Adtraction

måndag 19 december 2016

Avkastningen?

Jag läste följande i Fredags:

" Livförsäkringsföretag i Sverige klarar stresstest

Svenska livföretag, motsvarande tre fjärdedelar av den svenska försäkringsmarknaden, klarar europeiskt stresstest, enligt Finansinspektionen. "

Jaha, vad bra? Men, hur låg är den garanterade "avkastningen" numera? Negativ realt sett?
Hur vore det om myndigheterna istället fokuserade mer på det som faktiskt betyder något, d.v.s. möjligheterna att skapa den avkastning som behövs i dagens centralplanerade omvärld? Allt mer extensiva regelverk bidrar inte till mer pengar i fickan för pensionärerna, det står klart. Faktum är att regelverken istället bidrar till motsatsen, som jag ser det (då t.ex. garanterat negativ avkastning anses mer tryggt än en sannolikt god positiv avkastning). Produkter med "garanterad avkastning" är för övrigt enbart bra som argument för säljaren, till okunniga kunder. Det är däremot en direkt skadlig och dyr konstruktion ur kundens synvinkel. Det borde förbjudas rakt av.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar