Adtraction

måndag 29 juni 2020

Hat som njutning?

Säg ordet våld, hat eller hets så går dagens samlade vänster upp i falsett av något som liknar sexuell upphetsning. Vad är det egentligen för fel på dem kan man undra?

I korthet (s)å går det väldigt bra nu för Sverige, men vinsterna kommer längre fram.

Den som inte sov sig igenom historielektionerna fick b.l.a. lära sig om hur härska genom att söndra är en väl beprövad metod genom historien, av galna och mycket farliga personer. Icke desto mindre så återkommer den metoden om och om igen. Inte minst i dagens Sverige, där statsministern har skapat en aggressiv och direkt otrevlig retorik i samhällsdebatten. En retorik som bygger på att han och det parti han leder har rätt att säga vad som helst om motparter som inte delar deras åsikt. Men ve den som opponerar sig, den ska stämplas och hängas ut. Ja, det är till och med ok att de blir av med jobbet och utesluts. Fa(s)cism ,någon? Men, man kanske inte ska ha högre förväntningar på någon som bygger sin regering på stöd från kommunister? Samma statsminister som sedan kommer och pratar om andras historia... med diverse anspelningar så fort han öppnar munnen.

Ovan retorik avspeglar sig sedan i övriga samhället, efter politikernas föredöme. Jag har själv t.ex. inget tålamod alls med de uppenbara försöken att piska upp en stämning av hat mot poliskåren och vårt rättsväsende baserat på att de skulle vara rasistiska. Vänstern vill dock skapa raskonflikter i Sverige. På samma sätt som de tidigare arbetat intensivt med motsättningar mellan könen och olika religiösa grupperingar. Intensiteten i detta arbetat har öka senaste åren och börjar nu bli direkt samhällsfarligt.

Det är dags att övriga politiker och media tar tag i situationen och utmanar dem. Innan det är försent. Om det nu finns några normala och fritt tänkande människor kvar i de sammanhangen vill säga? För om det här fortsätter lite till så kommer det inte att sluta väl för vår nation.  

onsdag 24 juni 2020

Cash is trash

Centralbankerna har gjort det tämligen klart att vi kommer få se låga räntor under lång tid framöver. Därför känns det inte så attraktivt att hålla likvider på konto, eller i traditionella korträntefonder för den delen. Jag skrev dock tidigare om hur bra köpläge hade uppstått i kreditmarknaden. Atlant Fonders Opportunity är en av de fonder som jag använder för mer kortsiktig hantering av kassa.


Ibland har man tur med timingen och Mars månad var ett sådant tillfälle. Det är inte så ofta en kassa avkastar  >6 procent på några få månader. Den här hedgefonden är som jag ser det en intressant lågriskfond. I nuläget har de en attraktiv portfölj med hög yield på många av deras innehav. Visst tog de lite stryk i sista nedgången, som alla andra, men det får man räkna med emellanåt. De klarade å andra sidan t.ex. den snabba nedgången i slutet av 2018 galant. 

" Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, d.v.s. optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet. Även placeringar i enskilda aktier kan förekomma. "

Hur hanterar du dina reserver?

Länk till Atlant Opportunity hos Avanza

fredag 19 juni 2020

Högre pensionsålder

I slutet av förra året så passade vår eminenta Riksdag på att införa det nya begreppet riktålder i pensionssystemet. Det är du väl välbekant med?  Jag är dock osäker på om detta begrepp omfattar riksdagspolitikerna själva? I vanlig ordning kan vi nog vara helt säkra på att de har säkrat en veritabel gräddfil för sig själva, precis som fallet är med skattefrälset i Bryssel. Begreppet riktålder innebär att det år då man tidigast kan börja ta ut allmän pension kopplas till förväntad medellivslängd.

Lita inte på detta, det blir antagligen mycket värre. Lös det själv istället.

Desto yngre du är, desto högre blir den förväntade pensionsåldern. Anledningen till det påstås vara att medellivslängden ökar och man vill bevara systemets stabilitet. De som förväntas leva längre måste således arbeta längre, påstås det. Konstigt nog verkar ingen i detta sammanhang ha tänkt på begreppet självförsörjningsgrad, och på hur Sverige kommer att belastas av det faktum att väldigt många idag förväntas få ut pension, och andra förmåner, utan att ha bidragit med en endaste krona från arbetad tid i Sverige. Men det problemet kommer Sverige säkerligen sopa under mattan efter bästa förmåga. T.ex. nyttjas i Sverige hellre begreppet sysselsättningsgrad, för att ge sken av bättre siffror än vad som råder i verkligheten. Det är säkerligen rasistiskt att ens reflektera över det hela.

Som om ovan inte vore nog med problem, så kan man fråga sig vad Centralbankernas politik idag innebär? Stora delar av pensionskapitalet är inlåst i räntesparande, enligt ett ålderdomligt och märkligt regelverk. Så visst är det bra med långvarigt negativa räntor och urholkat penningvärde? Vad kommer pensionen egentligen vara värd i termer av konsumtionskraft den dag du eventuellt kan ta del av det?  

Det minsta man bör göra är att välja en yrkesbana där kroppen inte tar stryk. För många kommer nog inte orka arbeta fram tills pensionsåldern som föreslås. Men strunt i dem, för det ser ju bra ut på pappret med denna lösning? Dessutom kan man fråga sig varför vissa politiker i detta läge gärna gör allt i sin makt för att bekämpa privat sparande. Solidaritet är ju bra så länge alla har det solidariskt lika dåligt.

Från arbete och direkt till kyrkogården, är det din melodi det? Det är inte min. Jag kommer aldrig att förlita mig på politikers löften, inte i detta fall heller. Givet deras förfärliga facit vad trovärdighet beträffar.  Att arbeta längre behöver inte vara den enda lösningen, men sett ur skattesystemets perspektiv är det förstås bäst att mjölka kon till sista blodsdroppen. Skulle du lita på kandidaterna i Lyxfällan vad gäller din ekonomi? Om inte, så lita på inte på politikernas förmåga att trygga din pension.

Vad tycker du om det hela?

lördag 13 juni 2020

Bonus från aktielån - för bankiren

Precis som alla andra så fick jag i veckan epost från Avanza Bank avseende deras nya erbjudande till kunderna med aktielån via kapitalförsäkring. Såhär torgförs budskapet initialt:

Du som har svenska aktier i en kapitalförsäkring kommer från och med hösten 2020 att få möjlighet till extra avkastning, utan att du behöver göra något själv. "

Döm själv, men personligen anser jag att forna tiders bilhandlare hade presterat betydligt ärligare än ovan ytliga budskap. 


Jag har ingenting starkt emot aktielån, faktum är att det har en viktig uppgift att fylla för en fungerande derivatmarknad och dessutom förbättras marknadens effektivitet beträffande prissättning. Men blankning är även omtvistat, för det har absolut inte enbart fördelar (vilket jag har skrivit lite om tidigare).

Man kan fråga sig vad en genomsnittlig retail-kund hos Avanza egentligen vet om blankning? Är de därmed en lämplig kundkategori? Frågar du bankirer så får du säkerligen ett lika självklart svar som när de alla ansåg att komplexa strukturerade derivat var mycket lämpligt för alla kunder. Förmodligen extra lämpligt för äldre och förståndshandikappade? Givetvis hade det sistnämnda  inget som helst samband med en brutal lönsamhet för banken. Det är så etiken är i finansbranschen. Den person som har moraliska betänkligheter anses oftast inte anställningsbar i branschen.

Vilken privatperson kan påstå att de har god insikt i prissättningen på aktielån? Vad är det som påverkar och driver ersättningen? Hur vet kunden att det erbjudna priset är konkurrenskraftigt och en rimlig kompensation för risken? Transparens?

Avanza lade sig något lägre än Nordnet i avgiftsnivå, dvs de tar "enbart" orimliga 40 procent av ersättningen från motparten. Visst kommer man här att tänka på Avanzas slogan, "mer till dig mindre till banken"?... Eller inte. Samtidigt som hela munnen fylls av kräkssmak. Du kan lita på att banken gör en mycket god vinstmarginal på detta. Är det rimligt, när det är du som står för all risk? En sak är säker, jag själv accepterar inte den formen av villkor. Aldrig i livet.

Ovanstående utgör dock inget problem, för Avanza valde precis som Nordnet att lansera detta erbjudande via en helt oseriös avtalsform. Kunden måste alltså aktivt tacka nej till erbjudandet för att undgå att omfattas. Istället för att aktivt tacka ja. Varje gång man ser den typen av avtalsförfarande så ska man dra ögonen åt sig och man vet att man har med en mycket tveksam motpart att göra. Faktum är att jag anser att Finansinspektionen borde ta bankerna i örat för detta. I annat fall kommer vi garanterat få se mer av detta. Bankirer begriper inte bättre än så, uppenbarligen.

Framgångsrika och välskötta bolag med bra ägare tenderar att beakta kundperspektivet som viktigt i sin affärsutveckling. Hur kommer det sig att just banker oftast utmärker sig som fullkomligt misslyckade i detta? Och vad betyder det i sin tur för aktieägarnas del långsiktigt?

Länk till erbjudandet. Vad tycker du själv om detta erbjudande från Avanza?  

torsdag 11 juni 2020

Stäng possen?

Igår kom jag på mig själv under dagen med en tanke att gå in med ett manuellt ingrepp i min algo-handel. Alltså något av en ren dödssynd. 


Det ska tilläggas att när jag började med algoritmisk handel så var jag förhållandevis kass på det där att låta datorn exekvera i lugn och ro. Men den här gången noterade jag bara den flyktiga tanken och ignorerade det. Även om samma tanke återkom ett flertal gånger under dagen. Det som oroade mig något var dels risknivån men även marknadens beteende sista tiden. Men likväl så visade sig algoritmerna ha tagit välgrundade beslut, hade jag gjort ett ingrepp så hade det kostat mig en del pengar. Det är det här som kan vara så svårt med den här typen av handel, att koppla bort sina egna bedömningar och istället förlita sig på statistiken. Att titta på depåvärdet eller kortsiktiga marknadsrörelser under dagen kan vara skadligt för såväl psyket som ekonomin. För egen del så hjälper det att fokusera på något helt annat.

Har du kanske liknande erfarenheter?      

söndag 7 juni 2020

Död och succession

Sista året har delvis inte varit så roligt för egen del. Död och sjukdom i min omgivning har fått mig att fundera över livet i allmänhet. En sak jag länge har vetat om är detta att jag ännu inte har planerat för min egen bortgång i den utsträckning som behövs. 


Om jag skulle försvinna idag så skulle onödiga ekonomiska bekymmer uppstå. Jag har länge haft ett stort intresse för ekonomi och har därmed sett det som ett slags nöje att sköta om mina affärer, snarare än ett måste. Andra i familjen är inte roade alls av detta så därmed uppstår ett dilemma.   

Jag kan naturligtvis se till Warren Buffetts enkla lösning på även detta bekymmer. Men, indexfonder är ingenting som lockar mig alls. Faktum är att jag anser dem som skadliga för vårt samhälle och aktiemarknadens funktion. Jag har anledning att förmoda att mina barn kommer växa upp som ekonomiskt kunniga och ansvarsfulla, så där hyser jag visst hopp. Men, om olyckan skulle vara framme och om jag skulle gå bort innan dess så behövs förmodligen en pålitlig diskretionär förvaltningsform. Det sistnämnda måste jag ta mig tid att reflektera över framöver och utvärdera kandidater till.

Jag är mycket väl medveten om att det finns många oärliga, tveksamma och underpresterande firmor eller individer. Det är tyvärr sådan finansmarknaden är beskaffad. Har du som läsare kanske något konkret råd att ge om rådgivare som du upplevt som högpresterande, ärliga och pålitliga?

fredag 5 juni 2020

Sampo

Det har varit sällan skådat dramatiska tider på börsen i år. Detta har naturligtvis även synts i investmentbolagen, som t.ex. finska Sampo, och därför kan det vara intressant att höra  styrelseordföranden Björn Wahlroos kommentera utvecklingen. Han lever även här upp till sitt rykte och ger lite påpassliga kängor till eu och den finska regeringens sätt att styra mot framtiden. Jag delar delvis hans oro inför ekonomin i eu.Ingår Sampo i din portfölj? Jag anser själv att Sampo är en finansiellt stabil och stark koncern. Men, det finns även skäl att vara skeptisk i viss mån. T.ex. befarar jag att koncernen i sin helhet är alltför tungt viktat mot den gamla ekonomins skola, i likhet med Berkshire Hathaway.

Länk till Sampo hos Avanza

söndag 31 maj 2020

Trading 2020 - uppföljning

Jag vet inte vad ni har gjort i helgen, men själv har jag b.la. följt upp min trading under året. För jag har även en mindre sådan kvantitativt handlad portfölj. Vad kan vara bättre än att i en omvälvande kris göra en utvärdering och därmed lära sig mer om vad som fungerade och vad som absolut inte gjorde det? Det fina med algoritmisk handel är att man utifrån data kan lära sig mer om vad som fungerar och vad som inte gör det. Det sista halvåret gick mycket bra, men i krisen visade det sig t.ex. att korrelationen mellan mina modeller blev högre än vad som var lämpligt.

Men visst, först hade jag tänkt göra som Socialdemokraterna och övriga politiker, dvs. gräva ned hela huvudet i sanden och låtsas som att problemet inte existerade. Och om problemet inte visade sig försvinna trots det så gäller det att göra som Löfven, dvs. fråga sig vem som är ansvarig förutom jag själv? För felet måste vara någon annans, eller hur? Nej, jag skämtar givetvis. Det här handlar om min familjs väl och ve och det är jag som bär ansvaret om pengarna nyttjas felaktigt. Konstigt nog så underlättades min process av det faktum att det finns en tydligt ansvarig som också bär konsekvenserna när det går fel.

Visst kan det vara jobbigt när det tar emot, men det som är så skönt med investeringar och trading är att det är fakta, egen arbetsinsats och agerande som räknas för framgång och inget annat.

 " We don’t read other people’s opinions. We want to get the facts, and then think, says Buffett. "

Min bästa modell levererade över förväntning under 2020.

Glädjande nog så visade sig en av de modeller som jag tog i bruk senast faktiskt vara en av de som presterade allra bäst. Förvisso inte så många transaktioner hitintills under året, men med en hög snittavkastning och låg draw down. Detta tillförde även en mycket god diversifierande effekt till min långsiktigt förvaltade aktieportfölj. Andra saker fungerade mindre bra och jag har därför tagit beslutet att inaktivera fem av mina nuvarande modeller. Dessutom gör jag en mindre modifiering för en av mina modeller och jag har även ytterligare en under utveckling som jag tror bli bra.

Med detta så sker en ny sjösättning av mina stridskrafter under inledningen av nästa vecka. Må slaget utspelas väl, jag är redo.

Trading är enkelt, men det är inte lätt att genomföra väl för det. Hur har din trading gått under året?

tisdag 26 maj 2020

Courtagefritt

Idag är alltså dagen då Avanza erbjuder courtagefri handel i amerikanska aktier.


Glöm nu inte att Avanza dock tar ut en ohederligt hög växlingsavgift, på hela 0,25 procent. Det bör du undgå genom att öppna valutakonto och sedan växla manuellt, snabbt och enkelt. Utöver det så är den svenska skvalpvalutan inte särskilt stark just nu. Den så kallade (s)venska modellen innebär ju att politrukerna medvetet försvagar vår köpkraft via en svag valuta. Rusa inte iväg och handla bara för sakens skull.

lördag 23 maj 2020

Spåmänen på Pareto

Först ska det väl sägas att jag äger en del aktier i Embracer, men det är inte därför jag skriver detta inlägg. Utan jag kunde inte låta bli att skratta lite åt hur Pareto formulerar sig. Det börjar bli lite av ett stående skämt, detta att spåmänen på Pareto tydligen alltid vet på förhand hur en kursreaktion kommer bli i procent en given dag.

" STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gamingbolaget Embracers rapport var överlag siffermässigt något bättre än förväntat. Men att bolaget sköt på lanseringen av två AAA-titlar, att inga förvärv annonserades på morgonen och att aktiekursen ligger på all-time-high gör att Pareto tror på en kursnedgång på 10-15 procent under onsdagen.
Det framgår av en rapportkommentar från Pareto Securities på onsdagensmorgonen.
"Huvudnyheten var att de bägge AAA-projekten Dead Island 2 och Saints Row V, som vi hade räknat med under räkenskapsåret 2020/2021, kommer att försenas till nästa räkenskapsår som inleds i april 2021", skriver Pareto.
Mot bakgrund av dessa försenade AAA-spel kommer Pareto göra "väsentliga" nedjusteringar av estimaten för 2020/2021 samtidigt som estimaten för 2021/2022 kommer att höjas. "
Som jag ser det så är ingen av förklaringarna de nämner ovan en anledning till att ett bolags fundamentala värde ska röra sig i den storleksordningen. Det är inte så kvalificerad fundamental analys kan eller bör användas. Fundamental analys bygger på långsiktiga antaganden om framtiden, och det är också så det bör nyttjas framgångsrikt. Så antingen nämner Pareto detta för att de inte begriper bättre, eller så gör de det för att dra in courtage för egen räkning (i motsats till att agera för kunders bästa). Det sorgliga i sammanhanget är att det garanterat finns många oerfarna som agerar på dylika formuleringar och därmed skadar sin ekonomi. Jag vet, för jag gjorde det själv när jag började handla med aktier i tidiga tonår. Dvs på den tiden jag inbillade mig att det gick att använda mäklarfirmor på det sättet (utan egen analys). Möjligen så kan man istället använda dem för att lära sig och skaffa översikt över branscher etc. Att låta en analytiker styra när jag ska genomföra en transaktion är det sista jag idag skulle göra, b.la. eftersom deras incitament ofta är så långt ifrån mina egna.


Det sistnämnda syns i ovan graf, där det kan konstateras att den genomsnittliga personen handlar sönder avkastningen i sin depå, istället för att ta del av börsens goda långsiktiga utveckling. Använd effekten av ränta på ränta till din fördel.

Länk till Embracer hos Avanza