Adtraction

tisdag 28 juli 2020

Risk Intelligence

Det tillhör kanske inte vanligheterna, men emellanåt investerar jag i tämligen små bolag som är nya på börsen. Det jag har lärt mig om den typen av företagande genom åren är att saker och ting ofta tar något längre tid än planerat av diverse anledningar, så är även fallet med danska Risk Intelligence. Det gäller att ha ett visst tålamod när man tror på det långsiktiga caset. Personligen så tror jag att säkerhet och relaterad logistik är långsiktiga trender som är här för att stanna och marknadspotentialen är fortsatt stor nu när bolaget just tagit sig igenom en tung investeringsperiod i nya erbjudanden. Intressant nog så uppvisar kunderna en hög förnyelsegrad (98 procent) på de årsvisa prenumerationerna. Sådan kundnöjdhet och lojalitet är alltid ett gott tecken.

Trenden är tydlig i försäljningen och skalbarheten bör vara god framöver.

Det här året inleddes starkt med en ökning av försäljningen med 204 procent i Januari jämfört med föregående år. Men därefter slog olyckligtvis covid till med full effekt i deras marknader och första kvartalet slutade således med en mer modest tillväxt. Det återstår nu att se om företaget enligt nuvarande plan avslutar året med ett positivt ebitda, men det finns positiva indikationer på det.

" Risk Intelligence A/S (“Risk Intelligence” or "the Company") has seen renewed increase in demand for their Advisory Services as the Company enters Q3 2020.

The impact of COVID-19 during the period from February to June resulted in an almost standstill in Advisory Services, which is Risk Intelligence’s delivery bespoke consultancy to its clients, which is supporting the Company’s subscription- and web-based Risk Intelligence System. The decrease in business was due partly to restrictions for visiting clients’ offices around the World, partly due to restrictions or direct ban of travelling to nearly all regions of the World, and partly due to some restrictions on clients’ operations.

During the end of June and early July a project combing a number of clients’ mutual interests within due diligence has been initiated, which will be delivered in July. Compliance is key within the shipping industry but in this unprecedented time it is even more critical to perform accurate due diligence. Risk Intelligence has carried out due diligence on behalf of clients since 2007 and are seeing renewed increase in clients wanting the Company to undertake independent assessments of security service providers they are utilising or considering using for future operations. The potential legislative pitfalls attached to the use of private security providers are potentially severe, and Risk Intelligence help clients operate with confidence and transparency.


It is significant that we are getting new contracts within Advisory Services in addition to the earlier reported uptake in new business within the Risk Intelligence System. ...  "

Länk till Risk Intelligence hos Avanza

lördag 18 juli 2020

Not very much ESG

Jag har funderat över detta en längre tid, men nu har jag äntligen fattat ett strategiskt beslut för mina långsiktiga portföljer. Banker har framöver inte en plats i mitt placeringsunivers. Denna sektor är inte längre ett alternativ jag ens kommer att överväga.

Det finns många olika anledningar till min syn på banker som sannolikt underpresterande företag. Bara för att nämna ett fåtal så kan vi ta det här med företagskultur som exempel. När du diskuterar om banker, privat eller i arbetet, hur ofta händer det då att den du pratar med verkligen skiner upp över sin banks goda service? Jag skulle svara nästan aldrig eller väldigt sällan. Det finns nog många förklaringar till detta faktum, men en av dem är definitivt att incitamenten i branschen är rakt igenom felaktiga och fel människor attraheras till branschen av fel anledningar. För merparten banker handlar det inte alls om hur man skapar värde för kunder på bästa sätt, utan snarare om hur personlig vinning skapas för säljaren ifråga på kunders eller samhällets bekostnad. Detta är ofta även ett bärande tema i bankers produktutveckling. Hur många privatpersoner anser du själv har förmågan att förstå matematiskt komplexa strukturerade derivat? Det har dock inte hindrat banker från att hårdsälja detta till ohyggliga marginaler under lång tid.

I nutidens samhälle pratas det mycket ESG från bankerna. Anledningen till det stavas säljande och trendföljande momentum. Det handlar till stora delar inte alls om samhällsengagemang, analys eller bolagsstyrning. För detta är i grunden ingenting som kan formuleras i matematiskt relativa tal, men det kommer mycket väl till pass när det gäller fondbolags fasad. När du beaktar bankers egen bolagsstyrning så vill jag hävda att hela affärsmodellen är långsiktigt ohållbar. Ohållbara företag är ingenting jag vill äga i mina långsiktigare portföljer.

Utöver att banker även missgynnas av ränteläget så utmanas de idag tekniskt på många olika fronter. Det finns tämligen goda skäl till detta. Många av utmanarna har en mer kundvänlig attityd och jag tror således att bolag som t.ex Savr kommer att lyckas mycket väl på sikt. Vinnare på det är kunder.             

Svårt att motstå en bra tradingposition när man ser läget, men...

Vad anser du själv om banker i allmänhet eller som placering?

Länk till Swedbank hos Avanza

tisdag 7 juli 2020

Wirecard

Ingen har troligen kunnat missa att ett av Europas få techbolag tyvärr visade sig vara ett enda korthus? Jag drabbades inte själv av detta som tur var, men jag har tyvärr tagit del av historier från folk som drabbades hårt. Jag kände därmed att jag var tvungen att ta en tämligen snabb titt på vad som hände.

Jag vet knappt ens vad jag ska säga, det är Enron nivå på detta. Kan vi nu alla enas om att aldrig någonsin mer lita på revisorer, tack? Det är få bolag i världen som uppger sig hålla en kassa som nedan, och denna lilla del av Wirecard 's balansräkning ignorerade revisorerna tydligen att verifiera ingående varje år.

Uppgivet fake news från bolaget.
Här kom jag just att tänka på följande:

" In truth, business is too unpredictable for the numbers always to be met. Inevitably, surprises occur. When they do, a CEO whose focus is centered on Wall Street will be tempted to make up the numbers." - Warren Buffett

Jag finner det lite intressant att bolaget ständigt ökade belåningen, trots kassan. Men, de hade säkerligen en bra förklaring till revisorer och analytiker? Vd hade ju trots allt en bakgrund som konsult på KPMG och han var en mycket flitig användare av alla senaste inneord i sina presentationer. Kanske underlättades vd's lögner av förvärvet av XCOM? Om inte ovan räckte som anledning att avstå denna aktie så tycker jag ändå att övriga uppgivna nyckeltal var tämligen mediokra, trots att de var påhittade. 

Även Moodys lurades av bolaget så sent som Nov 2019, återigen (klicka för stor bild).


De första varningstecknen fanns redan år 2005, när bolaget påpassligt valde att gå till börsen genom att ta över ett suspekt betalningsbolag med verksamhet inom porr- och spelbranschen. Det fina med en sådan process är att Wirecard då undgick all genomlysning som vanligtvis sker vid en mer seriös börsnotering. Precis som med Telia så tycks bolagets problem ha eskalerat när de gav sig in på att jaga förvärvsdriven tillväxt i diverse korrupta länder, även om inte ens hemmamarknaden var meningsfullt lönsam i detta fall. Den som ägnar lite tid finner i övrigt att bolaget ständigt har varit i diverse märkliga blåsväder. När det finns så många bra bolag i världen att välja på så bör man helt enkelt bortprioritera den typen av aktier. Detta helt oaktat att även svenska fondförvaltare, som uppenbarligen inte gjort hemläxan ordentligt, öppet har inkluderat Wirecard bland ”världens bästa bolag”. Det kanske lätt blir så om man köper bolag mest för att de ingår i index?...

Tidigare hade jag nog ändå viss respekt för tyska finansinspektionen och regleringen i Tyskland. Inte längre! Det sätt myndigheterna har agerat på i fallet Wirecard är högst anmärkningsvärt. Istället för att först detaljerat undersöka journalisters och blankares argument så tog de Wirecards sida och agerade direkt aggressivt mot de som ifrågasatte saker och ting. Även om det är vanligt att skjuta budbäraren, så hör sådant beteende enbart hemma i bananrepubliker.

Jag vet att vissa aktiägare med rätta är frustrerade över revisorernas agerande i även det här fallet. Åtal väntar troligtvis och jag hoppas de får bära sitt ansvar med rejält kännbara böter. För såhär slappt kan det inte få fortsätta i den branchen. De är ju en del av hela problemet, som jag ser det.

Har du själv tittat igenom detta bedrägeri, eller har du några tankar kring det?

Länk till Wirecard hos Avanza

fredag 3 juli 2020

Investment AB Spiltan

I veckan ankom ett sommarbrev från Spiltan. Det bästa var kanske att de återigen tillkännagav ett återköpsprogram (det tredje). Jag tycker det är bra kapitalallokering från deras sida att återköpa, givet den i princip omotiverade substansrabattens storlek. De tidigare två återköpen skedde till vad vi nu kan konstatera bra och värdeskapande kursnivå för befintliga aktieägare. Jag ser faktiskt hellre att de i nuläget återköper aktier än att de betalar utdelning och jag kommer inte sälja några av mina aktier utan tar hellre en motsvarande större ägarandel.

" Försäljningen av Paradoxaktierna har ökat Spiltans likvida medel till cirka 830 miljoner kr. Styrelsen i Spiltan har därför för avsikt att föreslå ett frivilligt inlösenprogram efter sommaren och på så sätt återföra en del av medlen till aktieägarna.

De aktieägare som vill får möjlighet att lösa in en del av sina aktier. För även om det historiskt ofta varit en dålig affär att sälja aktier i Spiltan, kan det självklart uppstå tillfällen i livet när man behöver pengar till annat. De aktieägare som väljer att inte delta i inlösenprogrammet får i gengäld en större andel av Spiltan.

Det förra inlösenprogrammet som genomfördes hösten 2019, bidrog till ett minskat säljtryck från aktieägare som varit med länge. Även substansrabatten minskade.
"

Jag har varit aktieägare länge i Spiltan och överlag är jag en mycket nöjd delägare. Men, det finns även saker jag vill ifrågasätta.


Spiltan har över etthundra miljoner kronor investerat i Berkshire Hathaway. Det är således en liten andel av totala portföljen, men ändå en betydande summa pengar. Warren Buffett har utan tvekan skapat en fantastisk avkastning, men han tycks ha sin bästa tid bakom sig. Visst kan man kanske motivera detta innehav med dess defensiva karaktär (givet kassans köpkraft). Men, samtidigt ska vi komma ihåg att Centralbankerna idag tillser att Berkshire troligtvis inte kommer att erhålla de fantastiska köplägen som uppstod under t.ex. finanskrisen. Jag finner det märkligt att de i princip inte drog någon nytta alls av årets nedgång. Tvärt om så gjordes ett fåtal dåliga affärer i flygsektorn. Bör man kanske ta det sistnämnda som att Warren har tappat stinget helt? Den stora andelen banker i bolaget är inte heller det något som jag finner särdeles attraktivt. Ovanpå detta har vi den gigantiska nackdelen av storleken, något som i princip garanterar att Berkshire inte förmår slå index idag.  

Det vore intressant att höra Spiltan motivera detta innehavs existens i portföljen. Jag förstår att Per Håkan gillar att besöka Berkshires stämma. Men blir det inte lite väl dyrt?...
  

måndag 29 juni 2020

Hat som njutning?

Säg ordet våld, hat eller hets så går dagens samlade vänster upp i falsett av något som liknar sexuell upphetsning. Vad är det egentligen för fel på dem kan man undra?

I korthet (s)å går det väldigt bra nu för Sverige, men vinsterna kommer längre fram.

Den som inte sov sig igenom historielektionerna fick b.l.a. lära sig om hur härska genom att söndra är en väl beprövad metod genom historien, av galna och mycket farliga personer. Icke desto mindre så återkommer den metoden om och om igen. Inte minst i dagens Sverige, där statsministern har skapat en aggressiv och direkt otrevlig retorik i samhällsdebatten. En retorik som bygger på att han och det parti han leder har rätt att säga vad som helst om motparter som inte delar deras åsikt. Men ve den som opponerar sig, den ska stämplas och hängas ut. Ja, det är till och med ok att de blir av med jobbet och utesluts. Fa(s)cism ,någon? Men, man kanske inte ska ha högre förväntningar på någon som bygger sin regering på stöd från kommunister? Samma statsminister som sedan kommer och pratar om andras historia... med diverse anspelningar så fort han öppnar munnen.

Ovan retorik avspeglar sig sedan i övriga samhället, efter politikernas föredöme. Jag har själv t.ex. inget tålamod alls med de uppenbara försöken att piska upp en stämning av hat mot poliskåren och vårt rättsväsende baserat på att de skulle vara rasistiska. Vänstern vill dock skapa raskonflikter i Sverige. På samma sätt som de tidigare arbetat intensivt med motsättningar mellan könen och olika religiösa grupperingar. Intensiteten i detta arbetat har öka senaste åren och börjar nu bli direkt samhällsfarligt.

Det är dags att övriga politiker och media tar tag i situationen och utmanar dem. Innan det är försent. Om det nu finns några normala och fritt tänkande människor kvar i de sammanhangen vill säga? För om det här fortsätter lite till så kommer det inte att sluta väl för vår nation.  

onsdag 24 juni 2020

Cash is trash

Centralbankerna har gjort det tämligen klart att vi kommer få se låga räntor under lång tid framöver. Därför känns det inte så attraktivt att hålla likvider på konto, eller i traditionella korträntefonder för den delen. Jag skrev dock tidigare om hur bra köpläge hade uppstått i kreditmarknaden. Atlant Fonders Opportunity är en av de fonder som jag använder för mer kortsiktig hantering av kassa.


Ibland har man tur med timingen och Mars månad var ett sådant tillfälle. Det är inte så ofta en kassa avkastar  >6 procent på några få månader. Den här hedgefonden är som jag ser det en intressant lågriskfond. I nuläget har de en attraktiv portfölj med hög yield på många av deras innehav. Visst tog de lite stryk i sista nedgången, som alla andra, men det får man räkna med emellanåt. De klarade å andra sidan t.ex. den snabba nedgången i slutet av 2018 galant. 

" Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, d.v.s. optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet. Även placeringar i enskilda aktier kan förekomma. "

Hur hanterar du dina reserver?

Länk till Atlant Opportunity hos Avanza

fredag 19 juni 2020

Högre pensionsålder

I slutet av förra året så passade vår eminenta Riksdag på att införa det nya begreppet riktålder i pensionssystemet. Det är du väl välbekant med?  Jag är dock osäker på om detta begrepp omfattar riksdagspolitikerna själva? I vanlig ordning kan vi nog vara helt säkra på att de har säkrat en veritabel gräddfil för sig själva, precis som fallet är med skattefrälset i Bryssel. Begreppet riktålder innebär att det år då man tidigast kan börja ta ut allmän pension kopplas till förväntad medellivslängd.

Lita inte på detta, det blir antagligen mycket värre. Lös det själv istället.

Desto yngre du är, desto högre blir den förväntade pensionsåldern. Anledningen till det påstås vara att medellivslängden ökar och man vill bevara systemets stabilitet. De som förväntas leva längre måste således arbeta längre, påstås det. Konstigt nog verkar ingen i detta sammanhang ha tänkt på begreppet självförsörjningsgrad, och på hur Sverige kommer att belastas av det faktum att väldigt många idag förväntas få ut pension, och andra förmåner, utan att ha bidragit med en endaste krona från arbetad tid i Sverige. Men det problemet kommer Sverige säkerligen sopa under mattan efter bästa förmåga. T.ex. nyttjas i Sverige hellre begreppet sysselsättningsgrad, för att ge sken av bättre siffror än vad som råder i verkligheten. Det är säkerligen rasistiskt att ens reflektera över det hela.

Som om ovan inte vore nog med problem, så kan man fråga sig vad Centralbankernas politik idag innebär? Stora delar av pensionskapitalet är inlåst i räntesparande, enligt ett ålderdomligt och märkligt regelverk. Så visst är det bra med långvarigt negativa räntor och urholkat penningvärde? Vad kommer pensionen egentligen vara värd i termer av konsumtionskraft den dag du eventuellt kan ta del av det?  

Det minsta man bör göra är att välja en yrkesbana där kroppen inte tar stryk. För många kommer nog inte orka arbeta fram tills pensionsåldern som föreslås. Men strunt i dem, för det ser ju bra ut på pappret med denna lösning? Dessutom kan man fråga sig varför vissa politiker i detta läge gärna gör allt i sin makt för att bekämpa privat sparande. Solidaritet är ju bra så länge alla har det solidariskt lika dåligt.

Från arbete och direkt till kyrkogården, är det din melodi det? Det är inte min. Jag kommer aldrig att förlita mig på politikers löften, inte i detta fall heller. Givet deras förfärliga facit vad trovärdighet beträffar.  Att arbeta längre behöver inte vara den enda lösningen, men sett ur skattesystemets perspektiv är det förstås bäst att mjölka kon till sista blodsdroppen. Skulle du lita på kandidaterna i Lyxfällan vad gäller din ekonomi? Om inte, så lita på inte på politikernas förmåga att trygga din pension.

Vad tycker du om det hela?

lördag 13 juni 2020

Bonus från aktielån - för bankiren

Precis som alla andra så fick jag i veckan epost från Avanza Bank avseende deras nya erbjudande till kunderna med aktielån via kapitalförsäkring. Såhär torgförs budskapet initialt:

Du som har svenska aktier i en kapitalförsäkring kommer från och med hösten 2020 att få möjlighet till extra avkastning, utan att du behöver göra något själv. "

Döm själv, men personligen anser jag att forna tiders bilhandlare hade presterat betydligt ärligare än ovan ytliga budskap. 


Jag har ingenting starkt emot aktielån, faktum är att det har en viktig uppgift att fylla för en fungerande derivatmarknad och dessutom förbättras marknadens effektivitet beträffande prissättning. Men blankning är även omtvistat, för det har absolut inte enbart fördelar (vilket jag har skrivit lite om tidigare).

Man kan fråga sig vad en genomsnittlig retail-kund hos Avanza egentligen vet om blankning? Är de därmed en lämplig kundkategori? Frågar du bankirer så får du säkerligen ett lika självklart svar som när de alla ansåg att komplexa strukturerade derivat var mycket lämpligt för alla kunder. Förmodligen extra lämpligt för äldre och förståndshandikappade? Givetvis hade det sistnämnda  inget som helst samband med en brutal lönsamhet för banken. Det är så etiken är i finansbranschen. Den person som har moraliska betänkligheter anses oftast inte anställningsbar i branschen.

Vilken privatperson kan påstå att de har god insikt i prissättningen på aktielån? Vad är det som påverkar och driver ersättningen? Hur vet kunden att det erbjudna priset är konkurrenskraftigt och en rimlig kompensation för risken? Transparens? Hur ska en vanlig privatkund bedöma kreditrisken som uppstår, för jag är tveksam till om bankernas modeller och därmed tagen säkerhet ens gör det i alla lägen (vid extrema rörelser)?

Avanza lade sig något lägre än Nordnet i avgiftsnivå, dvs de tar "enbart" orimliga 40 procent av ersättningen från motparten. Visst kommer man här att tänka på Avanzas slogan, "mer till dig mindre till banken"?... Eller inte. Samtidigt som hela munnen fylls av kräkssmak. Du kan lita på att banken gör en mycket god vinstmarginal på detta. Är det rimligt, när det är du som står för all risk? En sak är säker, jag själv accepterar inte den formen av villkor. Aldrig i livet.

Ovanstående utgör dock inget problem, för Avanza valde precis som Nordnet att lansera detta erbjudande via en helt oseriös avtalsform. Kunden måste alltså aktivt tacka nej till erbjudandet för att undgå att omfattas. Istället för att aktivt tacka ja. Varje gång man ser den typen av avtalsförfarande så ska man dra ögonen åt sig och man vet att man har med en mycket tveksam motpart att göra. Faktum är att jag anser att Finansinspektionen borde ta bankerna i örat för detta. I annat fall kommer vi garanterat få se mer av detta. Bankirer begriper inte bättre än så, uppenbarligen.

Framgångsrika och välskötta bolag med bra ägare tenderar att beakta kundperspektivet som viktigt i sin affärsutveckling. Hur kommer det sig att just banker oftast utmärker sig som fullkomligt misslyckade i detta? Och vad betyder det i sin tur för aktieägarnas del långsiktigt?

Länk till erbjudandet. Vad tycker du själv om detta erbjudande från Avanza?  

torsdag 11 juni 2020

Stäng possen?

Igår kom jag på mig själv under dagen med en tanke att gå in med ett manuellt ingrepp i min algo-handel. Alltså något av en ren dödssynd. 


Det ska tilläggas att när jag började med algoritmisk handel så var jag förhållandevis kass på det där att låta datorn exekvera i lugn och ro. Men den här gången noterade jag bara den flyktiga tanken och ignorerade det. Även om samma tanke återkom ett flertal gånger under dagen. Det som oroade mig något var dels risknivån men även marknadens beteende sista tiden. Men likväl så visade sig algoritmerna ha tagit välgrundade beslut, hade jag gjort ett ingrepp så hade det kostat mig en del pengar. Det är det här som kan vara så svårt med den här typen av handel, att koppla bort sina egna bedömningar och istället förlita sig på statistiken. Att titta på depåvärdet eller kortsiktiga marknadsrörelser under dagen kan vara skadligt för såväl psyket som ekonomin. För egen del så hjälper det att fokusera på något helt annat.

Har du kanske liknande erfarenheter?      

söndag 7 juni 2020

Död och succession

Sista året har delvis inte varit så roligt för egen del. Död och sjukdom i min omgivning har fått mig att fundera över livet i allmänhet. En sak jag länge har vetat om är detta att jag ännu inte har planerat för min egen bortgång i den utsträckning som behövs. 


Om jag skulle försvinna idag så skulle onödiga ekonomiska bekymmer uppstå. Jag har länge haft ett stort intresse för ekonomi och har därmed sett det som ett slags nöje att sköta om mina affärer, snarare än ett måste. Andra i familjen är inte roade alls av detta så därmed uppstår ett dilemma.   

Jag kan naturligtvis se till Warren Buffetts enkla lösning på även detta bekymmer. Men, indexfonder är ingenting som lockar mig alls. Faktum är att jag anser dem som skadliga för vårt samhälle och aktiemarknadens funktion. Jag har anledning att förmoda att mina barn kommer växa upp som ekonomiskt kunniga och ansvarsfulla, så där hyser jag visst hopp. Men, om olyckan skulle vara framme och om jag skulle gå bort innan dess så behövs förmodligen en pålitlig diskretionär förvaltningsform. Det sistnämnda måste jag ta mig tid att reflektera över framöver och utvärdera kandidater till.

Jag är mycket väl medveten om att det finns många oärliga, tveksamma och underpresterande firmor eller individer. Det är tyvärr sådan finansmarknaden är beskaffad. Har du som läsare kanske något konkret råd att ge om rådgivare som du upplevt som högpresterande, ärliga och pålitliga?