Adtraction

lördag 10 december 2016

Vi måste agera nu

Låt oss återinföra ämbetsansvaret. Det är förmodligen den enskilt mest effektiva åtgärd vi kan vidta för att kontrollera det offentligas maktutövning. Rimligtvis måste det också ge de många mycket skickliga svenska tjänstemännen en viss tröst att äntligen se sina försumliga, oskickliga och oförståndiga kollegor hållas ansvariga för tjänstemissbruk.


Ansvaret, det privata såväl som det offentliga, förtjänar en renässans.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar