Adtraction

tisdag 23 maj 2017

Fortnox

Fortnox meddelade nyss att de nu har förvärvat resterande delar av dotterbolaget Nox Finans :

Köpeskillingen uppgår till 31,6 MSEK och betalas med aktier i Fortnox. 6,1% av minoriteten har dock ett dubbelt värde relativt antalet aktier. Således var Fortnox faktiska ekonomiska ägarandel, enligt vår bedömning, i praktiken 86,3% och inte 92,4%. Nox Finans värderas således till cirka 230 MSEK, motsvarande drygt 10% av Fortnox börsvärde. En klart högre andel än dotterbolagets bidrag till koncernresultatet (~0 av 42 MSEK på EBIT-nivå 2016), där det dock bör nämnas att Nox Finans befinner sig i en tidig fas. Sett till försäljning var multipeln i linje med koncernens värdering.

Jag ser detta som en intressant positiv indikation på framtida utveckling för denna nyare del av Fortnox. Alla borde hänga med på vinnarna i digitaliseringsvågen!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar