Adtraction

torsdag 24 november 2016

Månadsrapport November 2016

Så var det dags att shoppa loss då, lönen kommer den 25e, mitt på Black Friday denna gång...
Skämt åsido, absolut inte! Däremot är det dags för rutinmässig uppföljning, för att se till att ekonomin håller bra styrfart, i linje med målen.

Normalt sett är det tänkt att jag ska se tillbaks vad som hänt med familjens frihetsfond (köp, sälj etc.), men vi utelämnar det denna gång och tittar lite kort på balansräkningen.


Balansräkningen (netto värden) utvecklas åt rått håll, även om det är en god bit kvar. Ett hus har inget positivt kassaflöde, utan tvärtom(!), så jag var först tveksam till att ta med det, även om mycket av våra pengar styrts in dit historiskt. Värdet är alltså dess skattade marknadsvärde minus skulder. Jag har nyligen upphört med amorteringar, så får Ingves säga vad han vill. Idag måste man ha skulder, för att skydda sig emot den inflation "the dark side" gör allt för att skapa. Jag har dock inte tagit med den ganska nya och icke belånade bilen och annat, eftersom det är rena förbrukningsvaror som med tiden minskar i värde.

Månadens sparkvot är inte mycket att säga om, den blev 24% vilket är i linje med en genomsnittlig månad.

Utdelningar är givetvis något jag tittar på när jag bedömer bolag (som ett kriterium på kvalitet), men det är inte mitt huvudsakliga fokus, och därför följer jag inte upp det närmare.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar