Adtraction

fredag 17 mars 2017

Plötsligt händer det !

Spiltan planerar att föreslå stämman ett inlösenprogram, där alla aktieägare kan välja mellan att lösa in delar av sitt aktieinnehav till strax under substansvärdet, eller att få en motsvarande större andel av bolaget. Denna åtgärd kommer, som en länge efterlängtad åtgärd, för att få ned den tämligen höga substansrabatten. Aktiekursen har, som bekant, gått otrolig bra senaste åren och det har därmed funnits ett uppdämt intresse att ta hem kraftiga vinster, vilket pressat kursen. Denna åtgärd sänder ut mycket bra signaler till aktieägarna, som jag ser det.

Styrelsen kommer även föreslå en utdelning på 50 kronor per aktie till våren.

Substansvärdet för Spiltans aktie sattes till 7246 kronor inför mars månads handel, och vid senaste handel sattes kursen till 5800 kronor*. Ökningen med 12 kronor i substansvärdet beror främst på ökat värde för framgångsrika Spiltan Fonder som nu har ökat förvaltad volym till imponerande 27 Miljarder kronor (+3,5 Miljarder sedan årsskiftet).


Spiltan fonder var faktiskt en av anledningarna till att jag en gång i tiden bestämde mig för att köpa aktier i Spiltan. Jag såg möjligheterna för ett fondbolag som arbetade på ett annorlunda sätt än de övriga, med längre tidshorisont, aktiv förvaltning på riktigt, och rimliga avgifter. Att vara delägare i en framgångsrik "procentare" är alltid trevligt och angenämt.

*Oaktat satt kurs för veckans handel. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar