Adtraction

måndag 19 februari 2018

MIPS AB

Innehåller reklam och annonslänkar.

När jag tänker på MIPS AB, så passar nedan citat väl in:

" Start and invest in businesses that solve a real problem or pain point. A business that solves a problem requires less marketing. You don't have to talk me into something that I need. "

Det ligger många års svensk forskning bakom MIPS teknologi, en inre struktur i en hjälm som kan röra sig relativt det yttre skalet, för att på så viss förhindra så kallade rotationsskador på hjärnan. D.v.s. detta ger ett bra kompletterande skydd mot skador som kan bli betydligt värre än vanliga raka stötar.

Man har på relativt kort tid bevisat sig genom en framgångsrik kommersialisering på en global marknad, med fina nyckeltal:

   
Lönsamheten har tagit fart, samtidigt som affären är skalbar. En fortsatt hög tillväxt kan antas, och jag ser det som möjligt att de når sitt omsättningsmål om 400 miljoner kronor redan år 2020. Lyssna gärna på bolagets konferenssamtal vid senaste rapporten, där ledningen återigen uttalar sig om målsättningen: konferrenssamtal.

Ledningsgruppen sitter med en meningsfullt stor position i aktien, vilket är positivt. Även vissa duktiga fondförvaltare har positionerat sig. Jag noterar de pågående processerna, och förmodar att detta har bidragit till att tynga aktien, vid sidan om tidigare uppgivna produktionsstörningar hos kunder.

Jag vill huvudsakligen äga aktier i bolag som klarar finansiera sig med de medel de genererar, och inte är alltför skuldsatta. MIPS har en stark balansräkning (soliditet 91%) och även räntetäckningsgraden (vinst/räntekostnader) ser därmed bra ut. Ett bolag måste uppvisa acceptabel ROIC för att jag ska överväga en investering, och även här ser det riktigt anständigt ut.

Det är något vanskligt att lägga prognoser för den här typen av unga bolag, men om vi antar att bolagets målsättning är någorlunda pålitlig (vilket jag tror), då kan värdet dubbleras under kommande femårsperiod. Således uppfylls mitt avkastningskrav, och jag bedömer risk/reward som attraktivt nog på dagens nivå.

Länk till MIPS hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar