Adtraction

söndag 18 december 2016

Året som gick

Det lackar emot jul, endast tomten är vaken i ottan, och det är dags för den sedvanliga rutinen att blicka tillbaks, och även att fundera över 2017.

Om jag tittar på den största av mina egna portföljer, så är jag nöjd med årets avkastning på 21% fram tills i Fredags. Det är ett genomsnittligt resultat för min del numera.


Resultatet har som synes även uppnåtts med ett risktagande som är lägre än för index, och en bra sharp ratio. Resultatet är bra mot bakgrund av att allt inte är allokerat till aktier,  utan stora delar av portföljen har allokerats till ränteliknande risk (i.e. läs preferensaktier mm) och andra tillgångsklasser (valuta, kredit, råvaror). Inga stora misstag har noterats under året. Jag har tagit förluster i tid, och låtit vinster löpa. Det finns dock ett sänke i portföljen, och jag kommer avveckla det sista av andelarna i Brummer & Partners Multistrategy 2*L under början av nästa år. Normalt sett har jag tålamod med mina investeringar, men med tanke på de höga avgifterna de debiterar så räcker det nu. Underpresterare har ingen plats i mina portföljer. Den långa tiden som nu gått antyder att de har stora problem, så det är dags att dra sig ur nu. Jag kan avsevärt bättre själv dessutom.

Om jag tittar på barnens portföljer så ser det bättre ut:


Jag vet inte varför, men jag brukar prestera på topp med småttingarnas portfölj. Kan det vara något undermedvetet biologiskt tro...? De har nu 16 olika innehav, och alla är tänkta att innehas ca 20 år till.

Året som gått har varit en slags uppbyggnadsfas för den portfölj jag förvaltar åt en klient. Det syns b.l.a. av utdelningarna :


Efter en initial test av mig, så fick jag år 2016 ett utökat förvaltningsmandat (även om jag har anledning att tro att klienten har större tillgångar än så). En grundläggande tanke för denna portfölj är att kapitalet skall växa med ca 10% per år och måttligt risktagande. För att åstadkomma detta har jag b.la. placerat en andel av pengarna i papper som ger en bra och stabil utdelning, i ett flertal olika marknader i världen.


Under nästan 1,5 år så har jag i princip nått målet då jag hamnat på 9,4% CAGR.

Inför nästa år är planen att köra på som hitintills med investeringarna. Jag kommer dock utöka risktagandet för min algobaserade handel. Jag kommer troligen även att sjösätta ytterligare en algo som jag har utarbetat under slutet av året, då metoden ser ut att tillföra en god diversifiering och avkastning, under varierande marknadsklimat.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar