillägget med 700 kronor. Det innebär att folk som aldrig har arbetat (tex bidragsmigranter) kommer få lika mycket eller mer i pension än vissa som har arbetat 40 år i låglöneyrken (tex vården). Är det en hållbar utveckling? Nej, så svensken måste arbeta längre. Pengar måste in.

Politikerna låter sig dock inte nöjas med detta. Som bekant har de även gjort vad de kan för att försämra möjligheter för folket att spara på egen hand. Avdragsgillt pensionssparande togs bort tidigare och skatten på sparande har successivt höjts. Alltså ytterligare skatt på oftast redan skattad lön. Bäst är det tydligen när folket är fattiga, arbetande, beroende och viljelösa slavar åt politikerna?

Intressant nog så inför en så kallat feministisk regering en åtgärd som kan väntas slå hårdast mot lågbetalda grupper, oftast kvinnor som slitit hårt och vars kropp tagit slut. Vänsterpartiet säger sig vara emot, men samtidigt stödjer partiet den regering som nu lagt fram detta förslag. Det är många som ska försörjas av allt färre nu... det ger kännbara konsekvenser och värre kommer det bli.

Jag har tidigare skrivit om min mörka syn på det svenska pensionssystemets förutsättningar. Så för min egen del oroas jag inte, utan jag har förberett mig väl för systemkollapsen i Sverige. Vad du än gör, förlita dig aldrig på något som utlovas av en politiker eller myndighet. Det fick jag lära mig redan som mycket liten, på den tid Olof Palme förföljde och trakasserade svenska folkets företagare.

Sparo sammanfattade läget ganska träffande nyligen. "Sverige är på en resa från I-land till U-land. " Har du förberett dig för den brutala omställningen?

torsdag 17 oktober 2019

BAM

Innehåller reklam och annonslänkar.

Brookfield Asset Management är ett tämligen stort globalt förvaltningsbolag som har funnits ganska länge i mina portföljer. Jag gillar deras inriktning på fastigheter, förnybar energi, infrastruktur,onoterat och på senare tid även krediter. I slutet på September hade de en investerardag som jag nu har haft tid att gå igenom.     

Det verkar inte bättre än att institutioner i mycket ser till just storlek när de allokerar kapital, och sett ur det perspektivet står sig BAM idag väl globalt. Även lågräntemiljön, som är här för att stanna under lång tid, gynnar alternativa investeringar.   


Jag vet inte riktigt om jag tror på den omfattning av alternativa tillgångar som ledningen ser framför sig om något decennium, men trenden är ivartfall tämligen tydlig i mitt tycke (TINA). Framtidsutsikterna för BAM torde därmed vara tämligen ljusa. De har även en sund balansräkning och borde därmed kunna nyttja dagens lite oroligare omvärld väl i det fall möjligheter öppnas upp.


Den här aktien har en trygg plats i min utdelningsportfölj, och även om utdelningen inte är så hög i nuläget så finns det gott om utrymme att tryggt växa utdelningsandelen framöver. De räknar även med att det avgiftsbelagda kapitalet ska växa med 12 procent årligen under de kommande 5 åren.   
Värderingsmässigt är aktien kanske inget direkt fynd idag, men det ska den inte heller vara. Ett bra bolag att köpa i generella nedgångar.

Länk till BAM hos Avanza

tisdag 15 oktober 2019

Growing your trading business

Videon nedan är intressant för de som tar sina placeringar på allvar och försöker utveckla sin verksamhet och kunskaper. Isåfall känner ni nog även redan till Mike Bellafiore och Dr Steenbarger? lördag 12 oktober 2019

Facebook hotar demokratin i Sverige

Kommer ni ihåg våren 2018, då regeringen inledde möten med de sociala media-plattformarna? Det framfördes vid dessa stängda möten även direkta hot om lagstiftning.

" På fredagen träffade digitaliseringsminister Peter Eriksson Youtube, Twitter och Tidningsutgivarna (TU) för att diskutera ansvarsfrågor kring vad som publiceras på nätet. "

När jag ser och hör detta så kommer jag direkt att tänka på diktaturer som t.ex. Kina. Regimer där inget publiceras utan regimens godkännande. Allt övervakas och styrs. Vill du leva i ett samhälle där åsiktsfrihet inte tillåts?

Det värsta var kanske inte att regeringen tog till den här typen av åtgärder. Det var faktiskt minst lika illa att den så kallade oppositionen inte sa ett ord om situationen. Moderaterna tror kanske att de själva aldrig kommer drabbas personligen? Kanske av samma anledning som att de godkände en gigantisk budget till Sveriges Vänster Television, finansierad av tvingande solidariska skatter? Kanske var det av samma anledning som de så kallat borgerliga passivt betraktade hur medierna utestängde nya partier under senaste valrörelsen?

Det dröjde inte länge innan media-plattformarna vek sig för påtryckningarna. De flesta känner säkert någon som idag drabbats av godtyckliga avstängningar, efter samordnade påtryckningar från vänstern? Tidigare i år publicerade Medborgerlig Samling en annonskampanj på Facebook:

Skatteslöseriet måste stoppas.

Staten levererar idag inte längre en väl fungerande samhällsservice tillbaks. Det är idag väldigt många svenskar som ställer sig frågande till vad vi idag egentligen får för det mycket höga skattetrycket. Ovan annons är alltså inga märkligheter, men det ledde till att Facebook omedelbart stängde ned Medborgerlig Samlings annonskonto. Vidare så vägrar Facebook att ens föra en diskussion kring situationen, vilket enbart öppnar upp för konspirationsteorier. Det finns många obesvarade frågor kring detta, men Sverige chefen Sam Rihani vägrar föra en dialog.

Personligen anser jag att det här är ett mycket allvarligt demokratiskt problem. En marknadsledande aktör inom sociala medier bör inte godtyckligt agera antidemokratiskt på detta vis. De har ett samhällsansvar när det kommer till att låta olika åsikter och partier komma till tals. De ska inte bidra till polarisering i samhället.

Anser du att det är acceptabelt att de särbehandlar Medborgerlig Samling negativt i förhållande till övriga partier?     

Tänk efter före... Teckna en inkomstförsäkring innan det är för sent...

torsdag 10 oktober 2019

Aktiv lunch

Innehåller reklam och annonslänkar.

I veckan var det ett seminarium som var ganska ok, rörande aktiv förvaltning. Den här typen av marknadsföring av aktiv förvaltning är väl delvis relevant i dessa tider när passiv förvaltning tar marknadsandelar mycket snabbt. Men, samtidigt borde kanske förvaltarna istället ägna all sin vakna tid åt att faktiskt prestera? De måste helt enkelt leverera betydligt bättre överlag, göra skäl för sin kostnad. Det fungerar inte längre att enbart fokusera på att växa volymer, de som gör det kommer onekligen slås ut framöver tror jag.

Didner & Gerges förvaltare pratade lite kort om sin filosofi. Inga direkta konstigheter och jag anser de har rätt i ägarfamiljens betydelse i bra bolag. Ägare av kött och blod, det är viktigt. Det är för övrigt just därför ingenting alls länge fungerar i Sverige som nation. För när inget ansvar kan utkrävas av någon, då är det enbart en tidsfråga innan allt går vansinnigt fel och det snabbt.

Prior Nilsson är duktiga och ofta givande att lyssna på. Förvaltare som vet vad de sysslar med. Odin fonder passade inledningsvis på att marknadsföra sig väldigt politiskt korrekt, och det var ungefär då jag nästan somnade eller stängde av. Skitsnack går verkligen inte hem hos mig, det sänker enbart förtroendet. Resonemanget kring THQ, eller förlåt Embracer Group, var intressant för de som vill förstå lite mer kring sektorns stora potential.   


Länk till PriorNilsson Realinvest hos Avanza

tisdag 8 oktober 2019

Awardit förvärvar

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag måste nog säga att Awardit har varit väldigt flitiga med sin affärsutveckling sedan de kom till börsen för inte så länge sedan. Det är ett helt annat bolag idag, med helt andra muskler, och igår annonserades alltså ännu ett nytt mindre kompletterande förvärv. M2M har en fin historik av tillväxt och det blir intressant att följa leveransen av resultatmålet inför kommande 12 månader enligt nedan.

" (Nyhetsbyrån Direkt) Awardit och ägarna till Market2Member har undertecknat ett förvärvsavtal om 100 procent av aktierna, skriver lojalitetsbolaget i ett pressmeddelande. Köpeskillingen är överenskommen till 13 miljoner kronor
Förvärvet innebär en preliminär transaktion om 9,75 miljoner kronor och en möjlig tilläggsdel på 3,25 miljoner kronor att betalas om 12 månader. Det är parternas avsikt att slutligt förvärvsavtal skall ingås i november 2019, skriver Awardit.
M2M erbjuder lojalitetsprogram med handlarfinansierade belöningar för banker och kreditkortsbolag på den nordiska marknaden. M2M har ett tiotal banker och kortutgivare som kunder samt over 500 handelspartners i hela Skandinavien. Över 500 000 kortinnehavare nås genom lojalitetsprogrammen. Omsättningen 2018 var 7,5 miljoner kronor med ett rörelseresultat på -0,6 miljoner kronor. Bolaget har tre anställda.
50 procent av den preliminära köpeskillingen skall erläggas i nyemitterade Awardit-aktier, 25 procent kontant och 25 procent genom säljarrevers. Tilläggsköpeskillingen erläggs i Awardit-aktier eller kontant enligt Awardits val, förutsatt att M2M når ett rörelseresultat på minst 90 procent av 1,8 miljoner kronor under de 12 månaderna som följer direkt efter slutfört förvärv.
I resultatmåttet medräknas inte merförsäljning i M2M som kan uppkomma genom att mervärdeserbjudanden och liknande från Awardit kan implementeras.
Ett slutligt förvärvsavtal skall ingås efter genomförd finansiell- och legal Due Diligence. Det är parternas avsikt att slutligt förvärvsavtal skall ingås i november 2019 och att tillträde kan ske kort därefter. "

En första spontan reflektion från min sida var att Awardit betalar för mycket i detta fall. Niklas Lundqvist uppger dock viss förtydligande information:

" Kalkylen bygger på att vi tar över ett bolag med en nedslimmad kostnadsmassa from tillträdesdagen (inga uppsägningskostnader) vilket beräknas ge minst 1,8 mkr första året. De har
 lagt ganska mycket pengar på PSD2-relaterad utveckling för att bli så kallad neobank. Därtill kommer naturligtvis affärsmässiga synergier men de har vi alltså inte tagit hänsyn till i de 1,8.   

Vidare består 40% av intäkterna av månadsavgifter och 60% av provisioner. 

Förutsatt att ovanstående stämmer, vilket vi kommer göra vad vi kan för att säkerställa under DD:n, så är det motsatsen till dyrt. " *)

Vad ska man säga, annat än starkt köp? Awardit är ett bolag med starka entreprenöriella ägare som tänker långsiktigt och som jag hyser stora förhoppningar om inför framtiden. En välskött tillväxtraket där också fin utdelning lockar. De verkar i en bransch där det finns goda förutsättningar till fortsatt konsolidering och multipelarbitrage under lång tid framöver, vid sidan av den goda organiska tillväxten.

Länk till Awardit hos Avanza

*) Officiellt kommunicerat.

söndag 6 oktober 2019

Kapitalförvaltning

Så hur blev då kvartalet för den portfölj jag förvaltar åt en klient? Jo tack, det blev skapligt om jag får säga det själv.


Portföljen taktar som synes på med fortsatt rimlig dynamisk risknivå upp mot nya höjder. Det råder ett fortsatt fokus på att lugnt och metodiskt slå index lite granna varje år. Hur åstadkommer man då det? Ja, till att börja med så bortser jag ifrån beståndsdelarna i index. Index har inget inflytande alls över de val jag gör. Till skillnad från hur merparten fondförvaltare agerar i praktiken, om du granskar dem lite närmre. Några fartgupp passeras förstås emellanåt, men det är bara att försöka hålla huvudet kallt så brukar det ordna upp sig. Med tiden kommer ränta på ränta-effekten därmed ge ett mycket bra resultat.

Det har varit förhållandevis fortsatt få transaktioner även under detta kvartal. Det finns forskning som understödjer att högre aktivitet tenderar att skada kunders avkastning överlag, och det är lätt hänt att inte låta bra företag uppnå sin fulla potential. Men vid sidan av det så är det även viktigt att hålla ned transaktionskostnader över tid. Under kvartalets inledning arbetade jag med förhöjd kassa, vilket kom väl till pass när börsoron tilltog lite granna. När folk springer gemensamt mot utgången, utan att veta riktigt varför, så gäller det oftast att se till att stå som tagare på andra sidan i rean. Utdelningarnas storlek och spridning i tid i denna portfölj är även något som tenderar att underlätta taktisk allokering. Jag har b.l.a ökat i aktierna nedan under perioden. Frågor på det?

Länk till Farmland Partners hos Avanza
Länk till Brookfield Asset Management hos Avanza
Länk till Mips hos Avanza
Länk till Upsales hos Avanza

fredag 4 oktober 2019

Är värdeinvestering dött?

Den här intervjun/podden är ganska relevant och intressant att lyssna på. De är kanske inne på rätt spår där när det gäller varför den traditionella formen av så kallad värdeinvestering inte länge har förutsättningar att fungera som den en gång gjorde.


Han har rätt i det där med att blogga också, det krävs att man läser en del då och att man gillar det. Vad tror du?

onsdag 2 oktober 2019

Tredje kvartalet 2019

Då var årets tredje kvartal avklarat och det lackar emot jul. Man hinner väl förmodligen knappt ens tänka jul innan den är här, i år igen? Det har varit ett lite granna svårhandlat kvartal, vilket syns i siffrorna. 


Lite beroende på vad framtiden erbjuder, så finns nog ändå möjligheten till ett nytt personbästa avkastningsmässigt i år, tills dess att nyårsklockorna ringer. Jag är medveten om att portföljutvecklingen kan vara enbart tur också, men samtidigt tycks jag ha mer tur desto mer jag tränar.

Jag pratade nyss med med min hållbarhetschef. Alla måste ha en sådan numera, det är sedan gammalt. Om man inte har det så kan man med fördel göra som många fonder. D.v.s. köpa in dyra konsulttjänster från folk som låtsas att de hanterar ägarfrågor utmärkt. Och kombinera med en rejält omständlig policy. Det funkar utmärkt eftersom ingen egentligen vet vad hållbarhet innebär. Men det låter skitbra att ha det i marknadsföringssyfte. Vem vill liksom vara ohållbar, som förr i tiden?

Han sade sig vara speciellt nöjd med de tidigare inköpen i t.ex. WeyerhaeuserBrookfield Renewable Partners och Tomra. Därefter framförde han önskemål om utökat personalansvar, högre budget och högre bonus. Jag svarade att det går bra om vi kan skicka räkningen till partikassan hos de rödgröna. Ansökan drogs då tillbaks, för han hade tänkt sig att den där någon annan skulle betala kalaset.

Hur var ditt kvartal?