Adtraction

söndag 27 mars 2022

Tar inflationen dig?...

Hur ofta tänker du på fördelningen av ditt hushålls intäkter och utgifter? Om du inte brukar göra det så finns det sannerligen god anledning att göra det i nuläget, givet att världens politiker och centralbanker kollektivt sett tycks ha tappat greppet helt och hållet. Det började med Grönhinken och efter finanskrisen accelererade utvecklingen sedan helt bortom alla rimliga proportioner. Ett slags försök till världsrekord i grupptänk. Det framstår som att de alla invaggade sig själva i förvissningen om att obegränsat med pengar kunde tryckas, utan att det skulle kunna resultera i hyperinflation eller andra problem. Ja, varför ens bemöda sig med att lära av historien? Det vore ju dumt rent av?  

Klicka för större bild.
 

SCB beräknar kpi baserat på en korg av varor och tjänster och kategorierna är proportionerliga emot hur mycket hushållen köper av dem. Hur denna beräkning av inflation går till är en komplicerad och tämligen omtvistad historia. Jag tillhör själv dem som är benägen att hävda att metodiken underskattar faktiskt upplevd inflation. Jag säger inte att det är för att en låg officiell siffra gynnar stater, men det skulle kunna vara som så.  

Det räcker att titta snabbt på ovan bild för att inse att ett fåtal kategorier dominerar kpi. Händelsevis råkar det röra sig om sådant där politikerna har stort inflytande. Priset för lokaltrafik har t.ex. visat en hög inflation under decennier, faktiskt högre än för drivmedel. Även med drivmedel gör Sveriges regering sitt yttersta för att fördyra folks liv. För att inte tala om boendet, där politiskt orsakat skenande energipris får omfattande konsekvenser. För att inte tala om det politiska sabotaget via hyresregleringar som har minskat utbud av bostäder och skapat en enormt lönsam svart andrahandsmarknad. Det framstår tyvärr som att politikerna faktiskt inte förstår vidden av detta. Den bruna omställningen, förlåt den gröna, är ännu ett exempel på farligt politiskt misslyckande. En politiskt orsakad recession kan inte uteslutas i nuläget.

Om man tittar närmare på komponenterna i kpi så framgår att utvecklingen över tid har skiljt sig åt tämligen mycket. Det går således att påverka sin personligt upplevda inflation en hel del, beroende på de val och prioriteringar du gör. Du behöver exempelvis inte handla på Ica för rika eller åka med lokaltrafiken. Om du ska köpa något så lönar det sig oftast rikligt att fundera igenom det. Om du t.ex. ska serva din bil så kan du kanske spara hälften genom att ta in offerter via Autobutler

Beroende på hur dina utgifter fördelar sig så går det även att tänka i termer av att konstruera en portfölj med egenskaper som hedgar väsentliga utgifter. Jag äger själv exempelvis aktier knutna till reala tillgångar, råvaror och matproduktion. Det är även viktigt att bolagen du investerar i har tillräckligt stark marknadsposition för att höja priser. Hur resonerar du själv kring detta, är det något du beaktar?    

torsdag 3 mars 2022

Motigt börsår

Detta år har varit motigt på börsen för många, inklusive mig själv. Ska man se något positivt med det så är det att det är bra att emellanåt påminnas om vad risk faktiskt innebär. De mycket goda åren 2020-2021 var inte att betrakta som normalår avkastningsmässigt, utan tvärtom. Jag försöker själv att betrakta volatila perioder som något lärorikt, för desto fler sådana man går igenom på börsen, desto bättre blir man som investerare i det fall man ägnar tiden åt att lära sig något och att jaga affärstillfällen, istället för att gripas av ångest. 

Jag har aldrig förstått det där vissa fondförvaltare lägger så pass mycket tid på, dvs den rakt igenom meningslösa sektorrotationen. Jag försöker istället se till att ha en balans i mina portföljer och koncentrerar mig på att finna bra bolag som jag kan äga långsiktigt. Ovan ses min utdelningsportfölj och den är viktad mycket mot diversifierande reala tillgångar i syfte att förse mig med ett bra kassaflöde att löpande återinvestera. I denna investerar jag hellre utomlands, ofta i Usa, då det ger mig goda möjligheter att välja mer specifik fördelning av risk än vad som ofta är fallet i Sverige. Ofta så medför det även en valutaexponering som blir förmånlig i oroligare tider, för då vill man inte gärna sitta för tungt i en skvalpvaluta som kronan. 

Hur har börsåret varit för dig såhär långt?