Adtraction

måndag 12 december 2016

Hållbar utveckling

Det talas vitt och brett om hållbar utveckling, enligt t.ex. nedan definition.

"...Brundtlandkommissionens rapport "Vår Gemensamma Framtid". I rapporten definieras hållbar utveckling som "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."..."

I praktiken verkar det dock mest vara ett teoretiskt begrepp, som folk försöker slingra sig ur. Samtidigt som diverse miljötomtar tolkar det som att vi bör sabotera samhället bäst vi kan, genom
att t.ex. föredra import av rysk gas eller tyskt brunkål istället för utmärkt kärnkraft av senaste version. Kombinera gärna det med en övergång till elbilar...

Exempel på undermålig spis.
Är det någon mer än jag som reflekterat över det här med att garantitider blir allt kortare, och att alla produkter konstigt nog tenderar att gå sönder allt snabbare idag? Men ja, på teknis skämtades det en del när man lärde sig beräkna hållbarheten för komponenter, för det var något man skulle ha stor nytta av... En bra kund är en som tvingas handla alltför ofta.

I Sverige har vi politiker som dessutom gjort det omöjligt att renovera annars livsdugliga produkter. Idag fick jag t.ex. erbjudande om att byta ut några reservdelar till spisen, för "7,000 kr+". Det gäller att verkligen beskatta arbete (service), och reservdelar, så att det blir helt omöjligt att göra annat än att köpa nytt. Men, som de säger, med högre skatter kan vi lösa allt här i världen. Eller hur?  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar