Adtraction

måndag 24 maj 2021

What Makes A Great Investor

Nedan intervju av Joel Greenblatt tyckte jag var värd att lyssna på. Kanske beror det på att jag kände igen vissa av mina egna tankar kring hur jag sköter mina portföljer? Jag har ju själv skapat min filosofi utifrån tidigare framgångsrika personers resonemang, i kombination med eget tänk genom alla år. 


torsdag 20 maj 2021

Storytel - succe

Jag har ägt Storytel under en längre tid, även om det är ett av de bolag i portföljerna som jag inte skrivit om här på bloggen tidigare. Därför skulle jag vilja medge att dagens nyhet nedan från bolaget utan tvekan är en av de intressantaste på länge. Det här är stort, som jag ser det. Samarbetet blir en riktig win-win, där Spotify kan differentiera sig från sina konkurrenter och Storytel i ett slag erhåller en ny mycket stor kundbas att bearbeta. Nu kan de nå uppemot 350 miljoner kunder, vilket är en rent av svindlande tanke i relation till befintligt antal kunder. Skulle detta samarbete slå väl ut så är det nog inte heller otänkbart med ett framtida uppköpsbud på Storytel.          

Later in 2021, Storytel subscribers will be able enjoy Storytel’s library of audiobooks on Spotify by linking the two accounts.

The partnership with Spotify enhances Storytel’s distribution and accentuates our vision of making the world a more creative and empathetic place by making stories accessible to anyone, anywhere and at any time. In practise, the partnership means that consumers who sign up for a Storytel subscription will be able to enjoy a world of stories and audiobooks not only via the Storytel platform but also on Spotify.

“We want everyone to have access to great stories, and today Storytel offers more than 500,000 audiobooks on a global basis across 25 markets,” said Jonas Tellander, founder and CEO, Storytel. “Partnering with Spotify make amazing audiobook experiences and exciting authorships easier than ever to access for our customers, while we will also be tapping into the opportunity of reaching new audiences who are on Spotify today, but have not yet experienced the magic of audiobooks.”

“It is Spotify’s goal to be the singular platform for all audio: music, podcasts, live conversations, and now via this partnership, audiobooks,” said Courtney Holt, Global Head of Studios, Spotify. “By utilizing the Spotify Open Access Platform, Storytel will be able to deliver its premium audiobooks offering to their audience using Spotify’s best-in-class platform, all while retaining direct control over their relationship to their audience.”

Frågan är dessutom om inte nedan blankning utgör något av ett rekord i dålig timing och dåligt urval? Givet storleken på floaten och potentialen i övrigt så kan det framöver bli fråga om en riktigt rejäl kortklämma i denna aktie. Caset blir ju inte heller direkt sämre av att Styrytels största ägare och styrelseledamot Jonas Sjögren öppnade plånboken och köpte för 3 miljoner kronor under Torsdagen.

Äger du själv Storytel?

Länk till Storytel hos Avanza

lördag 15 maj 2021

Awardit

Utdelnings- och tillväxtbolaget Awardit presenterade sin kvartalsrapport i dagarna och det var något som gick relativt obemärkt förbi media. Som ni ser nedan så sjönk omsättningen något under 2020, vilket får anses som helt väntat givet bolagets verksamhet. Faktum är att jag själv förväntade mig ett värre utfall än det som blev fallet för dem. Marginalerna stod dock starkt under fjolåret men föll tillbaks något i år. 

 

I år syns dock redan hur verksamheten börjar växla upp igen och vd uppger att de är övertygade om att kunna uppvisa stark tillväxt när pandemin väl lagt sig helt framöver. De ser redan nu hur nyförvärvet MBXP börjar bidra positivt med synergier. Det något lägre resultatet som ses ovan förklaras till stor del av en stor andel försäljning i den nya produkten Zupergift under kvartalet. En positiv resultateffekt av förfallna presentkort förväntas ses först i q3 i år. De har även haft högre personalkostnader p.g.a nyrekrytering för teknikutveckling. Den negativa försäljningseffekten av covid skattas till minst 10 miljoner under q1 gentemot ett normalläge för verksamheten. 

Notera att Awardits verksamhet var stark nog under fjolåret för att inte behöva ansöka om statligt stöd. Det var för övrigt långt ifrån alla företag som uppvisade en moral god nog att stå på egna ben, istället för att ansöka om gåvor från skattebetalarna trots att de inte behöver. Sådant gillar jag, det är bra företagskultur på riktigt. Hör t.ex. Miljardärerna på Volati detta?... 

Den huvudsakliga anledningen till att Awardit kom till börsen uppgavs vara att de hade för avsikt att konsolidera sin bransch och jag konstaterar att de levererat bra på detta sedan dess. I och med förvärvet av TIC under Maj så har Awardit nu genomfört hela nio framgångsrika transaktioner sedan 2017. Den höga takten uppges vara vad vi kan förvänta oss även framöver. De har historiskt förvärvat till multiplar som medger ett fint multipelarbitrage gentemot börsens värdering. Den organiska omsättningstillväxten i de förvärvade bolagen har varit runt 17 procent så det är uppenbart att Awardits ledning har en god förmåga på detta område. Trots alla förvärv så har man samtidigt även höjt utdelningen i god takt genom åren och balansräkningen står starkt. 

Ledningen har ett stort ägande i Awardit och jag känner mig därmed trygg med en långsiktig position i detta bolag. Jag betraktar det som en potentiell framtida ten bagger. Det är den typen av kvalite och institutioner har ännu inte tågat in och drivit upp kursen.     

Länk till Awardit hos Avanza 

lördag 8 maj 2021

Man vs Machine

Är ni bekanta med begreppet ekfatslagring? Ett ekfat är en tunna som ofta används vid framställning av spritdrycker, vanligtvis bourbon och sherry. Eftersom trä är levande material kan två i princip identiska tunnor resultera i olika karaktärer på drycken. Ett normalt ekfat används cirka tre-fyra gånger under dess livstid. En vanlig lagringsmetod är att först lagra whisky på en typ av fat för att sedan låta den ligga några månader eller ett år på sherryfat. 

Som av en händelse så är ovan princip även tillämpbar i trading. Efter det att jag har tagit fram en edge så låter jag den vanligtvis ligga oanvänd en god tid, för att sedan plocka fram och testa den långt senare. Om det visar sig att den fungerar även då och har fungerat även på osedd data under varierande förhållanden, då är det sannolikt en tillräckligt robust metod för att riskera riktiga pengar i skarp handel. 

Klicka för större bild.

Under 2019 hörde jag talas om att Lynx lanserade ett nytt program riktat mot institutioner. I enlighet med ekfatsprincipen ovan så bestämde jag mig för att lägga det på minnet och återkomma senare för en titt på resultaten.

" Lynx Constellation är ett systematiskt investeringsprogram bestående av ett antal prognosmodeller som baseras på maskininlärningsmetodik. Den optimala portföljen har högsta möjliga riskjusterade avkastning med låg korrelation till trendföljande strategier samt aktie-, ränte- och råvarumarknader. Dessutom kontrollerar portföljoptimeringen att exekveringskostnader för programmet inte blir för höga. Prognoserna ges dynamiska vikter efter sina respektive marginalbidrag. Lynx maskininlärningsmodeller är konstruerade för att identifiera komplexa icke-linjära obalanser i världens mest likvida makrodrivna marknader.

Ni hör ju själva i ovan reklam att detta tydligen är mycket avancerade grejer, bortom de flesta vanliga människors förstånd. Dock visar de mediokra faktiska handelsresultaten ovan att det är som vanligt, när finansmarknadens aktörer kommer springande med det senaste och mest raffinerade du kan uppbåda, då är det oftast läge att springa i hög fart åt andra hållet. Tyvärr är det ofta i dessa ting dina och mina pensionsmedel är investerade, till skyhöga kostnader. 

Länk till Lynx hos Avanza 

Vad tycker du själv om ovan resultat, är det imponerande, givet den omvärldsmiljö vi har bevittnat? 

tisdag 4 maj 2021

Dubbelfel av Spiltan

Investment AB Spiltan har gjort mycket väldigt bra genom åren och det är jag den första att tacka för, som långsiktig aktieägare (dvs >10 år). Däremot ska de ha befogad kritik när de gör dumheter, som nu. Tillkännagivandet av ändrad noteringsform kan inte ses som något annat än ett medvetet misslyckande. 

Faktum är att jag blir nästintill bestört när jag ser hur dumt, tunt och motsägelsefullt ledningen argumenterar i denna fråga. 


- MAR. Det finns ingenting alls som säger att den situationen blir bättre med veckovis handel. Utöver det så är detta argument helt enkelt bara befängt. Världen är även orättvis ibland, det är inget dagis där ute. Det är inte heller en bolagslednings uppgift att valla aktieägarna så som om de vore dagisbarn, eller en fårskock.

- Bolagen får 25 procent av den handelsintäkt som handeln genererar. Å ena sidan påstås att man genomför denna notering för att skapa ökad likviditet. Samtidigt görs det på ett sätt som uppenbarligen stimulerar till minskad handel via onödigt höga handelskostnader. Aktieägarfientligt är bara förnamnet här.

- Högfrekvenshandel. Detta spelar ingen som helst roll för just långsiktiga aktieägare. Situationen med forna tiders market makers deskar på bankerna var vidare inte ett dugg bättre. 

I korthet är inget av ovan argument hållbart. Den stora substansrabatten i Spiltan förklaras garanterat inte av historisk prestation, då är det rationellt att fråga sig vad som kan göras för att skapa ett mervärde för samtliga aktieägare (dvs en riktig notering på en riktig börs). Ovan beslut syftar dock inte till det, utan är enbart ett sätt för Per Håkan att bevara greppet om bolaget. Den omotiverade rädslan skulle han dock aldrig medge offentligt. Jag är rädd att dagens höga maktrabatt nu bara framstår som helt motiverad i Spiltan.

lördag 1 maj 2021

Första Maj

Idag är det första Maj, den så kallade arbetarnas dag. Dagen då Socialdemokraterna går ut för att protestera emot, ja vadå? För de har ju suttit vid maktens grytor under väldigt många decennier nu, så det är i praktiken sig själva de protesterar emot. Resultatet av maktinnehavet är ett samhälle i förfall och ett medlemsantal som därmed har fallit från 1,2 miljoner till 75,000 sedan 80-talet. När skattebetalarna tvingas betala rikligt partistöd till partipamparna, då kan man avveckla medlemmarna. De kallar det demokrati. 

Tiden runt första Maj brukar jag själv annars, som arbetare, mest förknippa med att sitta med deklarationen. Detta samtidigt som det i tågen från vänsterhållets politiska adel gapas om hur de vill leka med de skatter som betalas in. Hur kan de säga sig stå på arbetarnas sida när de först överbeskattar dem, för att därefter skänka pengarna till de som inte har bidragit med en enda krona till samhället, de vars enda avsikt med att komma hit är att nyttja förmåner?

Varken regeringen, vänsterpartiet eller centerpartiet ville t.ex. ha en oberoende granskning av haveriet och korruptionen kring Pisa. Ni förstår då kanske hur oerhört mycket smuts det finns i det fördolda i svensk statsförvaltning. Sverige måste snarast införa en författningsdomstol och återinföra tjänstemannaansvaret. B.l.a. därför röstar jag på Medborgerlig Samling ,det enda parti som kräver en möjlighet att kunna ställa missbrukande politiker och tjänstemän till svars.