Adtraction

onsdag 26 februari 2020

Gör något !

I dessa tider på börsen så är det garanterat som så att många känner behovet av att agera, att göra något (vilket psykologerna skulle namnge som flykt- och kamprespons vid upplevd fara). Jag med. Ett av knepen jag har är att se till att de beslut jag tar om affärer alltid görs utanför börstid, utan påverkan av börsens rörelser och efter det att jag haft tid att tänka efter. Det ökar sannolikheten för att besluten styrs av rationella skäl, för min del.


Skulle det värsta scenariot med Corona inträffa, då har jag garanterat värre bekymmer än börsen. Skulle det mer rimliga scenariot inträffa så kommer det antagligen bli kortsiktigt kännbart för världsekonomin. Men, när jag investerar i ett bolag så sker det vanligtvis efter en värdering som bygger på antaganden 20 år in i framtiden. Är det rimligt att jag modifierar dem kraftigt beroende på vad som nu händer på kort sikt? Nej. Annat hade det varit om jag t.ex. enbart varit investerad i bolag med svagare finanser, de som inte har några marginaler att hantera kortsiktiga motgångar. Så vad gör jag? Inte mycket just nu.

Det jag nu försöker fundera över är hur situationen ska kunna nyttjas till min fördel på något vis. Jag har en kort lista på kvalitetsbolag som jag är intresserad av att investera i, men tidigare har funnit för dyra. Vissa av dem äger jag redan och kan därmed bätte, andra är nya kandidater. Nu kanske bra ingångslägen uppstår för den tålmodige? Det kan jag finansiera tack vare att jag vanligtvis inte har allt investerat på börsen utan även i andra tillgångsslag. Framöver kan det bli läge för omfördelning.

Som kuriosa så ska det bli intressant att notera hur hedgefonderna kommer att klara sig i nuläget. Det är ju nu de ska skina i all sin glans, om man ska tro på vad de påstår. Om jag får gissa så kommer vi dock få se ännu ett halvdant resultat i dessa rekorddyra fonder. Bankernas provisions- och tradingnetton bör dock gynnas just nu.

Hur agerar du i brisen som råder på börsen?

måndag 24 februari 2020

Teqnion

Jag skrev tidigare om hur jag var en av de som så att säga fastnade med tasken i brevlådan när Teqnion kom med sin första rapport som noterat bolag. Men, efter att ha studerat den rapporten så bestämde jag mig för att det kanske trots allt rörde sig om temporära problem och att jag därmed borde ge vd Johan Steene en chans till.

Vi väntade med spänning på hur nykomlingen skulle klara av rapport nmr 2.

Förra gången lyfte vd bl.a. fram följande:

Vi kan konstatera att den resultatförsämring som vi drabbats av är till största delen självförvållad och kan inte enbart skyllas på en konjunkturnedgång. Vår byggverksamhet ser nu bättre ut inför hösten med nya rutiner på plats med både fin beläggning i produktion och stärkt orderstock."


Jag hade således förväntat mig att vd kommenterat detta något mer ingående i denna rapport. Jag får intrycket av att situationen har stabiliserats, men vi får vänta längre på faktiskt stigande marginaler. Utöver detta så är det trist att konstatera att det nu förelåg ett nedskrivningsbehov av goodwill i dotterbolaget Eloflex, som inte är direkt oväsentligt i mitt tycke. Även resten av bolagen i berört affärsområde tycks gå halvknackigt under perioden. De har en fortsatt stark finansiell ställning som tur väl är. Den organiska tillväxten i koncernen sett över året är inte fy skam, så allt är definitivt inte elände.

Aktien är inte särskilt högt värderad i mitt tycke, men förtjänar den mer? Vd pratar om åtgärder och marginaler som ska förbättras. Det vill jag nog se i praktiken först, för det duger inte att enbart snacka likt Löfven. Jag vill se mer stabilitet och färre överraskningar innan jag köper mer.

Länk till Teqnion hos Avanza

torsdag 20 februari 2020

Extreme Ownership

Brukar ni lyssna på TED talks? Jag tycker det kan vara rätt intressant och lärorikt på många vis. Lyssna gärna på nedan där du får lära dig om vad krig faktiskt kan ha gemensamt med aktiehandel, politik eller företagande.

En tanke slog mig, tänk om Sveriges politiska adel och media agerade enligt nedan. Vi skulle ha en helt annan samhällsdebatt och ett fantastiskt mycket bättre samhälle. Politikerna och journalister skulle dessutom kunna vara stolta över sitt ämbete, till skillnad från idag då de bör skämmas ögonen ur sig i sandlådan.

" I pointed to the rest of the seals in the room, and then I told them:
there was only one person at fault for what had happened. There was only one person to blaim. And that person was me. I am the commander, I am the senior man on the battle field, and I am responsible for everything that happens. Everything. And then I went on to explain to them some new tactics, teqniques, and procedures that we were going to implement to insure that this kind of travesty never happend again.
"Jag själv har ägnat oräkneliga kvällstimmar åt att dokumentera min egen aktiehandel genom åren, för att lära mig vad jag kan göra bättre eller annorlunda. Så många misstag har begåtts och utan dem hade jag nog inte varit där jag är idag. För det är exakt så det är, de misstag jag har begått måste åläggas mig själv. Accepterar jag inte detta faktum så skulle jag aldrig förbättras eller lyckas med min förvaltning.

Håller du med?

måndag 17 februari 2020

Fortnox q4

I helgen har jag haft lite tid att titta igenom kvartalsrapporten från Fortnox. Även om bolaget nästan är så pass pålitligt att man känner att det nästan inte behövs.

Tryggt med First Kraft som rattar bolaget, han som räddade bolaget från Vismas skambud.

Som vanligt så var det nästan inget som stod ut, verksamheten fortsätter leverera ytterst bra. De äger sin nisch i sin hemmamarknad. Utdelningen höjs med fina 43 procent i år, det tackar vi för. Hör ni det utdelningsjägare!

Vd anger att utsikterna är fortsatt goda och jag noterar följande:

" Utöver detta kommer Fortnox genom sina dotterbolag; Fortnox Finans och Fortnox Försäkringar, bredda erbjudandet ytterligare med nya tjänster. "

Det blir intressant att se vad ovan betyder mer konkret under året (t.ex. betalningsförmedling, vårdförsäkring). Relativt unga Fortnox Finans uppvisar en hög tillväxt nu med allt bättre marginaler, och här finns nog en fortsatt stor potential tror jag. Försäkringsdelen är ännu mycket liten och ny, men det skulle inte förvåna mig om de får bra fart i den med framöver. Utvecklingen i arpu (+16 procent) har ju börjat ta sig allt bättre den med över lag. Den goda kundtillväxten fortsätter och orderstocken (+44 procent) visar att även 2020 blir ett mycket bra år.

Genom Fortnox öppna api kan olika systemleverantörer integrera olika lösningar. Under året växte det nätverket till hela 400 integrationspartners. Det ser jag som en fin konkurrensfördel och det påvisar hur attraktivt Fortnox anses vara. Törs man spekulera i att det nätverket i framtiden kommer resultera i intressanta förvärvsmöjligheter?

Värderingsmässigt så kan väl ingen påstå att bolaget är billigt, men kvalite ska kosta och jag säljer definitivt inte mina aktier närmsta åren givet nuläget.

Länk till Fortnox hos Avanza

lördag 15 februari 2020

Fulspel i oligopolet

Finansmarknaden har tyvärr alltid varit en förhållandevis oetisk bransch. Även om jag inte direkt vet ifall just den branschen drar till sig fler suspekta typer än andra branscher. Därför är jag tyvärr inte ens förvånad över det som nu framkommer i media.


" Flera källor gör gällande att åtminstone vissa av de stora fonddistributörerna motarbetar Savr genom att pressa fondbolagen att inte gå med. En av de aktörer som pekas ut av källor är Avanza.   "

Att Avanza är involverat i den här typen av agerande, oavett vad vd påstår, förvånar inte mig. Vi minns t.ex. när Brummer & Partners utmanade Avanza kring avgifter. Det resulterade i att Brummers bästa fonder på den tiden uteslöts från Avanza. På vilket sätt tjänade det agerandet kunders intressen?... Samma agerande har upprepats i andra fall, enligt det jag vet. Hagströmer blev rik av en anledning.

" Lannebo är resonemanget liknande.
– Vi tycker dock att det är tydligt att den ersättning vi betalar distributörer som Avanza och Nordnet ger bra kringtjänster till kunden."

Utalandet ovan från Lannebo är rent av häpnadsväckande! Ett fondbolag som så öppet väljer att visa sitt totala förakt för kundernas intressen. De tycker alltså att det är rent av bra att kunderna betalar en fondavgift som är dubbelt så hög mot vad den borde vara, och att kundernas sparande därmed tar stor skada över lång tid. Alla bör fråga sig ifall de bör göra affärer med den typen av fondbolag, de som uppenbarligen inte alls arbetar för kundernas bästa. Carnegie är ett annat bra exempel. De har nyligen varit ute och marknadsfört sitt nya esg-verktyg Thor. Sin egen etik har de tydligen ingen kontroll alls över, så vad är trovärdigheten? Nej, de kan ta och stoppa den där esg-analysen så långt upp i röven som armen räcker till.

Som jag ser det så är Sveriges fondmarknad ett ypperligt exempel på en marknad som inte fungerar som den borde. Distributionen styrs idag av ett fåtal aktörer med alltför stor makt. Makt över leverantörerna, makt över distributionen och makt över kunderna. Det är ett allvarligt problem eftersom det leder till att de produkter som säljs till kunderna styrs av andra faktorer är kundens bästa. Det finns en god anledning för konkurrensverket att göra en djupdykande granskning. Kanske behövs ändrad lagstiftning som förbjuder den typ av ersättningssystem som idag finns? Jag har alltid ansett det ytterst anmärkningsvärt att distributörerna tagit betalt i mer dold form via fondbolagen, istället för via direkt fakturering av kunden. Dagens system har onekligen lett till skadligt höga avgifter och ett agerande som inte sätter kunders bästa främst. Kompetent förvaltning kan i ett fåtal fall vara värd sitt pris. Men att så mycket försvinner till rövarna i distributionen?

Som kund hos Savr så har jag observerat märkligheter. T.ex. hur en bra fond kan köpas på plattformen, men sedan försvinner utan förklaring efter en tid. Vid förfrågan till fondbolaget får man sedan ett svar som i princip direkt kan avfärdas som en vit lögn. Då ringer varningsklockorna för fullt hos mig. Vad är det som gör att fondbolagen inte vågar tala klarspråk, utan hellre väljer uppenbara lögner i ansiktet på kunder?... Milt sagt kan jag konstatera att detta agerande sänker mitt förtroende än mer för branschen som sådan, och därmed min vilja att göra affärer med den typen av människor.

Förvånansvärt många mediokra fondförvaltare har svårt att slå index enligt statistiken. Jag finner det därmed märkligt att en hel bransch väljer att medvetet straffa ut sig själva via allt för höga avgifter. Innan tävlingen ens har börjat.

Har du själv noterat några märkligheter? Vad anser du om situationen?
 
 Länk till Savr - halvera dina kostnader

tisdag 11 februari 2020

Pang på rödbetan Peter

Någon gång för väldigt länge sedan så var jag kund hos Aragon Fondkommission och en kväll besökte jag ett seminarium där Peter Malmqvist höll ett anförande. Jag minns att jag då uppfattade honom som en ganska knastertorr nationalekonom. Så döm av förvåningen när jag såg nedan anförande, han kan ju faktiskt vara ganska sarkastisk och rolig också.

Peter har helt rätt i hur extremt märkligt det är med hela historien om eventuell penningtvätt i en svunnen tid. Det torde enbart vara i ett land som Sverige som en sådan här historia kan få sådant fotfäste. Media valde att omedelbart svälja hela historien, helt utan att ifrågasätta eller granska amerikanens källor eller syften. Det är i och för sig inte så märkligt när SVT är inblandat, för vi har väl alla lärt oss numera att Sveriges media helt har upphört med kritisk och objektiv granskning?
Någon har onekligen gjort oerhört stora vinster på korta positioner i nordiska banker, till följd av att media inte har gjort sitt jobb. Det positiva är att många nu getts möjligheten till grova vinster när tåget far åt andra hållet, samtidigt som många förvaltare är rejält underviktade.   

Hur kommer det sig att svenska folket och media låter landets statsminister komma undan med alla dagliga våldtäkter, skjutningar, förnedringsrån av barn, rån av äldre och ständiga bombningar? Hur mycket resurser har staten allokerat till att upprätthålla rikets säkerhet i jämförelse med de Miljarder landets banker plöjt ned på penningtvätt? Är det rimliga prioriteringar jämförelsevis?... Ja det kanske det är i ett land som Sverige, världens kanske mest politiskt korrekta land? Eller inte.

Hur är det förresten med det gigantiska välfärdsbedrägeri som pågår i Sverige, här och nu? Alltså det faktum att staten inte längre har kontroll på de belopp som betalas ut och till vem? Man vet inte ens hur många som upprätthåller sig i Sverige längre. Bidragen till andra länder eller olika organisationer, hur är det med dem? Finns det någon slags uppföljning alls där när det gäller penningtvätt? Nej. Men i värdens mest politiskt korrekta land så är det där helt okej, för det är bankerna som är de onda?... När sätter SVT sitt folk i arbete här?


Vad anser du, har Peter rätt i sin syn på bankerna och dess omotiverade värdering?

söndag 9 februari 2020

Försäkringar - behövs det?

För ganska länge sedan läste jag ett inlägg på bloggen Onkel Toms stuga som handlade om hans syn på det här med försäkringar. Han argumenterade väl kring varför han tagit beslutet att t.ex. inte försäkra något av sina barn. Minns jag rätt så var detta av någon anledning ett känsligt ämne, det blev storm bland kommentarerna. Hur kunde han vara så nitisk och snål?... Först tyckte jag kanske att det var något udda beslut han fattat. Men, likväl så satte han med denna diskussion tankar i omlopp hos mig.   

Därför var det med visst intresse jag nyligen lyssnade på något av avsnitten i Nordnets poddar, då de hade bjudit in Claes Hemberg. Det visade sig att han bland annat har investerat en del pengar i det nya försäkringsbolaget Gofido. När jag googlade på saken så verkade det dock inte som att de ännu kommit särskilt långt och det jag såg gav i ärlighetens namn ett något naivt intryck. Är det något de har helt rätt i så är det dock deras grundtanke. Den genomsnittlige svensken sitter förmodligen idag med allt för dyra och opersonliga försäkringar som täcker allt för mycket. Lägg därtill ständiga prisökningar som varje år överstiger inflationen ett flertal gånger. Ser vi till historien så har en ny slags aktör troligtvis en jättemöjlighet att framgångsrikt bryta sig in på den här typen av marknad. Precis på det vis som Avanza revolutionerade mäklarbranschen i Sverige. Samtidigt lär motståndet bli hårt, vi ska t.ex. inte glömma att partiet i (S)verige har greppet om Folk(s)am. Det ger vissa privilegier och möjligheter till påverkan. Fråga bara (S)wedbank om den saken.

Inte alls lika illa som den politiserade Försäkringskassan.

Jag fick nyligen hem ett förslag till årlig förnyelse av bilförsäkringen. Precis som föregående år så bemödade sig försäkringsbolaget ifråga inte alls om att ange prishöjningen. Istället överlämnar de till kunden att bli förbannad när en kontroll av fakturan visar att prishöjningen är orimliga 9 procent.
Det hela blev inte bättre av samtalet till kundtjänst. De hade i stort ingen motivering alls till prisförändringen, det berodde kanske på nya tariffer, eller något annat oklart. Vad är det för ett svar?
Jag tillhör inte den typen av kund som tappar mobiltelefonen i stengolvet så fort det kommer en ny dyr Iphone modell... Jag är inte heller intresserad av att vara den som betalar för en kriminalitet som ökar kraftigt i Sverige. Däremot bor jag antagligen i ett geografiskt område där bolagets modeller antar att priskännsligheten är obefintlig? Personer som är ekonomiskt sett rationella kan vara skötsamma och därmed lönsama som kunder, men de tar inte upprepad skit!

För egen del har jag nu tagit tag i saken och börjat fundera över mina alternativ. Det är lite jobbigt att kartlägga sina försäkringar idag, det krävs att man ringer runt. Det visar sig att villkoren är i stort desamma, liksom prisnivåer. Då återstod att skära bort, bilen hamnar t.ex. troligtvis nu på enbart trafikförsäkring då jag inte har behov av det dyra övriga. Som det är idag så äger jag hellre aktier i försäkringsbolag och allokerar utdelningar och värdetillväxt som buffert inför möjliga framtida skador.

Hur har du hanterat denna stora kostnadspost i din vardag? Låter du det enbart passera, eller har du genomfört någon form av åtgärd i din budget?           

fredag 7 februari 2020

100 to 1

Det som sägs i nedan presentation är tämligen tänkvärt, och det är delar av vad som ligger bakom min egen långsiktiga horisont i investeringsportföljen. Böckerna är läsvärda med för den delen.

Hur kommer det sig att media, banken eller din mäklare oftast inte alls resonerar i nedan termer?...
Vem syftar din egen förvaltning och agerande egentligen till att försörja, när allt kommer omkring?onsdag 5 februari 2020

Staten och kapitalet... ?

Nej, det var inte första April igår. Men uppenbarligen levde SEB:s vd i den tron, eller?
För att citera min blogg-kollega Aktiepappa:

" Jag är en vit man som ibland flyger när jag åker på semester. Dessutom äter jag kött ibland. Kommer jag fortfarande få vara kund i er PK-bank eller måste jag byta? "


Låt mig påminna om att Goldman Sachs var en av de giftormar som bland annat hjälpte Grekland att med grova lögner ta sig in i eu och euron på helt felaktiga premisser. Kort därefter utvecklades eu till den byråkratiska, politiska och ekonomiska katastrofzon det utgör idag. Vilka fina och etiskt sett korrekta föredömen SEB och dess ledning omger sig med. Hallå, hallå Bilderberg. Ursäkta, men jag kände just kväljningar av kräks i munnen.  

Hittade den så kallade journalisten på det som skrevs i artikeln, eller var det möjligtvis som så att Johan Torgeby tagit knark eller andra kemikalier? Saknar han helt enkelt bara integritet och ger efter för identitetspolitiskt skadliga floskler? Hade han kanske ramlat i samma pk-trappa som när Fredrik Reinfeldt slog huvudet mycket hårt i och sedermera aldrig återställdes? Vad tror ni annars framkallade ett så ytterst besynnerligt uttalande riktat mot halva mänskligheten?

Som om bankers rykte inte redan är ytterst ansträngt som det är? Som om problemen med kundnöjdheten inte redan är på sådana bottennivåer att man knappt ens tror det är möjligt? Men, nu ska alltså den fina banken börja med att uppfostra kunder och börskandidater? Själv kände jag instinktivt att jag överväger att avsluta kundrelationen med SEB. Jag är nämligen inte alls intresserad av att en bank ska uppfostra vare sig mig eller någon annan. Att en vd inte ens förstår det triviala i detta är sannerligen bekymrande.

Hur är det med dig, är du bekväm med att de företag du är kund i eller anställd i via direkta hot avser att fostra dig i korrekt värdegrund?...

Tänk efter före... Teckna en inkomstförsäkring innan det är för sent...

söndag 2 februari 2020

Fondportföljen ii

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag skrev för en tid sedan ett första inlägg om fondportföljen som jag hanterar för min sambos räkning. När strategin för det sparandet drogs upp så tänkte som så att jag ville skapa en över tid förhållandevis passiv exponering emot ett antal olika delkomponenter. Investmentbolag har en långsiktighet i det tillgängliga kapitalet som skapar goda förutsättningar för bra förvaltningsresultat över tid, och det brukar även ske till låga kostnader. I det här fallet ser jag det även det som en fördel att man härigenom diversifierar bort ifrån den kroniskt svaga kronan. I fondens största innehav Berkshire Hathaway sitter de på en ovanligt hög andel kassa just nu, så de skulle tillhöra en av få som kunde dra nytta av en svagare börs. 

Ta rygg på några av världens bästa investerare i en globalfond.


Själv så föredrar jag naturligtvis att köpa även denna fond hos Savr, eftersom avgiften då blir 0,41 istället för 0,57 procent. Eller om man så vill en reduktion av den årliga kostnaden med 28 procent, räkna gärna själv på konsekvensen av det över t.ex. 3 decenniers sparande. En makalös skillnad i slutresultat.

Länk till Spiltan Globalfond Investmentbolag hos Savr

Länk till Spiltan Globalfond Investmentbolag hos Avanza