Adtraction

fredag 6 januari 2017

Säkerhetsläget i Sverige

Vi får hoppas att regering och Riksdag rycker upp sig inför 2017. Att de inser att 2018 snart är här, och att de då kommer ställas till svars för grav misskötsel av Sverige, om inget görs. Att utvärdera Alliansens insatser under denna valperiod blir enkelt, de har lagt sig helt platt, i samtliga frågor. Nuvarande utveckling måste brytas, vi kan inte ha en polis som upphört med verksamheten. Vi kan inte ha en situation där svenska samhällets grundläggande behov helt bortprioriteras av regeringen.

För att förekomma tokvänstern, så är det även på sin plats att här poängtera att ekonomi och politik handlar om att prioritera med begränsade resurser. Svaret är alltså inte ständiga skattehöjningar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar