Adtraction

lördag 29 augusti 2020

Kreditfonder

Jag har över tiden ofta allokering till kreditmarknaden. Men jag tror att det idag krävs en friare form av placeringsreglemente kombinerat med relevant erfarenhet för att skapa vettig avkastning nu. När jag tittade på nedan fonds strategi och konstruktion så gillade jag därmed vad jag såg. Notera dock att jag även tror att fonden är helt felaktigt kategoriserad på riskskalan i den standardiserade informationen, liksom flertalet liknande fonder. 


Har du själv någon allokering i dylika fonder?

Länk till Credit Edge hos Avanza

tisdag 25 augusti 2020

Dragon Portfolio

Senaste åren har jag funderat en del över hur min egen familjs tillgångsfördelning bör se ut. Det finns många teorier om detta såväl inom akademin som bland praktiker. Det är rätt intressant med finansiell historia och cykler som tycks upprepas om och om igen. Samtidigt är det lätt hänt att man tror att den tid vi lever i nu är det enda givna. T.ex. detta med att alltid köpa dippen. Det har ju alltid fungerat, eller?... Eller mixen mellan aktier och räntor?

I nedan intervju ger Christopher Cole, grundare av Artemis Capital Management, en del tankeväckande insikter. Jag tycker mycket av de idéer han bygger sin sk "Dragon Portfolio" kring är tilltalande. Resonemangen kring t.ex. "long vol" är väl så underbyggda som Talebs (antifragile).


" Print too little money and we cascade off the waterfall like the Great Depression of the 1930s... print too much and we burn like the Weimar Republic Germany in the 1920s... fail to harness the trade winds and  we  sink  like  Japan  in  the  1990s. "

Tänker du själv något i ovan banor?

lördag 22 augusti 2020

Tiptapp

Vissa av oss insåg för länge sedan att det är kännetecknade för en riktig politruk att de aldrig drar sig för vare sig maktmissbruk eller slöseri med skattemedel. Allt för många undrar dock förvånat vad man ens menar med påståendet, hur kan man ens ha mage att ifrågasätta dem? Är man en brun, nazistisk rasist som är emot jämställdhet eller? 

Slöseri. Maktmissbruk. Varför är det enbart Medborgerlig Samling som driver den helt nödvändiga frågan om skärpt tjänstemannaansvar?

Hur politiskt inkorrekt det än är så säger jag nu att jag verkligen gillar denna webbtjänst Tiptapp. Trots att Stockholms stad så sent som 2018 förbjöd dem att verka. För mig är det en självklarhet att denna sektor bör finnas och att den bör vara konkurrensutsatt.

Jag har i sommar passat på att nyttja dem vid ett antal tillfällen och vid samtliga tillfällen har jag blivit nöjd med utförandet. Det har gått snabbt, inom samma dag, och alla har varit trevliga och ordentliga av de personer jag har mött. Det är förenligt med en i mitt tycke rimlig kostnad att få sitt skräp upphämtat, för alternativet hade ju varit att jag tvingats hyra släp och lägga en hel del egna timmar på detta. Då känns det bättre att leja ut tjänsten och därmed bidra till inkomst för de som behöver. Jag har även passat på att skänka grejer jag har saknat behov av och jag vill verkligen påstå att det fungerade åtskilligt bättre än om jag hade nyttjat t.ex. Blocket. Så även ur återvinningssyfte tror jag att tjänster som Tiptapp kan bidra till mycket.

Har du själv någon åsikt om Tiptapp eller liknande tjänster?

tisdag 18 augusti 2020

Essex Property Trust Inc

De flesta har fyllt sina portföljer med heta teknikbolag senaste tiden. Själv har jag även tittat lite åt andra håll, vad kan t.ex. vara bättre att investera i än i ett stort, stabilt och välskött fastighetsbolag som verkar på den amerikanska västkusten, som ett alternativt sätt att rida på tech-sektorns framgång? Speciellt när covid har bidragit till att trycka ned fastighetssektorn ordentligt rent generellt i Usa. Den svenska kronans starka utveckling sista tiden är en annan anledning till att jag passar på att föra ut pengar ur Sverige. För en sak är jag helt säker på, Sveriges politiker för en politik som inte är till gagn för landets ekonomiska utveckling på lång sikt. Nu pratas det även om höjda kapitalskatter "för att få fart på Sverige efter covid". De saknar helt och hållet ett ekonomiskt medvetande och inser inte ens att de försatt Sverige i en kronisk utgiftskris och i det läget vore det direkt oansvarigt av mig att inte agera.  
 
Klicka för större bild.

Essex etablerades redan 1971 av entreprenören George M Marcus och 1994 gjorde de sedan debut på börsen. Sedan dess har de gjort en imponerande resa och idag är de en större REIT som förvärvar, utvecklar och förvaltar hyreshus som företrädesvis är belägna på marknader med begränsat utbud. De klarade finanskrisen på ett bra vis och idag är balansräkningens styrka bättre än den var då. En jämförelse med konkurrenter visar att Essex står sig väl (vad gäller kostnader, roe, tillväxt i ffo). 

Just nu handlas aktien till lägre nivåer än tidigare, vilket speglar att intäkterna har minskat något till följd av covid, även om det syns tendenser till återhämtning sedan en tid. Arbetslösheten på västkusten ökade kraftigt under pandemin men om jag blickar framåt så ser jag en potential när t.ex. nöjesindustrin och restaurangsektorn öppnar upp och tar fart igen i år. Ett annat hot vore ifall det sker skattehöjningar eller regleringar som drabbar hyresfastigheter, men där antar jag att politikerna tänker sig för noga givet redan existerande omfattande utbudsproblematik på västkusten.    

Den här utdelningsaristokraten, med låg risk enligt mig, platsar bra i min utdelningsportfölj och jag förväntar mig att dess totalavkastning kan komma att uppgå till 8-9 procent årligen framöver.

Har du någon underbyggd åsikt om detta bolag eller sektorn så kommentera då gärna nedan. 

Länk till Essex hos Avanza 
 

lördag 15 augusti 2020

Investment AB Spiltan

Jag vet att jag ofta återkommer till ämnet Investment AB Spiltan på denna blogg. Men det är å andra sidan ett faktum att de är ett av mina favoritbolag. De har en filosofi jag kan identifiera mig med, när det gäller den eviga tidshorisonten, entreprenörsdrivna bolag och mixen av tillväxt och andra typer av stabila innehav. Jag vet att jag kan anförtro dem mitt kapital och sedan luta mig mer tillbaks, i visshet om att de sannolikt kommer göra sitt yttersta för att skapa god avkastning över tid. Historisk prestation samt Per Håkans och övrigas incitament i form av stor ägarandel utgör min garanti för den saken.

Jag spenderade just lite tid på att titta på senaste substansrapporten, vilket var väl nyttjad tid. Jag kunde för övrigt inte undgå att Per Håkan ser 10 år äldre ut nu efter semesterperioden, med sitt anlagda fina gråa skägg.

Jag uppskattar verkligen det besked de gav om det nya inlösenprogrammet och jag kommer själv välja att därmed återigen istället öka min ägarandel i Spiltan. Det är på tiden att de gör mer av det de kan för att få ned rabatten. För ser man till enbart prestation så bör detta bolag handlas till betydligt högre värdering, som jag ser det. Personligen anser jag att inlösenprogram skapar ett större värde för ägarna än vad en icke valfri kontant utdelning ger, givet den höga avkastning som Spiltans ledning har visat sig kapabel att skapa över decennier.

Att köpa aktier i Spiltan kräver något mer än en knapptryckning, men jag vill ändå påstå att Pepins är enkelt och bra för den långsiktiga ägaren.

Länk till Spiltan hos Pepins

torsdag 13 augusti 2020

När avund(s)jukan får bestämma

Jag har inte, som många svenskar idag tyvärr har, för vana att exkludera allt jag inte gillar från min omgivning. Detta eftersom inget är så farligt som en alltför enfaldig åsiktskorridor. Jag råkade därmed se nedan riksdagsledamot från Vänsterpartiet twittra följande i veckan.


Själv försöker jag att inte bli nedstämd över dylika påståenden. Men om jag nu skulle bli det så vore det möjligen över att ett sådant uttalande kan gillas av 95 personer i deras närmsta krets. Uppdelning och segregering i "vi och de" är tydligen något som dessa politiker gillar. Allt är tydligen bra så länge de där andra drabbas av skatter?...Det kallas visst för solidaritet.

Om vi för övrigt tittar på de länder där vänstern har tagit makten, då är det ett faktum att de i princip undantagslöst inte har lyckats med att utrota fattigdom, men de har däremot lyckats väl med att utrota all form av rikedom. Detta samtidigt som de politiska makthavarna har passat på att sko sig själva rikligt och leva ett liv med helt andra villkor än den befolkning de har bestulit och tuktat. Bra och givande politik bygger nämligen inte på avundsjuka som enda drivkraft. Ett bra och fungerande samhälle är inte heller likvärdigt med att alla är bidragsberoende till följd av politikernas maktmissbruk.

I övrigt är jag något förvånad över det förakt hon indirekt uppvisar mot frukten av arbete och ansträngning i livet. Många som idag äger dessa ställen har knappast varit att betrakta som rika från början. De eller deras förfäder har däremot slitit hårt och gjort prioriteringar i sina liv. Något som vissa politiker alltså vill bekämpa med ytterligare skatter som tvingar folk att sälja sina smultronställen. Tydligen är det bra om folket hålls i fortsatt fattigdom via mycket höga skatter, så att enbart samhällets yttersta elit har råd att unna sig något? Allt är bra när den politiska överklassen tuktar befolkningen med allt högre skattetryck?

Vad menar hon det är som hindrar någon i dagens Sverige att arbeta sig uppåt och kanske köpa ett eget drömställe? Visst, det kräver ansträngning och målinriktning, men det går. Med alltför höga skatter så omöjliggörs det dock, samtidigt som politikerna kan slösa omåttligt på det som behagar dem själva och deras ego. Tills systemet oundvikligen fallerar vill säga.

Jag har för övrigt aldrig hört en vänsterpartist beklaga sig över det oerhört omfattande bidragsfusket i Sverige idag. Men, att skatterna kommer till nytta till det de har avsetts för, det har aldrig varit i fokus för dessa politiker. Det är precis det som får mig att konstatera att skatt är likvärdigt med legaliserad stöld i alltför stor utsträckning.

Tycker du politiker bör drivas mest av avund, blir resultaten bra då för samhället i sin helhet?   

tisdag 11 augusti 2020

Marknaden är inte fri

Det som Ray Dalio säger i den här videon är ett viktigt budskap, det var länge sedan vi hade en fri marknad. Det är faktiskt något som i princip har styrt mitt agerande under kanske 15+ års tid. Under krisfasen med corona så bestämde jag mig därför tidigt för min strategi, jag skulle handla mig ur krisen och komma ur som en vinnare på andra sidan. Det är i tider som dessa som klipp kan göras, möjligheter som annars inte uppstår.  


Hur hanterade du själv denna kris och varför? Såg du möjligheterna såväl som problemen, eller bara en sida av myntet? Om du enbart såg problemen torna upp sig så är nog chansen stor att du tog allt för mycket intryck från media. Media lever på att skapa osäkerhet, negativitet och rädsla. För min egen del så var det ett viktigt steg när jag insåg hur sinnesstämningen i sin tur påverkar ens handlingar och långfristiga resultat.

fredag 7 augusti 2020

Tack för kaffet Spiltan

På mäklarsvenska har det ofta sagts " det är aldrig fel att ta en vinst ". I mitt tycke något av ett mycket vanligt nybörjarmisstag, att kapa vinster allt för tidigt och därmed erhålla en dålig riskjusterad avkastning. För mäklaren ifråga är det förstås mycket bra så länge provisionen flödar in, vilket oftast är det primära målet.  


Oaktat ovan så gör jag dock det nu i denna fond. Mitt under kraschen tidigare i år kunde vi bevittna hur likviditeten försvann och den svenska obligationsmarknaden kraschade fullkomligt. Det panikutflödet drev i mitt tycke upp riskpremier alltför mycket och jag bestämde mig för att ta motsatt sida, i avvaktan att Centralbanker skulle eliminera risken som brukligt idag. Vad vet jag, det kanske är som så att marknaden ska ända tillbaks till det euforiska utgångsläget vid årets början? Men, jag tar hellre en vinst nu på ca 9 procent på kort tid i denna högriskfond. Pengarna omplaceras i ett mer defensivt alternativ.

Hur ser du själv på företagsobligationer i nuläget?

Länk till Spiltan Högräntefond hos Avanza

lördag 1 augusti 2020

Ädelmetaller

Det pratas på sina håll om att vi har en bubbla i ädelmetaller. Detta efter att en ny topp inte synts till på drygt 10 år. Ofta från samma håll som inte ens såg uppgången komma. Hur ofta ser man samma typ av diskussion på aktiemarknaden?...

Dagens av centralbanker artificiellt nedtryckta räntor gör det dock i mitt tycke inte speciellt attraktivt att balansera risken i en portfölj med räntor, på det vis som fungerade så pass bra under decennier. Ränteläget kommer förmodligen förbli lågt under lång tid, samtidigt som skulderna fortsätter pumpas upp aggressivt, till bristningsgränsen, och värdet av fiat-valutorna därmed försvagas. 

Klicka för större bild.

Jag kan ha fel, men jag ser inte mycket som talar för att realräntan ska upp. Jag kommer således även framöver ha kvar min hedge i ädelmetaller. I linje med Ray Dalio's teorier så ser jag det som ett bra inslag i en välbalanserad portfölj.

Jag har länge b.l.a. använt nedan fonder för min allokering till dessa tillgångsslag, utöver egen handel. Lyckligtvis så säljs även dessa fonder med kraftigt rabatterad avgift via Savr. I det fall det går så föredrar jag alltid att köpa fonder hos Savr, eftersom rimligare avgifter påverkar slutresultatet i mycket hög grad över längre tid.

Hur ser du själv på ädelmetaller?

Länk till Pacific Precious hos Avanza
Länk till AuAg hos Avanza