Adtraction

torsdag 29 juli 2021

Buffettology

Denna sommar har jag hunnit med 2 investeringsrelaterade böcker och denna är en av dem. Den här boken var, i all sin enkelhet, bra och jag kommer säkert nyttja den regelbundet lite som ett referensverk. Författarna går stegvis igenom hur man kan tänka för att identifiera köpvärda bolag och när det kan vara läge att köpa. Boken omfattar koncept som konkurrensfördelar,  utvärdering av ledningen och vikten av en ärlig sådan,  kompetensområden, säkerhetsmarginal, räntans inverkan mm. Jämsides med det förekommer korta praktikfall och vissa enkla kvantitativa metoder. Man får en bättre förståelse för varför Warren har letat främst vissa typer av bolag. Lite intressant är det också att den enkla värderingsmetoden som vurmas för faktiskt liknar mitt eget tänk sedan kanske 15 år tillbaks, precis som tidshorisonten som nyttjas. Fördelen med det är att det i princip tvingar fram ett långsiktigt fokus, till skillnad från alltför idiotiskt kortsiktigt fokus på enskilda kvartalsrapporters betydelse. För att få störst behållning av boken så är det förmodligen en fördel om man har vissa förkunskaper att relatera till.


Har du själv läst denna bok och vad tyckte du om den?

onsdag 21 juli 2021

Spiltan vill förändra bolånemarknaden

I veckan kom det lite intressanta nyheter från ett av mina större innehav, nämligen Investment AB Spiltan, ett bolag jag ägt i mer än tio års tid och det avser jag fortsätta med förhoppningsvis livet ut. Det regionala bankoligopolet har som bekant gjort Sveriges banker lönnfeta, slöa och ignoranta mot kunder. Såpass så att de inte agerade när ny konkurrens dök upp i form av Avanza och Nordnet för decennier sedan. Därmed förlorade de stora delar av sin lönsamhet och marknadsandel från aktiehandel. Vem minns inte när t.ex. Swedbanks chef försa sig i media om Roburs dolda indexfonders skötsel? Nu tror jag att samma sak kan hända även med bolån. Spiltan har utmanat bankerna framgångsrikt förr och de har kapitalet, inställningen och uthålligheten som behövs för att utmana även på bolån. Bankernas prissättning av bolån har länge varit ett rent skämt, där enbart volym prioriterats vid prissättning, samtidigt som risker ignorerats. Rätt pris till rätt kund har oftast inte varit i direkt fokus tidigare. Så den kommande potentiella förändringen ser jag fram emot.

" När Spiltan 2002 startade ett nytt fondbolag var drivkraften att ge Sveriges fondsparare ett alternativ till storbankernas fonder – som då totalt dominerade marknaden. År 2021 har Spiltan samma drivkraft för bolån. Investment AB Spiltan investerar därför 25 miljoner kr i Hejmo för att bolaget ska få en ägare med erfarenhet av att utmana befintliga aktörer på den svenska finansmarknaden. Investeringen är kopplad till en godkänd ägarprövning av Finansinspektionen. Spiltans mål är att nå samma starka position på bolånemarknaden som man har uppnått på fondmarknaden.  

Hejmo har en komplett plattform för att möta bolånekunders höga krav på enkelhet och användarvänlighet. Med kapital från Spiltan ska bolaget ta upp konkurrensen med de svenska bolåneaktörerna.  

Med en ny huvudägare och befintlig fondstruktur för bolån i Luxembourg har bolaget de verktyg som behövs för att attrahera institutionella investerare. Fondstrukturen har arbetats fram i samarbete med Royal Bank of Canada, fondförvaltaren Carne och advokatbyrån DLA Piper i Luxembourg. 
Den svenska bolånemarknaden omfattar snart 4 000 miljarder kr per år och domineras fortfarande av traditionella aktörer, säger Göran Pallmar, vice vd för Investment AB Spiltan. Vi ser därför stor potential i Hejmos digitala affärsmodell, tekniska plattform och erfarna team som kan leverera lägre kostnader och en smidigare kundupplevelse. Spiltan har erfarenhet av att utmana traditionella finansstrukturer och som långsiktiga investerare har vi resurser och uthållighet för att lyckas.  

Bolån brukar vara den enskilt största utgiftsposten för många, säger Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan. Tillsammans med Hejmo ser vi fram emot att hjälpa svenskar att sänka sina bolånekostnader och få pengar över till annat.

 För att uppnå Hejmos högt satta mål har företaget sökt en strategisk investerare. I våra kontakter med Spiltan har vi fått bekräftat att vi har samma målsättning och många gemensamma värderingar som har legat till grund för beslutet att genomföra denna affär. Vi ser mycket fram emot att arbeta med Spiltan för att skapa förändring på bolånemarknaden, säger Nicklas Larsson, vd för Hejmo Kredit AB. "

https://www.hejmo.se/

Vad tror du själv om detta initiativ från Spiltan?

söndag 18 juli 2021

Skattefridagen

Skattefridagen tycker jag är värd att uppmärksamma, i år infaller den först 18 Juli. Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren tjänat in tillräckligt för att kunna betala årets alla skatter. Först från denna dag kan arbetstagaren sägas arbeta för sig själv, snarare än för kommun, stat och politruker.   

Statistik enligt Skattebetalarnas förening.
Blir det händelsevis några besparingar över efter all skatt så vill politikerna dessutom beskatta det återigen. En fattig och beroende befolkning är ju betydligt lättare att styra och kontrollera som bekant. Sett till ovan, så kan man undra om det verkligen är hållbart att samhällskontraktet samtidigt har luckrats upp och förfallit helt och hållet.  Eller är du med en av dem som tycker det är rimligt att vi nu till och med har ett Sverige där även barn skjuts när de är ute och leker? Samtidigt som  justitieministern och media tycker det enda problemet är när folk beklagar sig över den utvecklingen.  

torsdag 15 juli 2021

The Smart Money Method

Varje sommar så brukar jag hinna med några böcker. Även den här sommaren så blev det en del ekonomiskt relaterad facklitteratur. Helhetsintrycket av nedan bok blev kort och gott att jag inte tror att en nybörjare skulle få ut så mycket av den, men för egen del så tyckte jag väl att det fanns en del goda praktiska råd invävda, kring hur man kan gå tillväga för att granska ett bolag eller investeringsuppslag. Kapitlet om kvalité och vallgravar var t.ex. läsvärt, liksom avsnittet om granskning av företagsledningen och deras incitament. Författaren påstår att det i själva verket är få, även analytiker,  som idag ens läser årsredovisningen. Det kan man kanske förstå givet att allt fler företag producerar allt mer omfattande dynga i dem, kanske i syfte att dölja väsentlig information. Men, likväl så tyckte jag det var något förvånande. Det skulle delvis förklara ett och annat underligt beteende som kan observeras på aktiemarknaden emellanåt. 


 Har du själv läst denna bok, vad tyckte du om den?

torsdag 8 juli 2021

What makes a successful trader?

Vissa av er känner kanske till Nick Radge? Om ni inte gör det, så är han en tämligen erfaren trader som även är en bra kommunikatör, författare och lärare. Fundera gärna lite över hans huvudsakliga budskap i nedan video, har själv varit där för länge sedan, dvs att jag inte förstod de sambanden.

 


tisdag 6 juli 2021

Omvänd vinstvarning

Knappt han bläcket torka från föregående inlägg innan Risk Intelligence meddelar att q2 gått starkt och att första halvåret därmed kommer in i toppen av tidigare kommunicerat antagande om årlig tillväxt kommande 3-5 år.

" Säkerhetslösningsbolaget Risk Intelligence's omsättning uppgick till 2,82 miljoner danska kronor under andra kvartalet, vilket är en ökning med 58 procent jämfört med samma period förra året. Det framgår av ett pressmeddelande.

För halvåret 2021 innebär det en ökning med 29 procent jämfört med motsvarande period 2020.        Vår kraftiga omsättningsökning har primärt skett genom nya kunder för Risk Intelligence System och Advisory Services samt ett ökat engagemang från kunderna", skriver Tino Hansen, vd på Risk Intelligence.
"

Länk till Risk Intelligence hos Avanza


lördag 3 juli 2021

Insiderköp

Det är vanligtvis intressant att notera när vd, cfo eller styrelseordförande köper aktier i ett bolag, eller ifall flera insiders köper samtidigt. Speciellt i mindre bolag i tidigare faser eller inom teknik, där det kan vara svårare att utvärdera verksamheten. Därför är lite glädjande att grundaren köper något mer aktier i sitt bolag enligt nedan. Jag tror det blir en spännande höst för dem, av flera tidigare kommunicerade skäl.

" As an insider I only have certain windows of opportunity when to conduct trade in the Risk Intelligence share. I have taken this opportunity to further invest in the future growth of Risk Intelligence.

Hans Tino Hansen’s total shareholdings after this transaction are 3,100,000 shares (100,000 held privately and 3,000,000 shares through Sandbjerg Holding ApS).
"

Knowing risk - securing the end to end supply chain

Länk till Risk Intelligence hos Avanza

onsdag 30 juni 2021

Kvantitativ trading - utvärdering

Juni är slut och semestern inledd men en blåsig sommardag som denna finns det tid över till reflektion över förvaltningen, precis som jag skrev i slutraderna för årskrönikan för 2020. Covid var bra på det viset att det avslöjade vissa svagheter i min helautomatiska algohandel. Jag visste förvisso på förhand att korrelationen mellan tillgångsslag och handelsmodeller oundvikligen skulle öka i en sådan situation, men jag ansåg ändå att vissa förändringar var nödvändiga. Jag ville dels öka antalet modeller (metod) och antalet tillgångsslag. Det är än så länge relativt kort tid sedan dessa förändringar implementerades, men det är tydligt att dagens tradingportfölj uppvisar en bättre riskjusterad avkastning än tidigare, oaktat en mycket positiv underliggande marknad.

Klicka för större bild

Om vi tittar på nyckeltalen, så ser de också bra ut : 


Ovan ses bara 2021 men utvecklingen under 2020 ser likartad ut sedan implementeringen föregående sommar. Syftet med denna portfölj är att skapa löpande kassaflöden över tid som ett komplement till utdelningar och det syftet uppfylls väl. I nuläget har jag inga planer på ytterligare förändringar, förutom en ny strategi som adderas i dagarna för den amerikanska marknaden.

torsdag 24 juni 2021

Avanza läcker uppgifter om kunder

Det var inte länge sedan Avanza figurerade i media i samband med att de hade låtit kunders inloggingsid finnas offentligt tillgängliga via internet. Man skulle därmed kunna tro att högsta ledningen i banken har lärt sig någonting kring IT-säkerhet och det här med prioriteringar, men icke. Dagen innan midsommar passar Avanza således på att brisera en bomb om läckage av kunduppgifter till Facebook. De sistnämnda är som bekant den läskigaste av alla giftormar, när det kommer till insamling och hantering av känslig persondata och bristande respekt för allt av vad detta innebär. 

 " Integritetsskyddsmyndigheten IMY, tidigare Datainspektionen, inleder granskningar av Avanza och Länsförsäkringar efter att personuppgifter över längre tid förts över till Facebook. Det framgår av ett pressmeddelande.


Det är Avanza och ett antal av Länsförsäkringars olika bolag som själva rapporterat in detta, vilket utgör ett potentiellt brott mot dataskyddsförordningen, GDPR. IMY agerar på detta genom att påbörja en granskning av det som inträffat.

I alla verksamheter som hanterar personuppgifter är det viktigt att ha kontroll på hur personuppgifter hanteras och om det finns stöd för behandlingen, inte minst ifall uppgifter förs över till tredje land. Nu vill vi bland annat ta reda på vilka tekniska och organisatoriska åtgärder som bolagen använder för att säkerställa en korrekt behandling av personuppgifter..."


Hur länge har detta pågått?

Varför har det ens kommit sig som så att Facebook kommer i närheten av dessa uppgifter? Är detta sedvanlig praxis inom banken och ifrågasätts därmed aldrig?

Vilka uppgifter har spridits? 

Finns det inte ens någon kompetent avdelning med ansvar för regelefterlevnad inom banken? 

Många frågor, få svar från bankens sida. Det enda som framgår med största möjliga tydlighet är att Avanza inte är ett företag med respekt för sina kunder och deras uppgifter. Det syns ju även i termer av allt mer eftersatt kundservice och fokuset på sminkmässiga, dyra och ytliga IT-projekt. Ökad volym är tydligen det enda vd kompenseras efter? Det är mer än bisarrt att de skickar vidare känslig data till externa parter. Vem vet vad Facebook i sin tur har nyttjat detta till och vilka tredje parter som har kommit över uppgifter om kunder? Vad händer nästa gång?

söndag 20 juni 2021

Invest like the best

I nedan podd berör mycket av det som återfinns i min egen strategi. Jag har fokus på siffror, men jag insåg för länge sedan att dessa måste kombineras med andra insikter om verksamheter. I annat fall finns ingen möjlighet att äga bolag i decennier och därmed ta del av värdeskapandet i meningsfull utsträckning. Jag har själv min egen far att tacka för mycket av mina insikter i hur entreprenörer fungerar och vad som särskiljer en riktigt bra verksamhet. Det är dock något som ofta är svårt att sätta ord på, en slags magkänsla i kombination med praktisk erfarenhet av investeringar.

https://www.joincolossus.com/episodes/87423949/harris-resilience-and-imagination?tab=blocks 

söndag 13 juni 2021

Första intervjun

Vad kan vara bättre en varm sommardag som denna, än att passa på att lära sig något? Nedan intervju med Warren Buffett sägs vara hans första framträdande på tv. Det finns många som ofta vill framhäva hur komplicerat och svårt det är med investeringar. Därför är Warrens huvudsakliga budskap lite befriande. Enkelhet och temperament är ofta avgörande, om jag t.ex. skulle behöv ett excelark med 40 flikar inför en investering, då vet jag att jag sannolikt är helt fel ute. Det vet jag av egen praktisk erfarenhet, men därmed inte sagt att man kan hoppa över värderingsfrågan. Likaså med kortsiktigheten, det är troligen en än större edge idag att gå emot den trenden och istället betrakta sig själv som en ägare, dvs att byta perspektiv gentemot många andra. Insikten kring skadligheten av frekvent nyhetsbrus är inte dum den heller.


 

lördag 5 juni 2021

Protestera

I sann populistisk anda så har Socialdemokraterna nu börjat tala till sin främsta väljargrupp, alltså till bidragstagarna och till de som i kriminell anda utnyttjar välfärden. Tydligen är det rättvisa att ständigt ta från de som producerar och bidrar och skänka till de som inte vill bidra, till de som gärna säljer ut sin röst till partiet. De kallar det solidaritet. Partiet som har skapat vad en tidigare politiker benämnde som shit hole country.


Vad som i förlängningen händer med ett land som premierar misslyckande, bidrag och kriminalitet i den stora grad som Sveriges regering nu gör tycks inte vara något som bekommer partiet. Makten måste köpas på kort sikt. Det är dock inte hållbart med politiker som utformar Sverige till en global magnet för kravlös bidragsmigration. 

Sveriges främsta problem är uppenbarligen inte att världens högsta skattetryck är för lågt. Däremot har vi politiker som inte prioriterar kärnverksamhet som vård, omsorg, skola, polis och försvar, pensioner. Det vet var och en som bemödat sig kring att notera hur tillståndet är i vårt land. Skriv under Frida Bratts upprop ,maila din riksdagsledamot och uppmana andra att göra detsamma. Det är nog nu.    

onsdag 2 juni 2021

Risk Intelligence

I andra halvan av Maj inkom Risk Intelligence med sin rapport, vilket passerade helt obemärkt genom media. Av kursreaktionen sedan dess så skulle man kunna tro att det var dåliga nyheter. Men så var långt ifrån fallet. Vd visar framtidsoptimism inför andra halvåret och tillväxten första kvartalet låg i princip inom tidigare långsiktig guidning (15-30 procent årlig tillväxt närmaste 3-5 år, på en stor potentiell marknad).

" The continued growth in revenue of 14 percent and cost reductions of 12 percent led to a strong and positive development in all financial figures. ...this bodes for a promising outlook for the rest of the year. ...The increase in Advisory Services is important as it is a strong indicator that Risk Intelligence is on the path back to normal. With the promising pipeline of LandRisk project for second half of the year the outlook is positive for growth in all business areas. "  


Siffrorna visar onekligen att bolaget är tillbaks i tillväxttrenden och det ter sig som att man kommer uppfylla tidigare helårsprognos om en omsättning på 18,5-20,5 Mdkk. Möjligen blir det än bättre än så, speciellt om LandRisk tar fart, vilket antyds. Man väntar sig även att vara kassaflödespositiv i år, trots att strategin varit och är att investera mycket i produktutveckling och tillväxt via en affärsmodell som medför god global skalbarhet. För närvarande föreligger inget ytterligare kapitalbehov. 

Enligt Google så har trenden i det globala sökintresset efter LandRisk varit stigande i år, som synes ovan, vilket är positivt.

Den som tittar på siffrorna finner att det finns ett tydligt sässongsmönster i intäkter, men inte i kostnader, vilket beror på hur befintliga kunder har valt att teckna sina abonnemang över året. Därmed räknar jag med ett starkt andra halvår för Risk Intelligence. Risk Intelligence är väl positionerade för att vinna mark när samhällen öppnas upp igen och det möjliggörs för resor etc. Bolagets ledning har som huvudägare och grundare dessutom starka incitament för den saken, alltid tryggare att sitta i samma båt som dem istället för tillsammans med rena tjänstemän.

Länk till Risk Intelligence hos Avanza 

måndag 24 maj 2021

What Makes A Great Investor

Nedan intervju av Joel Greenblatt tyckte jag var värd att lyssna på. Kanske beror det på att jag kände igen vissa av mina egna tankar kring hur jag sköter mina portföljer? Jag har ju själv skapat min filosofi utifrån tidigare framgångsrika personers resonemang, i kombination med eget tänk genom alla år. 


torsdag 20 maj 2021

Storytel - succe

Jag har ägt Storytel under en längre tid, även om det är ett av de bolag i portföljerna som jag inte skrivit om här på bloggen tidigare. Därför skulle jag vilja medge att dagens nyhet nedan från bolaget utan tvekan är en av de intressantaste på länge. Det här är stort, som jag ser det. Samarbetet blir en riktig win-win, där Spotify kan differentiera sig från sina konkurrenter och Storytel i ett slag erhåller en ny mycket stor kundbas att bearbeta. Nu kan de nå uppemot 350 miljoner kunder, vilket är en rent av svindlande tanke i relation till befintligt antal kunder. Skulle detta samarbete slå väl ut så är det nog inte heller otänkbart med ett framtida uppköpsbud på Storytel.          

Later in 2021, Storytel subscribers will be able enjoy Storytel’s library of audiobooks on Spotify by linking the two accounts.

The partnership with Spotify enhances Storytel’s distribution and accentuates our vision of making the world a more creative and empathetic place by making stories accessible to anyone, anywhere and at any time. In practise, the partnership means that consumers who sign up for a Storytel subscription will be able to enjoy a world of stories and audiobooks not only via the Storytel platform but also on Spotify.

“We want everyone to have access to great stories, and today Storytel offers more than 500,000 audiobooks on a global basis across 25 markets,” said Jonas Tellander, founder and CEO, Storytel. “Partnering with Spotify make amazing audiobook experiences and exciting authorships easier than ever to access for our customers, while we will also be tapping into the opportunity of reaching new audiences who are on Spotify today, but have not yet experienced the magic of audiobooks.”

“It is Spotify’s goal to be the singular platform for all audio: music, podcasts, live conversations, and now via this partnership, audiobooks,” said Courtney Holt, Global Head of Studios, Spotify. “By utilizing the Spotify Open Access Platform, Storytel will be able to deliver its premium audiobooks offering to their audience using Spotify’s best-in-class platform, all while retaining direct control over their relationship to their audience.”

Frågan är dessutom om inte nedan blankning utgör något av ett rekord i dålig timing och dåligt urval? Givet storleken på floaten och potentialen i övrigt så kan det framöver bli fråga om en riktigt rejäl kortklämma i denna aktie. Caset blir ju inte heller direkt sämre av att Styrytels största ägare och styrelseledamot Jonas Sjögren öppnade plånboken och köpte för 3 miljoner kronor under Torsdagen.

Äger du själv Storytel?

Länk till Storytel hos Avanza

lördag 15 maj 2021

Awardit

Utdelnings- och tillväxtbolaget Awardit presenterade sin kvartalsrapport i dagarna och det var något som gick relativt obemärkt förbi media. Som ni ser nedan så sjönk omsättningen något under 2020, vilket får anses som helt väntat givet bolagets verksamhet. Faktum är att jag själv förväntade mig ett värre utfall än det som blev fallet för dem. Marginalerna stod dock starkt under fjolåret men föll tillbaks något i år. 

 

I år syns dock redan hur verksamheten börjar växla upp igen och vd uppger att de är övertygade om att kunna uppvisa stark tillväxt när pandemin väl lagt sig helt framöver. De ser redan nu hur nyförvärvet MBXP börjar bidra positivt med synergier. Det något lägre resultatet som ses ovan förklaras till stor del av en stor andel försäljning i den nya produkten Zupergift under kvartalet. En positiv resultateffekt av förfallna presentkort förväntas ses först i q3 i år. De har även haft högre personalkostnader p.g.a nyrekrytering för teknikutveckling. Den negativa försäljningseffekten av covid skattas till minst 10 miljoner under q1 gentemot ett normalläge för verksamheten. 

Notera att Awardits verksamhet var stark nog under fjolåret för att inte behöva ansöka om statligt stöd. Det var för övrigt långt ifrån alla företag som uppvisade en moral god nog att stå på egna ben, istället för att ansöka om gåvor från skattebetalarna trots att de inte behöver. Sådant gillar jag, det är bra företagskultur på riktigt. Hör t.ex. Miljardärerna på Volati detta?... 

Den huvudsakliga anledningen till att Awardit kom till börsen uppgavs vara att de hade för avsikt att konsolidera sin bransch och jag konstaterar att de levererat bra på detta sedan dess. I och med förvärvet av TIC under Maj så har Awardit nu genomfört hela nio framgångsrika transaktioner sedan 2017. Den höga takten uppges vara vad vi kan förvänta oss även framöver. De har historiskt förvärvat till multiplar som medger ett fint multipelarbitrage gentemot börsens värdering. Den organiska omsättningstillväxten i de förvärvade bolagen har varit runt 17 procent så det är uppenbart att Awardits ledning har en god förmåga på detta område. Trots alla förvärv så har man samtidigt även höjt utdelningen i god takt genom åren och balansräkningen står starkt. 

Ledningen har ett stort ägande i Awardit och jag känner mig därmed trygg med en långsiktig position i detta bolag. Jag betraktar det som en potentiell framtida ten bagger. Det är den typen av kvalite och institutioner har ännu inte tågat in och drivit upp kursen.     

Länk till Awardit hos Avanza 

lördag 8 maj 2021

Man vs Machine

Är ni bekanta med begreppet ekfatslagring? Ett ekfat är en tunna som ofta används vid framställning av spritdrycker, vanligtvis bourbon och sherry. Eftersom trä är levande material kan två i princip identiska tunnor resultera i olika karaktärer på drycken. Ett normalt ekfat används cirka tre-fyra gånger under dess livstid. En vanlig lagringsmetod är att först lagra whisky på en typ av fat för att sedan låta den ligga några månader eller ett år på sherryfat. 

Som av en händelse så är ovan princip även tillämpbar i trading. Efter det att jag har tagit fram en edge så låter jag den vanligtvis ligga oanvänd en god tid, för att sedan plocka fram och testa den långt senare. Om det visar sig att den fungerar även då och har fungerat även på osedd data under varierande förhållanden, då är det sannolikt en tillräckligt robust metod för att riskera riktiga pengar i skarp handel. 

Klicka för större bild.

Under 2019 hörde jag talas om att Lynx lanserade ett nytt program riktat mot institutioner. I enlighet med ekfatsprincipen ovan så bestämde jag mig för att lägga det på minnet och återkomma senare för en titt på resultaten.

" Lynx Constellation är ett systematiskt investeringsprogram bestående av ett antal prognosmodeller som baseras på maskininlärningsmetodik. Den optimala portföljen har högsta möjliga riskjusterade avkastning med låg korrelation till trendföljande strategier samt aktie-, ränte- och råvarumarknader. Dessutom kontrollerar portföljoptimeringen att exekveringskostnader för programmet inte blir för höga. Prognoserna ges dynamiska vikter efter sina respektive marginalbidrag. Lynx maskininlärningsmodeller är konstruerade för att identifiera komplexa icke-linjära obalanser i världens mest likvida makrodrivna marknader.

Ni hör ju själva i ovan reklam att detta tydligen är mycket avancerade grejer, bortom de flesta vanliga människors förstånd. Dock visar de mediokra faktiska handelsresultaten ovan att det är som vanligt, när finansmarknadens aktörer kommer springande med det senaste och mest raffinerade du kan uppbåda, då är det oftast läge att springa i hög fart åt andra hållet. Tyvärr är det ofta i dessa ting dina och mina pensionsmedel är investerade, till skyhöga kostnader. 

Länk till Lynx hos Avanza 

Vad tycker du själv om ovan resultat, är det imponerande, givet den omvärldsmiljö vi har bevittnat? 

tisdag 4 maj 2021

Dubbelfel av Spiltan

Investment AB Spiltan har gjort mycket väldigt bra genom åren och det är jag den första att tacka för, som långsiktig aktieägare (dvs >10 år). Däremot ska de ha befogad kritik när de gör dumheter, som nu. Tillkännagivandet av ändrad noteringsform kan inte ses som något annat än ett medvetet misslyckande. 

Faktum är att jag blir nästintill bestört när jag ser hur dumt, tunt och motsägelsefullt ledningen argumenterar i denna fråga. 


- MAR. Det finns ingenting alls som säger att den situationen blir bättre med veckovis handel. Utöver det så är detta argument helt enkelt bara befängt. Världen är även orättvis ibland, det är inget dagis där ute. Det är inte heller en bolagslednings uppgift att valla aktieägarna så som om de vore dagisbarn, eller en fårskock.

- Bolagen får 25 procent av den handelsintäkt som handeln genererar. Å ena sidan påstås att man genomför denna notering för att skapa ökad likviditet. Samtidigt görs det på ett sätt som uppenbarligen stimulerar till minskad handel via onödigt höga handelskostnader. Aktieägarfientligt är bara förnamnet här.

- Högfrekvenshandel. Detta spelar ingen som helst roll för just långsiktiga aktieägare. Situationen med forna tiders market makers deskar på bankerna var vidare inte ett dugg bättre. 

I korthet är inget av ovan argument hållbart. Den stora substansrabatten i Spiltan förklaras garanterat inte av historisk prestation, då är det rationellt att fråga sig vad som kan göras för att skapa ett mervärde för samtliga aktieägare (dvs en riktig notering på en riktig börs). Ovan beslut syftar dock inte till det, utan är enbart ett sätt för Per Håkan att bevara greppet om bolaget. Den omotiverade rädslan skulle han dock aldrig medge offentligt. Jag är rädd att dagens höga maktrabatt nu bara framstår som helt motiverad i Spiltan.

lördag 1 maj 2021

Första Maj

Idag är det första Maj, den så kallade arbetarnas dag. Dagen då Socialdemokraterna går ut för att protestera emot, ja vadå? För de har ju suttit vid maktens grytor under väldigt många decennier nu, så det är i praktiken sig själva de protesterar emot. Resultatet av maktinnehavet är ett samhälle i förfall och ett medlemsantal som därmed har fallit från 1,2 miljoner till 75,000 sedan 80-talet. När skattebetalarna tvingas betala rikligt partistöd till partipamparna, då kan man avveckla medlemmarna. De kallar det demokrati. 

Tiden runt första Maj brukar jag själv annars, som arbetare, mest förknippa med att sitta med deklarationen. Detta samtidigt som det i tågen från vänsterhållets politiska adel gapas om hur de vill leka med de skatter som betalas in. Hur kan de säga sig stå på arbetarnas sida när de först överbeskattar dem, för att därefter skänka pengarna till de som inte har bidragit med en enda krona till samhället, de vars enda avsikt med att komma hit är att nyttja förmåner?

Varken regeringen, vänsterpartiet eller centerpartiet ville t.ex. ha en oberoende granskning av haveriet och korruptionen kring Pisa. Ni förstår då kanske hur oerhört mycket smuts det finns i det fördolda i svensk statsförvaltning. Sverige måste snarast införa en författningsdomstol och återinföra tjänstemannaansvaret. B.l.a. därför röstar jag på Medborgerlig Samling ,det enda parti som kräver en möjlighet att kunna ställa missbrukande politiker och tjänstemän till svars.

torsdag 29 april 2021

Awardit - MBXP

Awardit är ett av mina kärninnehav som jag har ägt sedan noteringen. De har presterat mycket bra historiskt, men är än bara i sin linda jämfört med ambitionerna som ledningen tidigare har uttryckt. Således lyssnade jag självklart in på den presentation de höll av sitt senaste stora förvärv MBXP, inklusive den 100 dagars plan man nu arbetar på för att realisera synergier. Resultatet för MBXP kommer inkluderas i Awardits siffror from q2 och det blir därmed ett betydande tillskott i omsättningen.

Det ingick även en frågestund, där de b.l.a. kommenterade vallgravar, konkurrenskraft, digitalisering och covids inverkan, samt att de avser fortsätta med förvärv utanför Sverige. Det blir således ett spännande och givande år även framöver för oss aktieägare.       

Awardit är ett bolag som platsar i såväl en bra utdelnings- som tillväxtportfölj. Värderingen är enligt mig allt för låg idag, jag är långsiktigt mer optimistisk än t.ex. Affärsvärlden som fann 50% potential vid analysen i Mars. Äger du med dem?

Länk till Awardit hos Avanza

söndag 25 april 2021

Värde - Tillväxt - Krypto

CoinShares är lokaliserade på Jersey och verksamt inom digitala finansiella tillgångar. De tillhandahåller främst börshandlade certifikat med olika kryptovalutor som underliggande tillgång. Dessa produkter återfinns t.ex. hos svenska nätmäklare, där tiotusentals kunder noteras som andelsägare. CoinShares är andra största bolaget i branschen efter Grayscale sett till tillgångar under förvaltning (aum) och de är störst i Europa. Intäkterna har sedan 2018 varit ganska jämt fördelat mellan förvaltningsavgifter och handel i egen bok.  

Klicka för större bild.
 
Det bör tilläggas att den egna handel som bedrivs är enligt bolagets egna uppgifter inte riktningsberoende, utan det rör sig om arbitrage. Notera att p.g.a. bokföringstekniska regler så redovisas digitala tillgångar som immateriella tillgångar, vilket gör att vinster på digitala tillgångar (ie hedging av etf:er) inte redovisas normalt på resultaträkningen. Ovanstående resultat motsvarar en avkastning på eget kapital på 23,1% respektive 31,8% för 2018 och 2019. Det är attraktiva nivåer givet att det inte är följden av en belånad balansräkning.

Att handla i ETP:er (Exchange Traded Products) är förmodligen det mest lättillgängliga och marknaden torde framöver därmed vara god och ökande. CoinShares erbjuder idag ett antal sådana för Bitcoin, Ethereum, Litecoin och Ripple. Detta urval är logiskt med tanke på att de motsvarar en betydande andel av totalt nätverksvärde och därmed likviditet. Man riktar sig till privatpersoner och återfinns exempelvis på en av de största amerikanska plattformarna för pensionskonton, men även den övriga institutionella marknaden expanderar nu. Förvaltningsavgiften på dessa är idag 2,5 procent. I år startades även ett nytt program för Bitcoin i dollar, euro, pund och Schweizerfranc noterade i Schweiz och med avgiften 0,98 procent. Utöver detta bedrivs även riskkapitalverksamhet, rådgivning, förvaltning av guldunderstödda stablecoins samt utveckling av kryptoindex. Faktum är att deras kryptoindex har rätt attraktiva egenskaper tack vare skillnader i volatilitet och korrelation (även om tidsperioden är kort). Här kommer vi säkerligen se ytterligare produkter växa fram.

Förutom kärnverksamheten så har bolaget investerat totalt ca 75 miljoner kronor i ett antal andra bolag inom kryptobranschen. Utifrån den knapphändiga information jag har om dessa investeringar så är det svårt att avgöra vilket värde detta skulle kunna betinga. Jag väljer därför att bortse ifrån detta helt i min värdering, även om det mycket väl skulle kunna visa sig att någon av dessa optioner på tillväxt faller mycket väl ut. 

Jag vill huvudsakligen äga bolag som klarar att finansiera sig med de medel de genererar och inte är alltför skuldsatta. CoinShares har en stark balansräkning och finansiell flexibilitet som i kombination med hög lönsamhet även tillåter fortsatta förvärv.

Insiderägandet i bolaget är högt där vd äger 17,8% och styrelseordföranden 22,6%. Insiders har en lock-up på 12 månader sedan noteringen, motsvarande 56% av aktierna. Det skedde inte heller någon utförsäljning av aktier vid noteringen utan endast en nyemission. Ledningen har sedan dess köpt fler aktier. Pilotskolan är helt klart något jag gillar. Av de 150 miljoner kronor som togs in så avses 30% användas för att vidareutveckla egen handel, 20% till att utveckla och distribuera ytterligare produkter, 10% för att stödja befintliga tillväxtinitiativ och 20% för att identifiera och förvärva bolag som kan komplettera koncernens verksamhet.

Värdeutvecklingen för kryptovalutor, flöden till etf:er samt egen handeln är det som huvudsakligen driver resultatet. Notera dessutom att skattesatsen är väldigt gynnsam tack vare Jersey. Intäkterna från den egna handeln är svåra att prognostisera men historiskt har de varit av ungefär en storleksordning som täcker samtliga rörelsekostnader i bolaget och därför gör jag det enkla antagandet här, trots att handeln avses expanderas framöver. Om vi tittar på medelvärdet under q2 och jämför med q4 för tillgångar under förvaltning så har det ökat med ca 380 procent. Per vecka 15 uppgick beloppet till 5693 miljoner dollar. Låt oss anta att Bitcoin håller sig kring dagens nivå (50') året ut och volymer likaså. Då handlas aktien idag till ca pe 6. Beakta att vinsttillväxten t.ex. var 30% under 2020 och den blir sannolikt än högre i år.

Man ska inte krångla till det för sig mer än nödvändigt, CoinShares är billigt till dagens nivå, för den som tror att kryptovalutor etableras allt mer. Tror man att Bitcoin håller sig kring dagens nivå året ut så kommer aktien stiga rejält under året. Det är en ung bransch och många är därmed i dagsläget försiktigt inställda. I takt med att bolaget bevisar sig och sina vinster så tror jag intresset och kännedomen kommer öka. Jag tycker aktien är ett bra alternativ för den som vill exponera sig emot kryptovalutor, med hög potential men samtidigt mer stabilitet tack vare förvaltningsavgifter. Det är för övrigt idealiskt för hög avkastning om man kan hitta bolag med både potential för vinsttillväxt och multipelexpansion.     

Här kan du läsa mer: https://coinshares.com/investor-relations

Länk till CoinShares hos Avanza

onsdag 21 april 2021

Likvida tillgångar

Någon undrade i förra inlägget hur det ser ut med svenskars tillgångar. Jag vet inte, men antog att det ser bistert ut. Jag hittade sedan en undersökning från FI om det hela, och ja det var ingen rolig läsning inte.


" En stor andel av svenska hushåll har små likvida tillgångar, vilket gör att de kan tvingas dra ned på sin konsumtion vid en ekonomisk störning.

Vi finner att de likvida tillgångarna är lika ojämnt fördelade bland de hushåll som har de största ränteutgifterna. Sammantaget innebär detta att en stor andel hushåll har så pass små likvida tillgångar att de kan bli tvingade att minska sina konsumtionsutgifter omgående vid en ekonomisk störning.

Svenska hushåll har likvida tillgångar på i genomsnitt närmare 1 miljon kronor per hushåll, men dessa är mycket ojämnt fördelade. Runt 45 procent av hushållen har mindre än 100.000 kronor, och medianhushållet har runt 130.000 kronor i tillgångar. Detta är visserligen enligt åtta år gamla uppgifter, men enligt FI-analysen bör fördelningen vara likartad i dag. För detta talar bland annat att andelen som inte kan betala en oförutsedd utgift på 12.000 kronor inom en månad varit i stort sett oförändrad sedan 2008.

För många hushåll är de likvida finansiella tillgångarna även små i förhållande till disponibel inkomst. Ungefär ett av tio hushåll har likvida tillgångar som motsvarar högst två månaders disponibel inkomst. Var tredje hushåll har likvida tillgångar som motsvarar högst fyra månaders inkomst. "

Ganska hemsk läsning, eller hur, att svenskarna självmant försatt sig i ovan situation. Ligger du själv bättre till än ovan?

lördag 17 april 2021

Ultrarik?

Ibland är det bra att få lite perspektiv på saker och ting, inte minst när det kommer till pengar. När är du egentligen att betrakta som rik? Det varierar förstås en hel del beroende på land, men ofta krävs det mindre pengar än man skulle kunna tro, vilket nedan bild illustrerar från Knight Frank.   

Klicka för större bild.

Även i Monaco, som har det största antalet Ultra High Net Worth Individuals i relation till befolkningen, så är förmögenhetskravet för att tillhöra enprocentsklubben bara 7,9 miljoner dollar. I Europa är Polen annars det land där antalet förmögna ökar snabbast. Själv minns jag den tid, för inte så länge sedan, då många i Sverige såg ned på detta forna östland. Tiderna förändras som sagt var. 

Platsar du själv i ovan kategori, eller planerar du göra det en dag?

tisdag 13 april 2021

Investment AB Spiltan

Jag är som sagt var själv en av Spiltans extremt långsiktiga aktieägare som Per Håkan pratar om nedan och därför avsatte jag givetvis en stund åt att lyssna på deras portföljgenomgång ikväll. Jag får ju även passa på att hålla med om komplimangen avseende ordförandens utbildning, den är bra. "Färre men större investeringar" ligger alltså i korten för Spiltans del framöver. Något som jag tror är helt rätt, för de har utan tvekan det track record som krävs för just den saken.

 

lördag 27 mars 2021

Risk Intelligence

Igår släpptes nedan nyhet från danska Risk Intelligence. Det är alltid glädjande när så pass krävande kunder som självaste NATO beslutar sig för att utöka samarbetet, det visar på kvalité i bolagets erbjudande. Idag nyttjas företagets tjänster av 15,4 procent av världens handelsflotta, vilket inte är illa för ett så pass litet bolag. Det innebär att marknadsandelen har ökats med ca 28 procent sedan noteringen 2018, men det finns alltså mycket mer marknad att ta av, även om potentialen i nya LandRisk är desto större. För det sistnämnda borde det komma fler nyheter snart, att döma av vad som kommunicerats tidigare. 

" Based in Northwood, London, the NATO Shipping Centre is the official link between NATO and merchant shipping. It is permanently manned by NATO member states and provides incident and advisory reporting links between the military Allied Command - NATO MARCOM - and the international merchant shipping community.

 

 

Jim Pascoe, Chief Commercial Officer of Risk Intelligence, says:

We’ve been working with several NATO navies form many years now, with this agreement we are now working directly with the team responsible for coordinating the relationship between the military and merchant fleets. Not only will they have access to the Risk Intelligence System, but they will also receive specific intelligence reports on the eastern Mediterranean. It is really good to see organisations such as NATO Shipping Centre to accompany their own intelligence sources with those that the merchant fleet are using on a daily basis, allowing an enhanced level of shared situational awareness. "

Har du själv satt dig in i detta microbolag? Om inte så tycker jag du bör göra det, för framtiden är ljus. De har mycket ambitiösa tillväxtplaner för de kommande åren och personalens incitamensprogram talar för att de kommer arbeta hårt för att förverkliga detta som jag ser det.

Länk till Risk Intelligence hos Avanza 

lördag 20 mars 2021

Låg risk och hög rabatt

Den som har följt turerna i Oscar Properties på avstånd vet att mycket har hänt sista 2-3 åren. Förutom att bostadsmarknaden visat sig osedvanligt motståndskraftig sista tiden så annonserade även Oscar Properties två stora förvärv under hösten. Även om olyckskorparna kraxar kring även dessa affärer så tycker jag själv att de lockar och att det kan ha skett en hållbar och positiv vändning i bolaget tack vare den nya bredare strategin och den finansiella backning de har lyckats attrahera. 

Det har kommit en strid ström av positiva besked från bolaget sedan i höstas och nedan nämns några av dem:

Klicka för större bild.
 

I Oktober förvärvades Valerum med tillgångar om 1,4 Miljarder kronor i fastigheter. Den affären finansierades genom ändring i befintlig obligation, ny obligation samt via bank och företrädesemission som tillförde bolaget ca 300 miljoner kronor. Det skedde även ett utbytesförfarande som minskade antalet utestående preferensaktier. Efter detta uppgår antalet preferensaktier, som inte ägs av bolaget självt, till 865508 och samt 50769 av serie B. Intressant nog så tillförde Oscar själv motsvarande sin pro-rata andel samt ytterligare 30 miljoner kronor. Säljaren SBB garanterar driftnettot om ca 80 miljoner kronor tills December 2023 samt den 2,5 åriga obligationerna (710 miljoner) som gavs ut för att finansiera förvärvet. Ser man till geografi och typ av hyresgäster så tycks Valerum vara hyfsat diversifierat, vilket alltså medför pålitliga kassaflöden vilket är viktigt ur finansiell synpunkt. I samband med förvärvet har de identifierat 82,000 kvm byggrätter i portföljen inom ramen för befintliga detaljplaner, varav en stor del kommer vara aktuella för bostadsrätter. I Samband med förankringen av transaktionen gavs även viss framtidsinriktad information om att den befintliga projektportföljen väntas ge nettokassaflöden upp till 1200 miljoner kronor vid färdigställande inom en period av 6 år. 

Under December förvärvades 6 fastigheter av Kvalitena för ca 1,4 Miljarder kronor och det uppgavs ett driftnetto på 83 miljoner kronor. Finansieringen bestod till större delen av skuld, en apportemission om 122 miljoner kronor till säljaren, samt likvida medel och en företrädesemission. 

Kring den nu aktuella företrädes- och riktade emissionen till Investment AB Öresund skriver de b.l.a. följande:

" Det kapital som Bolaget erhåller genom den riktade emissionen kommer ge Oscar Properties ökad förmåga och flexibilitet att ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som bolaget ser i marknaden i närtid.

Oscar Properties har historiskt haft en attraktiv projektportfölj av bostäder i framförallt Stockholmsregionen. För att kunna realisera det fulla värdet av projektportföljen identifierade bolaget ett behov av att komplettera utvecklingsverksamheten med ett eget bestånd av förvaltningsfastigheter för att därigenom säkra en för Oscar Properties stabil och förutsägbar intäktskälla. 

...Bolagets huvudägare Oscar Engelbert har via Parkgate AB ingått en teckningsförbindelse för sin pro rata-andel av Företrädesemissionen, vilken uppgår till cirka 23 miljoner kronor. Utöver denna teckningsförbindelse har Oscar Engelbert via Parkgate AB lämnat en garanti om ytterligare 15 miljoner kronor, som garanteras utan rätt till någon ersättning.
"

Efter den mödosamma omstruktureringen av bolaget så anser jag nu att Oscar Properties troligtvis är ett av de billigaste fastighetsbolagen på börsen, om man ser till driftsnettot eller förvaltningsresultatet. Förändringen av koncernen till ett förvaltningsbolag innebär även att de historiskt ansamlade förlusterna om 1,5 Miljarder kronor nu kommer att kunna utnyttjas mot framtida vinster, varför värden på dessa som idag uppgår till noll kommer att skrivas upp i takt med att förvaltningsportföljen växer. Dock är skuldsättningen inte särskilt låg än så länge. Det finns kanske oklarheter, eller risker, i de substansvärden som bolaget självt uppger, men den nya inriktningen medger å andra sidan samtidigt utvecklingspotential i deras tillgångar. Jag tror att den nya inriktningen och bättre finanser nu medger att bolaget framöver kan realisera ytterligare värden snarare än att fokusera på själva överlevnaden. Möjligtvis är preferensaktierna idag mer attraktivt prissatta än stamaktien, då jag antar att bolaget snart kommer att återuppta kupongbetalningar inklusive en relativt hög dröjsmålsränta.           

Länk till OP Pref hos Avanza 

Länk till Oscar Propterties hos Avanza

fredag 12 mars 2021

Investment AB Spiltan

Om du inte är bekant med ett av mina största innehav sedan tidigt 2000-tal så ta då en titt på nedan presentation från Penser. Jag kan intyga att det som Per säger här om Pepins stämmer, dvs. det är en bra noteringsform på så vis att den lägre handelsfrekvensen stimulerar bolagens delägare till ett mer långsiktigt tänkande kring sina innehav. Något som kan vara ekonomiskt sett betydelsefullt tack vare att även värden i bolagen är något som skapas och byggs upp under en längre tidshorisont. Då krävs det således att du som delägare har möjligheten att vara just långsiktig för att få ta del av dessa värden i så stor utsträckning som möjligt. Det sistnämnda är något som dagens allt mer kortsiktiga aktiemarknad alltså motarbetar aktivt.

Hör även t.ex. vad Per Håkan har att säga om marknadens direkta missuppfattning av senaste kvartalsrapporten (för övrigt en bedömning jag helt delar, som långsiktig delägare även av Paradox). Notera även det tydliga budskapet rörande ett listbyte av Spiltan under det kommande året och motiven till det beslutet, vilket högst sannolikt kommer driva upp värderingen en god bit samt öka likviditeten i aktien avsevärt.


lördag 6 mars 2021

Myter och makro

Den som agerat på börsen under en lång tid vet att börsen är allt mer tematisk. Vem som garanterat vinner på det kan vi diskutera i ett annat sammanhang, men jag har min åsikt klar (det är inte buy side). Det är som att börsen enbart klarar av att kortsiktigt fokusera på en sak i taget. Plötsligt måste alla i flocken förhålla sig till det för dagen gällande narrativet, vare sig det är relevant eller inte? Under sista veckorna har diverse mediala förståsigpåare gjort det klart för oss att räntan är en av de främsta faktorerna som styr börsen. Stiger räntan över en specifik nivå så måste således börsen krascha, nu gäller det agera i ren panik och skydda det som skyddas kan.

Klicka för större bild.

Det är bara det att den som synar denna bluff finner inget som helst stöd för denna tes utifrån från historiska samband. Faktum är att sambandet mellan förändringar i långräntan och börsutvecklingen i Usa är tämligen svagt. Låt oss titta på några konkreta exempel med en miljö med stigande räntor:

Under 1954-1960 steg 10y räntan i Usa från ca 2,30 till 4,70% samtidigt som index steg mer än 17 procent årligen (justerat för utdelning).

Under 1971-1981 steg 10y räntan från ca 6,20 till 13,7% samtidigt som index steg mer än 7 procent årligen. Detta omfattande en period av kraftig inflation och kraschen 1973-74, men slutresultatet blev likväl inte så illa.

Under 1993-1994 steg 10y räntan från ca 6,60 till 8,0% samtidigt som index steg 12 procent årligen.

Under 1998-1999 (dotcom) steg 10y räntan från ca 5,50 till 6,5% samtidigt som index steg 55%.

Under 2003-2007 steg 10y räntan från ca 3,30 till 5,1% samtidigt som index steg mer än 12 procent årligen.

Det finns fler exempel än dessa, men vi nöjer oss här. Visst kan räntan få börsen att gå sämre under en period, men poängen är att det är definitivt ingen naturlag att så skulle vara fallet. För övrigt finns det inte heller historiskt belägg för det resonemang som många för kring att vissa sektorer måste drabbas hårdare än andra när räntan stiger. 

Vad tycker du själv om alla de myter som sprids, som om de vore absolut vederlagd sanning? Faller du för dem, eller tänker du efter själv?

tisdag 2 mars 2021

Livesänd presentation - Risk Intelligence

För er som vill veta lite mer om Risk Intelligence och deras närmaste framtid så tycker jag ni ska titta på nedan presentation som sändes i samband med Q4 rapporten. 

 

Jag uppskattar att vd och huvudägare delade sin vision för bolaget f.t.o.m 2025, då det passar min längre investeringshorisont väl :

" Medium growth with target of 67 MDKK in 2025 ( 29 % avg growth)

2019 growth 28% - notably without any LandRisk revenue "

Länk till Risk Intelligence hos Avanza 

söndag 28 februari 2021

Risk Intelligence Q4

Jag har nu hunnit titta igenom rapporten från Risk Intelligence, och det var glädjande läsning om än kanske inte direkt oväntat från mitt perspektiv.

Lovande organisk tillväxttakt.

 

Som ni ser ovan så drabbades även Risk Intelligence när covid slog till med full kraft globalt. Detta kom vid ett för bolaget olägligt tillfälle, då det b.l.a. försvårade lanseringen LandRisk. Dessutom påverkades framförallt verksamhetsdelen Advisory Services negativt, men här guidar ledningen nu för en kommande återhämtning. Vid Q2 rapporten guidade man för en återhämtning under resterande delen av året.

" ...Den försiktiga optimismen vi har sett i slutet av juni och följande månader gör att vi tror att vi kommer att fortsätta se ett uppsving i vår verksamhet med nya kontrakt och att vi kan leverera enligt budget under andra halvåret. "

Det inger förtroende att de då under Q4 kunde visa en så pass god organisk tillväxt som 39 procent. Det innebär att år 2020 slutade med en tillväxt på 10 procent. Det tycker jag är acceptabelt givet omständigheterna. Jag noterar även att bolaget inte hade behov av att ansöka om stödåtgärder under covid, likt många andra företag. Det är alltid en styrka när de visar sig kunna stå på egna ben anser jag, givet bolagets storlek. Man lyckades inte bara växa omsättningen utan även reducera kostnader i viss mån, vilket bidrar till att man nu kan uppvisa ett positivt ebitda i enlighet med tidigare kommunikation. 

För första gången sedan ipo:n så guidar bolaget nu inför 2021:

" The growth in revenue for 2021 is expected to be in the range 15-30% with a revenue target of 18-20,5 m dkk. The target for 2021 is to reach a positive ebitda for the full year, but a positive result is not expected. Finally, the company expects positive net cash flow for the year.  "

Jag noterar att denna prognos stämmer med de förväntningar jag själv har haft i mina tidigare kalkyler och baserat på historiken så tror jag de kan uppnå detta. Sett på lite längre sikt (3-5y) är en ebitda marginal på minst ca 30 procent möjlig, vilket de själva har indikerat. 

Verksamheten är delvis jämförbar med en traditionell saas-modell och därför är det glädjande att de vid denna rapport tog möjligheten att dela lite mer nyckeltal kring detta:

Klicka för större bild.

Som ni själva ser ovan så är detta förhållandevis attraktiva nyckeltal, givet den fas företaget befinner sig i. De driver sin verksamhet bra och kunderna är mycket nöjda. Ni ser även hur stor potentialen faktiskt är i LandRisk vid en lyckad kommersialisering framöver. Jag hyser som sagt var stora förväntningar på Risk Intelligence under lång tid framöver. 

Länk till Risk Intelligence hos Avanza  

torsdag 18 februari 2021

Varning för kvantfonder

Jag har ingen prenumeration på DI men jag noterade att de i veckan uppmärksammade att SEB misslyckats med sin kvantitativa fondförvaltning. De skriver t.ex. :

SEB Fonders vd Javiera Ragnartz är inte nöjd med avkastningen på bankens kvantitativt förvaltade fonder. Det finns dock inga planer på att skrota förvaltningsupplägget helt. Nya modeller och förändrade förvaltningsteam ska sätta fart på avkastningen igen. ...Det är en avkastning som är bland det sämsta jag har sett under mina 20 år. ... Ingen av fonderna har slagit sina jämförelseindex på 5 år... I genomsnitt har de 20 fonderna senaste fem åren gått 32,5 procentenheter sämre än sina jämförelseindex.
"

Lynx : låg avkastning och mycket höga avgifter.


Jag kan bara instämma i att detta är en mycket sorglig historia, som jag nu tror har pågått i hela tio år. Än märkligare är att dessa fonder tydligen har förvaltat sammanlagt uppemot 150 Miljarder kronor. Man undrar vilka som står bakom detta kapital? Med tanke på storleken så rör det sig säkerligen om pensionsmedel till viss del, skulle jag gissa. Såhär kan det gå när fondbolag låter sina egna kortsiktiga intressen gå före kundernas väl och ve. Anledningen att banken valt att gå denna väg kan säkerligen förklaras av ökade vinstmarginaler. Det blir billigare att låta ett antal datorer exekvera handeln och då fick det avgöra. 

På många håll tycks det idag vara som att branschen i princip glömt bort att det t.ex. är underliggande verksamheter, ledare och affärsmodeller man investerar i. Den analyskunskapen tycks ha försvunnit ut i periferin på många håll... och det märks. Det finns en anledning till att när jag själv investerar i fonder så söker jag främst mindre nischade sådana, där förvaltarens intressen kan ses vara densamma som kundernas.

Saken är den att SEB inte står ensamma med detta misslyckande. Om man granskar många av de kvantitativt förvaltade fonderna så är det faktiskt nästan svårt att finna de fåtal som gjort det konsekvent bra över lång tid. Om vi t.ex. tittar på svenska Lynx, så rör det sig även där om ett tämligen mediokert resultat över lång tid. Frågan är dock varför? Om man tittar på organisationen som sådan så är den nämligen omfattande. Man har mycket personal som dessutom är tämligen välutbildad och erfaren. Det är definitivt inte en resursfråga. Frågan är ifall det rör sig om stordriftsnackdelar i förvaltningen? Idag är det ingen egentlig hemlighet hur dessa fonders förvaltning fungerar. Förvaltningsmetodiken utvecklas allt som oftast av en begränsad skara människor med liknande bakgrund. Det gör att det kapital som jagar på nästintill identiskt vis blir väldigt stort globalt sett. Då faller resultaten onekligen. För stora trendföljande fonder likt Lynx så är det säkert även ett problem att dagens marknad tenderar röra sig mer kortsiktigt än vad som var fallet på t.ex. 70-80 talet. AI vill jag minnas att Lynx sagt sig ha nyttjat i 10 år, det har således inte resulterat i acceptabla förvaltningsresultat.

Vad tror du förklaringen är till dessa fonders resultat? Tror du att problemen löses genom enbart ny organisation som banken antyder? Jag tror problematiken är av mer djupgående natur än så.

söndag 14 februari 2021

The wheel

Idag handlar jag inte så mycket optioner i min depå, men jag gjorde det på 80-90 talet, när t.ex. Ericsson och Nokia hade sin storhetstid. En av de strategier jag då tillämpade kallas för The Wheel.  


Man börjar med att välja ut fundamentalt sett starka aktier som man därmed kan tänka sig att äga till rådande värdering. Det passar även bra att tillämpa för den som har en långsiktigt utdelningsfokuserad portfölj. Man inväntar en dipp där den implicita volatiliteten har stigit i förhållande till historiken, man väljer sedan en löptid och strike där man kan erhålla minst omkring en procent i premie när man ställer ut en säljoption. Om optionen förfaller värdelös så upprepas strategin vid nästa lämpliga tillfälle. Om aktien faller och du därmed tilldelas att köpa på förfallodagen så får du inrikta dig på att äga aktien en tid och ställa ut köpoptioner. Sedan upprepas det hela över tid. Rätt utfört så kan detta vara en ganska lukrativ strategi, även om det finns mindre bra marknadslägen även för detta.

Har du själv möjligtvis handlat på liknande vis? Eller finns det någon annan strategi som du ofta nyttjar?

måndag 8 februari 2021

Mania of 2021

Jag vet att många har skrivit spaltmeter om denna nyhet. Men jag kände att det är för bra för att inte lämna en minnesnotering för egen del. Alltså något att gå tillbaks till för att minnas detta oerhört märkliga år som varit, samt vilka märkligheter Centralbankernas agerande nu leder till i praktiken. Hur ser de egentligen på att även storbolag nu tydligen misstror deras valutors värdebeständighet? Ser de ens problemet?...

 

Själv har jag svårt att se logiken i att en biltillverkare lägger sin kassa i en så pass oerhört volatil tillgång, eller vad vi nu ska benämna bitcoin som. Det finns inget annat (skulder) i Teslas balansräkning som har en naturlig koppling till bitcoin. Således skapar ledningen med detta ännu en stor risk för bolagets aktieägare, som om det inte redan räckte med de återkommande nyemissionerna och den luftiga värderingen. Det hade varit rätt kul att ta del av diskussion i styrelsen som föregick detta köp av bitcoin. 

Jag ger ändå Musk det att han behärskar pr. Men är all uppmärksamhet bra? Han har påverkat aktiemarknaden i hög grad i Usa och nu alltså även bitcoin. Vill han kanske se att bolagets värdering påverkas allt mer av spekulation i kryptovalutor än av själva kärnverksamhetens utveckling och isåfall varför? Om övriga aktieägare vill placera i bitcoin så finns det sannolikt bättre sätt att göra det än att gå omvägen via Tesla. Borde inte Tesla nu åsättas en betydande konglomeratrabatt?     

Vad anser du själv om detta beslut från Tesla?

Länk till Tesla hos Avanza

lördag 30 januari 2021

Risk Intelligence

I dagarna kom det fler positiva nyheter från det lilla danska mikrobolaget Risk Intelligence. Jag som har följt detta saas bolag sedan noteringen kan konstatera att ledningen exekverar konsekvent och långsiktigt i enlighet med den tydliga tillväxtstrategi som var skälet till noteringen. Jag noterar denna gång att de nu även har signerat ett flertal lite längre kontrakt med kunder och där faktureringen fortsatt sker med 12 månaders intervall. En mix av avtalslängder är bra, detta minskar administrativa kostnader och ger ökad stabilitet för bolaget. Som ni ser nedan så är det riktigt stora och internationella bolag som köper deras produkter. Det inger förtroende tycker jag, då dessa sannolikt har tämligen professionella inköpsorganisationer och kravställning. Det är också intressant att notera att kunderna är så pass nöjda så att de utökar engagemanget och bygger in systemet än mer i sin egen verksamhet. Något som förvisso även syns i den genomsnittligt mycket låga churn man har på 1-2 procent årligen. 

" Risk Intelligence A/S announces today that the company has signed its third multi-year agreement for the Risk Intelligence System with an existing major global energy company client.

With offices in 180 countries and engagement in every aspect of the energy market from exploration and generation to transport and sales, the client is also one of the world’s largest companies and its portfolio spans all forms of energy.

Jim Pascoe, Chief Commercial Officer of Risk Intelligence, says:

...We’re absolutely delighted to seal another long-term deal with another global energy major. Whilst we have been supplying the client for many years, this agreement sees a significant increase in our license agreement and incorporation of our data into their own systems via API.  

The Risk Intelligence System will provide our client's vessels with alerts and insights into possible threats, from stowaways or activism to terrorism and piracy. The agreement also includes some of our intelligence reports and, as with every System subscriber, access to our 24/7 Duty Watch team, providing the client’s security team with enriched analysis to assist them assessing global threat and risk levels for their operations. .."

Intressant nog så ökar även intresset nu återigen för deras senaste betydande produkt Land Risk, enligt data från Google.

Klicka för större bild.

Om man väljer att sortera intresset efter geografiska regioner så utgörs de fem största av: Danmark, Singapore, Tyskland, Indonesien och Frankrike. Det finns ett globalt intresse för det som Risk Intelligence erbjuder, vilket är naturligt med tanke på deras marknad och vision.

Har du själv tittar närmare på detta lilla unika ägarledda framtidsbolag? Om Land Risk utvecklas väl framöver så ser jag att kursen mycket väl kan ta sig upp mot 20 dkk inom några år.

Länk till Risk Intelligence hos Avanza

fredag 22 januari 2021

Efter känsla eller efter handling?

Ta gärna några minuter och se nedan film. Hur står det till i Sverige när en person från före detta mörkröda Norrland känner sig manad att göra denna video? Han är garanterat inte ensam om sin frustration med Sveriges politiker idag. 

De ständiga myterna och lögnerna som framför allt Socialdemokraterna sprider idag är ett stort reellt samhällsproblem. När statistiken påvisar problem, ja då är lösningen att förvanska data. Så som t.ex. skedde med pisa-undersökningen senast, eller statistiken över skottlossningar,  antalet asylsökningar, utbildningsnivåer osv. 

Än värre är den polarisering som partiet arbetar på att skapa i samhällsdebatten, i starkt samråd med de journalister de har köpt för skatten. Det syns kanske som tydligast på sociala medier, hur ministrar beter sig dagligen. Vad tror de detta ska leda till i förlängningen, att bete sig så?... Vem normal människa vill leva och verka i ett sådant samhälle? 

Om Sveriges media gjorde sitt jobb, då borde de gå in på t.ex. twitter och granska hur Sveriges ministrar agerar i vardagen. Med den ansvarsställningen så är det nämligen inte vare sig professionellt eller acceptabelt att bete sig hur som helst. Precis som på vanliga jobb, fast nu med allmänhetens förtroende. Tills det sker kan ministrarna fortsätta sprida obehag, personliga påhopp, dimridåer och lögner. Tyvärr så har Sveriges köpta media positionerat sig tydligt som en stor del av problemet, inte som en del av lösningen. Dagens Nyheters chefredaktör uttalade t.ex. nyligen i en debatt på regimmedia SVT följande: 

" Den journalistiska uppgiften är inte att vara opartisk, utan att försöka söka sanningen. "

Fundera lite på innebörden i det han säger som representant för DN här!... Själv kan jag bara konstatera att sanningen inte är partisk. Men så har ju jag en annan åsikt om demokratins grunder, än vad värdegrundens tempelriddare har.

 

Socialdemokraternas definition av demokrati tycks vara att vi har en S-regering. De kan möjligen acceptera korta avbrott på hegemonin för att sedan kunna skylla alla problem på borgarna. I grunden ser partiet det som ett demokratiskt problem att Moderaterna "vill gripa makten". Socialdemokraterna nyttjar samma strategi som i autoritära regimer, man ser opposition som icke legitim. Så långt har det nu gått.

Kommer du själv granska vad partierna och deras representanter har gjort, istället för vad de påstår, inför nästa val? Kommer du rösta efter känsla, eller efter ideologins faktiska resultat? 

tisdag 19 januari 2021

Virtual Capital Markets Day 2021

Fortnox är ett av mina större innehav, både privat och i den förvaltning som bedrivs för familjens räkning. När det begav sig för mer än tio år sedan så följde jag bolagets utveckling mer nära, men nu när de är större och mer stabila så blir det inte lika frekvent. Jag fick dock ikväll lite tid över för att lyssna på vd för Fortnox på deras kapitalmarknadsdag. När han tillträdde så fick jag faktiskt mina dubier kring honom som person... men jag antog dock att First Kraft visste vad de gjorde även i detta fall. Jag konstaterar att Tommy planerade och genomförde detta anförande på ett förtroendeingivande sätt. Mitt övergripande intryck blir att Fortnox vet mycket väl vad de gör, de har en stark och offensiv framtidsvision och de exekverar löpande på det. Bra jobbat!

Historik, kicka för större bild.

https://tv.streamfabriken.com/fortnox-virtual-capital-market-day-2021 

Lyssna gärna på ovan så får du en kort genomgång av bolagets historik och mer förståelse för vart de är på väg. Ibland hör man folk som påstår att den svenska marknaden är mättad etc. Inget kunde vara mer fel, för Fortnox är inte enkom redovisning utan de bygger på ett helt ekosystem av tjänster. Något som kommer ge fortsatt stark och lönsam tillväxt under lång tid framöver. Redan idag avser de anställda 200 fler personer på främst techsidan, det är en rätt skaplig expansion givet dagens 400 anställda. Visst finns det risker med en så pass kraftig expansion, men de har även en urstark balansräkning idag (låg finansiell risk). Vd adresserar här för övrigt också två andra vanliga frågor. Ja, de kommer gå utomlands och de kommer genomföra förvärv när lämpliga lägen uppstår. Även om det inte är något som ingår i affärsplanens målsättning med >700,000 kunder år 2025 (vilket alltså implicerar en CAGR på 30 procent 2019-2025). Att höja priser är helt klart en möjlighet för Fortnox idag, men Tommy resonerar också kring varför det inte främst är det som främst ska driva ökad lönsamhet framöver. 

Vad tycker du själv om Fortnox?

Länk till Fortnox hos Avanza 

lördag 9 januari 2021

Some wisdom...

Jag har länge haft en benägenhet att långsiktigt investera i tämligen små bolag. Delvis därför tyckte jag nedan video var intressant att lyssna på. Som privat investerare har man onekligen även vissa fördelar gentemot mer bakbundna fonder.

 

lördag 2 januari 2021

Unknown Market Wizards

Under denna helg har det blivit lite välbehövlig tid över för att läsa i lugn och ro. En av de 3 böcker jag hunnit med är Jack D Schwagers senaste bok, som jag tycker är läsvärd. Det här är en lättläst bok där du får ta del av intervjuer av totalt 11 olika framgångsrika handlare. Man får ta del av intressanta personliga berättelser, om framgångar och motgångar. Det är inte en bok om detaljerade handelsstrategier, men man får övergripande insikter i hur de agerar i marknaden samt förståelse för att det finns många helt olika ansatser som fungerar väl. De psykologiska aspekterna kring handel var även intressanta i denna bok.    

Har du själv möjligen läst denna och vad tyckte du då om den? Eller har du något annat tips i liknande genre?

Länk till boken hos Bokus:

Unknown Market Wizards