Adtraction

söndag 28 februari 2021

Risk Intelligence Q4

Jag har nu hunnit titta igenom rapporten från Risk Intelligence, och det var glädjande läsning om än kanske inte direkt oväntat från mitt perspektiv.

Lovande organisk tillväxttakt.

 

Som ni ser ovan så drabbades även Risk Intelligence när covid slog till med full kraft globalt. Detta kom vid ett för bolaget olägligt tillfälle, då det b.l.a. försvårade lanseringen LandRisk. Dessutom påverkades framförallt verksamhetsdelen Advisory Services negativt, men här guidar ledningen nu för en kommande återhämtning. Vid Q2 rapporten guidade man för en återhämtning under resterande delen av året.

" ...Den försiktiga optimismen vi har sett i slutet av juni och följande månader gör att vi tror att vi kommer att fortsätta se ett uppsving i vår verksamhet med nya kontrakt och att vi kan leverera enligt budget under andra halvåret. "

Det inger förtroende att de då under Q4 kunde visa en så pass god organisk tillväxt som 39 procent. Det innebär att år 2020 slutade med en tillväxt på 10 procent. Det tycker jag är acceptabelt givet omständigheterna. Jag noterar även att bolaget inte hade behov av att ansöka om stödåtgärder under covid, likt många andra företag. Det är alltid en styrka när de visar sig kunna stå på egna ben anser jag, givet bolagets storlek. Man lyckades inte bara växa omsättningen utan även reducera kostnader i viss mån, vilket bidrar till att man nu kan uppvisa ett positivt ebitda i enlighet med tidigare kommunikation. 

För första gången sedan ipo:n så guidar bolaget nu inför 2021:

" The growth in revenue for 2021 is expected to be in the range 15-30% with a revenue target of 18-20,5 m dkk. The target for 2021 is to reach a positive ebitda for the full year, but a positive result is not expected. Finally, the company expects positive net cash flow for the year.  "

Jag noterar att denna prognos stämmer med de förväntningar jag själv har haft i mina tidigare kalkyler och baserat på historiken så tror jag de kan uppnå detta. Sett på lite längre sikt (3-5y) är en ebitda marginal på minst ca 30 procent möjlig, vilket de själva har indikerat. 

Verksamheten är delvis jämförbar med en traditionell saas-modell och därför är det glädjande att de vid denna rapport tog möjligheten att dela lite mer nyckeltal kring detta:

Klicka för större bild.

Som ni själva ser ovan så är detta förhållandevis attraktiva nyckeltal, givet den fas företaget befinner sig i. De driver sin verksamhet bra och kunderna är mycket nöjda. Ni ser även hur stor potentialen faktiskt är i LandRisk vid en lyckad kommersialisering framöver. Jag hyser som sagt var stora förväntningar på Risk Intelligence under lång tid framöver. 

Länk till Risk Intelligence hos Avanza  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar