Adtraction

tisdag 28 juli 2020

Risk Intelligence

Det tillhör kanske inte vanligheterna, men emellanåt investerar jag i tämligen små bolag som är nya på börsen. Det jag har lärt mig om den typen av företagande genom åren är att saker och ting ofta tar något längre tid än planerat av diverse anledningar, så är även fallet med danska Risk Intelligence. Det gäller att ha ett visst tålamod när man tror på det långsiktiga caset. Personligen så tror jag att säkerhet och relaterad logistik är långsiktiga trender som är här för att stanna och marknadspotentialen är fortsatt stor nu när bolaget just tagit sig igenom en tung investeringsperiod i nya erbjudanden. Intressant nog så uppvisar kunderna en hög förnyelsegrad (98 procent) på de årsvisa prenumerationerna. Sådan kundnöjdhet och lojalitet är alltid ett gott tecken.

Trenden är tydlig i försäljningen och skalbarheten bör vara god framöver.

Det här året inleddes starkt med en ökning av försäljningen med 204 procent i Januari jämfört med föregående år. Men därefter slog olyckligtvis covid till med full effekt i deras marknader och första kvartalet slutade således med en mer modest tillväxt. Det återstår nu att se om företaget enligt nuvarande plan avslutar året med ett positivt ebitda, men det finns positiva indikationer på det.

" Risk Intelligence A/S (“Risk Intelligence” or "the Company") has seen renewed increase in demand for their Advisory Services as the Company enters Q3 2020.

The impact of COVID-19 during the period from February to June resulted in an almost standstill in Advisory Services, which is Risk Intelligence’s delivery bespoke consultancy to its clients, which is supporting the Company’s subscription- and web-based Risk Intelligence System. The decrease in business was due partly to restrictions for visiting clients’ offices around the World, partly due to restrictions or direct ban of travelling to nearly all regions of the World, and partly due to some restrictions on clients’ operations.

During the end of June and early July a project combing a number of clients’ mutual interests within due diligence has been initiated, which will be delivered in July. Compliance is key within the shipping industry but in this unprecedented time it is even more critical to perform accurate due diligence. Risk Intelligence has carried out due diligence on behalf of clients since 2007 and are seeing renewed increase in clients wanting the Company to undertake independent assessments of security service providers they are utilising or considering using for future operations. The potential legislative pitfalls attached to the use of private security providers are potentially severe, and Risk Intelligence help clients operate with confidence and transparency.


It is significant that we are getting new contracts within Advisory Services in addition to the earlier reported uptake in new business within the Risk Intelligence System. ...  "

Länk till Risk Intelligence hos Avanza

lördag 18 juli 2020

Not very much ESG

Jag har funderat över detta en längre tid, men nu har jag äntligen fattat ett strategiskt beslut för mina långsiktiga portföljer. Banker har framöver inte en plats i mitt placeringsunivers. Denna sektor är inte längre ett alternativ jag ens kommer att överväga.

Det finns många olika anledningar till min syn på banker som sannolikt underpresterande företag. Bara för att nämna ett fåtal så kan vi ta det här med företagskultur som exempel. När du diskuterar om banker, privat eller i arbetet, hur ofta händer det då att den du pratar med verkligen skiner upp över sin banks goda service? Jag skulle svara nästan aldrig eller väldigt sällan. Det finns nog många förklaringar till detta faktum, men en av dem är definitivt att incitamenten i branschen är rakt igenom felaktiga och fel människor attraheras till branschen av fel anledningar. För merparten banker handlar det inte alls om hur man skapar värde för kunder på bästa sätt, utan snarare om hur personlig vinning skapas för säljaren ifråga på kunders eller samhällets bekostnad. Detta är ofta även ett bärande tema i bankers produktutveckling. Hur många privatpersoner anser du själv har förmågan att förstå matematiskt komplexa strukturerade derivat? Det har dock inte hindrat banker från att hårdsälja detta till ohyggliga marginaler under lång tid.

I nutidens samhälle pratas det mycket ESG från bankerna. Anledningen till det stavas säljande och trendföljande momentum. Det handlar till stora delar inte alls om samhällsengagemang, analys eller bolagsstyrning. För detta är i grunden ingenting som kan formuleras i matematiskt relativa tal, men det kommer mycket väl till pass när det gäller fondbolags fasad. När du beaktar bankers egen bolagsstyrning så vill jag hävda att hela affärsmodellen är långsiktigt ohållbar. Ohållbara företag är ingenting jag vill äga i mina långsiktigare portföljer.

Utöver att banker även missgynnas av ränteläget så utmanas de idag tekniskt på många olika fronter. Det finns tämligen goda skäl till detta. Många av utmanarna har en mer kundvänlig attityd och jag tror således att bolag som t.ex Savr kommer att lyckas mycket väl på sikt. Vinnare på det är kunder.             

Svårt att motstå en bra tradingposition när man ser läget, men...

Vad anser du själv om banker i allmänhet eller som placering?

Länk till Swedbank hos Avanza

tisdag 7 juli 2020

Wirecard

Ingen har troligen kunnat missa att ett av Europas få techbolag tyvärr visade sig vara ett enda korthus? Jag drabbades inte själv av detta som tur var, men jag har tyvärr tagit del av historier från folk som drabbades hårt. Jag kände därmed att jag var tvungen att ta en tämligen snabb titt på vad som hände.

Jag vet knappt ens vad jag ska säga, det är Enron nivå på detta. Kan vi nu alla enas om att aldrig någonsin mer lita på revisorer, tack? Det är få bolag i världen som uppger sig hålla en kassa som nedan, och denna lilla del av Wirecard 's balansräkning ignorerade revisorerna tydligen att verifiera ingående varje år.

Uppgivet fake news från bolaget.
Här kom jag just att tänka på följande:

" In truth, business is too unpredictable for the numbers always to be met. Inevitably, surprises occur. When they do, a CEO whose focus is centered on Wall Street will be tempted to make up the numbers." - Warren Buffett

Jag finner det lite intressant att bolaget ständigt ökade belåningen, trots kassan. Men, de hade säkerligen en bra förklaring till revisorer och analytiker? Vd hade ju trots allt en bakgrund som konsult på KPMG och han var en mycket flitig användare av alla senaste inneord i sina presentationer. Kanske underlättades vd's lögner av förvärvet av XCOM? Om inte ovan räckte som anledning att avstå denna aktie så tycker jag ändå att övriga uppgivna nyckeltal var tämligen mediokra, trots att de var påhittade. 

Även Moodys lurades av bolaget så sent som Nov 2019, återigen (klicka för stor bild).


De första varningstecknen fanns redan år 2005, när bolaget påpassligt valde att gå till börsen genom att ta över ett suspekt betalningsbolag med verksamhet inom porr- och spelbranschen. Det fina med en sådan process är att Wirecard då undgick all genomlysning som vanligtvis sker vid en mer seriös börsnotering. Precis som med Telia så tycks bolagets problem ha eskalerat när de gav sig in på att jaga förvärvsdriven tillväxt i diverse korrupta länder, även om inte ens hemmamarknaden var meningsfullt lönsam i detta fall. Den som ägnar lite tid finner i övrigt att bolaget ständigt har varit i diverse märkliga blåsväder. När det finns så många bra bolag i världen att välja på så bör man helt enkelt bortprioritera den typen av aktier. Detta helt oaktat att även svenska fondförvaltare, som uppenbarligen inte gjort hemläxan ordentligt, öppet har inkluderat Wirecard bland ”världens bästa bolag”. Det kanske lätt blir så om man köper bolag mest för att de ingår i index?...

Tidigare hade jag nog ändå viss respekt för tyska finansinspektionen och regleringen i Tyskland. Inte längre! Det sätt myndigheterna har agerat på i fallet Wirecard är högst anmärkningsvärt. Istället för att först detaljerat undersöka journalisters och blankares argument så tog de Wirecards sida och agerade direkt aggressivt mot de som ifrågasatte saker och ting. Även om det är vanligt att skjuta budbäraren, så hör sådant beteende enbart hemma i bananrepubliker.

Jag vet att vissa aktiägare med rätta är frustrerade över revisorernas agerande i även det här fallet. Åtal väntar troligtvis och jag hoppas de får bära sitt ansvar med rejält kännbara böter. För såhär slappt kan det inte få fortsätta i den branchen. De är ju en del av hela problemet, som jag ser det.

Har du själv tittat igenom detta bedrägeri, eller har du några tankar kring det?

Länk till Wirecard hos Avanza

fredag 3 juli 2020

Investment AB Spiltan

I veckan ankom ett sommarbrev från Spiltan. Det bästa var kanske att de återigen tillkännagav ett återköpsprogram (det tredje). Jag tycker det är bra kapitalallokering från deras sida att återköpa, givet den i princip omotiverade substansrabattens storlek. De tidigare två återköpen skedde till vad vi nu kan konstatera bra och värdeskapande kursnivå för befintliga aktieägare. Jag ser faktiskt hellre att de i nuläget återköper aktier än att de betalar utdelning och jag kommer inte sälja några av mina aktier utan tar hellre en motsvarande större ägarandel.

" Försäljningen av Paradoxaktierna har ökat Spiltans likvida medel till cirka 830 miljoner kr. Styrelsen i Spiltan har därför för avsikt att föreslå ett frivilligt inlösenprogram efter sommaren och på så sätt återföra en del av medlen till aktieägarna.

De aktieägare som vill får möjlighet att lösa in en del av sina aktier. För även om det historiskt ofta varit en dålig affär att sälja aktier i Spiltan, kan det självklart uppstå tillfällen i livet när man behöver pengar till annat. De aktieägare som väljer att inte delta i inlösenprogrammet får i gengäld en större andel av Spiltan.

Det förra inlösenprogrammet som genomfördes hösten 2019, bidrog till ett minskat säljtryck från aktieägare som varit med länge. Även substansrabatten minskade.
"

Jag har varit aktieägare länge i Spiltan och överlag är jag en mycket nöjd delägare. Men, det finns även saker jag vill ifrågasätta.


Spiltan har över etthundra miljoner kronor investerat i Berkshire Hathaway. Det är således en liten andel av totala portföljen, men ändå en betydande summa pengar. Warren Buffett har utan tvekan skapat en fantastisk avkastning, men han tycks ha sin bästa tid bakom sig. Visst kan man kanske motivera detta innehav med dess defensiva karaktär (givet kassans köpkraft). Men, samtidigt ska vi komma ihåg att Centralbankerna idag tillser att Berkshire troligtvis inte kommer att erhålla de fantastiska köplägen som uppstod under t.ex. finanskrisen. Jag finner det märkligt att de i princip inte drog någon nytta alls av årets nedgång. Tvärt om så gjordes ett fåtal dåliga affärer i flygsektorn. Bör man kanske ta det sistnämnda som att Warren har tappat stinget helt? Den stora andelen banker i bolaget är inte heller det något som jag finner särdeles attraktivt. Ovanpå detta har vi den gigantiska nackdelen av storleken, något som i princip garanterar att Berkshire inte förmår slå index idag.  

Det vore intressant att höra Spiltan motivera detta innehavs existens i portföljen. Jag förstår att Per Håkan gillar att besöka Berkshires stämma. Men blir det inte lite väl dyrt?...