Adtraction

fredag 27 oktober 2017

Hur är företaget, egentligen?

Innehåller reklam och annonslänkar.

Ni som följer den här bloggen vet att jag anser att ett företags ledning och medarbetare är en viktig del i ett framgångsrikt företag. När jag investerar i mindre bolag så finns det ofta inte så mycket historik och fakta för bolaget ifråga, så då måste jag falla tillbaks på även andra faktorer i större utsträckning.

Det här arbetet underlättas av internets möjligheter, idag finns goda möjligheter att tydligt se hur ett bolag t.ex. behandlar sin personal. Jag vill inte investera större belopp i bolag som betraktar personalen som en slit och slängvara som bytes frekvent, eller som stelbenta robotar, eller i allt för byråkratiska bolag som saknar förmåga att förnya sig (vilket är livsavgörande idag). En viktig sak är t.ex. ifall anställda trivs på jobbet. Anställda som inte trivs kommer aldrig prestera på ett sätt som medger storskalig framgång för ett bolag.

Exempel på misslyckad personalpolitik.

En fungerande arbetsplats ska mer ge intrycket enligt nedan:


Andra saker jag tittar efter är vad ledningen har åstadkommit tidigare i sin karriär. Misslyckanden är okej, om man lär sig något av det. Hur kommunicerar de, är de pålitliga och trovärdiga i vad de säger, är det logiskt? Är det ett bolag med högt i tak, eller är det en tystnadskultur? Vad säger kunderna om bolaget? Vilken inställning har ledningen till att kommunicera med aktieägare? Jag ser hellre att ledning och personal tar egen risk genom att köpa aktier (pilotskolan) i meningsfull utsträckning, än att de erhåller allt för generösa optionsprogram. Hellre starka och tydliga ägare, än bolag som medger tjänstemannastyre med oändliga fallskärmar och annat för toppgarnityret.

Hur bedömer ni ledning och personal? Beaktar ni det när ni investerar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar