Adtraction

söndag 24 april 2022

Stödjer Ebba Busch till 100%

Jag vet nästan inte vad som är värst. De våldsamma islamistiska upploppen i Sverige denna påsk med över 100 skadade poliser, eller det sätt ansvariga politiker har agerat på. Det torde nu stå helt klart för gemene man att regeringen på intet vis står bakom en fungerande rättsordning och demokrati i Sverige. Utsätts polis och andra medborgare för grovt våld av detta slag så måste samhället givetvis svara med hårda konsekvenser och snabbt och skoningslöst. Det är inget att diskutera om, i ett normalt land.

Inte bara snygg. Hur är det med den svajiga ryggraden, Ulf...?

Ska jag hårdra det så fattas det väl nu nästan bara att några av upploppsmakarna grips, för att därefter frias med rekordhöga skadestånd. Dvs. på det vis det har gått till flera gånger nyligen, i det politiserade juridiska systemet i Sverige. Vad händer med rättsordningen och demokratin i ett land den dag allt fler poliser inser att det inte är värt att riskera sitt liv utan uppbackning från politiker och media? Den dagen kanske inte är långt bort, för dagens Sverige är snabbt på väg mot en så kallad fallerad stat

Det alltmer akuta händelseförloppet i dagens Sverige kan möjligen hanteras genom att med omedelbar start direktutvisa kriminella migranter samt religiöst extrema. För de är nu bevisligen så pass många så att staten förlorat kontrollen över delar av territoriet. Nuvarande utveckling är farlig och det motiverar således kraftfulla och avskräckande åtgärder. 

Även i Norge försökte de lättkränkta sig på stenkastning häromdagen. Norska polisen svarade föredömligt  med tårgas, grep ett antal av terroristerna och upplöste därefter mötet. Notera att inget nämndes om skadade poliser eller ytterligare våldsamheter mot samhällets grundpelare. Notera hur detta således skiljer sig från situationen i Sverige, där våldsverkarna istället tilläts flytta fram sina positioner i samhället. Allt under impotente Morgan Johanssons överseende. Frågan är om regeringen ens förstår hur detta skadar bilden av Sverige internationellt, eller hur det skadar investeringsviljan i Sverige än mer? Sveriges grova problem med inrikes säkerhetsläge är på riktigt.

Vad tycker du själv om ovan? Stöttar du kanske Ebba och har du sett över planen för Swexit?