Adtraction

fredag 9 juni 2023

Youve got to have a purpose

 Jag råkade se denna av en ren händelse. Ni yngre vet kanske inte vem Arnold är ens? Men, han har så mycket rätt i det han säger här. Och hur kan 75% av människor vantrivas med det de gör?... Faktum är, det här med psykologi och inspiration borde ta en betydligt större plats i tex skolan.


 

 

fredag 27 januari 2023

Wealth builder

Bara en sådan sak som att mer än vart tionde svensk idag sparar i någon av de framgångsrika fonderna hos Spiltan Fonder. Det säger en del om vilka framgångsrika verksamheter som finns inom Investment AB Spiltan. Ta därför gärna del av bokslutskommuniken nedan.


 Länk till Spiltan hos Avanza

måndag 12 december 2022

Dröm eller plan?

Denna blogg är inte helt död, även om folk kanske tror det. Däremot har annat i livet kommit emellan och mitt behov av att skriva ned tankar har fått ge utrymme för annat. Nu fick jag dock ett infall till artikel, nämligen innebörden i nedan video. 

Denna sekvens är något jag själv kan relatera till, utifrån händelser i mitt eget liv. Minnet sviker lite, men jag tror det var under 2011 som jag av en slump kom i kontakt med en person som sedan kom att bli min mentor under 2013. Jag förstod det kanske inte fullt ut då, men detta skulle komma att få stor betydelse för mig. Nu nästan tio år senare så har jag realiserat den dröm jag då bar på enligt min definition. Det ska sägas att det ligger många timmar bakom, svett och ibland tårar. Men, det gick och nu har jag en ny vision.  

https://www.beaninspirer.com/dreams-and-hard-work-the-success-starter-combo-in-life/

Så ta del av ovan budskap, det kan förändra ditt liv.

söndag 21 augusti 2022

Bara ett påhittat problem - Magdalena ?

Det är snart val i Sverige, så om du inte har gjort det tidigare så är det med andra ord dags att stänga av tv, radio samt sluta läsa all media. Detta för att undgå att ens ta del av alla lögner de sprider dagligen i syftet att driva vissa falska agendor. Du kommer förmodligen notera hur ditt humör får ett lyft av denna enkla åtgärd, samt att tid frigörs till något mer konstruktivt.

Ovan illustreras hur regeringen skapat en dysfunktionell elproduktion.

När det kommer till politik så har jag själv genom åren noterat hur politiker plötsligt ändrar budskap enbart för att det råkar vara valår. Plötsligt vill de inte kännas vid sin tidigare politik, som t.ex när statsministern poserar på affischer och påstår att "Sverige kan bättre". Jaså, det säger ni, men vem är det som styr då?...  Slutsatsen är att jag lyssnar numera aldrig på vad politiker säger, dessa notoriska lögnhalsar. Jag studerar istället resultaten av deras åtgärder, då det är det enda med relevans för oss medborgare.

På tal om lögner så påstår vissa partiledare frekvent i media att det var marknaden som avvecklade kärnkraft i Sverige. Detta låter de så kallade journalisterna stå oemotsagt i princip varje gång det upprepas. Som om en lögn blir en sanning bara för att det upprepas tillräckligt? Ovan visas hur elpriset i region 3 i Sverige har varierat sista månaden, samt andelen vindkraft av total elproduktion. Bara under en enskild sommarmånad varierar priset med hundratals procent, likt ett ekg. Sverige kommer gå under om detta politiska försök, som falskeligen kallas grön omställning, fortsätter en liten tid till. Det är allvar nu.

Intressant nog så är vindkraften enbart kapabel att leverera sin maxeffekt (mycket långt ifrån påstådd installerad effekt) lite drygt tio procent av tiden, beroende på vädret. Samtidigt finns idag ingen realistisk teknisk möjlighet att vare sig lagra energi i stor mängd och över lång tid, eller att transportera med höga effektförluster. En apa kan med röven lista ut att att elproduktionen måste vara planerbar, med effekt på rätt plats vid rätt tid. 

Som tur är så är det snart val, och då ges vi möjlighet att avsätta Sveriges handlingsförlamade och unikt inkompetenta regering. Vågar du verkligen anförtro regeringen möjligheten att fortsätta på inslagen väg, som om inget har hänt?... 

Europas dyraste aktie, givet ovan?

lördag 23 juli 2022

Medial hjärntvätt pågår

När jag var liten så trodde jag på tomten. Jag trodde också att media var dit man vände sig för att söka fakta. Efterhand såg dock även jag ett mönster, vilket började med att varje gång dessa så kallade journalister skrev om ett ämne jag själv kunde något om så märkte jag okunnigheten. Eller inte bara det, de systematiska lögnerna var det som störde mig mer. Idag utgår jag snarare från att motsatsen till det som media påstår torde kunna vara närmare verkligheten.

https://twitter.com/i/status/1550114467962183685

Nyligen dök ett bra exempel upp, som tämligen väl illustrerar det mycket skadliga inflytande media har idag. CNN 's tekniska chef blir ovan hemligt inspelad när han talar om att ingjuta rädsla om påstådda klimatförändringar för att kunna kontrollera medborgarna, då annat nu förlorat skrämselfaktorn. 

Ingen har väl denna sommar t.ex. undgått hur Sveriges media gått på om vädret, de få varma dagar vi haft? Ja, det är ju som så att Sveriges så kallade media nyttjar CNN som frekvent källa. Så kan Sveriges media agera, utan följder, mot bakgrund av att den så kallade oppositionen deltagit i skapandet av ett mycket omfattande statligt bidrag till sektorn. 

Vad säger du Ulf, är ovan normalt? Är detta vad våra skatter ska gå till? Fast det är klart, man biter inte den hand som föder en, eller hur? Bidrag i utbyte mot att som politiker aldrig bli granskad och uppföljd på konkreta resultat? Det kanske inte är så dumt med statligt finansierad korruption ändå?

På t.ex 1200-talet skrämdes makthavare med religion och helvetet, för att tygla undersåtar. Nutidens maktfullkomliga skräms istället med klimatet och den undergång som drabbar oss om vi inte gör som de säger. Religion som religion. Totalförbjud för guds skull vetenskapliga diskussioner och lösningar, som 1200-talets prästerskap, i klimatfrågan. Kärnkraft kommer t.ex. inte ens på fråga?

onsdag 20 juli 2022

Livet, börsen och allting

Vad vore en sommar utan några läste böcker och lite bildning? Själv har jag just läst nedan bok. Det var ett tämligen filosofiskt innehåll i den här boken får jag säga. Nästan svårt att se en röd tråd, men på något vis fick författarna till slut ändå ihop det. 

Jag vet inte om detta är en bok som är nödvändig att läsa för att bli en bättre investerare, men det fanns likväl ett antal givande punkter i den. Visste du t.ex. hur otroligt mycket bättre bolag med stort insiderägande (högsta ledning, styrelse) faktiskt har presterat över tid? Eller vikten av att ställa sig frågan Cui bono? Världen hade sannerligen varit ett bättre ställe om fler gjorde det sistnämnda lite oftare. 

Nu är en av författarna partisk, men ett av ämnena som diskuterades i denna bok är indexfonder. Jag delar inte alla åsikter kring det, men jag befarar att de har rätt till stor del. Aktiv ägarstyrning är som bekant självklart viktigt i ett långsiktigt framgångsrikt näringsliv. Ni som anser att indexfonder är jordens frälsning för sparare kanske bör reflektera något över det faktum att indexfonder står för den exakta motsatsen till detta. Alla de esg förvaltare som påstår sig räkna fram hållbara fonder genom korrekt esg poäng, hur genomskinligt är inte den falskheten?... Högre avgifter är det enda som är säkert med detta. Cui bono?  

Detta och lite andra mentala modeller och idéer får man lära sig om i denna bok. I sin helhet ganska underhållande, trots att författarna har så pass olika språk.

Har du själv möjligen läst boken och vad tyckte du?

fredag 8 juli 2022

Risk Intelligence

En läsare undrade hur det går med Risk Intelligence. Jo, jag är ju själv tålmodig så det mindre innehavet ligger kvar i portföljen, trots att aktiemarknaden misshandlat kursen likt mycket annat. Fundamentalt sett så fortsätter den organiska tillväxten dock takta på omkring goda 15-20 procent årligen. Således samma takt de höll innan de galna åren 2020-2021 i världsekonomin. Lönsamheten kommer sannolikt 2023-24, efter tidigare mer investeringstunga tid sedan noteringen. Jag förväntar mig dock de är kassaflödespositiva i år, vilket känns viktigt givet omgivande makro. Vdn deltog nyligen i presentationen nedan.

Lyssna gärna på ovan så får du veta mer om vad bolaget gör, dess historik och nuvarande utveckling. Det ska kanske tilläggas att investeringar i micro cap bolag är inget för alla. Det svänger och det kräver tålamod (ie inga snabba cash här heller, som alltid, utan tänk år...).

Äger du själv aktier i Risk Intelligence?

Länk till Risk Intelligence hos Avanza 

söndag 3 juli 2022

Kvantitativ handel 2022

Det första halvåret 2022 är över och det är därmed dags att, sommarvärme till trots, reflektera lite. Det här året har inletts ganska stökigt i nästan samtliga tillgångsklasser och många man pratar med har svårt att vara annat än lite smått buttra över utvecklingen. Efter de galna åren 2020-2021 så tycker jag själv nog att det är lite nyttigt med en återgång till mer av ett normalläge i ekonomin. Faktum är att när jag tänker på det så är det nästan lite skrämmande hur många av de som är aktiva i finansmarknaden idag som aldrig upplevt något sådant som positiva och stigande räntor. Det ger avtryck i de rörelser vi nu kan observera och i många av de resonemang man hör. 

Jag har tidigare skrivit om hur 2020 gav mig anledning att delvis modifiera min helautomatiska handel, jag försökte dra lärdom av det som då hände. Därför är det nu lite extra intressant att följa upp hur 2022 utvecklar sig och notera om det finns ytterligare möjligheter till förbättring.

Realiserat resultat i kvantportföljen 20220630.

På den tiden jag arbetade utomlands så fanns det ett talesätt: " watch the trader who is too consistent, for he is the one who is going to blow up ". Det ligger en del i det där, på flera vis, insåg jag med tiden.  Det första som slår mig i grafen ovan är att årets utveckling har varit betydligt mer volatil än föregående års. Det är i sig helt naturligt givet omgivande makroutveckling. Egentligen anser jag att år som dessa i princip handlar om att bevara kapital, att överleva till nästa mer förmånliga period i cykeln. Med tanke på det så är jag nöjd såhär långt. Det är kul att kortsidan i portföljen visar sig fungera någorlunda.

Jag har än så länge funnit anledning till ett mindre antal revideringar. En av de strategier jag sjösatt i år håller inte riktigt måttet och den kommer sannolikt bytas ut under q3. Risken kommer under andra halvåret sannolikt successivt dras upp i två av mina strategier.     

Hur har året inletts för din del?

söndag 12 juni 2022

Dina och mina pengar?...

Det har varit lite stökigt på börsen i år som bekant. Detta kommer efter en lång tids börsuppgång så därmed var det i princip lika säkert som amen i kyrkan att vi skattebetalare skulle komma att få ta del av rubriker som nedan. 

Örebro kommun har en Socialdemokratiskt anförd kommunledning, så jag är knappast förvånad. Respekten för andras pengar är inte detta partis största kännetecken. Jag är inte heller det minsta förvånad över kommentaren från kommunstyrelsens ordförande ( John Johanssen (S) ) : 

" förlusten bara är teoretisk och att det först är när aktierna säljs som man vet det verkliga resultatet. Men aktiernas värde måste bokföras i bokslutet där det på pappret blir en minuspost. "

Alltså inte nog med att de omdömeslöst placerar skattemedel på börsen, de ljuger också hejdlöst om konsekvenserna. Var så säker, dessa förluster kommer öka lavinartat innan kommunen får nog. 

Det fattades bara att jag även kan konstatera att kommunen deltagit i esg spektaklet:

" Som en ansvarsfull investerare ska Örebro kommun möjliggöra en god långsiktig avkastning genom att placera tillgångar i hållbara företag, samt identifiera och uppmuntra förvaltare och företag som verkar för att uppfylla FN:s globala mål för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. "

Man får väl som skattebetalare anta att G som i governance antyder att kommunen därmed styr sin verksamhet på bästa hållbara vis?... Ärligt talat, man vill ju bara kräkas.

Det här är tyvärr vare sig första eller sista gången offentliga institutioner får för sig att spela bort skattemedel. Omkring hälften av Sveriges kommuner och regioner sägs ha agerat likartat. Samtidigt anförs det bedrägligt nog ofta i debatten att skatter måste höjas.    

Har du som skattebetalare möjligtvis kontrollerat din egen kommun? Beaktar du i årets val hur dina politiker agerar med pengar, eller gör du som de flesta tycks göra idag (skiter i vilket)?   

lördag 7 maj 2022

Mental models

Genom åren så har jag lyssnat en hel del på andra personer när det kommer till investeringar. En av dem är förstås Charlie Munger. Om man inte vet var man ska starta så är han och Warren självklart värda att lyssna på. Lyckligtvis finns de än med oss, trots aktningsvärd ålder. 

De leder en koncern med bred exponering mot Amerika och är det någon som har god insikt i den amerikanska ekonomins faktiska utveckling så torde det vara Berkshire Hathaway. Redan i ett ganska tidigt skede av pandemin 2020 så berättade Warren tex om hur de såg breda prishöjningar från leverantörer som de accepterade och i sin tur höjde de priserna kraftigt. Detta var alltså i ett läge när merparten andra pratade om hur temporär och tam inflationen var. Först nu har de sistnämnda vaknat till, alltså nästan 2 år senare. Även när det kommer till inflation så kan man med fördel lyssna till praktiker av detta slag, och inte till t.ex. teoretikerna på centralbanker (som ofta har ett stort egenintresse i vad som förmedlas).