Adtraction

måndag 28 februari 2022

Nyttiga idioter och miljön

Hur kommer det sig att foliehattarna ofta visar sig ha rätt? I förra inlägget kunde ni läsa om hur korrupt Tysklands före detta högsta politiska ledning är. Idag visar det sig vem som finansierat den påstådda miljörörelsen.

Detta är helt väntat, men ändå stort i sig. En fransk statsvetarprofessor säger att de har funnit att ryska ekonomiska intressen har finansierat så kallade miljörörelser i Europa, för att dessa ska påverka politiken och få länder att stänga kärnkraften. Med känt katastrofalt resultat för miljön, ekonomin såväl som för demokratin.    

https://twitter.com/KaplanBen_Fr/status/1497663247071203333

Magdalena Andersson sa senast idag, i media, att hon kan tänka sig att riva upp beslutet om slutförvaring av kärnbränsle för att få bilda regering med Miljöpartiet än en gång. Ett viktigt besked till alla er som vill se en fungerande och rimlig energiförsörjning i Sverige, och i förlängningen ett oberoende av Putin. Hur kommer det sig att detta parti alltid prioriterar makten framför allt annat?

Faktum är att man kan kalibrera sin moraliska och analytiska kompass rätt väl genom att göra tvärtemot vad miljörörelsen ofta förespråkar. Hur kommer det sig att miljörörelsen mest kännetecknas av folk som låter sig nyttjas som nyttiga idioter? Vad tror du?

fredag 18 februari 2022

Förvaltaren om energifrågan...

Det är sällan personer i näringslivet vågar ta bladet från munnen och säga som det är. Oftast ser man istället kommunikation anpassad av pr-byråer i enlighet med politisk korrekthet. Detta skadliga agerande visar enkom ett påfallande förakt emot kunder och andra mottagare av budskapet. Så som om de antar att alla andra helt saknar intellekt. 

Inom finansbranschen har all denna falskhet gått så pass långt på senare år så att man anammat exkludering drivet av esg. En liten grupp individer ska ta sig rätten att definiera normer, vad som är rätt eller fel och alla andra ska sedan rätta in sig i ledet eller straffas ut. Ingen debatt. Säg mig, när skapade exkludering ett mervärde? Det är däremot påfallande likt kommunism och den tid då nazismen exkluderade judar, för att därefter sända dem till koncentrationslägren. Hade nyordet hållbarhet funnits på den tiden så är jag övertygad om att de använt det för detta. Eller hur AP7 ? 

Därför är det befriande när en fondförvaltare säger några väl valda och självklara ord om energifrågan nedan. Sådan tydlighet uppskattar jag, då vet jag att förvaltaren drivs av rationella beslut och inte enfaldigt och skadligt trams. Dvs sådant som ger resultat i längden. 

Utveckla nästa generations säkra kärnkraft, för miljöns skull.

" Nya EU-beslut i den gröna omställningen gynnar fonden Atlant Green Tech Metals. Samtidigt fokuserar man framförallt på två ovälkomna hot i form av en snabb räntehöjningscykel i USA och geopolitisk oro mellan Ryssland och Ukraina. Det skriver förvaltaren för Atlant Green Tech Metals, Mattias Gromark i en marknadskommentar.Inom hållbarhetsområdet har EU gått vidare med att låta kärnkraft och viss gaskraft vara en del av taxonomin för den gröna energiomställningen. Förvaltaren lyfter fram Polen som är ett av de mest kolberoende länderna i Europa. Nyligen tillkännagav den polska kopparproducenten KGHM att man ska ställa om från kolkraft till kärnkraft framställd av små modulära reaktorer.

Leverantör blir amerikanska NuScale och första reaktorn kommer att tas i drift 2029. Så sakteliga börjar man förstå att kol måste bort för att klara energiomställningen. Energirörelsens fokus på att lägga ner kärnkraft istället för att fokusera på förbränningen av kol, gas och olja har varit förödande för att få ner koldioxidutsläppen. Energiomställningen och elektrifieringen kräver mycket ny kraft och en viss andel av kraften måste vara planerbar för att ge en stabil tillgång. Mixen mellan sol, vind, vatten och kärnkraft kommer att vara vägen framåt", skriver Gromark.Vidare menar förvaltaren att tekniken för storskalig energilagring inte finns ännu, även om det görs framsteg inom sektorn. Gaskraften som Tyskland satsat på som ersättning för sin kärnkraft har enligt förvaltaren varit ett stort misstag då Ryssland är leverantören. Detta ser förvaltaren som ett misstag både för miljön och Europas säkerhet, vilket blev tydligt när Putin valde att hålla igen gasflödet och orsakade en energikris.

Tysklands tidigare förbundskansler Gerard Schröder är föreslagen som ordförande för Ryska Gazprom – samtidigt som han har kvar sitt arbetsrum i Tyska parlamentet. Att våra folkvalda byter karriär och väljer att tjäna totalitära stater och samtidigt minskar vårt oberoende är ett problem som Europa behöver dra lärdomar av, avslutar Mattias Gromark.

När fler än fem miljoner tyskar inte längre har råd att värma sina bostäder till följd av korrupt politik, då är det tid för eftertanke och förändring. Sverige är inte ett dugg bättre, här slår vi ut förutsättningar för matproduktion i landet och bidrag delas nu ut så att folket har råd att betala energiskatt. Energi, transport och snart mat är idag en klassfråga till följd av politik, ska vi ha det så? 

Hur kommer det sig att media inte granskar politikers agerande alls numera? Ska politiker som G Schröder verkligen komma undan med denna ytterst skadliga korruption? Det behövs förmodligen en kommission för att granska all denna korruption. För en sak är säker, och det är att mycket av den så kallade gröna sektorn har vuxit med skattemedel och sannolikt via mutor (lobbyism). Intensiteten och frånvaron av saklig debatt i energifrågan indikerar just detta. 

Länk till Atlant green tech metals hos Avanza

måndag 7 februari 2022

Äger de Sverige?

Henrik Jönsson sammanfattar problemen i styrningen av Sverige på ett bra vis i nedan video. När mer än 60 procent av LOs medlemmar inte längre stödjer Socialdemokraterna, då är det inget annat än ett korrupt agerande att de lägger medlemmarnas avgifter på påverkansoperationer i syfte att stärka en liten och sluten grupps makt. Lägg därtill återkommande utrensningar av demokratiskt framröstade individer, med enda anledning av politisk åsikt. Hur rimmar det med allas lika värde? Hur rimmar det med demokratiska värderingar?

 

Vad anser du själv om LOs agerande i syfte att stärka sina personliga privilegier? Vad skiljer detta agerande och deras särställning från en maffia?

torsdag 3 februari 2022

Skattetrycket i Sverige

Skatter är någonting det nästan aldrig pratas om i Sverige. Det vill säga i den meningen att så kallade journalister i princip aldrig lyfter fram hur ofantligt högt det totala skattetrycket faktiskt är. Om man hör något så är det snarare från politiskt håll, om att det saknas pengar.

Klicka för större bild.

Ovanstående siffror är tagna från Ekonomifakta, där jag har räknat om från procent av BNP till motsvarande Miljarder kronor i skattetryck. Jag måste påstå att jag själv blev överraskad, för att inte säga smått chockad när jag betraktade utvecklingen ovan sedan 1950. Enbart mellan 2010-2020 så ökade skattetrycket i Sverige med ohyggliga 315 Miljarder kronor. Alltså mer än trehundra Miljarder kronor på 10 år. En ökningstakt som även speglas i biståndet relativt bnp. Eller bistånd, kalla det istället för stöd till de korrupta diktatorernas personliga ekonomi (dit Putin för övrigt räknas).

Vän av ordning frågar sig vad Sveriges medborgare har fått i utbyte? De senaste 14 åren har vi exempelvis fått ca 5,000 färre platser i vården, en resursbrist som exponerats vidöppet i tider av covid. Många äldre avled helt i onödan, enbart tack vare politikers prioriteringar. Utöver det har vi även fått se en havererad skola, en havererad polis och rättsväsende, bidragsmigration, politiskt skapad energikris och skenande dödligt våld. 

Det var väl en sagolik tur och slump att Socialdemokraterna mitt i allt detta idag levererade en så kallad utredning med slutsatsen att inget utökat tjänstemannaansvar behövs? Ja, för hur skulle det se ut om korruptionen inte kan fortgå helt obehindrat och bekymmerslöst?... I det Socialdemokratiska Sverige skall ansvarslöshet och därmed kleptokrati frodas. Mot den bakgrunden får det anses helt naturligt att LO kör över sina medlemmars val och politiska åsikter, för att därefter annonsera att de ger regeringen 60 miljoner kronor i utbyte mot politiska krav. I ett normalt land skulle det klassas som bestickning och media skulle utmana dem. Här tiger media då de är köpta av politikerna. Den så kallade oppositionen har talande nog inte insett behovet av tjänstemannaansvar heller. 

Håller du med mig om att det är dags för Sverige och svenskarna att vakna upp? Att det är dags att ställa sig lite grundläggande frågor inför valet? Vad fan får vi för pengarna och vem bär ansvaret?...

Sverige har ekonomiskt svagbegåvade politiker i högsta ledningen. Det är ett faktum och kom ihåg att det inte behöver vara så. Det går att ändra på och det är ditt ansvar. Det är dags för förändring.