Adtraction

söndag 2 april 2017

Första kvartalet 2017

Första kvartalet är avklarat, och det är dags för den sedvanliga rutinen att blicka tillbaks lite. Om jag tittar på den största av mina egna portföljer, så är jag nöjd med årets avkastning på ca 13% fram tills i Fredags. 


Resultatet har som synes även uppnåtts med ett risktagande som är lägre än för index, och en bra sharp ratio. Resultatet är bra mot bakgrund av att allt inte är allokerat till aktier,  utan stora delar av portföljen har allokerats till ränteliknande risk (i.e. läs preferensaktier mm) och andra tillgångsklasser (valuta, kredit, råvaror). Inga stora misstag har noterats under året. Denna portfölj består av mer långsiktiga innehav, och sedan en del trading på toppen som diversifiering och för att öka alfa.


Avkastningen har konsekvent varit bättre än index (inklusive utdelningar), vilket man bör klara av om man gör sitt jobb ordentligt. Annars hade jag inte varit nöjd med min prestation. Men en annan anledning till att var och en borde sköta sina finanser själv är det här med avgifter. Jag räknade själv ut att om jag hade lagt ut denna portfölj på extern förvaltning, så skulle det kunna kosta mig uppemot 5 miljoner (!) kronor i avgifter fram tills mitt statistiskt sett sista levnadsår. Det är b.l.a. därför jag är glad delägare i Investment AB Spiltan.


--------------------------       
10% rabatt på hela köpet (adlink, kod: quicktest10) :

Quicktest erbjuder enkla och säkra hemmatester. Många av våra tester kan upptäcka orsaker bakom några av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar