Adtraction

torsdag 29 april 2021

Awardit - MBXP

Awardit är ett av mina kärninnehav som jag har ägt sedan noteringen. De har presterat mycket bra historiskt, men är än bara i sin linda jämfört med ambitionerna som ledningen tidigare har uttryckt. Således lyssnade jag självklart in på den presentation de höll av sitt senaste stora förvärv MBXP, inklusive den 100 dagars plan man nu arbetar på för att realisera synergier. Resultatet för MBXP kommer inkluderas i Awardits siffror from q2 och det blir därmed ett betydande tillskott i omsättningen.

Det ingick även en frågestund, där de b.l.a. kommenterade vallgravar, konkurrenskraft, digitalisering och covids inverkan, samt att de avser fortsätta med förvärv utanför Sverige. Det blir således ett spännande och givande år även framöver för oss aktieägare.       

Awardit är ett bolag som platsar i såväl en bra utdelnings- som tillväxtportfölj. Värderingen är enligt mig allt för låg idag, jag är långsiktigt mer optimistisk än t.ex. Affärsvärlden som fann 50% potential vid analysen i Mars. Äger du med dem?

Länk till Awardit hos Avanza

söndag 25 april 2021

Värde - Tillväxt - Krypto

CoinShares är lokaliserade på Jersey och verksamt inom digitala finansiella tillgångar. De tillhandahåller främst börshandlade certifikat med olika kryptovalutor som underliggande tillgång. Dessa produkter återfinns t.ex. hos svenska nätmäklare, där tiotusentals kunder noteras som andelsägare. CoinShares är andra största bolaget i branschen efter Grayscale sett till tillgångar under förvaltning (aum) och de är störst i Europa. Intäkterna har sedan 2018 varit ganska jämt fördelat mellan förvaltningsavgifter och handel i egen bok.  

Klicka för större bild.
 
Det bör tilläggas att den egna handel som bedrivs är enligt bolagets egna uppgifter inte riktningsberoende, utan det rör sig om arbitrage. Notera att p.g.a. bokföringstekniska regler så redovisas digitala tillgångar som immateriella tillgångar, vilket gör att vinster på digitala tillgångar (ie hedging av etf:er) inte redovisas normalt på resultaträkningen. Ovanstående resultat motsvarar en avkastning på eget kapital på 23,1% respektive 31,8% för 2018 och 2019. Det är attraktiva nivåer givet att det inte är följden av en belånad balansräkning.

Att handla i ETP:er (Exchange Traded Products) är förmodligen det mest lättillgängliga och marknaden torde framöver därmed vara god och ökande. CoinShares erbjuder idag ett antal sådana för Bitcoin, Ethereum, Litecoin och Ripple. Detta urval är logiskt med tanke på att de motsvarar en betydande andel av totalt nätverksvärde och därmed likviditet. Man riktar sig till privatpersoner och återfinns exempelvis på en av de största amerikanska plattformarna för pensionskonton, men även den övriga institutionella marknaden expanderar nu. Förvaltningsavgiften på dessa är idag 2,5 procent. I år startades även ett nytt program för Bitcoin i dollar, euro, pund och Schweizerfranc noterade i Schweiz och med avgiften 0,98 procent. Utöver detta bedrivs även riskkapitalverksamhet, rådgivning, förvaltning av guldunderstödda stablecoins samt utveckling av kryptoindex. Faktum är att deras kryptoindex har rätt attraktiva egenskaper tack vare skillnader i volatilitet och korrelation (även om tidsperioden är kort). Här kommer vi säkerligen se ytterligare produkter växa fram.

Förutom kärnverksamheten så har bolaget investerat totalt ca 75 miljoner kronor i ett antal andra bolag inom kryptobranschen. Utifrån den knapphändiga information jag har om dessa investeringar så är det svårt att avgöra vilket värde detta skulle kunna betinga. Jag väljer därför att bortse ifrån detta helt i min värdering, även om det mycket väl skulle kunna visa sig att någon av dessa optioner på tillväxt faller mycket väl ut. 

Jag vill huvudsakligen äga bolag som klarar att finansiera sig med de medel de genererar och inte är alltför skuldsatta. CoinShares har en stark balansräkning och finansiell flexibilitet som i kombination med hög lönsamhet även tillåter fortsatta förvärv.

Insiderägandet i bolaget är högt där vd äger 17,8% och styrelseordföranden 22,6%. Insiders har en lock-up på 12 månader sedan noteringen, motsvarande 56% av aktierna. Det skedde inte heller någon utförsäljning av aktier vid noteringen utan endast en nyemission. Ledningen har sedan dess köpt fler aktier. Pilotskolan är helt klart något jag gillar. Av de 150 miljoner kronor som togs in så avses 30% användas för att vidareutveckla egen handel, 20% till att utveckla och distribuera ytterligare produkter, 10% för att stödja befintliga tillväxtinitiativ och 20% för att identifiera och förvärva bolag som kan komplettera koncernens verksamhet.

Värdeutvecklingen för kryptovalutor, flöden till etf:er samt egen handeln är det som huvudsakligen driver resultatet. Notera dessutom att skattesatsen är väldigt gynnsam tack vare Jersey. Intäkterna från den egna handeln är svåra att prognostisera men historiskt har de varit av ungefär en storleksordning som täcker samtliga rörelsekostnader i bolaget och därför gör jag det enkla antagandet här, trots att handeln avses expanderas framöver. Om vi tittar på medelvärdet under q2 och jämför med q4 för tillgångar under förvaltning så har det ökat med ca 380 procent. Per vecka 15 uppgick beloppet till 5693 miljoner dollar. Låt oss anta att Bitcoin håller sig kring dagens nivå (50') året ut och volymer likaså. Då handlas aktien idag till ca pe 6. Beakta att vinsttillväxten t.ex. var 30% under 2020 och den blir sannolikt än högre i år.

Man ska inte krångla till det för sig mer än nödvändigt, CoinShares är billigt till dagens nivå, för den som tror att kryptovalutor etableras allt mer. Tror man att Bitcoin håller sig kring dagens nivå året ut så kommer aktien stiga rejält under året. Det är en ung bransch och många är därmed i dagsläget försiktigt inställda. I takt med att bolaget bevisar sig och sina vinster så tror jag intresset och kännedomen kommer öka. Jag tycker aktien är ett bra alternativ för den som vill exponera sig emot kryptovalutor, med hög potential men samtidigt mer stabilitet tack vare förvaltningsavgifter. Det är för övrigt idealiskt för hög avkastning om man kan hitta bolag med både potential för vinsttillväxt och multipelexpansion.     

Här kan du läsa mer: https://coinshares.com/investor-relations

Länk till CoinShares hos Avanza

onsdag 21 april 2021

Likvida tillgångar

Någon undrade i förra inlägget hur det ser ut med svenskars tillgångar. Jag vet inte, men antog att det ser bistert ut. Jag hittade sedan en undersökning från FI om det hela, och ja det var ingen rolig läsning inte.


" En stor andel av svenska hushåll har små likvida tillgångar, vilket gör att de kan tvingas dra ned på sin konsumtion vid en ekonomisk störning.

Vi finner att de likvida tillgångarna är lika ojämnt fördelade bland de hushåll som har de största ränteutgifterna. Sammantaget innebär detta att en stor andel hushåll har så pass små likvida tillgångar att de kan bli tvingade att minska sina konsumtionsutgifter omgående vid en ekonomisk störning.

Svenska hushåll har likvida tillgångar på i genomsnitt närmare 1 miljon kronor per hushåll, men dessa är mycket ojämnt fördelade. Runt 45 procent av hushållen har mindre än 100.000 kronor, och medianhushållet har runt 130.000 kronor i tillgångar. Detta är visserligen enligt åtta år gamla uppgifter, men enligt FI-analysen bör fördelningen vara likartad i dag. För detta talar bland annat att andelen som inte kan betala en oförutsedd utgift på 12.000 kronor inom en månad varit i stort sett oförändrad sedan 2008.

För många hushåll är de likvida finansiella tillgångarna även små i förhållande till disponibel inkomst. Ungefär ett av tio hushåll har likvida tillgångar som motsvarar högst två månaders disponibel inkomst. Var tredje hushåll har likvida tillgångar som motsvarar högst fyra månaders inkomst. "

Ganska hemsk läsning, eller hur, att svenskarna självmant försatt sig i ovan situation. Ligger du själv bättre till än ovan?

lördag 17 april 2021

Ultrarik?

Ibland är det bra att få lite perspektiv på saker och ting, inte minst när det kommer till pengar. När är du egentligen att betrakta som rik? Det varierar förstås en hel del beroende på land, men ofta krävs det mindre pengar än man skulle kunna tro, vilket nedan bild illustrerar från Knight Frank.   

Klicka för större bild.

Även i Monaco, som har det största antalet Ultra High Net Worth Individuals i relation till befolkningen, så är förmögenhetskravet för att tillhöra enprocentsklubben bara 7,9 miljoner dollar. I Europa är Polen annars det land där antalet förmögna ökar snabbast. Själv minns jag den tid, för inte så länge sedan, då många i Sverige såg ned på detta forna östland. Tiderna förändras som sagt var. 

Platsar du själv i ovan kategori, eller planerar du göra det en dag?

tisdag 13 april 2021

Investment AB Spiltan

Jag är som sagt var själv en av Spiltans extremt långsiktiga aktieägare som Per Håkan pratar om nedan och därför avsatte jag givetvis en stund åt att lyssna på deras portföljgenomgång ikväll. Jag får ju även passa på att hålla med om komplimangen avseende ordförandens utbildning, den är bra. "Färre men större investeringar" ligger alltså i korten för Spiltans del framöver. Något som jag tror är helt rätt, för de har utan tvekan det track record som krävs för just den saken.