Adtraction

fredag 20 september 2019

Byt bolån

Innehåller reklam och annonslänkar.

Storbankerna tappar på lånemarknaden, både marginaler och marknadsandelar sjunker. Så det är nu du ska passa på att se över din ekonomi, för det kan ge mycket gott resultat nu. Det allmänna ränteläget har också fallit brant sista tiden, så det bör synas tydligt i din ekonomi. Om så inte är fallet så ska du ta det enkla steget att byta bank, tycker jag.

Det är mindre banker som Länsförsäkringar, SBAB, Skandiabanken men även Danske Bank som utmanar just nu.

Att vara girig sågs som en merit. Notera att politikerna fortfarande
tycks leva på 80-talet (godsherrar och potentater av andras pengar).

Ett alternativ till bankerna ovan är förstås nätbankernas (Avanza, Nordnet) erbjudande. Men givet de krav som ställs på dig och säkerheten ifråga så anser jag att deras erbjudande är tämligen uselt idag. Det är inte konkurrenskraftigt i jämförelse med vad en Private Banking kund skall förvänta sig idag på annat håll.

Finansinspektionen släppte sin senaste rapport, över bankernas bolånemarginaler, under Augusti. Sedan toppen i December 2017 har marginalerna fallit i princip varje månad upp tills idag. Det är i detta läge när småbankerna tar marknadsandelar som även du ska se till att gynnas som kund.

Det kan ta viss tid att gå en dust mot bankerna med bolånet, men timförtjänsten kan bli god. Ivartfall om du är Stockholmare. Det minsta du bör göra är att göra en snabb jämförelse av ditt lån emot t.ex. MittBolån , utan kostnad.
   

tisdag 17 september 2019

Hårresande

Har du också reflekterat över varför Socialdemokraterna agerar som de gör? Varför tas inte krafttag mot kriminaliteten, varför har man låtit en okontrollerad och ohållbar massmigration fortgå, varför försätts allt fler kommuner på knäna ekonomiskt?...

Se gärna bifogad video, så får du en del av svaret. Den historia som berättas här om Sveriges före detta statsbärande parti är inget annat än en gigantisk skandal! Hade detta utspelat sig i valfritt annat demokratiskt land med en fri media så hade huvuden rullat och partiet ifråga rasat fullkomligt. Men, icke i Sverige.

Här tillåts utländska intressen styra, som om det vore helt normalt. Dessa har idag långt mer inflytande i Sverige än allmänheten tycks inse, och det är direkt farligt. Det är som du nu förstår ingen direkt slump att vänstern systematiskt har gjort sig av med de starka kvinnor som t.ex. motsatt sig patriarkat, hedersvåld och liknande hemskheter. Det är nämligen ett helt medvetet vägval kring hur Sverige ska utformas, om vi låter dem hållas.


Tycker du det är förenligt med en demokrati att statsbidrag är så starkt kopplat till att du t.ex. inte får kritisera Islam, oavsett form? Så pass starkt kopplat att alla organisationer idag noga inordnar sig i de styrandes budskap.

Tänk efter före... Teckna en inkomstförsäkring innan det är för sent...

lördag 14 september 2019

Paradox

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag har inte hunnit med att titta till mitt innehav i Paradox, men i veckan blev det av. Det kan bli så att man får skjuta upp det där ibland, med de bolag där man nästintill vet att ledarskapet levererar bra över tid. En titt på aktiekursen visar dock att många, även så kallade analytiker (förlåt, courtage-jägare menar jag), tydligen fortfarande fokuserar på enskilda kvartal och enskilda spelsläpp, i tron att det säger allt för mycket om hur ett spelbolag mår. Trots hur digitaliseringen bevisligen förändrat branschen, distributionen och spelens livscykler och intjäning i grunden. Det sistnämnda kan du t.ex. se mer av i ett av mina äldre inlägg ,om du vill förstå vikten av det.

Jag ser gärna fler "floppar", om de miljonsäljer med tiden som denna...

Kostnaderna är, tack vare verksamhetens natur, mer stabila än intäkterna för Paradox och därför gillar jag att betrakta utvecklingen utefter r12. På rullande 12 månader så ökar omsättningen med mer än 20 procent, vilket är bra. Trenden ser fortsatt stabil och trevlig ut. Resultatet och det fria kassaflödet hålls dock tillbaks av fortsatt ökande investeringar i marknadsföring (up front) och nya spel. Det syns tydligt i siffrorna att ledningen fokuserar på att bygga värden genom återinvestering inför framtiden. Precis så vill jag se ett bolag med hög avkastning på kapitalet agera, speciellt bolag med trovärdigt entreprenöriellt ägarskap i bakgrunden, till skillnad från bolag med sviktande framtidstro och desto högre utdelning. Satsningar på produktutveckling och ett starkt varumärke är det som driver framtida organisk tillväxt.

Här går jag alltså något emot Carnegies anmärkningsvärda tyckande om hur ett bra bolag bör drivas, eller vad som kan anses som bra spel, eller hur ett spels livscykel idag kan se ut eller påverkas. Jag upprepar, bra bolag drivs inte i syfte att frisera kvartalssiffror för att tillfredsställa junioranalytiker. Jag tycker det är direkt pinsamt när analytiker kommer med synpunkter av det slaget. Inget sänker mitt förtroende för en mäklarfirma mer, än den typen av direkt konstiga resonemang. Har junioranalytikern gjort bort sig i sina kortfristiga estimat, så är det inte bolagets problem.

VD var i sin kommunikation ärlig och tydlig med att spelarnas initiala reaktion på det nya spelet Imperator Rome inte var "så positivt som man hade hoppats på", men att åtgärder hade vidtagits för att bättra situationen via gratis uppdateringar. Notera att långt ifrån alla vd:ar jag sett genom åren kännetecknas som rakryggade, även när det kommer till snedsteg. Förmodligen bidrog detta till aktiemarknadens sura reaktion efter rapporten. Det är naturligtvis inte bra när sånt här sker, men det är viktigt att se att bolaget ändå visar prov på interaktion med kunderna och förmåga att rädda situationen när det väl händer. En del av hela värdet i Paradox ligger ju i styrkan de har i sin nisch och kundkontakten. Själv anser jag att variationer i enskilda spelsläpp verkar vara en naturlig del av branschen som sådan. Det viktiga blir att se till spelportföljen som helhet, precis som när man hanterar en bra aktieportfölj. Det måste till viss diversifiering och bra riskhantering i kapitalallokeringen även i ett spelbolag. Jag vill minnas att det var ett liknande läge när Stellaris släpptes, vilket nu har sålt i åtskilliga miljoner exemplar ändå. Det faktum att antalet spelare som är aktiva varje månad har dubblats sedan 2015 tyder ju också på att Paradox gör någonting rätt i sin helhet, trots vissa snedsteg emellanåt.

I början av Augusti släppte de Age of Wonders: Planetfall och det tycks ha mottagits bra av såväl media som spelare. Age of Wonders: Planetfall generated the highest launch month sales of any title in franchise history, said Piscatella. De har jobbat 4 år på det sistnämnda, så det är en viktig seger. Kul att förvärvet av Triumph Studios därmed visar sig få en god start. Paradox betalade 242 miljoner kronor för detta förvärv (varav merparten prestationsbaserat över flera år), alltså ett i sammanhanget tämligen lönsamt förvärv. Exempel på bra kapitalallokeringsförmåga.

Värderingen är inte särskilt  avskräckande idag, givet utsikterna som jag ser det. En uppfattning som även storägaren Spiltan tycks dela, då de nu avser återköpa aktier.             

Länk till Paradox hos Avanza

tisdag 10 september 2019

Spiltan

Veckans besked från Investment AB Spiltan kan jag enbart se positivt på. Aktien har tyvärr haft en tendens att handlas omotiverat långt under substanvärdet av flera olika skäl. Så något måste återigen göras.

Styrelsen för Investment AB Spiltan har för avsikt att kalla till en extra bolagsstämma senare i höst och besluta om en split på 100:1 av Spiltanaktien. Samtidigt vill man även besluta om möjligheten för aktieägarna att göra inlösen av maximalt 3 av 100 nya aktier efter spliten. Förslaget är att göra inlösen till ca 80 % av den uppskattade substansen, vilket innebär att aktieägarna kommer att kunna lösa in aktier för ca 120 miljoner kronor.

Avsikten med beslutet är att underlätta aktiehandeln, så att fler får möjlighet att köpa aktier i Spiltan för ett mindre belopp varje månad. Den höga aktiekursen har dessutom bidragit till ett säljtryck på Spiltanaktien och är en av anledningarna till den höga substansrabatten. Kombinationen av split och inlösenprogram, gör det möjligt för aktieägare att delvis minska sitt innehav. Notera att det givetvis kommer att vara frivilligt för aktieägare att lösa in en del av sina aktier. Historiskt har det ofta varit en dålig affär att sälja aktier i Spiltan, även om det självklart kan uppstå tillfällen i livet när man behöver pengar till annat.


Spiltan är en av de aktier som jag genom åren tjänat en hel del pengar på, men jag ämnar själv inte sälja än på länge. Jag ser en fortsatt stor potential i deras portfölj och jag gillar verkligen deras företagsfilosofi. Det är svårt att inte gilla detta bolag, vars ledning under lång tid levererat en mycket hög årlig avkastning.

https://www.pepins.com/market/listing

söndag 8 september 2019

MIPS

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag har precis skummat igenom presentationen från Mips q2. Som vanligt, höll jag på att säga, var det en imponerande utveckling, även om den starkaste delen av året återstår.

Få bolag, med en redan hög lönsamhet, matchar det här.

De lanserade den första säkerhetshjälmen för industrin med Mips teknologi och även för hockey hjälmar under kvartalet. Vid kapitalmarknadsdagen i September ska ännu en ny kategori lanseras. Ska vi gissa på något för militärt bruk kanske? De har även hunnit med två förvärv av ny teknologi under kvartalet. Antalet patent de nu sitter på är rätt imponerande.

Ska man ifrågasätta något, så är det kanske varför Mips sitter med så enormt hög soliditet idag? För den operativa risken torde ha minskat i och med att de har lyckats väl med att försvara sina patent och de har verkligen stärkt sin ställning globalt inom sin nisch.

Det blir intressant att höra om deras nya målsättningar på kommande kapitalmarknadsdag. Men baserat på det jag redan vet så återstår många år av hög och lönsam tillväxt. Mips kommer sannolikt erbjuda en betydligt bättre avkastning än index kommande 3-5 år.     

Länk till Mips hos Avanza

torsdag 5 september 2019

Aktiv förvaltning

Jag förvaltar en långsiktig och inte särskilt transaktionsintensiv portfölj åt en klient sedan 2008. Målet för den är att till måttlig risk avkasta något mer än index varje år. Små skillnader som med tiden växer sig stora tack vare effekten av ränta på ränta. Det har jag, som synes, över tid lyckats väl med. Portföljen rymmer inte bara aktier utan även andra tillgångsslag för att balansera risknivån. I år har det, med tanke på risknivån, gått tämligen bra.


De som förstår sig på saker menar att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att över tid slå ett index. Ja, enkelt är det kanske inte, men man behöver ju faktiskt inte heller göra det svårt genom sättet förvaltningen sköts. Om man tittar på hur många så kallat aktiva fonder arbetar än idag, så ser man en sak med tydlighet. De har många positioner som ligger nära index, och sedan en mindre aktiv andel utanför det. D.v.s. hela förvaltningen tar i praktiken sin utgångspunkt i hur index ser ut. Det gör förvaltaren eftersom fondbolagets främsta uppgift är att öka volymen under förvaltning, och det tror man sig göra bäst genom att inte förvalta aktivt på riktigt. För med riktig aktiv förvaltning så tar man risken att avvika kraftigt från index på nedsidan enskilda år. Det skulle troligtvis orsaka utflöden ur fonden, och därmed så är det få som är aktiva på riktigt. Förhoppningsvis så kommer dock utvecklingen pressa bort den typen av fonder successivt, då du kan uppnå samma resultat på billigare och enklare vis idag.

Brukar du syna förvaltningen närmare innan du kastar in dina besparingar?   

tisdag 3 september 2019

There is no easier game than stocksHåller du med Warren Buffett? Oavsett så är det verkligen värt att lyssna på nedan intervju, där visheten själv talar.

"  All you have to do is sit there and wait until something is really attractive that you understand. And you can forget about everything else. That is a wonderful game to play in. There’s almost nothing where the game is stacked in your favor like the stock market. "söndag 1 september 2019

Enkel utdelning

Innehåller reklam och annonslänkar.

Är du intresserad av att snabbt och enkelt sätta ihop en väl diversifierad utdelningsportfölj? Då behöver du i princip inte göra mer än att köpa 3-4 olika ETF:er och sedan luta dig tillbaks i soffan.
Svårare än så är det inte.

Eller ja, ifall du råkar var kund hos Avanza då blir det problem. De har nämligen valt att ta bort dessa bra möjligheter för sina kunder, till skillnad från flera andra banker. Lite lustigt egentligen att  Avanza tycks ha drabbats av specialreglering, eller? För det är ju det de själva i princip påstår. Och inte skulle väl Avanza ljuga kunderna rakt i ansiktet?...

Någon sitter i skuggan idag för att någon planterade för länge sedan...

Jag har själv investerat i några olika ETFer från Invesco, som är byggda på samma sätt som Xacts, men har en annan geografisk täckning som framgår av namnen, samt olika tidpunkter för utdelning:

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV)

Invesco FTSE Emerging Markets  High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDL)

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV)

En tämligen stor fördel med ovan varianter är att man även kommer bort ifrån den svenska kronan. Den som istället vill begränsa sig till enbart en utdelningsportfölj med Nordenfokus kan välja Xact. Notera att om du jämför prestandan mot ett index eller en fond, så måste du korrigera för lämnad utdelning (ca 5 procent för Xact måste adderas) så att du jämför på samma vis.

Länk till Xact Högutdelande hos Avanza

torsdag 29 augusti 2019

Varför motarbetar Avanza kunder?

Innehåller reklam och annonslänkar.

I början av året skrev jag något inlägg om när jag tog position i bolagen inom Brookfield sfären.
Som ni ser nedan så har de positionerna gått tämligen starkt sedan dess, utöver att de ger en tämligen god utdelning.

Klicka för större bild.

En tämligen kort tid därefter meddelade Avanza, på högst skakiga och oklara grunder, att de avsåg ta bort möjligheten att köpa mer av just dessa aktier på sin plattform. För att citera en viss vd, så tycker jag att det är skit. Det är fasoner med rötter i någon förlegad gammelbank, som inte hör hemma i dagens marknad. Det är tusentals kunder som äger aktier i dessa bolag hos Avanza, och ändå så valde banken att pissa på alla dessa kunder på detta vis. Så gör bara ett företag som vill se till att skapa direkt osämja med kunder. Det hör till saken att dessa aktier givetvis fortfarande kan handlas hos andra svenska banker. Men Avanza uppger att de har så pass odugliga interna operativa processer så att de inte kan erbjuda detta. Så kan det gå när ledningens prioriteringar är fullkomligt fel.

Är du ockå drabbad av Avanzas åtgärder och vad tycker du om det? Kanske Avanza kan förklara sig här, vad motiverar en allt sämre nivå på service samtidigt som deras kostnader flödar över på fullkomligt onödiga ting?

Länk till Brookfield Renewable Partners hos Avanza

tisdag 27 augusti 2019

Fortnox

Innehåller reklam och annonslänkar.

Fortnox, kanske det pålitligaste bolag jag har i portföljen. Glömde jag att säga att det är Småländskt?... Det blir förmodligen påökt med tvåsiffrigt procentuellt i utdelningen nästa år också, för nu går det riktigt bra.

Talande bild för strategin och ekosystemet.

Jag tog just fram mitt kalkylark och tittade tillbaks på hur jag såg på Fortnox under slutet av 2013. Jag skissade då på ett scenario att Fortnox skulle kunna omsätta 300 miljoner kronor år 2019, om allt ville sig väl. Jag hade fel, det blev så oerhört mycket bättre än så. Bingo! Det är som sagt var lätt att underskatta riktigt bra bolags utveckling.

Intressant att se att ARPU ökar i fin takt nu, förmodligen delvis en effekt av vårens lansering av paketlösningar, men också den allt större kundbasen. Här förmodar jag dock att det finns betydligt mer att ge framöver. Verksamhetens skalbarhet syns fint i siffrorna. För första gången omnämns den nya verksamheten inom försäkringar mer specifikt, kanske vi får höra mer om pilotprojektet redan till nästa rapport? Låt oss hoppas att ansökningen till FI angående betalningsförmedling går som önskat, så har vi ytterligare merintäkter framöver.

Länk till Fortnox hos Avanza