Adtraction

lördag 4 februari 2017

Köper norskt

Tomra Systems grundades redan 1972, och har idag de båda affärsområdena insamling och sortering.
Insamling står för ca 60% av omsättningen, och sortering (diverse maskiner/teknik) för resten. Inom området sortering har Tomra en mycket stark global marknadsposition, och uppvisar en god historik sedan lång tid tillbaks.  


Notera t.ex. verksamhetens stabilitet även under år som 2008. Service och ersättningsförsäljning ger stabilitet, medans nyförsäljning av maskiner är mer varierande. På längre sikt är förutsättningarna för fortsatt tillväxt (runt 10% pa) för Tomra goda.

Presentation Q3

Här kan du läsa mer: https://www.tomra.com/en/investor-relations/

Jag ser det som positivt att ett av Sveriges bästa investmentbolag återfinns som största ägare i Tomra:


Tomra lanserade år 2010 en utdelning (0,4), vilken har vuxit bra sedan dess (1,45 år 2015). Utdelningens nuvarande andel av kassaflödet medger fortsatt god och stabil tillväxt.  

Jag vill huvudsakligen äga bolag som klarar att finansiera sig med de medel de genererar, och inte är alltför skuldsatta. Tomra har enligt min bedömning en stark balansräkning (soliditet > 50%) och finansiell flexibilitet, som tillåter fortsatta förvärv. Även räntetäckningsgraden (vinst/räntekostnader) ser bra ut. Ett bolag måste uppvisa en acceptabel ROIC (Return on Invested Capital), för att jag ens skall överväga en investering. Även här ser det bra ut. 

Baserat på mina beräkningar handlas Tomra till en värdering som innebär ca 21% säkerhetsmarginal.

CF värdering, i enlighet med metodiken i "F Wall Street".

1 kommentar:

  1. Trevlig genomgång av ett trevligt bolag. Har dom själv i den utländska portföljen:)

    MvH Pengaregn

    SvaraRadera