Adtraction

måndag 12 december 2022

Dröm eller plan?

Denna blogg är inte helt död, även om folk kanske tror det. Däremot har annat i livet kommit emellan och mitt behov av att skriva ned tankar har fått ge utrymme för annat. Nu fick jag dock ett infall till artikel, nämligen innebörden i nedan video. 

Denna sekvens är något jag själv kan relatera till, utifrån händelser i mitt eget liv. Minnet sviker lite, men jag tror det var under 2011 som jag av en slump kom i kontakt med en person som sedan kom att bli min mentor under 2013. Jag förstod det kanske inte fullt ut då, men detta skulle komma att få stor betydelse för mig. Nu nästan tio år senare så har jag realiserat den dröm jag då bar på enligt min definition. Det ska sägas att det ligger många timmar bakom, svett och ibland tårar. Men, det gick och nu har jag en ny vision.  

https://www.beaninspirer.com/dreams-and-hard-work-the-success-starter-combo-in-life/

Så ta del av ovan budskap, det kan förändra ditt liv.

söndag 21 augusti 2022

Bara ett påhittat problem - Magdalena ?

Det är snart val i Sverige, så om du inte har gjort det tidigare så är det med andra ord dags att stänga av tv, radio samt sluta läsa all media. Detta för att undgå att ens ta del av alla lögner de sprider dagligen i syftet att driva vissa falska agendor. Du kommer förmodligen notera hur ditt humör får ett lyft av denna enkla åtgärd, samt att tid frigörs till något mer konstruktivt.

Ovan illustreras hur regeringen skapat en dysfunktionell elproduktion.

När det kommer till politik så har jag själv genom åren noterat hur politiker plötsligt ändrar budskap enbart för att det råkar vara valår. Plötsligt vill de inte kännas vid sin tidigare politik, som t.ex när statsministern poserar på affischer och påstår att "Sverige kan bättre". Jaså, det säger ni, men vem är det som styr då?...  Slutsatsen är att jag lyssnar numera aldrig på vad politiker säger, dessa notoriska lögnhalsar. Jag studerar istället resultaten av deras åtgärder, då det är det enda med relevans för oss medborgare.

På tal om lögner så påstår vissa partiledare frekvent i media att det var marknaden som avvecklade kärnkraft i Sverige. Detta låter de så kallade journalisterna stå oemotsagt i princip varje gång det upprepas. Som om en lögn blir en sanning bara för att det upprepas tillräckligt? Ovan visas hur elpriset i region 3 i Sverige har varierat sista månaden, samt andelen vindkraft av total elproduktion. Bara under en enskild sommarmånad varierar priset med hundratals procent, likt ett ekg. Sverige kommer gå under om detta politiska försök, som falskeligen kallas grön omställning, fortsätter en liten tid till. Det är allvar nu.

Intressant nog så är vindkraften enbart kapabel att leverera sin maxeffekt (mycket långt ifrån påstådd installerad effekt) lite drygt tio procent av tiden, beroende på vädret. Samtidigt finns idag ingen realistisk teknisk möjlighet att vare sig lagra energi i stor mängd och över lång tid, eller att transportera med höga effektförluster. En apa kan med röven lista ut att att elproduktionen måste vara planerbar, med effekt på rätt plats vid rätt tid. 

Som tur är så är det snart val, och då ges vi möjlighet att avsätta Sveriges handlingsförlamade och unikt inkompetenta regering. Vågar du verkligen anförtro regeringen möjligheten att fortsätta på inslagen väg, som om inget har hänt?... 

Europas dyraste aktie, givet ovan?

lördag 23 juli 2022

Medial hjärntvätt pågår

När jag var liten så trodde jag på tomten. Jag trodde också att media var dit man vände sig för att söka fakta. Efterhand såg dock även jag ett mönster, vilket började med att varje gång dessa så kallade journalister skrev om ett ämne jag själv kunde något om så märkte jag okunnigheten. Eller inte bara det, de systematiska lögnerna var det som störde mig mer. Idag utgår jag snarare från att motsatsen till det som media påstår torde kunna vara närmare verkligheten.

https://twitter.com/i/status/1550114467962183685

Nyligen dök ett bra exempel upp, som tämligen väl illustrerar det mycket skadliga inflytande media har idag. CNN 's tekniska chef blir ovan hemligt inspelad när han talar om att ingjuta rädsla om påstådda klimatförändringar för att kunna kontrollera medborgarna, då annat nu förlorat skrämselfaktorn. 

Ingen har väl denna sommar t.ex. undgått hur Sveriges media gått på om vädret, de få varma dagar vi haft? Ja, det är ju som så att Sveriges så kallade media nyttjar CNN som frekvent källa. Så kan Sveriges media agera, utan följder, mot bakgrund av att den så kallade oppositionen deltagit i skapandet av ett mycket omfattande statligt bidrag till sektorn. 

Vad säger du Ulf, är ovan normalt? Är detta vad våra skatter ska gå till? Fast det är klart, man biter inte den hand som föder en, eller hur? Bidrag i utbyte mot att som politiker aldrig bli granskad och uppföljd på konkreta resultat? Det kanske inte är så dumt med statligt finansierad korruption ändå?

På t.ex 1200-talet skrämdes makthavare med religion och helvetet, för att tygla undersåtar. Nutidens maktfullkomliga skräms istället med klimatet och den undergång som drabbar oss om vi inte gör som de säger. Religion som religion. Totalförbjud för guds skull vetenskapliga diskussioner och lösningar, som 1200-talets prästerskap, i klimatfrågan. Kärnkraft kommer t.ex. inte ens på fråga?

onsdag 20 juli 2022

Livet, börsen och allting

Vad vore en sommar utan några läste böcker och lite bildning? Själv har jag just läst nedan bok. Det var ett tämligen filosofiskt innehåll i den här boken får jag säga. Nästan svårt att se en röd tråd, men på något vis fick författarna till slut ändå ihop det. 

Jag vet inte om detta är en bok som är nödvändig att läsa för att bli en bättre investerare, men det fanns likväl ett antal givande punkter i den. Visste du t.ex. hur otroligt mycket bättre bolag med stort insiderägande (högsta ledning, styrelse) faktiskt har presterat över tid? Eller vikten av att ställa sig frågan Cui bono? Världen hade sannerligen varit ett bättre ställe om fler gjorde det sistnämnda lite oftare. 

Nu är en av författarna partisk, men ett av ämnena som diskuterades i denna bok är indexfonder. Jag delar inte alla åsikter kring det, men jag befarar att de har rätt till stor del. Aktiv ägarstyrning är som bekant självklart viktigt i ett långsiktigt framgångsrikt näringsliv. Ni som anser att indexfonder är jordens frälsning för sparare kanske bör reflektera något över det faktum att indexfonder står för den exakta motsatsen till detta. Alla de esg förvaltare som påstår sig räkna fram hållbara fonder genom korrekt esg poäng, hur genomskinligt är inte den falskheten?... Högre avgifter är det enda som är säkert med detta. Cui bono?  

Detta och lite andra mentala modeller och idéer får man lära sig om i denna bok. I sin helhet ganska underhållande, trots att författarna har så pass olika språk.

Har du själv möjligen läst boken och vad tyckte du?

fredag 8 juli 2022

Risk Intelligence

En läsare undrade hur det går med Risk Intelligence. Jo, jag är ju själv tålmodig så det mindre innehavet ligger kvar i portföljen, trots att aktiemarknaden misshandlat kursen likt mycket annat. Fundamentalt sett så fortsätter den organiska tillväxten dock takta på omkring goda 15-20 procent årligen. Således samma takt de höll innan de galna åren 2020-2021 i världsekonomin. Lönsamheten kommer sannolikt 2023-24, efter tidigare mer investeringstunga tid sedan noteringen. Jag förväntar mig dock de är kassaflödespositiva i år, vilket känns viktigt givet omgivande makro. Vdn deltog nyligen i presentationen nedan.

Lyssna gärna på ovan så får du veta mer om vad bolaget gör, dess historik och nuvarande utveckling. Det ska kanske tilläggas att investeringar i micro cap bolag är inget för alla. Det svänger och det kräver tålamod (ie inga snabba cash här heller, som alltid, utan tänk år...).

Äger du själv aktier i Risk Intelligence?

Länk till Risk Intelligence hos Avanza 

söndag 3 juli 2022

Kvantitativ handel 2022

Det första halvåret 2022 är över och det är därmed dags att, sommarvärme till trots, reflektera lite. Det här året har inletts ganska stökigt i nästan samtliga tillgångsklasser och många man pratar med har svårt att vara annat än lite smått buttra över utvecklingen. Efter de galna åren 2020-2021 så tycker jag själv nog att det är lite nyttigt med en återgång till mer av ett normalläge i ekonomin. Faktum är att när jag tänker på det så är det nästan lite skrämmande hur många av de som är aktiva i finansmarknaden idag som aldrig upplevt något sådant som positiva och stigande räntor. Det ger avtryck i de rörelser vi nu kan observera och i många av de resonemang man hör. 

Jag har tidigare skrivit om hur 2020 gav mig anledning att delvis modifiera min helautomatiska handel, jag försökte dra lärdom av det som då hände. Därför är det nu lite extra intressant att följa upp hur 2022 utvecklar sig och notera om det finns ytterligare möjligheter till förbättring.

Realiserat resultat i kvantportföljen 20220630.

På den tiden jag arbetade utomlands så fanns det ett talesätt: " watch the trader who is too consistent, for he is the one who is going to blow up ". Det ligger en del i det där, på flera vis, insåg jag med tiden.  Det första som slår mig i grafen ovan är att årets utveckling har varit betydligt mer volatil än föregående års. Det är i sig helt naturligt givet omgivande makroutveckling. Egentligen anser jag att år som dessa i princip handlar om att bevara kapital, att överleva till nästa mer förmånliga period i cykeln. Med tanke på det så är jag nöjd såhär långt. Det är kul att kortsidan i portföljen visar sig fungera någorlunda.

Jag har än så länge funnit anledning till ett mindre antal revideringar. En av de strategier jag sjösatt i år håller inte riktigt måttet och den kommer sannolikt bytas ut under q3. Risken kommer under andra halvåret sannolikt successivt dras upp i två av mina strategier.     

Hur har året inletts för din del?

söndag 12 juni 2022

Dina och mina pengar?...

Det har varit lite stökigt på börsen i år som bekant. Detta kommer efter en lång tids börsuppgång så därmed var det i princip lika säkert som amen i kyrkan att vi skattebetalare skulle komma att få ta del av rubriker som nedan. 

Örebro kommun har en Socialdemokratiskt anförd kommunledning, så jag är knappast förvånad. Respekten för andras pengar är inte detta partis största kännetecken. Jag är inte heller det minsta förvånad över kommentaren från kommunstyrelsens ordförande ( John Johanssen (S) ) : 

" förlusten bara är teoretisk och att det först är när aktierna säljs som man vet det verkliga resultatet. Men aktiernas värde måste bokföras i bokslutet där det på pappret blir en minuspost. "

Alltså inte nog med att de omdömeslöst placerar skattemedel på börsen, de ljuger också hejdlöst om konsekvenserna. Var så säker, dessa förluster kommer öka lavinartat innan kommunen får nog. 

Det fattades bara att jag även kan konstatera att kommunen deltagit i esg spektaklet:

" Som en ansvarsfull investerare ska Örebro kommun möjliggöra en god långsiktig avkastning genom att placera tillgångar i hållbara företag, samt identifiera och uppmuntra förvaltare och företag som verkar för att uppfylla FN:s globala mål för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. "

Man får väl som skattebetalare anta att G som i governance antyder att kommunen därmed styr sin verksamhet på bästa hållbara vis?... Ärligt talat, man vill ju bara kräkas.

Det här är tyvärr vare sig första eller sista gången offentliga institutioner får för sig att spela bort skattemedel. Omkring hälften av Sveriges kommuner och regioner sägs ha agerat likartat. Samtidigt anförs det bedrägligt nog ofta i debatten att skatter måste höjas.    

Har du som skattebetalare möjligtvis kontrollerat din egen kommun? Beaktar du i årets val hur dina politiker agerar med pengar, eller gör du som de flesta tycks göra idag (skiter i vilket)?   

lördag 7 maj 2022

Mental models

Genom åren så har jag lyssnat en hel del på andra personer när det kommer till investeringar. En av dem är förstås Charlie Munger. Om man inte vet var man ska starta så är han och Warren självklart värda att lyssna på. Lyckligtvis finns de än med oss, trots aktningsvärd ålder. 

De leder en koncern med bred exponering mot Amerika och är det någon som har god insikt i den amerikanska ekonomins faktiska utveckling så torde det vara Berkshire Hathaway. Redan i ett ganska tidigt skede av pandemin 2020 så berättade Warren tex om hur de såg breda prishöjningar från leverantörer som de accepterade och i sin tur höjde de priserna kraftigt. Detta var alltså i ett läge när merparten andra pratade om hur temporär och tam inflationen var. Först nu har de sistnämnda vaknat till, alltså nästan 2 år senare. Även när det kommer till inflation så kan man med fördel lyssna till praktiker av detta slag, och inte till t.ex. teoretikerna på centralbanker (som ofta har ett stort egenintresse i vad som förmedlas).


söndag 24 april 2022

Stödjer Ebba Busch till 100%

Jag vet nästan inte vad som är värst. De våldsamma islamistiska upploppen i Sverige denna påsk med över 100 skadade poliser, eller det sätt ansvariga politiker har agerat på. Det torde nu stå helt klart för gemene man att regeringen på intet vis står bakom en fungerande rättsordning och demokrati i Sverige. Utsätts polis och andra medborgare för grovt våld av detta slag så måste samhället givetvis svara med hårda konsekvenser och snabbt och skoningslöst. Det är inget att diskutera om, i ett normalt land.

Inte bara snygg. Hur är det med den svajiga ryggraden, Ulf...?

Ska jag hårdra det så fattas det väl nu nästan bara att några av upploppsmakarna grips, för att därefter frias med rekordhöga skadestånd. Dvs. på det vis det har gått till flera gånger nyligen, i det politiserade juridiska systemet i Sverige. Vad händer med rättsordningen och demokratin i ett land den dag allt fler poliser inser att det inte är värt att riskera sitt liv utan uppbackning från politiker och media? Den dagen kanske inte är långt bort, för dagens Sverige är snabbt på väg mot en så kallad fallerad stat

Det alltmer akuta händelseförloppet i dagens Sverige kan möjligen hanteras genom att med omedelbar start direktutvisa kriminella migranter samt religiöst extrema. För de är nu bevisligen så pass många så att staten förlorat kontrollen över delar av territoriet. Nuvarande utveckling är farlig och det motiverar således kraftfulla och avskräckande åtgärder. 

Även i Norge försökte de lättkränkta sig på stenkastning häromdagen. Norska polisen svarade föredömligt  med tårgas, grep ett antal av terroristerna och upplöste därefter mötet. Notera att inget nämndes om skadade poliser eller ytterligare våldsamheter mot samhällets grundpelare. Notera hur detta således skiljer sig från situationen i Sverige, där våldsverkarna istället tilläts flytta fram sina positioner i samhället. Allt under impotente Morgan Johanssons överseende. Frågan är om regeringen ens förstår hur detta skadar bilden av Sverige internationellt, eller hur det skadar investeringsviljan i Sverige än mer? Sveriges grova problem med inrikes säkerhetsläge är på riktigt.

Vad tycker du själv om ovan? Stöttar du kanske Ebba och har du sett över planen för Swexit?       

söndag 27 mars 2022

Tar inflationen dig?...

Hur ofta tänker du på fördelningen av ditt hushålls intäkter och utgifter? Om du inte brukar göra det så finns det sannerligen god anledning att göra det i nuläget, givet att världens politiker och centralbanker kollektivt sett tycks ha tappat greppet helt och hållet. Det började med Grönhinken och efter finanskrisen accelererade utvecklingen sedan helt bortom alla rimliga proportioner. Ett slags försök till världsrekord i grupptänk. Det framstår som att de alla invaggade sig själva i förvissningen om att obegränsat med pengar kunde tryckas, utan att det skulle kunna resultera i hyperinflation eller andra problem. Ja, varför ens bemöda sig med att lära av historien? Det vore ju dumt rent av?  

Klicka för större bild.
 

SCB beräknar kpi baserat på en korg av varor och tjänster och kategorierna är proportionerliga emot hur mycket hushållen köper av dem. Hur denna beräkning av inflation går till är en komplicerad och tämligen omtvistad historia. Jag tillhör själv dem som är benägen att hävda att metodiken underskattar faktiskt upplevd inflation. Jag säger inte att det är för att en låg officiell siffra gynnar stater, men det skulle kunna vara som så.  

Det räcker att titta snabbt på ovan bild för att inse att ett fåtal kategorier dominerar kpi. Händelsevis råkar det röra sig om sådant där politikerna har stort inflytande. Priset för lokaltrafik har t.ex. visat en hög inflation under decennier, faktiskt högre än för drivmedel. Även med drivmedel gör Sveriges regering sitt yttersta för att fördyra folks liv. För att inte tala om boendet, där politiskt orsakat skenande energipris får omfattande konsekvenser. För att inte tala om det politiska sabotaget via hyresregleringar som har minskat utbud av bostäder och skapat en enormt lönsam svart andrahandsmarknad. Det framstår tyvärr som att politikerna faktiskt inte förstår vidden av detta. Den bruna omställningen, förlåt den gröna, är ännu ett exempel på farligt politiskt misslyckande. En politiskt orsakad recession kan inte uteslutas i nuläget.

Om man tittar närmare på komponenterna i kpi så framgår att utvecklingen över tid har skiljt sig åt tämligen mycket. Det går således att påverka sin personligt upplevda inflation en hel del, beroende på de val och prioriteringar du gör. Du behöver exempelvis inte handla på Ica för rika eller åka med lokaltrafiken. Om du ska köpa något så lönar det sig oftast rikligt att fundera igenom det. Om du t.ex. ska serva din bil så kan du kanske spara hälften genom att ta in offerter via Autobutler

Beroende på hur dina utgifter fördelar sig så går det även att tänka i termer av att konstruera en portfölj med egenskaper som hedgar väsentliga utgifter. Jag äger själv exempelvis aktier knutna till reala tillgångar, råvaror och matproduktion. Det är även viktigt att bolagen du investerar i har tillräckligt stark marknadsposition för att höja priser. Hur resonerar du själv kring detta, är det något du beaktar?    

torsdag 3 mars 2022

Motigt börsår

Detta år har varit motigt på börsen för många, inklusive mig själv. Ska man se något positivt med det så är det att det är bra att emellanåt påminnas om vad risk faktiskt innebär. De mycket goda åren 2020-2021 var inte att betrakta som normalår avkastningsmässigt, utan tvärtom. Jag försöker själv att betrakta volatila perioder som något lärorikt, för desto fler sådana man går igenom på börsen, desto bättre blir man som investerare i det fall man ägnar tiden åt att lära sig något och att jaga affärstillfällen, istället för att gripas av ångest. 

Jag har aldrig förstått det där vissa fondförvaltare lägger så pass mycket tid på, dvs den rakt igenom meningslösa sektorrotationen. Jag försöker istället se till att ha en balans i mina portföljer och koncentrerar mig på att finna bra bolag som jag kan äga långsiktigt. Ovan ses min utdelningsportfölj och den är viktad mycket mot diversifierande reala tillgångar i syfte att förse mig med ett bra kassaflöde att löpande återinvestera. I denna investerar jag hellre utomlands, ofta i Usa, då det ger mig goda möjligheter att välja mer specifik fördelning av risk än vad som ofta är fallet i Sverige. Ofta så medför det även en valutaexponering som blir förmånlig i oroligare tider, för då vill man inte gärna sitta för tungt i en skvalpvaluta som kronan. 

Hur har börsåret varit för dig såhär långt?

måndag 28 februari 2022

Nyttiga idioter och miljön

Hur kommer det sig att foliehattarna ofta visar sig ha rätt? I förra inlägget kunde ni läsa om hur korrupt Tysklands före detta högsta politiska ledning är. Idag visar det sig vem som finansierat den påstådda miljörörelsen.

Detta är helt väntat, men ändå stort i sig. En fransk statsvetarprofessor säger att de har funnit att ryska ekonomiska intressen har finansierat så kallade miljörörelser i Europa, för att dessa ska påverka politiken och få länder att stänga kärnkraften. Med känt katastrofalt resultat för miljön, ekonomin såväl som för demokratin.    

https://twitter.com/KaplanBen_Fr/status/1497663247071203333

Magdalena Andersson sa senast idag, i media, att hon kan tänka sig att riva upp beslutet om slutförvaring av kärnbränsle för att få bilda regering med Miljöpartiet än en gång. Ett viktigt besked till alla er som vill se en fungerande och rimlig energiförsörjning i Sverige, och i förlängningen ett oberoende av Putin. Hur kommer det sig att detta parti alltid prioriterar makten framför allt annat?

Faktum är att man kan kalibrera sin moraliska och analytiska kompass rätt väl genom att göra tvärtemot vad miljörörelsen ofta förespråkar. Hur kommer det sig att miljörörelsen mest kännetecknas av folk som låter sig nyttjas som nyttiga idioter? Vad tror du?

fredag 18 februari 2022

Förvaltaren om energifrågan...

Det är sällan personer i näringslivet vågar ta bladet från munnen och säga som det är. Oftast ser man istället kommunikation anpassad av pr-byråer i enlighet med politisk korrekthet. Detta skadliga agerande visar enkom ett påfallande förakt emot kunder och andra mottagare av budskapet. Så som om de antar att alla andra helt saknar intellekt. 

Inom finansbranschen har all denna falskhet gått så pass långt på senare år så att man anammat exkludering drivet av esg. En liten grupp individer ska ta sig rätten att definiera normer, vad som är rätt eller fel och alla andra ska sedan rätta in sig i ledet eller straffas ut. Ingen debatt. Säg mig, när skapade exkludering ett mervärde? Det är däremot påfallande likt kommunism och den tid då nazismen exkluderade judar, för att därefter sända dem till koncentrationslägren. Hade nyordet hållbarhet funnits på den tiden så är jag övertygad om att de använt det för detta. Eller hur AP7 ? 

Därför är det befriande när en fondförvaltare säger några väl valda och självklara ord om energifrågan nedan. Sådan tydlighet uppskattar jag, då vet jag att förvaltaren drivs av rationella beslut och inte enfaldigt och skadligt trams. Dvs sådant som ger resultat i längden. 

Utveckla nästa generations säkra kärnkraft, för miljöns skull.

" Nya EU-beslut i den gröna omställningen gynnar fonden Atlant Green Tech Metals. Samtidigt fokuserar man framförallt på två ovälkomna hot i form av en snabb räntehöjningscykel i USA och geopolitisk oro mellan Ryssland och Ukraina. Det skriver förvaltaren för Atlant Green Tech Metals, Mattias Gromark i en marknadskommentar.Inom hållbarhetsområdet har EU gått vidare med att låta kärnkraft och viss gaskraft vara en del av taxonomin för den gröna energiomställningen. Förvaltaren lyfter fram Polen som är ett av de mest kolberoende länderna i Europa. Nyligen tillkännagav den polska kopparproducenten KGHM att man ska ställa om från kolkraft till kärnkraft framställd av små modulära reaktorer.

Leverantör blir amerikanska NuScale och första reaktorn kommer att tas i drift 2029. Så sakteliga börjar man förstå att kol måste bort för att klara energiomställningen. Energirörelsens fokus på att lägga ner kärnkraft istället för att fokusera på förbränningen av kol, gas och olja har varit förödande för att få ner koldioxidutsläppen. Energiomställningen och elektrifieringen kräver mycket ny kraft och en viss andel av kraften måste vara planerbar för att ge en stabil tillgång. Mixen mellan sol, vind, vatten och kärnkraft kommer att vara vägen framåt", skriver Gromark.Vidare menar förvaltaren att tekniken för storskalig energilagring inte finns ännu, även om det görs framsteg inom sektorn. Gaskraften som Tyskland satsat på som ersättning för sin kärnkraft har enligt förvaltaren varit ett stort misstag då Ryssland är leverantören. Detta ser förvaltaren som ett misstag både för miljön och Europas säkerhet, vilket blev tydligt när Putin valde att hålla igen gasflödet och orsakade en energikris.

Tysklands tidigare förbundskansler Gerard Schröder är föreslagen som ordförande för Ryska Gazprom – samtidigt som han har kvar sitt arbetsrum i Tyska parlamentet. Att våra folkvalda byter karriär och väljer att tjäna totalitära stater och samtidigt minskar vårt oberoende är ett problem som Europa behöver dra lärdomar av, avslutar Mattias Gromark.

När fler än fem miljoner tyskar inte längre har råd att värma sina bostäder till följd av korrupt politik, då är det tid för eftertanke och förändring. Sverige är inte ett dugg bättre, här slår vi ut förutsättningar för matproduktion i landet och bidrag delas nu ut så att folket har råd att betala energiskatt. Energi, transport och snart mat är idag en klassfråga till följd av politik, ska vi ha det så? 

Hur kommer det sig att media inte granskar politikers agerande alls numera? Ska politiker som G Schröder verkligen komma undan med denna ytterst skadliga korruption? Det behövs förmodligen en kommission för att granska all denna korruption. För en sak är säker, och det är att mycket av den så kallade gröna sektorn har vuxit med skattemedel och sannolikt via mutor (lobbyism). Intensiteten och frånvaron av saklig debatt i energifrågan indikerar just detta. 

Länk till Atlant green tech metals hos Avanza

måndag 7 februari 2022

Äger de Sverige?

Henrik Jönsson sammanfattar problemen i styrningen av Sverige på ett bra vis i nedan video. När mer än 60 procent av LOs medlemmar inte längre stödjer Socialdemokraterna, då är det inget annat än ett korrupt agerande att de lägger medlemmarnas avgifter på påverkansoperationer i syfte att stärka en liten och sluten grupps makt. Lägg därtill återkommande utrensningar av demokratiskt framröstade individer, med enda anledning av politisk åsikt. Hur rimmar det med allas lika värde? Hur rimmar det med demokratiska värderingar?

 

Vad anser du själv om LOs agerande i syfte att stärka sina personliga privilegier? Vad skiljer detta agerande och deras särställning från en maffia?

torsdag 3 februari 2022

Skattetrycket i Sverige

Skatter är någonting det nästan aldrig pratas om i Sverige. Det vill säga i den meningen att så kallade journalister i princip aldrig lyfter fram hur ofantligt högt det totala skattetrycket faktiskt är. Om man hör något så är det snarare från politiskt håll, om att det saknas pengar.

Klicka för större bild.

Ovanstående siffror är tagna från Ekonomifakta, där jag har räknat om från procent av BNP till motsvarande Miljarder kronor i skattetryck. Jag måste påstå att jag själv blev överraskad, för att inte säga smått chockad när jag betraktade utvecklingen ovan sedan 1950. Enbart mellan 2010-2020 så ökade skattetrycket i Sverige med ohyggliga 315 Miljarder kronor. Alltså mer än trehundra Miljarder kronor på 10 år. En ökningstakt som även speglas i biståndet relativt bnp. Eller bistånd, kalla det istället för stöd till de korrupta diktatorernas personliga ekonomi (dit Putin för övrigt räknas).

Vän av ordning frågar sig vad Sveriges medborgare har fått i utbyte? De senaste 14 åren har vi exempelvis fått ca 5,000 färre platser i vården, en resursbrist som exponerats vidöppet i tider av covid. Många äldre avled helt i onödan, enbart tack vare politikers prioriteringar. Utöver det har vi även fått se en havererad skola, en havererad polis och rättsväsende, bidragsmigration, politiskt skapad energikris och skenande dödligt våld. 

Det var väl en sagolik tur och slump att Socialdemokraterna mitt i allt detta idag levererade en så kallad utredning med slutsatsen att inget utökat tjänstemannaansvar behövs? Ja, för hur skulle det se ut om korruptionen inte kan fortgå helt obehindrat och bekymmerslöst?... I det Socialdemokratiska Sverige skall ansvarslöshet och därmed kleptokrati frodas. Mot den bakgrunden får det anses helt naturligt att LO kör över sina medlemmars val och politiska åsikter, för att därefter annonsera att de ger regeringen 60 miljoner kronor i utbyte mot politiska krav. I ett normalt land skulle det klassas som bestickning och media skulle utmana dem. Här tiger media då de är köpta av politikerna. Den så kallade oppositionen har talande nog inte insett behovet av tjänstemannaansvar heller. 

Håller du med mig om att det är dags för Sverige och svenskarna att vakna upp? Att det är dags att ställa sig lite grundläggande frågor inför valet? Vad fan får vi för pengarna och vem bär ansvaret?...

Sverige har ekonomiskt svagbegåvade politiker i högsta ledningen. Det är ett faktum och kom ihåg att det inte behöver vara så. Det går att ändra på och det är ditt ansvar. Det är dags för förändring.

söndag 30 januari 2022

Januari blev en bra månad

Det här året fick kanske inte den inledning på börsen som många hade hoppats på? För statistiskt sett så brukar det inte se ut såhär i Januari. Även jag har förstås tagit en del temporära förluster i min långsiktiga investeringsportfölj, men det är inget som egentligen bekommer mig. För det som håller mig vaken om nätterna är inte ifall marknadsvärdet svänger. Om det däremot är som så att något fundamentalt viktigt har inträffat som riskerar att påverka bolagets långsiktiga förutsättningar, alltså inget jag normalt sett läser om i mediabruset vill säga, då finns anledning att fundera och eventuellt agera. Annars försöker jag snarare fokusera på möjligheterna som faktiskt uppstår i en mer volatil marknad. För det är då man kanske kan köpa in sig till ett rimligt pris i det där intressanta bolaget man funderat över en längre tid. 

Det finns alltid ting att oroa sig för, för den som vill (t.ex. Ryssland, covid, inflation, räntor, centralbanker...). Vill du oroa dig så ska du alltid följa media noga, men jag tror inte det är konstruktivt betraktat över en längre tid. Börsen har stigit ca 10 procent årligen i över ett sekel. Det säger sig själv att det är svårt att tjäna pengar om du ska gå emot denna starka medvind. Nuvarande rapportperiod visar att företagen går fortsatt bra, enligt min uppfattning. Utvecklas bolagen väl så utvecklas portföljen väl över tid. Det är inte krångligare än så.

Ovan ses årets resultat i min helautomatiska algohandel för i år, även om grafen i sig själv givetvis inte är allt jag använder för att utvärdera den bakomliggande processen. Föregående år var ett bra år och om jag jämför med det så har året inletts mer än dubbelt så bra. År 2020 var en lärorik period i så måtto att de händelser som då skedde gav mig anledning att fundera över portföljens sammansättning och ett antal åtgärder vidtogs därefter. Bättre diversifiering och fler transaktioner vid edge ger resultat över tid. Därmed var det intressant för min del att se hur portföljen skulle stå sig i nuvarande marknadsläge. Jag har än så länge inte funnit anledning att revidera den affärsplan jag har inför 2022.     

Hur har året inletts för din del? Håller du med om det jag resonerar om ovan?

onsdag 19 januari 2022

Systematic Trading

Jag försöker läsa en del böcker under ett år, oftast sådana där jag lär mig något. Just nu håller jag på med Systematic Trading. Anledningen att jag valde den var att författaren har en bakgrund som förvaltare på en världens största sådana hedgefonder.


Det märks att författaren har en institutionell bakgrund och det var lite kul att få en inblick i hur de kan resonera kring strategival, verifiering av strategier, positionsstorlek osv. Men, jag skulle inte säga att mycket av de insikterna är överdrivet användbara för en privatperson. I mitt tycke var denna bok lite väl filosofisk, snarare än vare sig matematiskt rigorös eller praktisk.   

Har du själv läst några liknande böcker som du kan rekommendera?

måndag 3 januari 2022

Spådom 2022

Såhär års brukar alla seriösa experter och förståsigpåare publicera en lång lista med spådomar inför året som kommer. Halvt på allvar, halvt på skämt. Jag understödjer inte mina ord med en tjock meningslös lunta, men jag är inte sämre än att jag kommer med två förslag på vad som kan inträffa enligt min egen spåkula.

Är ni beredda, för här kommer de:

1. Oscar Properties återupptar utdelningen på preferensaktierna och återköper dem möjligen. Detta kan man sluta sig till med tanke på bolagets fortsatta återhämtning finansiellt, efter omstruktureringen, samt deras målsättningar avseende framtida balansomslutning och rating. Eller som de själva uppger: " Det är korrekt att obligationen förhindrar oss att för närvarande dela ut. Men i takt med att vi växer och kassaflödet blir starkare så kommer vi kunna dela ut enligt villkoren med obligationen. "

2. I Norge förs, med all rätt, diskussioner om att riva upp avtalen som lett till att landet exporterar all lokalproducerad vattenkraft och således har rekordhögt elpris tack vare nedläggning av svensk kärnkraft. Kanske sker detta under året, vilket vore det enda rimliga. Alla bör nämligen bära konsekvenserna av sina egna galna beslut. 

Vad tror du om det och vad ser du själv i spåkulan?