Adtraction

onsdag 29 mars 2017

Jag tecknar Ambea

Ambea är som bekant på väg till börsen inom kort. Ambea är verksamt inom vård av äldre och funktionsnedsatta i Sverige och Norge, och har en framskjuten position på sina marknader. Verksamhetens natur ger en viss stabilitet till en portfölj, även om viss politisk risk torde finnas. På längre sikt är förutsättningarna för fortsatt tillväxt goda givet demografin, och de anger ett tillväxtmål på 8-10 procent per år framöver. Marknaden är fortsatt fragmenterad, så fortsatt konsolidering väntas.

Den som läst prospektet erhåller viss information om Landstingens och Kommunernas låga förmåga att klara av denna samhällsservice utan privata aktörers medverkan. Privatiseringsgraden kommer oundvikligen att ökas framöver, för att möta krav på valfrihet och kvalitet. Något som borde diskuteras mer i debatten, snarare än den omotiverade och falska politiska retoriken kring vinstförbud.Det är oftast inte särskilt meriterande när just riskkapitalbolag står som säljare, och mycket riktigt finner vi även i detta fall en skuldsättning som behöver arbetas ned framöver. Jag ser det dock som positivt att ett av Sveriges bästa investmentbolag, Öresund, samt Didner&Gerge kommer in som nya ägare. 

Utdelningsandelen är 30%, vilket är i linje med noterade konkurrenter.  

Jag vill huvudsakligen äga bolag som klarar att finansiera sig med de medel de genererar, och inte är alltför skuldsatta. Det får anses något bekymmersamt med den stora goodwillen i balansräkningen. Dock är verksamhetens kassaflöden förmodat stabila och återkommande. I samband med noteringen skall även lånen läggas om för att stärka upp och preferensaktierna (vilka påverkat vinsten) avvecklas. Ett bolag måste uppvisa en acceptabel ROIC (Return on Invested Capital), för att jag ens skall överväga en investering. Även här ser det godkänt ut.

Baserat på mina beräkningar säljs Ambea till en värdering som innebär en hyfsad säkerhetsmarginal på lite sikt, och jag tecknar därför aktien, även om de kanske inte riktigt når upp till Attendos klass.

------------------------------
Erhåll 15% rabatt på i stort sett allt vid köp över 300 kr (adlink, kod: MARS2017):

Babyland står för kvalitet och omtanke. Glädje och säkerhet har levererats sedan 1959. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar