Adtraction

torsdag 3 februari 2022

Skattetrycket i Sverige

Skatter är någonting det nästan aldrig pratas om i Sverige. Det vill säga i den meningen att så kallade journalister i princip aldrig lyfter fram hur ofantligt högt det totala skattetrycket faktiskt är. Om man hör något så är det snarare från politiskt håll, om att det saknas pengar.

Klicka för större bild.

Ovanstående siffror är tagna från Ekonomifakta, där jag har räknat om från procent av BNP till motsvarande Miljarder kronor i skattetryck. Jag måste påstå att jag själv blev överraskad, för att inte säga smått chockad när jag betraktade utvecklingen ovan sedan 1950. Enbart mellan 2010-2020 så ökade skattetrycket i Sverige med ohyggliga 315 Miljarder kronor. Alltså mer än trehundra Miljarder kronor på 10 år. En ökningstakt som även speglas i biståndet relativt bnp. Eller bistånd, kalla det istället för stöd till de korrupta diktatorernas personliga ekonomi (dit Putin för övrigt räknas).

Vän av ordning frågar sig vad Sveriges medborgare har fått i utbyte? De senaste 14 åren har vi exempelvis fått ca 5,000 färre platser i vården, en resursbrist som exponerats vidöppet i tider av covid. Många äldre avled helt i onödan, enbart tack vare politikers prioriteringar. Utöver det har vi även fått se en havererad skola, en havererad polis och rättsväsende, bidragsmigration, politiskt skapad energikris och skenande dödligt våld. 

Det var väl en sagolik tur och slump att Socialdemokraterna mitt i allt detta idag levererade en så kallad utredning med slutsatsen att inget utökat tjänstemannaansvar behövs? Ja, för hur skulle det se ut om korruptionen inte kan fortgå helt obehindrat och bekymmerslöst?... I det Socialdemokratiska Sverige skall ansvarslöshet och därmed kleptokrati frodas. Mot den bakgrunden får det anses helt naturligt att LO kör över sina medlemmars val och politiska åsikter, för att därefter annonsera att de ger regeringen 60 miljoner kronor i utbyte mot politiska krav. I ett normalt land skulle det klassas som bestickning och media skulle utmana dem. Här tiger media då de är köpta av politikerna. Den så kallade oppositionen har talande nog inte insett behovet av tjänstemannaansvar heller. 

Håller du med mig om att det är dags för Sverige och svenskarna att vakna upp? Att det är dags att ställa sig lite grundläggande frågor inför valet? Vad fan får vi för pengarna och vem bär ansvaret?...

Sverige har ekonomiskt svagbegåvade politiker i högsta ledningen. Det är ett faktum och kom ihåg att det inte behöver vara så. Det går att ändra på och det är ditt ansvar. Det är dags för förändring.

söndag 30 januari 2022

Januari blev en bra månad

Det här året fick kanske inte den inledning på börsen som många hade hoppats på? För statistiskt sett så brukar det inte se ut såhär i Januari. Även jag har förstås tagit en del temporära förluster i min långsiktiga investeringsportfölj, men det är inget som egentligen bekommer mig. För det som håller mig vaken om nätterna är inte ifall marknadsvärdet svänger. Om det däremot är som så att något fundamentalt viktigt har inträffat som riskerar att påverka bolagets långsiktiga förutsättningar, alltså inget jag normalt sett läser om i mediabruset vill säga, då finns anledning att fundera och eventuellt agera. Annars försöker jag snarare fokusera på möjligheterna som faktiskt uppstår i en mer volatil marknad. För det är då man kanske kan köpa in sig till ett rimligt pris i det där intressanta bolaget man funderat över en längre tid. 

Det finns alltid ting att oroa sig för, för den som vill (t.ex. Ryssland, covid, inflation, räntor, centralbanker...). Vill du oroa dig så ska du alltid följa media noga, men jag tror inte det är konstruktivt betraktat över en längre tid. Börsen har stigit ca 10 procent årligen i över ett sekel. Det säger sig själv att det är svårt att tjäna pengar om du ska gå emot denna starka medvind. Nuvarande rapportperiod visar att företagen går fortsatt bra, enligt min uppfattning. Utvecklas bolagen väl så utvecklas portföljen väl över tid. Det är inte krångligare än så.

Ovan ses årets resultat i min helautomatiska algohandel för i år, även om grafen i sig själv givetvis inte är allt jag använder för att utvärdera den bakomliggande processen. Föregående år var ett bra år och om jag jämför med det så har året inletts mer än dubbelt så bra. År 2020 var en lärorik period i så måtto att de händelser som då skedde gav mig anledning att fundera över portföljens sammansättning och ett antal åtgärder vidtogs därefter. Bättre diversifiering och fler transaktioner vid edge ger resultat över tid. Därmed var det intressant för min del att se hur portföljen skulle stå sig i nuvarande marknadsläge. Jag har än så länge inte funnit anledning att revidera den affärsplan jag har inför 2022.     

Hur har året inletts för din del? Håller du med om det jag resonerar om ovan?

onsdag 19 januari 2022

Systematic Trading

Jag försöker läsa en del böcker under ett år, oftast sådana där jag lär mig något. Just nu håller jag på med Systematic Trading. Anledningen att jag valde den var att författaren har en bakgrund som förvaltare på en världens största sådana hedgefonder.


Det märks att författaren har en institutionell bakgrund och det var lite kul att få en inblick i hur de kan resonera kring strategival, verifiering av strategier, positionsstorlek osv. Men, jag skulle inte säga att mycket av de insikterna är överdrivet användbara för en privatperson. I mitt tycke var denna bok lite väl filosofisk, snarare än vare sig matematiskt rigorös eller praktisk.   

Har du själv läst några liknande böcker som du kan rekommendera?

måndag 3 januari 2022

Spådom 2022

Såhär års brukar alla seriösa experter och förståsigpåare publicera en lång lista med spådomar inför året som kommer. Halvt på allvar, halvt på skämt. Jag understödjer inte mina ord med en tjock meningslös lunta, men jag är inte sämre än att jag kommer med två förslag på vad som kan inträffa enligt min egen spåkula.

Är ni beredda, för här kommer de:

1. Oscar Properties återupptar utdelningen på preferensaktierna och återköper dem möjligen. Detta kan man sluta sig till med tanke på bolagets fortsatta återhämtning finansiellt, efter omstruktureringen, samt deras målsättningar avseende framtida balansomslutning och rating. Eller som de själva uppger: " Det är korrekt att obligationen förhindrar oss att för närvarande dela ut. Men i takt med att vi växer och kassaflödet blir starkare så kommer vi kunna dela ut enligt villkoren med obligationen. "

2. I Norge förs, med all rätt, diskussioner om att riva upp avtalen som lett till att landet exporterar all lokalproducerad vattenkraft och således har rekordhögt elpris tack vare nedläggning av svensk kärnkraft. Kanske sker detta under året, vilket vore det enda rimliga. Alla bör nämligen bära konsekvenserna av sina egna galna beslut. 

Vad tror du om det och vad ser du själv i spåkulan?

tisdag 28 december 2021

Årskrönika 2021

Året är i princip över nu och således är det dags för den obligatoriska återblicken på året som gick. Konstigt, men jag tänkte just att de sista tio åren så har det ofta känts som att det var ett utmärkande år. Samhälleligt sett så var 2021 ytterligare ett mörkt år för Sveriges del, där Socialdemokratin och övriga i riksdagen fortsatte på den inslagna vägen med nedmonteringen av Sverige. Den hysteri som exempelvis föreligger kring nuvarande tama version av covid har ingenting att göra med att skydda vården. För den vårdkris som nu föreligger har inte så mycket att göra med covid, det är bara ännu en följd av decenniers felprioriteringar i Sverige. I Sverige går det 2.1 sjukhussängar på tusen invånare. Genomsnittet i Europa är fem vårdplatser och mest har Tyskland med åtta. Omvänd proportion mot skattetrycket alltså. Fundera på den... 

Egentligen helt väntat att samma riksdag gemensamt beslutat sig för att avveckla kärnkraften, landets enda stabila och miljövänliga form av energikälla. För att därefter låtsas som att de inte alla gemensamt stod bakom det beslutet. Energikrisen liksom bara uppstod av sig själv och ingen fattar någonting, men alla politiker kliar sig i huvudet och undrar vems felet är. Den svenska modellen inkluderar även en politiskt köpt media som låter tågkraschen fullbordas. Men alla ska köra elbil, för tänk på miljön, genus och identitet.

Talande bild för tillståndet i dagens Sverige.
 
Nu över till mer glädjande ting. Privatekonomiskt sett så blev 2021 ett av de bättre åren någonsin relativt mätt. Absolut sett så var 2021 det bästa året. Även årets avkastning motsvarar en topprestation bland fondförvaltarna i Sverige. Den dag jag inte förmår slå dem meningsfullt, långsiktigt, så är det dags att låta någon annan ta över.

Året inleddes som synes lite halvknackigt, men framåt sommaren började avkastningen ta sig. Under sådana perioder som i början av året så gäller det att ha en väl genomarbetad strategi att luta sig emot och det gäller att verkligen tro på den. Det är något jag har blivit bättre på med åren, tilliten till mig själv och mitt agerande under pressade perioder.

Utöver långsiktiga investeringar så har jag också den systematiska och helautomatiska tradingportföljen (se t.ex. detta inlägg om algohandel och de verktyg jag nyttjar). Jag nämnde tidigare att jag under föregående år lade ned en del arbete på den i syfte att diversifiera ytterligare. 

Notera att ovan graf visar löpande ackumulerat realiserat resultat under året. Det dagliga resultatet uppvisar naturligtvis en högre volatilitet än så, men det är på det viset jag löpande utvärderar och följer upp min handel. Det finns som synes en god edge i även min kortsiktiga handel och jag är totalt sett nöjd med prestationen och riskhanteringen. Under kommande år avser jag att utöka riskmandatet selektivt och dessutom introducera ett antal nya handelsmetoder. För närvarande presterar samtliga av mina aktiva modeller väl och kompletterar varandra bra. 

Jag vill i denna krönika även ta tillfället i akt att tacka Rikard med team på Autostock för den plattform och den community för traders ni tillhandahåller. Lars Hansson är en annan person jag har mycket att tacka för i och med att jag deltog i ert projekt 2013. Utan er hade min framgång förmodligen varit avsevärt svårare att uppnå.    

Efter även detta år är det passande med ett citat: 

" Det farliga med en lång börsuppgång är att du lätt börjat anta att din fina avkastning beror på din egen förmåga, när du egentligen har dragit nytta av marknadens avkastning, som varit tillgänglig för alla. " ( Ludvig Rosenstam Åhman )

Hur var ditt 2021 ?     

söndag 26 december 2021

Likviditet

Jag är en sporadisk lyssnare av poddar. Därför upptäckte jag inte förrän nu under julledigheten att Atlant Fonder skapat en egen podd. Fast bättre sent än aldrig kanske? Till saken hör att jag var nöjd kund hos Kullberg & Spiik dvs redan innan Atlant Fonder bildades. Därför tänkte jag att denna podd kunde vara värd att lyssna på. 

Mycket riktigt så var det också lite intressant, för den som vill förstå lite mer om varför svenska företagsobligationsfonder kommer köra rejält i diket även nästa gång det blåser upp till lite storm. Av allt att döma så har de inte lärt sig mycket från 2020, utan allt rullar på som tidigare. Ingen förändringsvilja i syne. Därför kan det vara intressant att lyssna till de fåtal förvaltare som har en strategi som sticker ut som avsevärt mer flexibel och riskmedveten. 

Faktum är att ovan podd är lite i linje med hur jag själv har tänkt länge. Jag vill sköta min förvaltning på ett sätt som gör att jag har tillgång till god likviditet i ett läge när merparten andra aktörer inte har det. Dvs att jag kan dra nytta av marknadens irrationella tendenser. Jag vill inte hamna i ett läge där jag är en forcerad säljare, vilket merparten svenska förvaltare av företagsobligationer blir idag. Hur tänker du själv kring detta? 

https://podcastaddict.com/podcast/3487506 

fredag 24 december 2021

God jul

Rudolf med ren önskar god jul till er alla.

Har ni inte råd med bröd, så ät bakelser - M. Antoinette.
 

I år kom alltså tomten med ett mångdubbelt högre elpris. Verkligen skönt att energiministern enligt media nu sägs "jobba dygnet runt" för att pressa ned energipriser. Trots att de samtidigt säger att det inte utgör ett problem. Med tio Miljarder i årlig extra skatt och skatt på skatten så finns det ju nu utrymme för en fet valrörelse med mycket löften. Se där, en händelse som ser ut som en tanke... Ett fattigt folk och en rik stat, det verkar vara målet? Ett fattigt och beroende folk är enklare att styra.

onsdag 15 december 2021

Grön energi?

I tidigare inlägg gav jag en bild av de systemhotande problem som politikerna skapat för Sveriges energiförsörjning genom märkliga försök att introducera bidragsberoende och dyr så kallad grön energi. Men, det finns mer att säga än så. 

Nedisade rotorblad är ett stort problem, för driften och miljön.

Om man tittar på statistiken över driften av vindkraft så borde det nu stå klart för alla att det här inte fungerar. De ger som minst energi när det behövs som mest och som mest när det behövs som minst, och utan möjligheter till effektiv lagring. Det hela liknar försöken med planekonomi i kommunistiska stater, ett fullkomligt misslyckande. Vem kommer ens på tanken att uppföra detta i stor skala i ett klimat som vindkraften är helt olämplig för? Nedisade rotorblad avhjälps i Sverige med oljebrännare och helikopter. Under de dygn detta varar så ersätts nu med brun energi (kol, olja). Som om detta inte räckte så tar vindkraft även död på många rovfåglar som annars har sin naturliga hemvisst i denna natur. Vad har alla esg-förvaltare att säga om detta skämt? Är det hållbarhet i praktiken, i enlighet med er goda och etiska marknadsföring? Exakt vad är klimatsmart, som ni kallar det, med detta? Nej, denna aktiva green washing är en kvalificerad form av medvetet bedrägeri i mina ögon. Det konstaterar jag med vetskapen att finansbranschen historiskt har utmärkt sig på det området och nu upprepas mönstret igen.  

Vindkraftverken har en begränsad livstid så den aspekten är också värd att reflektera över. Det visar sig att ingen riktigt har tänkt igenom det problemet heller. Det finns en del studier gjorda och de tyder på en avfallsproblematik och dessutom betydligt kortare livslängd än för exempelvis modern kärnkraft. 

Hur ska någon operatör av vindkraft kunna tjäna uthålligt med pengar i en bransch där planerbarhet helt och hållet saknas? Eller där slutkonsumenten drabbas av dramatiska problem tack vare tjänsten?

Svaret är att det kan de givetvis inte, vilket t.ex. illustreras väl av räkenskaperna för Slitevind AB ovan. Vad betyder det i sin tur för leverantörerna till denna industri tro? Ja, det skapar definitivt inte utrymme för god förmåga att styra priset på produkterna uppåt och på det viset skapa goda och uthålliga marginaler. Hållbarheten i hela affären saknas helt.

De som säljer hackar och spadar till guldletarna brukar belönas. Om vi då tittar på ekonomin i sektorn så är den i mina ögon inte alls särdeles attraktiv, precis som väntat. Danska Vestas Wind Systems är en av de globala spelarna och de uppvisar en volatil och inte särskilt god tillväxt, med fallande låga marginaler i en konkurrensutsatt bransch. 

Det första jag slås av när jag tittar igenom ägarlistan till Vestas är att många av fonderna har valt ett namn som gör anspråk på grön hållbarhet, det goda alternativet helt enkelt. Det vore tämligen intressant att få höra hur dessa förvaltare motiverar sina investeringsbeslut. Givet de massiva problem som vindkraft bevisligen orsakar så undrar man ju hur deras så kallade esg-analys egentligen har gått till. Vad har de antagit, har de ens tänkt till alls? Eller är de rent av bara charlataner?

Vindkraft kan utgöra en mindre komponent i ett driftsäkert och hållbart system för energiförsörjning, det kan omöjligen vara den dominanta delen. Det visas inte minst av Sveriges mycket stora problem redan idag. Trots detta faktum värderas t.ex. Vestas som ett gediget tillväxtbolag. Hur motiverar förvaltare investeringar i denna bubbla, driven av enkom ohållbara flöden? Stora delar av pratet om grön energi är en ren bluff och det är tid att samhället vaknar upp nu.

Länk till Vestas hos Avanza

söndag 12 december 2021

Vindkraft (s)kapar problem

Politruker, lyssna och lär. När man får för mycket vindkraft i systemet, då får man problem. Det är förstås självklarheter för den som tänker efter, men förvånansvärt många ser inte ens sambandet mellan nyligen nedstängd kärnkraft och Sveriges nu akuta situation. Eller så ser de, men förnekar? Vi måste prata mycket om detta ämne framöver, om hur det kom sig att Putins lakejer fick ett sådant skamgrepp om Europa. Mutor är med säkerhet involverade i denna storpolitik och säkerhetsrisk.

"...Most other types of power production, such as wind and solar, instead try to harness nature’s current work flow rather than letting nature present it in a denser form, which is why they have challenges related to intermittency, as well as high costs (including additional environmental costs) when you take into account the storage that is needed to reduce that intermittency. ..."

Tycker du din elräkning är hög nu? Det kommer bli betydligt värre, om de ansvariga fortsätter förnekelsen. Jag skulle vilja påstå att det redan har gått så pass långt så att hela Sveriges välfärd nu står på spel, liksom i Europa. Inverkan på miljön vågar man knappt ens tänka på, sällan har så mycket kol och olja skapat så mycket utsläpp enbart p.g.a. så kallad miljöpolitik. Kalla dagar ligger kaminröken nu som ett stickande täcke över många områden. Att kärnkraft är det miljövänliga alternativet är ingen direkt nyhet och det rekommenderas även av tex FN rapporter som ett sätt att minska utsläpp i betydande omfattning.

Att de rödgröna chockhöjde effektskatten på kärnkraft och bytte ut Vatttenfalls styrelse 2014 sammanfaller med att kärnkraften plötsligt blev "olönsam" är inget som Sveriges så kallat oberoende
media ens har brytt sig om att rapportera om. På samma vis som de inte har utmanat energiministern på lösningar och tidplaner. Däremot har de låtit honom komma undan med slappa fraser likt en papegoja, som vanligt.

Varför det rödgröna blocket driver frågan om påstått grön energi så hårt är lite av en gåta. För det finns förmodligen få lika effektiva sätt att skapa betydande skillnader mellan klasser i samhället. Enbart de bättre bemedlade ska tydligen ha råd att transportera sig eller värma sin bostad? Resten är dömda till beroende av staten och politrukers påstådda godhet.

Har du någon åsikt i frågan om Sveriges totala förfall, även på energiområdet? 

onsdag 8 december 2021

Nästa ten bagger

Kollade just igenom depåerna lite granna. Noterar att placeringen i Investment AB Spiltan börjar betala sig. Snart spräcks etttusen procents avkastning även där. Inte illa, och jag tackar förstås Per Håkan och hans gäng för det gångna decenniets insatser.


Fortsätt bara på redan inslagen väg, så kommer det där bli riktigt bra tills den dagen mina barn ärver innehavet. För det är på den tidshorisonten jag äger detta innehav, givet att inga förutsättningar förändras på något avgörande vis. Det stämmer verkligen som Per Håkan skrev i sin bok, alla kan bli miljonärer. Det enda man behöver göra under ett liv är egentligen att finna ett eller ett flertal bra bolag i ett relativt tidigt skede, och sedan se till att hålla i, oavsett omvärldens ständiga försök att skrämma dig.

Jag tycker sista åren visar att Spiltan besitter en god förmåga att omdisponera i sin portfölj vid lägliga tillfällen och uppvisa en fortsatt hög avkastning på substansen, där olika innehav växeldrar på ett bra vis. Samtidigt har de löpande haft en god beredskap med kassan för att kunna ta tillvara på bra situationer som löpande dyker upp. De jobbar precis som man bör med sin balansräkning, metodiskt och långsiktigt på riktigt (inte den lång sikt som gäller för mediokra fondförvaltare, dvs typ 3 månader).

Ska jag våga mig på en prognos på kort sikt, så skulle det nog bli att Fredrik Wester får ordning på Paradox igen och att kommande 1-2 år kan bli relativt bra, även för kursutvecklingens del. Jag gillar de åtgärder han hitintills vidtagit, att t.ex. styra upp ansvarsfördelningen är nog definitivt rätt och jag hoppas och tror han får ordning på kulturen i bolaget återigen, till gammal god toppform.

Länk till Investment AB Spiltan hos Avanza