Adtraction

måndag 5 december 2016

SVT - Sun Tzu - som trading

Krigskonsten Sun Tzu beskriver krigets väsen på ett rationellt sätt. Och trots åldern har den visat sig användbar i såväl militära som civila sammanhang än idag. Grundtanken i skriften är att kriget vinns långt innan det börjar, och framhåller vikten av förberedelser i form av att lära känna såväl sina egna som fiendens svagheter. Skriften innehåller 13 kapitel, där man i praktiska termer förklarar användandet av manipulation,  manövrer och spioneri.


Jag tänker osökt även på:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar