Adtraction

lördag 17 december 2016

Falskhet och konsekvens?

Det finns två sorters människor här i världen. De som reagerar... och de som agerar. Läget i Sverige är akut, sedan länge. Vad gör regeringen? Jo, ingenting. En sak var man dock snabb med, och det var att minska antalet arbetstillfällen och utöka den svarta sektorn. Sedan försämringen av rut/rot nyligen genomdrevs, mot bättre vetande, så har omkring 1/5 av antalet rotföretag upphört. Svartjobb? Bra för Sverige?  

Regeringen är handlingsförlamad, beträffande konkreta åtgärder. 

1 kommentar: