Adtraction

onsdag 23 november 2016

Jag tecknar Volati

Volati noteras inom kort, och det är ett bolag du bör titta närmare på. De uppger att ett skäl till noteringen är fortsatt hög förvärvstakt, och det tror jag på i det här fallet, även om en något starkare balansräkning säkert inte skulle skada. Volati grundades i början på 2000-talet och kan nu uppvisa en lång framgångsrik historik, något som säkert i sig attraherar många investerare. De är, i likhet med Indutrade, en slags förvärvsmaskin, men med inriktning på mindre objekt och därmed oftast attraktiva multiplar. En sak jag definitivt gillar är att de har en lång tidshorisont, precis som framgångsrika Spiltan. De har i genomsnitt haft en mycket hög avkastning på eget kapital och väl överträffat sina mål, liksom för ökningen av vinsten. Den typen av siffror gillar vi. Men, frågan är huruvida förvärvstakten kan upprätthållas framöver, givet att de nu omsätter runt 3,5 Miljarder? Slutligen så ger priset (58 kr) utrymme för ett bra lyft. Återigen, så gillar vi alla fast pris. Dumheterna med lastbilsintervall, för priset, är idag i sig självt en kvalitetsindikator (varningssignal) på de bolag som kommer till börsen.      

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar