Adtraction

söndag 23 juli 2017

Utdelningar

Innehåller reklam och annonslänkar.

När jag investerar så tänker jag i princip aldrig på enbart utdelningar. Detta eftersom jag söker betydligt högre avkastning än vad den strategin vanligtvis kan leverera. Däremot beaktar jag utdelningar som en god indikator på kvaliteten och uthålligheten i ett företags redovisade vinster. Det finns flertalet akademiska studier som bekräftar det sistnämnda, om nu någon trodde något annat.    

Ett lättanvänt och bra verktyg på Stefan Thelenius blogg.

Jag har fram tills nyligen faktiskt inte brytt mig om att följa upp mina utdelningar, men jag avser att göra det årsvis framöver. Det är kul och sporrande att följa den utvecklingen, och se magin av ränta på ränta. Ett första steg för många kan vara att faktiskt sätta sig ned och räkna på olika scenarios över framtiden. Då inser man möjligheterna som faktiskt finns till ekonomisk frihet.

För en genomsnittlig svensk tar det rimligtvis 10-15 år av dedikerat sparande innan du erhåller tillräckligt med utdelningar för att täcka en stor andel av dina årliga kostnader. Således behöver ingen erhålla en dålig pension, då det istället enbart är en fråga om vilka prioriteringar du gör tidigt i livet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar