Adtraction

tisdag 2 mars 2021

Livesänd presentation - Risk Intelligence

För er som vill veta lite mer om Risk Intelligence och deras närmaste framtid så tycker jag ni ska titta på nedan presentation som sändes i samband med Q4 rapporten. 

 

Jag uppskattar att vd och huvudägare delade sin vision för bolaget f.t.o.m 2025, då det passar min längre investeringshorisont väl :

" Medium growth with target of 67 MDKK in 2025 ( 29 % avg growth)

2019 growth 28% - notably without any LandRisk revenue "

Länk till Risk Intelligence hos Avanza 

söndag 28 februari 2021

Risk Intelligence Q4

Jag har nu hunnit titta igenom rapporten från Risk Intelligence, och det var glädjande läsning om än kanske inte direkt oväntat från mitt perspektiv.

Lovande organisk tillväxttakt.

 

Som ni ser ovan så drabbades även Risk Intelligence när covid slog till med full kraft globalt. Detta kom vid ett för bolaget olägligt tillfälle, då det b.l.a. försvårade lanseringen LandRisk. Dessutom påverkades framförallt verksamhetsdelen Advisory Services negativt, men här guidar ledningen nu för en kommande återhämtning. Vid Q2 rapporten guidade man för en återhämtning under resterande delen av året.

" ...Den försiktiga optimismen vi har sett i slutet av juni och följande månader gör att vi tror att vi kommer att fortsätta se ett uppsving i vår verksamhet med nya kontrakt och att vi kan leverera enligt budget under andra halvåret. "

Det inger förtroende att de då under Q4 kunde visa en så pass god organisk tillväxt som 39 procent. Det innebär att år 2020 slutade med en tillväxt på 10 procent. Det tycker jag är acceptabelt givet omständigheterna. Jag noterar även att bolaget inte hade behov av att ansöka om stödåtgärder under covid, likt många andra företag. Det är alltid en styrka när de visar sig kunna stå på egna ben anser jag, givet bolagets storlek. Man lyckades inte bara växa omsättningen utan även reducera kostnader i viss mån, vilket bidrar till att man nu kan uppvisa ett positivt ebitda i enlighet med tidigare kommunikation. 

För första gången sedan ipo:n så guidar bolaget nu inför 2021:

" The growth in revenue for 2021 is expected to be in the range 15-30% with a revenue target of 18-20,5 m dkk. The target for 2021 is to reach a positive ebitda for the full year, but a positive result is not expected. Finally, the company expects positive net cash flow for the year.  "

Jag noterar att denna prognos stämmer med de förväntningar jag själv har haft i mina tidigare kalkyler och baserat på historiken så tror jag de kan uppnå detta. Sett på lite längre sikt (3-5y) är en ebitda marginal på minst ca 30 procent möjlig, vilket de själva har indikerat. 

Verksamheten är delvis jämförbar med en traditionell saas-modell och därför är det glädjande att de vid denna rapport tog möjligheten att dela lite mer nyckeltal kring detta:

Klicka för större bild.

Som ni själva ser ovan så är detta förhållandevis attraktiva nyckeltal, givet den fas företaget befinner sig i. De driver sin verksamhet bra och kunderna är mycket nöjda. Ni ser även hur stor potentialen faktiskt är i LandRisk vid en lyckad kommersialisering framöver. Jag hyser som sagt var stora förväntningar på Risk Intelligence under lång tid framöver. 

Länk till Risk Intelligence hos Avanza  

torsdag 18 februari 2021

Varning för kvantfonder

Jag har ingen prenumeration på DI men jag noterade att de i veckan uppmärksammade att SEB misslyckats med sin kvantitativa fondförvaltning. De skriver t.ex. :

SEB Fonders vd Javiera Ragnartz är inte nöjd med avkastningen på bankens kvantitativt förvaltade fonder. Det finns dock inga planer på att skrota förvaltningsupplägget helt. Nya modeller och förändrade förvaltningsteam ska sätta fart på avkastningen igen. ...Det är en avkastning som är bland det sämsta jag har sett under mina 20 år. ... Ingen av fonderna har slagit sina jämförelseindex på 5 år... I genomsnitt har de 20 fonderna senaste fem åren gått 32,5 procentenheter sämre än sina jämförelseindex.
"

Lynx : låg avkastning och mycket höga avgifter.


Jag kan bara instämma i att detta är en mycket sorglig historia, som jag nu tror har pågått i hela tio år. Än märkligare är att dessa fonder tydligen har förvaltat sammanlagt uppemot 150 Miljarder kronor. Man undrar vilka som står bakom detta kapital? Med tanke på storleken så rör det sig säkerligen om pensionsmedel till viss del, skulle jag gissa. Såhär kan det gå när fondbolag låter sina egna kortsiktiga intressen gå före kundernas väl och ve. Anledningen att banken valt att gå denna väg kan säkerligen förklaras av ökade vinstmarginaler. Det blir billigare att låta ett antal datorer exekvera handeln och då fick det avgöra. 

På många håll tycks det idag vara som att branschen i princip glömt bort att det t.ex. är underliggande verksamheter, ledare och affärsmodeller man investerar i. Den analyskunskapen tycks ha försvunnit ut i periferin på många håll... och det märks. Det finns en anledning till att när jag själv investerar i fonder så söker jag främst mindre nischade sådana, där förvaltarens intressen kan ses vara densamma som kundernas.

Saken är den att SEB inte står ensamma med detta misslyckande. Om man granskar många av de kvantitativt förvaltade fonderna så är det faktiskt nästan svårt att finna de fåtal som gjort det konsekvent bra över lång tid. Om vi t.ex. tittar på svenska Lynx, så rör det sig även där om ett tämligen mediokert resultat över lång tid. Frågan är dock varför? Om man tittar på organisationen som sådan så är den nämligen omfattande. Man har mycket personal som dessutom är tämligen välutbildad och erfaren. Det är definitivt inte en resursfråga. Frågan är ifall det rör sig om stordriftsnackdelar i förvaltningen? Idag är det ingen egentlig hemlighet hur dessa fonders förvaltning fungerar. Förvaltningsmetodiken utvecklas allt som oftast av en begränsad skara människor med liknande bakgrund. Det gör att det kapital som jagar på nästintill identiskt vis blir väldigt stort globalt sett. Då faller resultaten onekligen. För stora trendföljande fonder likt Lynx så är det säkert även ett problem att dagens marknad tenderar röra sig mer kortsiktigt än vad som var fallet på t.ex. 70-80 talet. AI vill jag minnas att Lynx sagt sig ha nyttjat i 10 år, det har således inte resulterat i acceptabla förvaltningsresultat.

Vad tror du förklaringen är till dessa fonders resultat? Tror du att problemen löses genom enbart ny organisation som banken antyder? Jag tror problematiken är av mer djupgående natur än så.

söndag 14 februari 2021

The wheel

Idag handlar jag inte så mycket optioner i min depå, men jag gjorde det på 80-90 talet, när t.ex. Ericsson och Nokia hade sin storhetstid. En av de strategier jag då tillämpade kallas för The Wheel.  


Man börjar med att välja ut fundamentalt sett starka aktier som man därmed kan tänka sig att äga till rådande värdering. Det passar även bra att tillämpa för den som har en långsiktigt utdelningsfokuserad portfölj. Man inväntar en dipp där den implicita volatiliteten har stigit i förhållande till historiken, man väljer sedan en löptid och strike där man kan erhålla minst omkring en procent i premie när man ställer ut en säljoption. Om optionen förfaller värdelös så upprepas strategin vid nästa lämpliga tillfälle. Om aktien faller och du därmed tilldelas att köpa på förfallodagen så får du inrikta dig på att äga aktien en tid och ställa ut köpoptioner. Sedan upprepas det hela över tid. Rätt utfört så kan detta vara en ganska lukrativ strategi, även om det finns mindre bra marknadslägen även för detta.

Har du själv möjligtvis handlat på liknande vis? Eller finns det någon annan strategi som du ofta nyttjar?

måndag 8 februari 2021

Mania of 2021

Jag vet att många har skrivit spaltmeter om denna nyhet. Men jag kände att det är för bra för att inte lämna en minnesnotering för egen del. Alltså något att gå tillbaks till för att minnas detta oerhört märkliga år som varit, samt vilka märkligheter Centralbankernas agerande nu leder till i praktiken. Hur ser de egentligen på att även storbolag nu tydligen misstror deras valutors värdebeständighet? Ser de ens problemet?...

 

Själv har jag svårt att se logiken i att en biltillverkare lägger sin kassa i en så pass oerhört volatil tillgång, eller vad vi nu ska benämna bitcoin som. Det finns inget annat (skulder) i Teslas balansräkning som har en naturlig koppling till bitcoin. Således skapar ledningen med detta ännu en stor risk för bolagets aktieägare, som om det inte redan räckte med de återkommande nyemissionerna och den luftiga värderingen. Det hade varit rätt kul att ta del av diskussion i styrelsen som föregick detta köp av bitcoin. 

Jag ger ändå Musk det att han behärskar pr. Men är all uppmärksamhet bra? Han har påverkat aktiemarknaden i hög grad i Usa och nu alltså även bitcoin. Vill han kanske se att bolagets värdering påverkas allt mer av spekulation i kryptovalutor än av själva kärnverksamhetens utveckling och isåfall varför? Om övriga aktieägare vill placera i bitcoin så finns det sannolikt bättre sätt att göra det än att gå omvägen via Tesla. Borde inte Tesla nu åsättas en betydande konglomeratrabatt?     

Vad anser du själv om detta beslut från Tesla?

Länk till Tesla hos Avanza

lördag 30 januari 2021

Risk Intelligence

I dagarna kom det fler positiva nyheter från det lilla danska mikrobolaget Risk Intelligence. Jag som har följt detta saas bolag sedan noteringen kan konstatera att ledningen exekverar konsekvent och långsiktigt i enlighet med den tydliga tillväxtstrategi som var skälet till noteringen. Jag noterar denna gång att de nu även har signerat ett flertal lite längre kontrakt med kunder och där faktureringen fortsatt sker med 12 månaders intervall. En mix av avtalslängder är bra, detta minskar administrativa kostnader och ger ökad stabilitet för bolaget. Som ni ser nedan så är det riktigt stora och internationella bolag som köper deras produkter. Det inger förtroende tycker jag, då dessa sannolikt har tämligen professionella inköpsorganisationer och kravställning. Det är också intressant att notera att kunderna är så pass nöjda så att de utökar engagemanget och bygger in systemet än mer i sin egen verksamhet. Något som förvisso även syns i den genomsnittligt mycket låga churn man har på 1-2 procent årligen. 

" Risk Intelligence A/S announces today that the company has signed its third multi-year agreement for the Risk Intelligence System with an existing major global energy company client.

With offices in 180 countries and engagement in every aspect of the energy market from exploration and generation to transport and sales, the client is also one of the world’s largest companies and its portfolio spans all forms of energy.

Jim Pascoe, Chief Commercial Officer of Risk Intelligence, says:

...We’re absolutely delighted to seal another long-term deal with another global energy major. Whilst we have been supplying the client for many years, this agreement sees a significant increase in our license agreement and incorporation of our data into their own systems via API.  

The Risk Intelligence System will provide our client's vessels with alerts and insights into possible threats, from stowaways or activism to terrorism and piracy. The agreement also includes some of our intelligence reports and, as with every System subscriber, access to our 24/7 Duty Watch team, providing the client’s security team with enriched analysis to assist them assessing global threat and risk levels for their operations. .."

Intressant nog så ökar även intresset nu återigen för deras senaste betydande produkt Land Risk, enligt data från Google.

Klicka för större bild.

Om man väljer att sortera intresset efter geografiska regioner så utgörs de fem största av: Danmark, Singapore, Tyskland, Indonesien och Frankrike. Det finns ett globalt intresse för det som Risk Intelligence erbjuder, vilket är naturligt med tanke på deras marknad och vision.

Har du själv tittar närmare på detta lilla unika ägarledda framtidsbolag? Om Land Risk utvecklas väl framöver så ser jag att kursen mycket väl kan ta sig upp mot 20 dkk inom några år.

Länk till Risk Intelligence hos Avanza

fredag 22 januari 2021

Efter känsla eller efter handling?

Ta gärna några minuter och se nedan film. Hur står det till i Sverige när en person från före detta mörkröda Norrland känner sig manad att göra denna video? Han är garanterat inte ensam om sin frustration med Sveriges politiker idag. 

De ständiga myterna och lögnerna som framför allt Socialdemokraterna sprider idag är ett stort reellt samhällsproblem. När statistiken påvisar problem, ja då är lösningen att förvanska data. Så som t.ex. skedde med pisa-undersökningen senast, eller statistiken över skottlossningar,  antalet asylsökningar, utbildningsnivåer osv. 

Än värre är den polarisering som partiet arbetar på att skapa i samhällsdebatten, i starkt samråd med de journalister de har köpt för skatten. Det syns kanske som tydligast på sociala medier, hur ministrar beter sig dagligen. Vad tror de detta ska leda till i förlängningen, att bete sig så?... Vem normal människa vill leva och verka i ett sådant samhälle? 

Om Sveriges media gjorde sitt jobb, då borde de gå in på t.ex. twitter och granska hur Sveriges ministrar agerar i vardagen. Med den ansvarsställningen så är det nämligen inte vare sig professionellt eller acceptabelt att bete sig hur som helst. Precis som på vanliga jobb, fast nu med allmänhetens förtroende. Tills det sker kan ministrarna fortsätta sprida obehag, personliga påhopp, dimridåer och lögner. Tyvärr så har Sveriges köpta media positionerat sig tydligt som en stor del av problemet, inte som en del av lösningen. Dagens Nyheters chefredaktör uttalade t.ex. nyligen i en debatt på regimmedia SVT följande: 

" Den journalistiska uppgiften är inte att vara opartisk, utan att försöka söka sanningen. "

Fundera lite på innebörden i det han säger som representant för DN här!... Själv kan jag bara konstatera att sanningen inte är partisk. Men så har ju jag en annan åsikt om demokratins grunder, än vad värdegrundens tempelriddare har.

 

Socialdemokraternas definition av demokrati tycks vara att vi har en S-regering. De kan möjligen acceptera korta avbrott på hegemonin för att sedan kunna skylla alla problem på borgarna. I grunden ser partiet det som ett demokratiskt problem att Moderaterna "vill gripa makten". Socialdemokraterna nyttjar samma strategi som i autoritära regimer, man ser opposition som icke legitim. Så långt har det nu gått.

Kommer du själv granska vad partierna och deras representanter har gjort, istället för vad de påstår, inför nästa val? Kommer du rösta efter känsla, eller efter ideologins faktiska resultat? 

tisdag 19 januari 2021

Virtual Capital Markets Day 2021

Fortnox är ett av mina större innehav, både privat och i den förvaltning som bedrivs för familjens räkning. När det begav sig för mer än tio år sedan så följde jag bolagets utveckling mer nära, men nu när de är större och mer stabila så blir det inte lika frekvent. Jag fick dock ikväll lite tid över för att lyssna på vd för Fortnox på deras kapitalmarknadsdag. När han tillträdde så fick jag faktiskt mina dubier kring honom som person... men jag antog dock att First Kraft visste vad de gjorde även i detta fall. Jag konstaterar att Tommy planerade och genomförde detta anförande på ett förtroendeingivande sätt. Mitt övergripande intryck blir att Fortnox vet mycket väl vad de gör, de har en stark och offensiv framtidsvision och de exekverar löpande på det. Bra jobbat!

Historik, kicka för större bild.

https://tv.streamfabriken.com/fortnox-virtual-capital-market-day-2021 

Lyssna gärna på ovan så får du en kort genomgång av bolagets historik och mer förståelse för vart de är på väg. Ibland hör man folk som påstår att den svenska marknaden är mättad etc. Inget kunde vara mer fel, för Fortnox är inte enkom redovisning utan de bygger på ett helt ekosystem av tjänster. Något som kommer ge fortsatt stark och lönsam tillväxt under lång tid framöver. Redan idag avser de anställda 200 fler personer på främst techsidan, det är en rätt skaplig expansion givet dagens 400 anställda. Visst finns det risker med en så pass kraftig expansion, men de har även en urstark balansräkning idag (låg finansiell risk). Vd adresserar här för övrigt också två andra vanliga frågor. Ja, de kommer gå utomlands och de kommer genomföra förvärv när lämpliga lägen uppstår. Även om det inte är något som ingår i affärsplanens målsättning med >700,000 kunder år 2025 (vilket alltså implicerar en CAGR på 30 procent 2019-2025). Att höja priser är helt klart en möjlighet för Fortnox idag, men Tommy resonerar också kring varför det inte främst är det som främst ska driva ökad lönsamhet framöver. 

Vad tycker du själv om Fortnox?

Länk till Fortnox hos Avanza 

lördag 9 januari 2021

Some wisdom...

Jag har länge haft en benägenhet att långsiktigt investera i tämligen små bolag. Delvis därför tyckte jag nedan video var intressant att lyssna på. Som privat investerare har man onekligen även vissa fördelar gentemot mer bakbundna fonder.

 

lördag 2 januari 2021

Unknown Market Wizards

Under denna helg har det blivit lite välbehövlig tid över för att läsa i lugn och ro. En av de 3 böcker jag hunnit med är Jack D Schwagers senaste bok, som jag tycker är läsvärd. Det här är en lättläst bok där du får ta del av intervjuer av totalt 11 olika framgångsrika handlare. Man får ta del av intressanta personliga berättelser, om framgångar och motgångar. Det är inte en bok om detaljerade handelsstrategier, men man får övergripande insikter i hur de agerar i marknaden samt förståelse för att det finns många helt olika ansatser som fungerar väl. De psykologiska aspekterna kring handel var även intressanta i denna bok.    

Har du själv möjligen läst denna och vad tyckte du då om den? Eller har du något annat tips i liknande genre?

Länk till boken hos Bokus:

Unknown Market Wizards