Adtraction

torsdag 29 oktober 2020

Alla helgons afton

Tidigare var väl Allahelgons afton något även jag mest förknippade med utklädda spöken som sprang runt och tiggde godis. Men i år blev det tid för ett besök hos min fars och farfarsfars gravplats.  


Det var fint och stämningsfullt där i lampornas sken en kväll som denna. Barnen lade varsin bukett som de hade valt själva. Pappas liv bestod i mycket av entreprenörskap och på något vis minns jag det som att hans kropp och stjäl började förtvina den dag han sålt sitt livsverk. Något att tänka på även för egen del på sätt och vis.  

lördag 24 oktober 2020

Om framgång

Nedan video från SMB fann jag lite intressant, och jag själv tog längre tid på mig än ett år till konsistent lönsamhet i min egen affärsverksamhet.


Jag tycker punkterna om sinnet, fokus och hanteringen av garanterade bakslag är tämligen relevant. Oavsett vilken tidshorisont man handlar på. Det är sådant som har lärt och hjälpt mig mycket. Håller du med?

söndag 18 oktober 2020

Varför missgynnar Cliens kunder?

En sak är oerhört tydligt, och det är att väldigt många av de som ingår i Sveriges finansbransch inte står på kundernas sida. De står enkom på sin egen och på sin uppdragsgivares sida. Denna gammelbransch inbillar sig tydligen att den typen av agerande fungerar även i framtidens hårdnande konkurrens, enbart för att det fungerade så bra i forntiden?

Den som idag går in på hemsidan hos Savr och söker på Cliens återfinner inget sökresultat. Det är ju väldigt märkligt mot bakgrund av att jag själv har ett innehav i deras fonder på denna plattform och jag kan handla mer när jag vill där. Jag har noterat detta förut och jag misstänker att förklaringen är identisk idag. Det är fördelaktigt för mindre fondbolag att återfinnas på pensionsbolags plattformar med tanke på det stora kapitalet de har låst in. Antagligen har de ringt upp Cliens och via ett förtäckt hot antytt att de inte ser att deras fonder säljs hos Savr till betydligt lägre avgift. Det kan också vara ett resultat av direkt vänskapskorruption, säljare emellan.    

Agerandet har delvis antagligen sin förklaring i att de inblandade vet att beteendet med stor sannolikhet inte får någon rättslig konsekvens i Sverige. I Sverige är det nämligen inte så noga med att lagar följs längre. Speciellt inte med tanke på att pensions- och finansbranschen idag är full av f.d. politiker och fackpampar som erhållit sin position och makt mest bara för sina kontakters skull. 

Att förvalta kapital handlar till mycket stor del om förtroende. Ett förtroende som tar lång tid att bygga, men som kan ruineras på kort tid. Innan jag förkastar Cliens Kapitalförvaltning helt och hållet så får de gärna yttra sig nedan och förklara sitt agerande mot kunder. Det vore väldigt intressant att höra hur de motiverar att kunder ska betala 26 procents högre avgift. Något som i förlängningen är ytterst skadligt för kunders totala kapital. 

Du har väl ditt eget sparande hos Savr och reducerar därmed dina avgifter kraftigt?

Länk till Savr

söndag 11 oktober 2020

Korruption i Sverige

Jag skrev, med viss frustration, för ett tag sedan ett inlägg med rubriken Ebberöds bank. Det blev en del fart i kommentarsfältet då. Någon läsare skrev t.ex. följande :

" Att säga att riksdagen - i sin helhet dessutom - är "korrupt" är ett uppseendeväckande påstående. Kan du backa upp det på något sätt? Om de är korrupta borde väl förundersökningarna stå som spön i backen? "

Sverige är lika korrupt.

För det första så håller jag med om åsikten att förundersökningarna borde stå som spö i backen i Sverige. Men de gör ju inte det, trots att de borde det. Förklaringen är enkel, politikerna har nämligen ordnat det så pass väl för sig så att de inte kan ställas till svars. Oavsett vad det gäller så kan de och underställda myndigheter istället lugnt hänvisa till återkommande varianter av vi var naiva, ingen kunde se det komma, jag hittade inget mötesrum etc. Påpassligt nog så har politikerna även köpt media med våra skattemedel så ingen oberoende kritik kommer garanterat därifrån. Istället för att objektivt och kritiskt granska makten, så granskar Sveriges media de som kritiserar makten... Korrupt.

Förr i tiden fanns det strängare lagar som avsåg att komma tillrätta med ovanstående problem. Ämbetsmannaansvar var det straffrättsliga ansvaret för offentligt anställda som gällde i Sverige före ämbetsansvarsreformen som trädde i kraft den 1 januari 1976. Sveriges riksdag avskaffade och vattnade sedermera ur dessa begrepp. Även de så kallat borgerliga partierna i Sveriges riksdag är idag emot ett återinförande av striktare tjänsteansvar. Jag ser det därmed som att de i praktiken möjliggör korruption och inkompetens i styrningen av landet. Fråga dig varför det idag enbart är Medborgerlig Samling som har detta ämne som en central punkt i partiprogrammet.

Problemet med inkompetens och/eller korruption i styrningen av Sverige är idag ytterst allvarligt. Vi medborgare kan löpande betrakta politiska förslag från ämbetsmän och regering där det helt saknas en objektiv konsekvensanalys. För politikerna är det väldigt påpassligt att slippa beakta konsekvenser innan de lägger förslag som enbart syftar till att bevara sin personliga makt i olika konstellationer. Detta syns inte minst i migrationspolitik som förs. Ett av alla exempel på detta kan t.ex. ses i det nu aktuella förslaget från Socialdemokraterna, där sjukdom ska anses som skäl för uppehållstillstånd. På vilket sätt kan detta anses vara hållbar asylpolitik enligt vad statsministern själv uttalar, samtidigt som Sveriges sjukvård redan går på knäna? 

En ytterligare förklaring till den politiska korruptionen i Sverige är det faktum att politikerna har sett till att skaffa sig själva ett allt mer generöst partistöd. Hundratals miljoner av skattebetalarnas pengar betalas årligen ut till partierna, vilket skapar farliga karriärspolitiker som lugnt kan strunta i både väljare och landet. Partierna har på detta vis gjort sig oberoende av folkets åsikter och det är delvis därför vi även kan betrakta odemokratiska åtgärder som DÖ och dess efterföljande PÖK. Fråga dig varför det enbart är Medborgerlig Samling som har avskaffandet av dessa bidrag i sitt program.        

Korruption är ett intressant och tankeväckande ämne, ett ökande samhällsproblem som bör få betydligt mer uppmärksamhet. Någon menade nyligen att korruption i välfärden borde bli en central valfråga och jag kan bara hålla med. Läs därför gärna nedan bok i ämnet:

Länk till Korruption i Sverige hos Bokus

fredag 9 oktober 2020

Att skapa diversifiering

Nedan intervju av Nick Radge är lite intressant att lyssna till, speciellt för de som handlar systematiskt. Jag gillar speciellt hans träffsäkra kommentarer till CTA industrin : 

" Are we trading for diversification or are we trading for good risk adjusted returns? ...alot of these guys are producing 12 percent annual returns with 35 percent draw downs. If that's the end game, what exactly is diversification prodividing? You can get better risk adjusted returns trading long only equities than you can with that. ..." 

tisdag 6 oktober 2020

Stängt arbet

Jag skrev för några få veckor sedan om att jag hade initierat ett riskarbitrage i Kanada. Som vanligt, höll jag nästan på att säga, så gick affären initialt emot mig något. Men kort därefter tvärvände det och gav således en riktigt bra riskjusterad avkastning på kort tid, speciellt då jag även fick god timing i valutakursens rörelse under denna tid.


Länk till Northview-apartment-reit hos Avanza

fredag 2 oktober 2020

När Miljardärerna lever på statsbidrag

Vad tänker ni när ni läser nedan formulering från Volati?

" Ännu ett kvartal med stark resultattillväxt, EBITA ökade med drygt 40 procent till 181 Mkr

Volati fortsatte att växa under det andra kvartalet och levererade ett kraftigt förbättrat EBITA-resultat. EBITA uppgick till 181 Mkr, en ökning med 41 procent jämfört med samma kvartal förra året. Sedan börsintroduktionen 2016 har vi haft en EBITA-tillväxt på i genomsnitt 19 procent per år, i linje med vårt övergripande mål att skapa långsiktig värdetillväxt.

...Vi har nu fullt fokus på den fortsatta tillväxtresan och det långsiktiga värdeskapandet i Volati, med förvärv som en viktig del av strategin. Vinsten per stamaktie har ökat med 279 procent hittills i år. Vinsttillväxten illustrerar den hävstång som vår kapitalstruktur ger för våra stamaktieägare. Vi har en fortsatt stark finansiell ställning, nettoskulden i förhållande till justerad EBITDA har tack vare de starka kassaflödena sjunkit till 1,3 gånger vid slutet av kvartalet vilket ger ett stort förvärvsutrymme. "

Greed is good?

Ser ni bilden av en koncern i djup kris framför er, en koncern på fallrepet som är i omedelbart behov av skattebetalarnas pengar? Inte jag heller. Faktum är att Volati har genererat ett operativt kassaflöde på över 800 miljoner kronor (r12).

Skälet till att Volati har valt att begära stöd från skattebetalarna är att deras innehav i Akademibokhandeln visade sig vara en mindre bra verksamhet under corona tider. Verksamheten tappade 30 procent av butiksförsäljningen. Visst kan man hävda att företagets alternativ till korttidsarbetet hade varit att säga upp personalen. Men å andra sidan hade uppsägningar varit ett alltför kortsiktigt beslut, vid ett kortsiktigt omvärldsproblem, som sannolikt hade skadat bolaget långsiktigt på olika vis. 

Är det verkligen skattebetalarnas uppgift att bekosta deras nedsidesrisk samtidigt som de själva tar eventuell uppsida? Samtidigt som de annonserar ytterligare förvärv i koncernen. Där går gränsen. Jag tycker det visar på ytterst dåligt omdöme i högsta ledningen. De har ju dock alltid möjligheten att åtgärda sitt misstag och i någon mån rykte genom att återbetala det bidrag som koncernen sannerligen inte är i behov av. Den här typen av oanständigt beteede torde resultera i noll ESG poäng av 100 möjliga. 

Omvärlden tycks ha blivit galen idag, alla gapar efter bidrag vid minsta motgång, som en ren självklarhet. Vad tycker du själv, skulle du själv ta emot bidrag du inte behöver? Kan vi fortsätta såhär, med detta förfall och avsaknad av självrespekt?... Någon jävla ordning ska det vara i ett land och i ett bolag.

Länk till bidragstagare på Avanza