Adtraction

fredag 30 december 2016

Köper Magnolia på rean

Fastighetssektorn har, som bekant, gått tämligen svagt under hösten, i takt med stigande oro för stigande räntor. Jag själv tillhör dock dem som anser att det än är för tidigt att räkna ut den 30-åriga trenden med fallande räntor ( konsensus-fel-om-rantorna ). Ska vi se till framtida visibilitet kring efterfrågan, så ligger fastighetssektorn fortfarande mycket bra till i Sverige, det är ett skriande behov.
Senaste nedgången för Magnolia inföll efter en säljrekommendation från E24.

Hitta Kursvinnare, Aktiespararna.
E24 lyfter bland annat fram ett mått på projektportföljen (Börsvärdet - Eget kapital, per kvadratmeter i projektportföljen). Den jämförelsen ter sig dock, minst sagt, mycket märklig i mitt tycke. Varför nämner E24 ingenting om den viktiga omsättningshastigheten? Beroende på effektivitet, och vilken typ av fastigheter det handlar om, så skiljer sig detta mått kraftigt. Det finns i Sverige bolag som har 3-4 gånger sämre omsättningshastighet på byggrätterna än Magnolia, detta faktum kan inte ignoreras i en seriös analys. Högre omsättningshastighet påverkar vinsterna i positiv riktning.

Dessutom baserar E24 sin syn på kritik emot den form av vinstavräkning som används av Magnolia.
Detta torde dock kunna motiveras, då affärsmodellen innebär att man säljer hela projektet redan innan byggstart. Dessutom bärs risken av totalentreprenörer och underleverantörer, och det är en modell som visat sig fungera väl sedan bolaget startades. Notera även att Magnolia dessutom reserverar en del att kunna täcka eventuella problem under projekten.

Det har, för övrigt, varit ett fortsatt positivt nyhetsflöde från bolaget sedan E24 släppte sin
analys. Magnolia har även annonserat ett listbyte från First North till Stockholmsbörsen under 2017.

Jag anser att Magnolia står sig väl vid en jämförelse med andra bolag i sektorn. De har en god kostnadskontroll, bra marginaler och hög produktivitet. Dagens värdering är för låg, sett till nyckeltal eller förväntade framtida kassaflöden. Bolagets goda och kontrollerade tillväxt gör det till ett av de mest intressanta alternativen i sektorn.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar