Adtraction

tisdag 7 mars 2017

Räntan

I mitten på Februari presenterade Riksbanken sin Penningpolitiska rapport. I denna presenteras numera information som får mig att undra om de är vid sina sinnes fulla bruk på Riksbanken? Är det så att vi behöver en ny synonym till ordet nationalekonom? Är det numera liktydigt med galen teoretiker?

Historisk reporänta, framtida prognos och osäkerhetsintervall.

Osäkerhetsintervallet ovan indikerar att med 90 procents sannolikhet kommer räntan år 2019-20 ligga mellan -3% till 4 %. Låt oss hoppas att dessa intervall är mekaniskt inritade (i.e. meningslösa), d.v.s. att de i sig inte tar hänsyn till att det torde existera en nedre gräns där effekterna av negativ ränta blir högst påtagliga.

Redan dagens räntor sänder ut skarpt negativa signaler till alla hushåll, och stimulerar ett skadligt beteende samtidigt som sunt förnuft bestraffas. Det finns en god anledning till varför ekonomiskt införstådda hushåll idag rekordsparar, man inser att Centralbankerna i praktiken förlorat kontrollen (om de någonsin haft någon) över situationen i världsekonomin, och att konsekvenserna av skenande skulder bara kan sluta på ett riktigt otäckt sätt framöver. Desto längre dagens galna Centralbanks-experiment fortgår, desto värre kommer slutspelet att bli. Vi är många som förbereder oss, och som skjuter upp konsumtionen allt mer ju mer galna QE-experimenten blir.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar