Adtraction

söndag 8 januari 2017

Alfahannarna och alfakvinnorna

Jo, jag vet att det är ytterst sällsynt numera, men för en gångs skull publicerades nyligen en bra artikel i svensk media, av Andreas Cervenka. Jag gillar speciellt följande citat :

" Detta bekräftades återigen häromveckan i en rapport av forskarna Weijia Li och Steven Young vid Lancaster University. De har studerat kopplingen mellan direktörslöner och avkastning i Storbritanniens 350 största börsnoterade företag. Slutsats: det finns ingen. Den totala ersättningen till vd:arna har ökat med 82 procent på elva år. Men det faktiska värde som denna miljonrullning skapat är desto magrare: medianföretagets avkastning på investerat kapital var 1 procent. "

Dessa slutsatser är dock inga nyheter för oss som gillar aktier. Faktum är att när jag investerar så brukar jag lägga en viss vikt vid bedömningen av ledningen, speciellt i mindre bolag är detta viktigt.
Oftast har mindre entreprenörsdrivna bolag en avsevärt bättre ledning, då de drivs av passion för det de gör, snarare än ren girighet. Det är den typ av ledning jag vill investera i. En ledning som uppfyllt det de tidigare sagt (t.ex. vd-ord, mål, historisk prestation) är ett gott tecken. Tydliga tecken på girighet är en röd lampa, som inte bör ignoreras. Därför har jag t.ex. sett till att undvika innehav i Ericsson sista 10 åren, vilket jag är glad för idag. Ericsson är ett typexempel där det mesta handlat om att maximera det kortsiktigt positiva bonusutfallet, för ett fåtal personer. Det var också uppenbar girighet som fick mig att avstå att teckna aktier i Edgeware.

Gordon Gekko in Wall Street, and Wall Street : Money never Sleeps.
" Buffett doesn't like what he calls "lottery ticket" arrangements, such as stock options, in which the ultimate value could range from "zero to huge" and is "totally out of the control of the person whose behavior we would like to affect."

" In Buffett's mind, perhaps the most important piece of advice for businesses, and for everyone else, is to maintain a sterling reputation for honesty by never doing something you wouldn't want to see reported on the front page of your local newspaper. "

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar