Adtraction

söndag 28 februari 2021

Risk Intelligence Q4

Jag har nu hunnit titta igenom rapporten från Risk Intelligence, och det var glädjande läsning om än kanske inte direkt oväntat från mitt perspektiv.

Lovande organisk tillväxttakt.

 

Som ni ser ovan så drabbades även Risk Intelligence när covid slog till med full kraft globalt. Detta kom vid ett för bolaget olägligt tillfälle, då det b.l.a. försvårade lanseringen LandRisk. Dessutom påverkades framförallt verksamhetsdelen Advisory Services negativt, men här guidar ledningen nu för en kommande återhämtning. Vid Q2 rapporten guidade man för en återhämtning under resterande delen av året.

" ...Den försiktiga optimismen vi har sett i slutet av juni och följande månader gör att vi tror att vi kommer att fortsätta se ett uppsving i vår verksamhet med nya kontrakt och att vi kan leverera enligt budget under andra halvåret. "

Det inger förtroende att de då under Q4 kunde visa en så pass god organisk tillväxt som 39 procent. Det innebär att år 2020 slutade med en tillväxt på 10 procent. Det tycker jag är acceptabelt givet omständigheterna. Jag noterar även att bolaget inte hade behov av att ansöka om stödåtgärder under covid, likt många andra företag. Det är alltid en styrka när de visar sig kunna stå på egna ben anser jag, givet bolagets storlek. Man lyckades inte bara växa omsättningen utan även reducera kostnader i viss mån, vilket bidrar till att man nu kan uppvisa ett positivt ebitda i enlighet med tidigare kommunikation. 

För första gången sedan ipo:n så guidar bolaget nu inför 2021:

" The growth in revenue for 2021 is expected to be in the range 15-30% with a revenue target of 18-20,5 m dkk. The target for 2021 is to reach a positive ebitda for the full year, but a positive result is not expected. Finally, the company expects positive net cash flow for the year.  "

Jag noterar att denna prognos stämmer med de förväntningar jag själv har haft i mina tidigare kalkyler och baserat på historiken så tror jag de kan uppnå detta. Sett på lite längre sikt (3-5y) är en ebitda marginal på minst ca 30 procent möjlig, vilket de själva har indikerat. 

Verksamheten är delvis jämförbar med en traditionell saas-modell och därför är det glädjande att de vid denna rapport tog möjligheten att dela lite mer nyckeltal kring detta:

Klicka för större bild.

Som ni själva ser ovan så är detta förhållandevis attraktiva nyckeltal, givet den fas företaget befinner sig i. De driver sin verksamhet bra och kunderna är mycket nöjda. Ni ser även hur stor potentialen faktiskt är i LandRisk vid en lyckad kommersialisering framöver. Jag hyser som sagt var stora förväntningar på Risk Intelligence under lång tid framöver. 

Länk till Risk Intelligence hos Avanza  

torsdag 18 februari 2021

Varning för kvantfonder

Jag har ingen prenumeration på DI men jag noterade att de i veckan uppmärksammade att SEB misslyckats med sin kvantitativa fondförvaltning. De skriver t.ex. :

SEB Fonders vd Javiera Ragnartz är inte nöjd med avkastningen på bankens kvantitativt förvaltade fonder. Det finns dock inga planer på att skrota förvaltningsupplägget helt. Nya modeller och förändrade förvaltningsteam ska sätta fart på avkastningen igen. ...Det är en avkastning som är bland det sämsta jag har sett under mina 20 år. ... Ingen av fonderna har slagit sina jämförelseindex på 5 år... I genomsnitt har de 20 fonderna senaste fem åren gått 32,5 procentenheter sämre än sina jämförelseindex.
"

Lynx : låg avkastning och mycket höga avgifter.


Jag kan bara instämma i att detta är en mycket sorglig historia, som jag nu tror har pågått i hela tio år. Än märkligare är att dessa fonder tydligen har förvaltat sammanlagt uppemot 150 Miljarder kronor. Man undrar vilka som står bakom detta kapital? Med tanke på storleken så rör det sig säkerligen om pensionsmedel till viss del, skulle jag gissa. Såhär kan det gå när fondbolag låter sina egna kortsiktiga intressen gå före kundernas väl och ve. Anledningen att banken valt att gå denna väg kan säkerligen förklaras av ökade vinstmarginaler. Det blir billigare att låta ett antal datorer exekvera handeln och då fick det avgöra. 

På många håll tycks det idag vara som att branschen i princip glömt bort att det t.ex. är underliggande verksamheter, ledare och affärsmodeller man investerar i. Den analyskunskapen tycks ha försvunnit ut i periferin på många håll... och det märks. Det finns en anledning till att när jag själv investerar i fonder så söker jag främst mindre nischade sådana, där förvaltarens intressen kan ses vara densamma som kundernas.

Saken är den att SEB inte står ensamma med detta misslyckande. Om man granskar många av de kvantitativt förvaltade fonderna så är det faktiskt nästan svårt att finna de fåtal som gjort det konsekvent bra över lång tid. Om vi t.ex. tittar på svenska Lynx, så rör det sig även där om ett tämligen mediokert resultat över lång tid. Frågan är dock varför? Om man tittar på organisationen som sådan så är den nämligen omfattande. Man har mycket personal som dessutom är tämligen välutbildad och erfaren. Det är definitivt inte en resursfråga. Frågan är ifall det rör sig om stordriftsnackdelar i förvaltningen? Idag är det ingen egentlig hemlighet hur dessa fonders förvaltning fungerar. Förvaltningsmetodiken utvecklas allt som oftast av en begränsad skara människor med liknande bakgrund. Det gör att det kapital som jagar på nästintill identiskt vis blir väldigt stort globalt sett. Då faller resultaten onekligen. För stora trendföljande fonder likt Lynx så är det säkert även ett problem att dagens marknad tenderar röra sig mer kortsiktigt än vad som var fallet på t.ex. 70-80 talet. AI vill jag minnas att Lynx sagt sig ha nyttjat i 10 år, det har således inte resulterat i acceptabla förvaltningsresultat.

Vad tror du förklaringen är till dessa fonders resultat? Tror du att problemen löses genom enbart ny organisation som banken antyder? Jag tror problematiken är av mer djupgående natur än så.

söndag 14 februari 2021

The wheel

Idag handlar jag inte så mycket optioner i min depå, men jag gjorde det på 80-90 talet, när t.ex. Ericsson och Nokia hade sin storhetstid. En av de strategier jag då tillämpade kallas för The Wheel.  


Man börjar med att välja ut fundamentalt sett starka aktier som man därmed kan tänka sig att äga till rådande värdering. Det passar även bra att tillämpa för den som har en långsiktigt utdelningsfokuserad portfölj. Man inväntar en dipp där den implicita volatiliteten har stigit i förhållande till historiken, man väljer sedan en löptid och strike där man kan erhålla minst omkring en procent i premie när man ställer ut en säljoption. Om optionen förfaller värdelös så upprepas strategin vid nästa lämpliga tillfälle. Om aktien faller och du därmed tilldelas att köpa på förfallodagen så får du inrikta dig på att äga aktien en tid och ställa ut köpoptioner. Sedan upprepas det hela över tid. Rätt utfört så kan detta vara en ganska lukrativ strategi, även om det finns mindre bra marknadslägen även för detta.

Har du själv möjligtvis handlat på liknande vis? Eller finns det någon annan strategi som du ofta nyttjar?

måndag 8 februari 2021

Mania of 2021

Jag vet att många har skrivit spaltmeter om denna nyhet. Men jag kände att det är för bra för att inte lämna en minnesnotering för egen del. Alltså något att gå tillbaks till för att minnas detta oerhört märkliga år som varit, samt vilka märkligheter Centralbankernas agerande nu leder till i praktiken. Hur ser de egentligen på att även storbolag nu tydligen misstror deras valutors värdebeständighet? Ser de ens problemet?...

 

Själv har jag svårt att se logiken i att en biltillverkare lägger sin kassa i en så pass oerhört volatil tillgång, eller vad vi nu ska benämna bitcoin som. Det finns inget annat (skulder) i Teslas balansräkning som har en naturlig koppling till bitcoin. Således skapar ledningen med detta ännu en stor risk för bolagets aktieägare, som om det inte redan räckte med de återkommande nyemissionerna och den luftiga värderingen. Det hade varit rätt kul att ta del av diskussion i styrelsen som föregick detta köp av bitcoin. 

Jag ger ändå Musk det att han behärskar pr. Men är all uppmärksamhet bra? Han har påverkat aktiemarknaden i hög grad i Usa och nu alltså även bitcoin. Vill han kanske se att bolagets värdering påverkas allt mer av spekulation i kryptovalutor än av själva kärnverksamhetens utveckling och isåfall varför? Om övriga aktieägare vill placera i bitcoin så finns det sannolikt bättre sätt att göra det än att gå omvägen via Tesla. Borde inte Tesla nu åsättas en betydande konglomeratrabatt?     

Vad anser du själv om detta beslut från Tesla?

Länk till Tesla hos Avanza